Civil - acţiune în constatare - nulitate titlu de proprietate

Sentinţă civilă 1221/2009 din 29.06.2009


ROMANIA

JUDECATORIA FAGARAS

JUDETUL BRASOV

 Sedinta publica din 29 iunie  2009

Complet specializat pentru judecarea litigiilor de fond funciar

Pe rol fiind pronuntarea cauzei civile privind pe reclamantul D W, domiciliat in localsitatea S, str. Principala, nr., jud. Brasov, si pe paratii MG cu ultimul domiciliu cunoscut in S, str. P, nr., jud. Brasov, citat prin publicate, MM, citat la Postul de Politie S, Comisia judeteana pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Brasov, reprezentata prin prefect, Comisia locala pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor S, prin primar, Prefectul Judetului Brasov, avand ca obiect litigiu de fond funciar.

La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura de citare legal indeplinita.

 Cauza s-a dezbatut in fond la termenul din 15 iunie 2009, cand partile prezente au pus concluzii care se afla consemnate in incheierea de amanare de la acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta.

I N S T A N T A

Constata ca prin actiunea civila inregistrata la aceasta instanta sub nr. 1112/2006, nr. unic 1540/226/2006, reclamantul D W a chemat in judecata pe paratii MG, MM, Comisia judeteana pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Brasov, reprezentata prin prefect, Comisia locala pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor S, prin primar solicitand:

a/ sa se constate nulitatea absoluta, totala sau partiala, cu privire la constituirea dreptului de proprietate asupra parcelei de 0,24 ha ( nr. top. X), situata in sola 51, cu toponimicul „verzarie”, a oricarui act de proprietate emis pe numele paratului MG, fost agent la Postul de Politie S.

b/ sa  se constate nulitatea absoluta, totala sau partiala, cu privire la constituirea dreptului de proprietate asupra parcelei de 0,24 ha ( nr. topX), situata in sola 51,  cu toponimicul „verzarie”, a oricarui act de proprietate emis pe numele paratului MG, actualmente agent la Postul de Politie S.

c/  sa fie obligata, adiacent, daca va fi cazul, Comisia Locala pentru aplicarea legilor fondului funciar S, sa il puna in posesie cu suprafetele de teren.

Motivandu-si cererea reclamantul a aratat ca solicita anularea totala sau partiala a oricaror acte de proprietate detinute de persoanele mentionate, deoarece are dreptul conform Legii nr. 247/2005 sa ceara si sa obtina reconstituirea dreptului de proprietate , pe vechile amplasamente , in temeiul art. 2(1) din Legea 1/2000 si/ sau in apropierea vechilor amplasamente pe baza art.3 al.1 din legea nr. 1/2000, putandu-i-se atribui terenuri in completare daca printr-o hotarare judecatoreasca se dispune in acest sens.

A mai precizat faptul ca, in prezent, nu mai exista terenuri libere pentru a putea fi retrocedate, la dispozitia comisiei locale. I-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 15,48 ha teren agricol, conform hotararii nr. 166/29.11.2002, prin intermediul tatalui sau D I( in prezent decedat). Mai arata ca nu a semnat decat partial procesul verbal de punere in posesie 38/12, deci considera ca nu este pus in posesie conform art. 33, al.3 din OG 1172/21.11.2001, decat cu 10 ha. In termen legal, a cerut teren agricol in sola Verzarie, atat conform legii nr., 18/1991 republicata cat si prin Legea nr. 247/2005, intrucat a detinut in aceasta sola aproximativ 1 ha, conform hartii CF, nr. top. 803, 768, 844, 879, 913, din care 0,34 ha ( nr. top.913), in locul unde agentii postului de politie detin cele 0,48 ha. Sola nr. 51 se afla in apropierea comunei, iar cele 10,48 ha acceptate si atribuite prin Legea nr. 1/2000, se afla la periferia hotarului comunei.

De asemenea, prin Legea nr. 18/1991, a primit in marea majoritate, terenuri greu accesibile, situate in apropierea periferiei hotarului comunei. Considera ca are dreptul la cateva suprafete de teren putin mai accesibile si putin mai mici, apropiate de centrul comunei, mai ales ca ascendentii sai au detinut astfel de terenuri.

In afara  de paratul MG, care a  locuit un timp oarecare, dupa anul 1990, in comuna, paratul agent sef MM nu a avut si nu are domiciliu stabil in comuna S.

