Art. 208-209 c.p.

Sentinţă penală 222 din 03.12.2009


Dosar nr. 3653/223/2009 art. 208-209 c.p 

Operator de date cu caracter personal nr. 5696

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA

Sentinţa penală nr. 222

Şedinţa publică din 03 decembrie 2009

Completul constituit din:

Preşedinte: C.C. - judecător

Grefier: C.C.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăşani

reprezentat prin Procuror: C.R. 

     

Pe rol este judecarea cauzei penale privind pe inculpatul B.C, studii 10 clase, agricultor, necăsătorit, stagiu militar nesatisfăcut, recidivist, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 lit. g şi i Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen., art. 41 alin. 2 Cod penal şi în contradictoriu cu părţile vătămate P.M. şi P.D.

Dezbaterile asupra cauzei au fost înregistrate audio, în conformitate cu disp.art. 304 C.proc.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns inculpatul B.C. fiind asistat de avocat A.A., în baza împuternicirii avocaţiale nr. 192/2009(fila 33 dosar), martorii P.G. şi R.S., lipsind părţile vătămate P.M. şi P.D.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

S-au audiat martorii P.G. şi R.S., sub prestare de jurământ, cu respectarea art. 327 C.proc.pen., depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Reprezentantul Parchetului arată că nu mai are cereri de formulat.

Apărătorul inculpatului arată că nu mai are cereri de formulat.

Instanţa declară, potrivit art. 339 alin. 2 C.proc.pen., terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond pentru dezbateri.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul, pune concluzii de condamnare a inculpatului la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 208 rap. alin. 1 rap. la art. 209 lit. g şi i Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen. şi art. 41 alin. 2 Cod penal, cu obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată avansate de stat şi a despăgubirilor civile datorate părţilor vătămate.

Avocat A.A., având cuvântul, pentru inculpat solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere potrivit art. 861 Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, având în vedere că inculpatul a recunoscut faptele şi a colaborat cu organele de cercetare penală.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, recunoaşte şi regretă faptele pentru care a fost trimis în judecată, arătând că a săvârşit-o sub influenţa băuturilor alcoolice.

INSTANŢA:

Deliberând, constată următoarele:

La data de 2 septembrie 2009 s-a înregistrat sub nr. 3653, rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani nr. 869/P/2009  din data de 28 august 2009, prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului B.C., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 lit. g şi i cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b cod penal.

Din actul de sesizare a instanţei, rezultă că inculpatul în seara zilei de 5 iunie 2009 în jurul orelor 2300 a pătruns prin efracţie în beciul locuinţei părţii vătămate P.D. de unde a sustras  mai multe bunuri în valoare de 324 de lei iar în noaptea de 16/17 iunie 2009 în jurul orelor 200  prin escaladarea gardului, a pătruns în gospodăria părţii vătămate  P.M. de unde a intenţionat să sustragă scule de tâmplărie şi fierărie, însă în timp ce introducea uneltele într-o raniţă, a fost surprins de partea vătămată iar la strigătele acesteia a fugit.

La dosarul cauzei, în faza judecăţii, a fost audiat inculpatul(fila 22 dosar), părţile vătămate(filele 23, 24 dosar) şi administrată proba cu martori(filele 25-32, 39-40 dosar).

Din probatoriul administrat în cauză, rezultă că în seara zilei de 5 iunie 2009 în jurul orelor 2300 inculpatul a pătruns prin forţarea uşii, în beciul părţii vătămate P.D. de unde a sustras 4 saci cu îngrăşăminte chimice şi 2 saci cu concentrate, din care 2 saci cu îngrăşăminte i-a vândut lui P.V. iar 2 martorei D.D., valoarea prejudiciului cauzat părţii vătămate fiind de 324 lei.

La scurt timp, în noaptea de 16/17 iunie 2009 în jurul orelor 200 , prin escaladarea gardului ce împrejmuieşte curtea, a pătruns în gospodăria părţii vătămate  P.M. de unde a intenţionat să sustragă scule de tâmplărie şi fierărie, însă în timp ce introducea uneltele într-o raniţă a fost surprins de partea vătămată, iar la strigătele acesteia a fugit, ca atare fapta a rămas în fază de tentativă la infracţiunea de furt calificat.

Bunurile pe care inculpatul a intenţionat să le sustragă de la partea vătămată  Pîrjol Maria, au fost apreciate la suma de 150 lei(fila 24 dosar).

