Baza de impozitare pentru accize in cazul autoturismelor introduse in Romania, in baza contractului de leasing

Sentinţă comercială 18 din 19.01.2010


Prin actiune ,  reclamantul X a solicitat instantei de judecata sa dispuna anularea deciziei de impunere a  DGFP , a deciziei de calcul a Directiei Jud. pentru Accize si Operatiuni Vamale, precum si a instiintarii de plata.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca  organele fiscale au incalcat dispozitiile legale interne si comunitare privitoare la taxele aferente autovehiculelor achizitionate in leasing, intrucat baza de impozitare pentru accize si celelalte taxe vamale, in cazul autoturismelor introduse in tara in baza contractelor de leasing, este cea din momentul inchiderii operatiunii de import , respectiv valoarea reziduala.

Inchiderea operatiunii  vamale a avut loc la 12.02.2008, baza de impozitare fiind valoarea reziduala de 2.185 EURO.

Parata a formulat intampinare , solicitand respingerea actiunii , aratand ca operatiunea de leasing nu a fost incheiata potrivit disp. Lg. 163/2005 privind aprobarea OUG 138/2004,  in sensul ca baza de calcul pentru accize nu reprezinta suma  corecta.

A aratat ca reclamanta invoca  prev. Lg. 163/2005 potrivit carora  in cazul autoturismelor din import , inclusiv rulate, introduse in tara in baza contractelor de leasing, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare a autoturismelor , insa  sustine eronat  ca baza de impozitare este valoarea reziduala.

Tribunalul a respins ca neintemeiata actiunea formulata de reclamant,  retinand in esenta ca  reclamantul a  contestat deciziile prin care  s-a constatat ca operatiunea de leasing nu a fost incheiata in conformitate cu Lg. 163/2005 privind aprobarea OUG 138/2004 pentru modificarea si compl. Lg. 571/2003, in sensul ca baza de calcul pentru accize inscrisa de aceasta in decalaratia de import definitiv a fost diferita fata de suma reprezentand val. de intrare a autoturismului importat. Astfel, s-a recalculat datoria vamala aferenta drepturilor de import reprezentand accize si TVA , rezultand o diferenta de plata la care au fost calculate majorari de intarziere.

Tribunalul a constatat ca potrivit disp.  art.37 II din Lg. 163/2005, in cazul autoturismelor  introduse in tara in baza contractelor de leasing initiate dupa data intrarii in vigoare a OUG 138/2004, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adauga cuantumul taxelor vamale si alte taxe speciale, dupa caz, datorate la momentul  inchiderii operatiunii de import.

In consecinta, reclamanta datoreaza obligatii vamale reprezentand accize, TVA  si majorari de intarziere aferente.

Valoarea de intrare a auto respectiv baza de impozitare pentru accize o reprezinta suma inscrisa in factura proforma, in contractul de leasing,  in decalaratia vamala initiala si in planul de amortizare intocmit de societatea de leasing si nicidecum, valoarea de intrare nu este suma inscrisa in declaratia de punere in libera circulatie sau de suma reprezentand valoarea reziduala inscrisa in contestatie.