Dupa cum l-au asigurat unii dintre  membrii in varsta ai fostei comisii locale de fond funciar, tuturor politistilor li s-au prescris, in urma cu 15 ani, doar loturi in folosinta, in sola 51 Verzarie, si nicidecum terenuri in proprietate. Ca s-au dat eventual titluri de proprietate, constituie un abuz si s-a facut prin interventia finala a anumitor membrii ai comisiei.

In timpul fostului regim, in sola 51, toti membrii CAP detineau loturi in folosinta de aproximativ 0,24 ha fiecare. Si atunci, familia sa a detinut in folosinta 2 loturi. Daca domnul MM vine si pleaca zilnic din localitate, domnul M G a plecat de circa 7-8 ani si nu s-a mai intors.

Apreciaza ca toti politistii s-au incadrat, acum 15 ani, la art. 18, al.3 din Legea nr. 18/1991. Nu crede ca puteau fi incadrati la art. 20 si, oricum, au fost incalcate prevederile art. 43 si art. 49 din legea nr. 18/1991 .

Articolul 3 al.3 din Legea nr. 1/2000 face trimitere si la art. 49 din Legea nr. 18/1991 republicata, terenuri in completare.

Celor doua familii, constituite din ascendentii sai si el, le-au fost atribuite, acum 15 ani, doar 18,37 ha din 2o ha posibile, deci li s-a facut o reducere, neonorandu-li-se pe deplin cerintele de reconstituire a dreptului de proprietate. Prin urmare, art. 20 al Legii nr. 18/1991 nu are corespondent pe deplin, cel putin in cazul lor, in art. 17 al aceleasi legi.

La termenul din 12 iunie 2006, reclamantul si-a intregit cererea de chemare in judecata printr-un nou petit, prin care solicita ca parata Comisia Judeteana pentru aplicarea legilor fondului funciar sa fie obligata sa anuleze titlurile de proprietate mentionate in  cererea principala, in cazul in care se va constata nulitatea absoluta a acelor titluri ( sau a oricaror acte de proprietate). Tot la acel termen,  reclamantul a solicitat conexarea prezentului dosar la dosarele civile nr. 1033/2006 si nr. 771/2006. A precizat ca se justifica aceasta conexare deoarece cele doua comisii de fond funciar locala si judeteana, sunt parti, cauzele si chiar obiectele celor 3 dosare avand o stransa legatura intre ele. Conexarea nu a fost incuviintata de catre instanta.

La acelasi termen, reclamantul si-a intregit cererea cu un alt petit prin care il chema in judecata pe Prefectul Judetului Brasov, solicitand ca acesta sa fie obligat sa ateste pierderea totala s-au partiala a dreptului de proprietate a paratilor MG si MM si trecerea terenului, astfel eliberat, in domeniul privat al comunei.

Acest petit se bazeaza pe aplicarea prevederilor art. 49 din Legea nr. 18/1991 republicata, care vin in completarea prevederilor art. 43 al. Legii nr. 18/1991. Pe baza acestor articole, in conformitate cu prevederile art. 3 al.3 din legea nr. 1/2000, i se poate reconstitui dreptul de proprietate, prin atribuirea unor terenuri in completare.

In termen legal a formulat intampinare paratul MM, invocand exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, in privinta primului petit din actiune, sub motiv ca in conformitate cu disp. art. 3 al.2 din Legea nr. 169/1997, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 247/2005, nulitatea poate fi invocata de persoanele care justifica un interes legitim. Ori, reclamantul nu a facut dovada faptului ca antecesorii sai au avut in proprietate terenul asupra caruia s-a emis titlu de proprietate pe numele sau. Neexistand dovada mai sus mentionata a fost invocata exceptia lipsei de interes a promovarii actiunii, exceptie de fond absoluta si peremtorie. S-a aratat ca interesul este o conditiei de exercitiu a actiunii civile prin care se intelege folosul practic, urmarit de catre cel care a pus in miscare actiunea civila. Pe fond s-a solicitat respingerea actiunii, intrucat el se incadra in disp. art. 20 din Legea nr. 18/1991. Titlul de proprietate i-a fost emis in baza cererii formulate, avand in vedere faptul ca la data respectiva, locuia si lucra in comuna S. De altfel, si in prezent lucreaza in comuna S, si-a respectat obligatia asumata la constituirea dreptului de proprietate impusa de art. 20 din Legea 18/1991, in sensul ca a lucrat si lucreaza in continuare terenul. Totodata, in aceasta perioada a achitat impozitul si a folosit terenul ca un bun proprietar, facand lucrari agricole si de imbunatatire funciara care i-au sporit valoarea.

