Partaj succesoral

Sentinţă civilă 3316 din 07.11.2011


succesiune

Dosar nr. /223/2011

Operator de date cu caracter personal nr.5695

 R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI - JUDEŢUL VÂLCEA

SENTINŢA CIVILA NR. 3316

Şedinţa publică din 7 noiembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE -………, JUDECĂTOR

GREFIER - ……

Pe rol este judecarea cauzei civile de partaj succesoral formulată de reclamantul….., împotriva pârâţilor…...

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul…., lipsind pârâţii…………….

Procedura legal îndeplinită

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Apărătorul reclamantului, avocat ………..depune la dosar înscrisuri chitanţa taxa timbru nr.314-311-0024 din 07.11.2011, în valoare de 150 lei  arată că nu  mai are cereri de formulat şi nici probe de solicitat.

Instanţa constată dosarul în stare de judecată, acordă cuvântul în fond.

Apărătorul reclamantului, avocat …………..solicită  stingerea litigiului dintre părţi conform tranzacţiei intervenită între părţi, să se pronunţe o hotărâre de expedient, care să  respecte învoiala părţilor.

I N S T A N T A :

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.3446/223/2011 din 10.08.2011, reclamantul ……a chemat în judecată pe pârâţii:……….., pentru ca prin sentinţa civilă ce se va pronunţa să se constate deschisă succesiunea autorului………, decedat la data de 30.05.2006, fost cu ultimul domiciliu în comuna …, jud. Vâlcea; să se stabilească moştenitorii legali, masa succesorală a bunurilor rămase pe urma acestuia, cotele legale ce se cuvin fiecărui moştenitor; să se dispună ieşirea părţilor din indiviziune prin atribuirea şi predarea efectivă a bunurilor, după modul de stăpânire şi starea de nevoie a părţilor.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că la data de 30.05.2006 a decedat autorul.., pe urma căreia au rămas ca moştenitori legali  reclamantul  …, pârâţii….., în calitate de nepoţi, descendenţi de gradul II, …, în calitate de descendenţi de gradul I.

A mai arătat reclamantul că  bunurile  asupra cărora există stare de indiviziune, rămase pe urma autorului Dobre  şi a căror partajare o solicită sunt înscrise în titlul de proprietate nr. 926/52923/14.01.2000 şi adeverinţa eliberată de Primăria, judeţul Vâlcea:

- teren arabil,  în suprafaţă de 4999 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 39, parcela 2/71, în pct. „Miereanca”, cu vecinii: N- Preda Alexandru, E- drum, S- Cobiloiu Ana, V- drum.

- teren arabil, în suprafaţă de 1900 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 2/29, în pct. „Leurz”, cu vecinii: N- drum, E- rest  proprietate, S- Şefan Tudor, V- drum.

- teren arabil, în suprafaţă de 4986 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 19/42, în pct. „Căsoi”, cu vecinii: N- Stîlpeanu Petre, E- Stîlpeanu Ion, S- Radu C-tin, V- drum.

- teren arabil, în suprafaţă de 700 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 19/49, în pct. „Căsoi”, cu vecinii: N- Pavelescu Marin, E- Amza Petre, S- Dinu Ana, V- Ştefan Ilie.

- teren arabil, în suprafaţă de 1819 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 85/3, în pct. „Bălegar”, cu vecinii: N- rest proprietate, E- rest proprietate, S- drum, V- Stîlpeanu Ion.

- teren arabil, în suprafaţă de 468 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 85/4, în pct. „Bălegar”, cu vecinii: N- Stanciu Vasile, E- Radu Alexandru, S- rest proprietate, V- Stîlpeanu Ion.

- teren arabil, în suprafaţă de 480 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 9, parcela 264/1, în pct. „Beica”, cu vecinii: N- Stanca Lexandrue, E- pârâul Beica, S- Petrescu Ghe., V- Petrescu D-tru.

- teren arabil, în suprafaţă de 576 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 69, în pct. „Stâlpu”, cu vecinii: N- Dobre Elena, E- Pîrvu Marin, S- Salomia D-tru, V- drum.

- teren arabil, în suprafaţă de 847 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 87, în pct. „Bălegar”, cu vecinii: N- rest proprietate, E- Radu Alexandru, S- drum, V- rest proprietate.