Faptele inculpatului, aşa cum au fost dovedite prin probatoriul administrat în cauză, respectiv plângeri şi declaraţii părţi vătămate, procese-verbale de cercetare la faţa locului şi schiţa locului faptei, declaraţii inculpat, declaraţii martori, procese-verbale de evaluare a prejudiciului şi dovadă de predare bunuri, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 lit. g şi i cod penal – pentru fapta din noaptea de 5 iunie 2009 – parte vătămată P.D. şi ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 20 cod penal rap. la art.  208 alin. 1 - art. 209 lit. g şi i cod penal pentru fapta din noaptea de 16/17 iunie 2009 – parte vătămată P.M..

Cele două acte de sustragere de bunuri, au fost comise de inculpat în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, deoarece ambele acţiuni de sustragere au fost comise în condiţii de fapt similare(pe timp de noapte) şi la scurt interval de timp, precum şi prin practicarea aceluiaşi procedeu, respectiv escaladarea gardului şi forţarea uşilor, motiv pentru care în cauză se va face aplicarea disp. art. 41 alin. 2 cod penal, privind unitatea infracţiunii continuate.

În acest sens s-a pronunţat şi instanţa supremă, care a statuat că „Săvârşirea, la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, a unor acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni constituie, conform art. 41 alin. 2 din Codul penal, infracţiune continuată, iar nu concurs de infracţiuni, indiferent dacă unele acţiuni au fost consumate iar altele au rămas în fază de tentativă (d.p nr. 403 din 19 februarie 1997).

De  menţionat este faptul că prin sentinţa penală nr. 776/11 decembrie 2003 pronunţată de Judecătoria Drăgăşani, inculpatul a fost condamnat la 2 ani închisoare, a fost arestat la data de 30 iulie 2004 şi liberat condiţionat la data de 26 august 2005, situaţie în care se află în stare de recidivă postexecutorie, prev. de art. 37 lit. b cod penal, în raport de faptele pentru care urmează a fi condamnat.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului se vor avea în vedere disp. art. 72 cod penal, respectiv împrejurările în care au fost săvârşite infracţiunile, gradul de pericol social concret, prejudiciul cauzat şi că nu a fost recuperat(parte vătămată  P.D.), starea de recidivă, că a mai săvârşit astfel de infracţiuni(fiind condamnat de 3 ori la pedeapsa închisorii şi i-a fost aplicată şi o sancţiune administrativă – filele 24-25 dosar urmărire penală), ceea ce denotă că pedepsele aplicate anterior nu şi-au atins scopul sancţionator şi preventiv-educativ dar şi că a recunoscut şi regretat comiterea infracţiunilor, urmând a fi condamnat la pedeapsa închisorii în regim de detenţie, al cărui cuantum să atingă de data aceasta scopul sancţionator şi preventiv-educativ.

Ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei privative de libertate, inculpatului îi vor fi interzise drepturile prev. de art. . 64 lit. a teza a-II-a şi lit. b cod penal.

În termen legal, partea vătămată P.D. s-a constituit parte civilă, solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 320 lei despăgubiri civile, reprezentând c/valoarea sacilor cu îngrăşăminte chimice şi cu concentrate sustraşi de inculpat.

Partea civilă a făcut dovada cu înscrisuri şi martori a pretenţiilor formulate, motiv pentru care constatând îndeplinite condiţiile art. 998 cod civil - privind răspunderea civilă delictuală, va fi admisă acţiunea civilă.

Se va lua act că partea vătămată P.M. nu s-a constituit parte civilă.

Consecinţă a condamnării, inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 lit. g şi i cod penal cu aplic. art. 37 lit. b cod penal, art. 41 alin. 2 cod penal şi art. 57 cod penal;

Condamnă la 3 ani închisoare pe inculpatul B.C., studii 10 clase, agricultor, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, recidivist.

În baza art. 71 cod penal;

Interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi lit. b cod penal;

În baza art. 14 alin. 1 şi 3 lit. b, art. 15, art. 346 cod procedură penală şi art. 998 cod civil;

Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă P.D.

Obligă pe inculpat să plătească părţii civile suma de 320 lei despăgubiri civile;

Ia act că partea vătămată P.M. nu s-a constituit parte civilă;

În baza art. 191 alin. 1 cod procedură penală;

Obligă pe inculpat să plătească statului, suma de 230 lei cheltuieli judiciare;

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru părţile vătămate;

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 3 decembrie 2009 la sediul Judecătoriei Drăgăşani, judeţul Vâlcea.

Preşedinte, Grefier,

Red/tehnored. C.C.

Ex.2/28 decembrie 2009