La termenul din 19.01.2009, a depus intampinare si Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate S, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului sub motiv ca nulitatea poate fi invocata de catre primar, prefect, procuror si de alte persoane care justifica un interes legitim, astfel ca  reclamantul nu justifica nici calitatea si nici interesul legitim de a formula o astfel de cerere in cauza, in conditiile in care interesele sale nu au fost vatamate potrivit normelor in vigoare. Exceptiile privind lipsa calitatii procesuale active si a lipsei de interes au fost unite cu fondul, la termenele din  19.01.2009 si 09.02.2009 .

La acelasi termen reclamantul a depus la dosar copie extras CF 194 S, nr. top. 913 si 3001, in care sunt inscrisi ca proprietari, G L si G R, cu suprafetele de 3366 mp si respectiv 3125 mp, iar aceste terenuri se identifica, dupa spusele acestuia, partial cu terenurile atribuite paratilor MG si MM. Tot atunci reclamantul si-a precizat actiunea aratand ca solicita anularea titlului de proprietate a lui MM la  suprafata de 0.096 ha teren agricol,  diferenta de  suprafata pana la 0,24 ha, urmand sa-i revina lui.

Ulterior, la termenul din 09.02.2009, petentul a depus o noua precizare de actiune, prin care solicita, in plus, fata de cele solicitate prin actiune si  admiterea urmatoarelor capete de cerere :

d/ sa fie obligata Comisia Locala de fond funciar S sa modifice procesul verbal de punere in posesie 38/12, in sensul anularii lui si refacerii exact sub forma ceruta pe fila atasata lui si, in plus daca va fi cazul, suprafata de 0,3366 ha ceruta la lit.c ca arabil sau ca echivalent arabil.

e/sa fie obligata Comisia Judeteana de fond funciar, sa modifice titlul de proprietate nr. 32192/18.03.2003, emis complet nelegal pe numele tatalui sau, cu 4 luni inaintea procesului verbal de punere in posesie, in sensul anularii si refacerii lui, exact sub forma ceruta pe fila atasata procesului verbal de punere in posesie 38/12 si, daca va fi cazul, suprafata de 0,3366 ha ceruta la lit.c , ca arabil sau ca echivalent arabil.

Motivandu-si precizarea de actiune reclamantul a aratat ca pe fila atasata procesului verbal de punere in posesie 38/12 nu a acceptat amplasamentele celor 5 ha teren degradat, date ca faneata, deci nu le-a acceptat deloc, sperand pana in ziua de azi ca nu i se vor da alte suprafete in loc, fie ca fanete, fie ca echivalent arabil.

De asemenea, a mai precizat ca nu a acceptat categoria de folosinta a celor de 2,36 ha arabil ( A 1649, sola 99) suprafata pe care  o va accepta totusi ca faneata. Solicita sa fie obligate Comisia Locala si Comisia Judeteana sa-i atribuie, trecand-o de la arabil la faneata, in locul vacant, ramas dupa eliminarea celor 5 ha degradate date ca faneata, atat in procesul verbal de punere in posesie, cat si in titlul de proprietate care trebuie emis legal pe numele tatalui sau.

In cazul in care se vor trece cele 2,36 ha, date ca arabil la faneata, atunci in locul ramas vacant la arabil, se va putea trece, daca va fi cazul suprafetele arabile cerute la lit.c, fara a se mai aplica conceptul de echivalent arabil.

Din declaratiile martorilor P V si M C, aflate in dosarele nr. 979/2004 si 771/2006 reiese clar ca cele 5 ha care i-au fost atribuite ca faneata, sunt foarte degradate, iar parcela A1649 ce i s-a dat, era faneata.

In nici un caz nu trebuia sa i se dea teren degradat in loc de faneata si, faneata in loc de arabil, atunci cand erau suficiente suprafete de arabil si faneata.

Prevederile art. 3 al.3 din Legea nr.1/2000 pot fi coroborate prin HG 890/2005, insa „sintagma” reconstituirea dreptului de proprietate este putin mai relevanta atunci cand, in procesul verbal de punere in posesie 38/12 precum si in titlul sau de proprietate, ar fi locuri vacante, care ar trebui completate, interesul sau fiind putin mai accentuat.

