Uzucapiunea - mod de dobândire a dreptului de proprietate

Sentinţă civilă 5767 din 05.12.2008


Prin acţiunea adresată acestei instanţe si înregistrată sub nr.3509/225/07.05.2008, reclamanţii P. I si P.T. au chemat in judecată pe pârâţii C.L., A.G., M.E., P.I solicitând ca prin hotărâre judecătorească sa se constate ca sunt proprietari ai terenului in suprafaţă de  situat in localitatea P, comuna G, teren dobândit prin uzucapiune, ca pe acest teren au construit o casa si sa se dispună intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului in cartea funciara.

In motivare, reclamanţii arata ca de mai bine de 30 de ani au posedat terenul in litigiu in mod continuu, util, public, exclusiv si sub nume de proprietar, iar apoiu au construit casa  cu nr. 181.

In dovedire au depus la dosar împuternicire avocaţiala, memoriu tehnic, adeverinţa nr. 988/2007, titlu provizoriu de proprietate, practica judiciară,  si au solicitat încuviinţarea probei cu martorii C.C.si G P, interogatoriu pârâţilor si proba cu expertiza topografica.

Pârâtul P.I. a depus la dosar întimpinare prin care solicita respingerea acţiunii, ca nu este adevărat ca reclamanţii au stăpânit acest teren , ca fiul sau P.I reclamant in cauza de faţa  a plecat din 1975 in Reşiţa, iar in 1983  l-a rugat sa-i lase sa folosească o porţiune de teren pe care el îl are moştenire de la părinţii săi, teren pe care si-a construit o casa in care nu locuieşte, ca nu este împlinit termenul de 30 de ani prevăzut de lege in cest sens.

Pârâtul nu a solicitat administrarea de probe in apărare.

Primăria comunei G. a depus la dosar adresa nr. 1268/21.11.2008 in care arata ca P. P. I este înscris la registrul agricol la poziţia nr. 113 tip I, Vol. II sat Păuneşti comuna G., iar la cap. 2 se găsesc următoarele suprafeţe de teren: teren arabil 1,92 ha, teren păşune 1,55 ha, vie 0,10 ha, livezi 0, 20 , curţi clădiri 0,03 si alte terenuri 0,51 ha, ca nu s-a eliberat titlu de proprietate pe acesta suprafaţa de teren.  In aceiaşi adresa se menţionează  ca P I. I este înscris in registrul agricol la poziţia nr. 48, tip II , vol. I, sat Păuneşti, comuna Godeanu cu următoarele suprafeţe de teren: livezi  de pomi 1152 mp si curţi construcţii 278 mp, ca nu s-a eliberat titlu de proprietate pe teren.

In cauza s-au audiat martorii propuşi de reclamanţi si s-a efectuat expertiza topografica de expert Istrate Marin.

Analizând actele si lucrările  dosarului instanţa retine următoarele :

Prin acţiunea adresata acestei instanţe reclamanţii solicita sa se constate ca au obţinut in proprietate prin uzucapiune o suprafaţa de teren situata in localitatea Păuneşti, comuna G, suprafaţa pe care au construit o casa.

 Din declaraţia martorului C. C reiese ca in 1976-1977 reclamantul  construit in comuna G o casa compusa din 2-3 camere, ca anterior construirii casei avea o baraca in care locuia.

Martorul G.P a declarat ca reclamantul deţine o suprafaţa de cca 1000 mp  in comuna G, sat P cu vecini: Păunescu Barbu si Păunescu P. Ion, ca are o locuinţa compusa din trei camere si hol si anexe gospodăreşti, o parte din teren este îngrădit, si anume porţiunea in care se află casa, ca reclamantul locuieşte in acesta casa, venind a sfârşit de săptămâna si in concediu, ca imobilul a fost construit in 1976-1977, iar in localitate se ştie ca terenul ii aparţine reclamantului.

Din expertiza efectuata in cauza reiese ca  reclamantul deţine in intravilanul satului P  o suprafaţa de 1430 mp teren compusa din  1152  teren livezi si 278 mp curţi construcţii, ca vecinii terenului sunt: N, E-Păunescu P. Ion, S-uliţa, V-drum sătesc, ca pe acest teren a  edificat in anul 1977 o locuinţa C1 din bolţari cu temelie din piatra acoperita cu ţigla, si anexa C2 din bolţari cu temelie din piatra acoperita cu plăci din asbociment.

Din adresa nr. 1268/21.11.2008 in care arata ca P P. Ion este înscris la registrul agricol la poziţia nr. 113 tip I, Vol. II sat P comuna G, iar la cap. 2 se găsesc următoarele suprafete de teren: teren arabil 1,92 ha, teren păşune 1,55 ha, vie 0,10 ha, livezi 0, 20 , curţi clădiri 0,03 si alte terenuri 0,51 ha, ca nu s-a eliberat titlu de proprietate pe acesta suprafaţa de teren.  In aceiaşi adresa se menţionează  ca P I. Ion este înscris in registrul agricol la poziţia nr. 48, tip II , vol.I, sat Păuneşti, comuna G cu următoarele suprafeţe de teren: livezi  de pomi 1152 mp si curţi construcţii 278 mp, ca nu s-a eliberat titlu de proprietate pe teren.

Art. 1846 C.civ. prevede ca „Orice prescripţie este fondata pe faptul posesiunii”.

Întrucât din materialul probator administrat in cauza reiese ca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, in sensul ca reclamanţii au stăpânit timp de 30 de ani in mod continuu, neîntrerupt, netulburat si sub nume de proprietar suprafaţa de 1430 mp situat in localitatea P compusa din  1152  teren livezi si 278 mp curţi construcţii, ca vecinii terenului sunt: N, E-Păunescu P. Ion, S-uliţa, V-drum sătesc, ca pe acest teren a edificat in anul 1977 o locuinţa C1 din bolţari cu temelie din piatra acoperita cu ţigla, si anexa C2 din bolţari cu temelie din piatra acoperita cu plăci din asbociment.

In ceea ce priveşte cererea de intabulare a dreptului de proprietate instanţa o apreciază neîntemeiata in condiţiile in care art.20 alin.3 din Legea nr. 7/1996 prevede ca „Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorităţii administrative va înlocui acordul de voinţă cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor.”, OCPI fiind obligată sa facă înscrierea in cartea funciară, motiv pentru care urmează a o respinge.

Având in vedere aceste considerente, instanţa urmează a admite in parte acţiunea aşa cum a fost precizata.