- teren arabil, în suprafaţă de 200 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 42, parcela 104, în pct. „Cernatu”, cu vecinii: N- rest proprietate, E- Moţa Ion, S- pârâul Cernatu, V- Moţa D-tru.

- teren neagricol, în suprafaţă de 3100 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 1/24, în pct. „Leurz”, cu vecinii: N- drum, E- Breazu Marin, S- Ştefan Tudor, V- rest proprietate.

- teren neagricol, în suprafaţă de 100 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 42, parcela 1/102, în pct. „Cernatu”, cu vecinii: N- Preda Alexandru, E- Moţa Ion, S- rest proprietate, V- Moţa D-tru.

- teren cu viţă de vie, în suprafaţă de  527 mp., situat în intravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 1, parcela 61, în pct. „Vatră Sat”, cu vecinii: N- Zamfir Alexandru, E- Ivancu Aurel, S- rest proprietate, V- Radu Marin.

- teren curţi-construcţii, în suprafaţă de  641 mp., situat în intravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 1, parcela 60, în pct. „Vatră Sat”, cu vecinii: N- rest proprietate, E- Ivancu Aurel, S- drum , V- Radu Marin.

- casă din lemn, acoperită cu tablă, în suprafaţă de 80 mp., construită în anul 1940.

- anexă din lemn, acoperită cu  tablă, în suprafaţă de 36 mp., construită în anul 1965.

- pătul şi fânar din lemn, acoperite cu tablă, în suprafaţă de 26 mp, bunuri imobile amplasate pe un teren curţi-construcţii în suprafaţă de 641 mp., situat intravilanul comunei…, judeţul Vâlcea, menţionat mai sus.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar: copie titlu de proprietate nr. 926/52923, acte de stare civilă (f. 6, 28-41 dosar) sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale (f. 7 dosar),  adeverinţă (f. 23 dosar), certificat fiscal (f. 26 dosar), extras din registrul de naştere (f. 27 dosar),  procură specială (f. 42 dosar).În şedinţa publică din 7 noiembrie părţile au depus tranzacţia încheiată între acestea solicitând stingerea litigiului conform tranzacţiei respective.

Având în vedere prevederile art. 271- 273 cod procedură civilă, urmează ca instanţa să dispună stingerea litigiului dintre părţi conform tranzacţiei pe care o va consfinţi şi al cărei conţinut va constitui dispozitivul sentinţei civile.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Stinge litigiul dintre reclamantul şi pârâţii prin tranzacţia încheiată pe care o consfinţeşte ca fiind legală şi temeinică.

Conţinutul  tranzacţiei constituie dispozitivul sentinţei civile.