Referitor la lit. a si b a aratat ca, la emiterea si mentinerea titlurilor de proprietate ale paratilor, s-au incalcat prevederile art. 43 si ale art. 93 al.2 din legea nr. 18/1991.

Aceste ultime capete de cerere se sprijina pe art. 33 al.3, 34 al.1 si 34 al.5 ale Regulamentului aprobat prin HG 1172/2001, care spuneau ca punerea in posesie se face prin semnarea procesului verbal de punere in posesie, ca titlurile se emit pe baza proceselor verbale, si nu invers, si, ca titlurile nu se vor completa si elibera decat dupa pronuntarea hotararilor judecatoresti.

Titlul emis pe numele tatalui sau, a fost emis complet nelegal, inaintea procesului verbal de punere in posesie si inaintea pronuntarii hotararilor judecatoresti.

Daca s-ar accepta legalitatea emiterii titlului de proprietate pe numele sau, s-ar accepta implicit faptul ca i s-a ingradit liberul acces la justitie, art. 34 al.5 din regulament, nemaiavand nicio relevanta in cazul sau.

Titlul a fost emis inaintea procesului verbal, deci inaintea posibilitatii reale de a face plangere spre a-l modifica, posibilitatea pe care a avut-o doar dupa inmanarea schitei de amplasament, odata cu procesul verbal de punere in posesie.

Anularea lui nu trebuie conditionata de existenta sau inexistenta libera a vechilor amplasamente sau de existenta altor suprafete , la dispozitia comisiei locale. Refacerea lui insa depinde de caracterul legal, rezonabil si pertinent al celor cerute pe fila atasata procesului verbal 38/12, precum si a celor cerute la lit.a, b si c.

Instanta , examinand actiunea precizata si majorata a reclamantului, in raport de actele si probele existente la dosar, retine in fapt urmatoarele: Reclamantul D W este fiul lui D I, decedat la data de 31.01.1999 ( fila 134).

Prin hotararea nr. 166/26.11.2002, Comisia Judeteana Brasov pentru aplicarea L.18/19091, a confirmat propunerea Comisiei Locale S, de aplicarea legii fondului funciar  si a dispus reconstituirea la numele lui D I a suprafetei de 15,48 ha teren agricol. Terenurile care au format obiect al reconstituirii au fost preluate de catre stat in baza Decretului nr. 83/1949, iar la data de 18.03.2003, Comisia Judeteana Brasov a emis titlul de proprietate nr. 32192/18.03.2003 la numele D I.

Ulterior, la data de 22.07.2003, reclamantul a fost pus practic in posesia terenurilor reconstituite la numele tatalui sau, respectiv pentru 10,48 ha, dar a refuzat sa fie pus in posesie pentru 5 ha faneata. Asa cum s-a aratat prin actiune, reclamantul solicita anularea totala sau partiala a titlului de proprietate 00133/24.10.1994, emis pe numele lui MG si  anularea partiala a titlului de proprietate 00137/24.10.1994 emis pe numele lui MM. Pentru a putea fi beneficiarul celor 2 suprafetele de teren, provenite prin anularea titlurilor de proprietate mentionate, reclamantul a solicitat reducerea corespunzatoare a suprafetelor de teren care au fost reconstituite la numele autorului sau, defunctul D I.

Reclamantul si-a intemeiat actiunea pe disp. art. 18 al.3, art. 43 si art. 49 din L.18/1991, art. 2 si 3 din legea nr. 1/2000 si Legea nr. 247/2005 care-i permit sa solicite atribuirea terenurilor pe vechile amplasamente ale terenurilor avute in proprietate de catre fostii proprietari ai acestora. S-a sustinut ca autorul sau a avut teren in proprietate in locul cunoscut cu numele de Verzarie.

Intrucat paratilor li s-a constituit abuziv dreptul de proprietate asupra unor suprafete de teren in zona respectiva, prin anularea partiala sau totala a titlurilor de proprietate ale celor doi parati se creeaza posibilitatea de a i se reconstitui dreptul de proprietate pe acele terenuri deoarece antecesorii tatalui sau, au avut teren in zona.

