Anulare act administrativ

Sentinţă civilă 2588 din 30.09.2013


Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi reclamanta B. A. a chemat în judecată pe pârâtul Municipiul Galaţi – prin primar, solicitând suspendarea executării Dispoziţiei de imputare emisă de pârâtă, precum şi anularea acesteia.

Instanta retine ca dispozitia de imputare a fost emisa in temeiul art.84 lit.b din Legea nr.188/1999 .

Potrivit art.  85 al.1 din aceeasi lege,  repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la art. 84 lit. a) si b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata.

Aceasta prevedere legala nu a fost respectata.

Verificand inscrisurile depuse la doar, se constata ca dispozitiile atacate au fost emise cu depasirea evidenta a termenului de 30 de zile prevazut de lege, data constatarii pagubei fiind data la care institutia a luat la cunostinta despre Decizia nr. 41/18.11.2011  a Camerei de Conturi.

Aceasta este ”data constatarii pagubei” la care face referire articolului 85 aliniatul 1 din Legea nr. 188/1999 si totodata momentul de la care curge termenul de 30 de zile in care trebuie emise dispozitiile de imputare, Curtea de Conturi neputand stabili alte termene dincolo de prevederile legale.

Pentru considerentele anterior expuse instanta apreciaza intemeiata actiunea si o va admite, cu consecința anularii Dispoziţiei nr.1038/18.11.2011 emisă de pârâtul Primarul municipiului Galaţi şi a exonerării reclamantei de la plata sumelor menţionate în dispoziţia de imputare.