„Dosar nr. 3446/223/2011 Termen 17.10.2011 TRANZACŢIE Încheiată azi 10.10.2011 Intervenită între reclamantul …şi pârâţii….., …., pentru stingerea litigiului ce face obiectul dosarului mai sus menţionat, de comun acord am hotărât să împărţim bunurile imobile rămase în succesiunea autorului Dobre, decedat la data de 30.05.2006, după cum urmează: Subsemnatul, .., primesc  în proprietate următoarele bunuri imobile: - teren arabil, în suprafaţă de  950 mp. care face parte dintr-o suprafaţă mai mare de 1900 mp., restul de 950 mp. revenindu-i pârâtei…., teren situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 2/29, în pct. „Leurz”, cu vecinii: N- drum, E- Cîrstea Mariana, S- Şefan Tudor, V- drum. - teren arabil, în suprafaţă de 4986 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 19/42, în pct. „Căsoi”, cu vecinii: N- Stîlpeanu Petre, E- Stîlpeanu Ion, S- Radu C-tin, V- drum. - teren neagricol, în suprafaţă de 1600 mp. care face parte dintr-o suprafaţă mai mare de 3100 mp., restul suprafeţei revenindu-i pârâtei Cîrstea Mariana, teren situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 1/24, în pct. „Leurz”, cu vecinii: N- drum, E- Cîrstea Mariana, S- Ştefan Tudor, V- rest proprietate. - teren cu viţă de vie, în suprafaţă de  527 mp., situat în intravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 1, parcela 61, în pct. „Vatră Sat”, cu vecinii: N- Zamfir Alexandru, E- Ivancu Aurel, S- rest proprietate, V- Radu Marin. - teren curţi-construcţii, în suprafaţă de  641 mp., situat în intravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 1, parcela 60, în pct. „Vatră Sat”, cu vecinii: N- rest proprietate, E- Ivancu Aurel, S- drum , V- Radu Marin. - casă din lemn, acoperită cu tablă, în suprafaţă de 80 mp., construită în anul 1940. - anexă din lemn, acoperită cu  tablă, în suprafaţă de 36 mp., construită în anul 1965.- pătul şi fânar din lemn, acoperite cu tablă, în suprafaţă de 26 mp, bunuri imobile amplasate pe un teren curţi-construcţii în suprafaţă de 641 mp., situat intravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, menţionat mai sus. Subsemnatul…., primesc în proprietate următoarele bunuri imobile: - teren arabil, în suprafaţă de 1819 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 85/3, în pct. „Bălegar”, cu vecinii: N- rest proprietate, E- rest proprietate, S- drum, V- Stîlpeanu Ion.- teren arabil, în suprafaţă de 468 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 85/4, în pct. „Bălegar”, cu vecinii: N- Stanciu Vasile, E- Radu Alexandru, S- rest proprietate, V- Stîlpeanu Ion.- teren arabil, în suprafaţă de 480 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 9, parcela 264/1, în pct. „Beica”, cu vecinii: N- Stanca Lexandru, E- pârâul Beica, S- Petrescu Ghe., V- Petrescu D-tru.- teren arabil, în suprafaţă de 576 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 69, în pct. „Stâlpu”, cu vecinii: N- Dobre Elena, E- Pîrvu Marin, S- Salomia D-tru, V- drum.- teren arabil, în suprafaţă de 847 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 87, în pct. „Bălegar”, cu vecinii: N- rest proprietate, E- Radu Alexandru, S- drum, V- rest proprietate.Subsemnata…., primesc în proprietate următoarele bunuri imobile: - teren arabil,  în suprafaţă de 4999 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 39, parcela 2/71, în pct. „Miereanca”, cu vecinii: N- Preda Alexandru, E- drum, S- Cobiloiu Ana, V- drum. Totodată subsemnata, am primit de la reclamantul …cu titlu de sultă suma de 1000 lei. Subsemnata  ….., primesc în proprietate următoarele bunuri imobile: - teren arabil, în suprafaţă de  950 mp. care face parte dintr-o suprafaţă mai mare de 1900 mp., restul de 950 mp. revenindu-i reclamantului…, teren situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 2/29, în pct. „Leurz”, cu vecinii: N- drum, E- rest proprietate, S- Şefan Tudor, V- Meşină Cătălin.- teren arabil, în suprafaţă de 700 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 19/49, în pct. „Căsoi”, cu vecinii: N- Pavelescu Marin, E- Amza Petre, S- Dinu Ana, V- Ştefan Ilie. - teren neagricol, în suprafaţă de 1600 mp. care face parte dintr-o suprafaţă mai mare de 3100 mp., restul suprafeţei revenindu-i reclamantului….., teren situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 22, parcela 1/24, în pct. „Leurz”, cu vecinii: N- drum, E- Cîrstea Mariana, S- Ştefan Tudor, V- Meşină Cătălin. - teren arabil, în suprafaţă de 200 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 42, parcela 104, în pct. „Cernatu”, cu vecinii: N- rest proprietate, E- Moţa Ion, S- pârâul Cernatu, V- Moţa D-tru.- teren neagricol, în suprafaţă de 100 mp., situat în extravilanul comunei Şuşani, sat Stoiculeşti, judeţul Vâlcea, tarlaua 42, parcela 1/102, în pct. „Cernatu”, cu vecinii: N- Preda Alexandru, E- Moţa Ion, S- rest proprietate, V- Moţa D-tru. Subsemnatul, prin procurator, nu am nici o pretenţie cu privire la bunurile imobile supuse partajului şi sunt de acord cu atribuirea lor în proprietatea reclamantului şi al pârâţilor... Urmează ca instanţa să pronunţe o hotărâre, care să consfinţească învoiala noastră a părţilor. În drept art. 271 şi urm. Cod procedură civilă şi art 2267 Cod civil. ss/indescifrabil prin mandatar ss/indescifrabil ss/indescifrabil ss/indescifrabil ss/indescifrabil”.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 7 noiembrie 2011, la sediul Judecătoriei Drăgăşani.

PREŞEDINTE,GREFIER,

Red. N.M.

Tehnored. B.M.

8ex./02-12-2011

5

Domenii speta