Desi, reclamantul nu-i numeste pe acesti antecesori, din extrasul de CF nr. 4  S, aflat in dosar fila 4, rezulta ca se refera la C L, G R, A C si E C. Terenurile  pe care acestia le-au avut in proprietate erau inscrise sub nr. top. x si x in Cf nr. 4 S  si aveau suprafetele de 4457 mp si 37044 mp.( fila 115)

La termenul din 19.01.2009 reclamantul a depus la dosar copie extras CF 194 S, nr. top. x si x, in care figureaza ca proprietari, G L si G R, cu suprafetele de 3366 mp si respectiv 3125 mp, terenuri arabile si a precizat ca aceste terenuri se identifica partial cu terenurile atribuite paratilor MG si MM. Totodata a precizat ca renunta a mai fi avute in vedere, pentru probatiune, extrasul CF depus in dosar( fila 4) in care apar ca proprietari A C, E C, C L si G R.

Aceasta precizare a reclamantului, lipseste actiunea de suport probator  in partea care se refera la anularea  partiala sau totala a titlurilor de proprietate a celor doi pariti, la punerea sa  in posesie pentru suprafata de 0,336 ha provenita de la  paratii  si la anularea partiala a titlului de proprietate dupa D W dar, in acelasi timp, confera argumente pentru solutionarea exceptiilor privind lipsa de calitate procesuala activa si a lipsei de interes, exceptii care au fost unite cu fondul .

Astfel este de retinut ca pe numele celor doi proprietari din CF 194 S s-au eliberat titluri de proprietate fara ca vreunul din acestia, sa fi contestat amplasamentul suprafetelor de teren care le-au  fost  reconstituite. In aceste conditii reclamantul, care urmareste rezolvarea problemelor de punere in posesie asupra terenurilor mostenite dupa tatal sau si de modificare a titlului de proprietate emis pe numele acestuia, nu-si mai poate proba afirmatiile legate de pretinse suprafete  de teren pe care, antecesorul sau, le-a avut in zona numita Verzarie, de pe raza localitatii S, (acum ocupate de parati), deoarece, conform sustinerilor sale respectivele  terenuri au apartinut altor rude, pe care de asemenea le mosteneste dar care nu s-au declarat nemultumite de amplasamentele respectivelor terenuri.

In raport de aceste  considerente , instanta apreciaza ca reclamantul nu are calitatea procesuala activa si nici interes sa solicite anularea partiala sau totala a celor doua titluri de proprietate cata vreme nu face dovada ca antecesorul sau, D I, la care s-a raportat in permanenta, a avut terenuri in Verzarie. Faptul ca alte rude de ale sale  care, conform hartii CF(fila 146) prin raportare la schita parcelara aflata in dosar fila 5, s-ar parea ca au avut teren in zona respectiva,  nu este de natura sa-i profite in vreun anume fel  reclamantului cata vreme dupa G L s-a reconstituit dreptul de proprietate la numele lui D H M ( mama reclamantului)  pentru suprafata de 10 ha teren arabil si faneata iar  numitei G R ( bunica reclamantului)  i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 8ha si 3750 mp teren arabil si faneata, iar acestea au acceptat evidentele stabilite de catre Comisia Locala, confirmate ulterior de catre Comisia Judeteana de aplicarea Legii nr. 18/1991, ( a se vederea titlurile de proprietate eliberate pe numele G I. R si D  H M in dos. 979/2004 al Judecatoriei Fagaras, filele 109, 110). Relatiile de rudenie ale reclamantului cu titularii drepturilor de proprietate inscrisi in titlurile de proprietate  mentionate mai sus rezulta din sesizarile pentru deschiderea procedurilor succesorale ( filele 132-135).

Asa fiind, instanta va admite ca fondate exceptiile lipsei calitatii procesuale active si a lipsei de interes a reclamantului D W, cu privire la petitele a, b si c din actiunea precizata si majorata, exceptii invocate de catre paratul MM si parata Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate, in baza Legii nr. 18/1991 si, in consecinta  va respinge actiunea civila pentru constatarea nulitatii totale sau partiale a  titlurilor de proprietate nr. 00133 din 24.10.1994 si respectiv nr. 00137 din 24.10.1994, eliberate de Comisia Judeteana  Brasov pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe numele paratilor MG, si MM. Referitor la cele doua exceptii mai este de precizat ca reclamantul si-ar fi putut dovedi calitatea procesuala activa si interesul in promovarea actiunii doar proband faptul ca tatal sau, D I, a avut teren in zona Verzarie. Ori, aceasta dovada se putea realiza  doar prin efectuarea unei expertize topografice de identificare a terenurilor din  litigiu. Intrebat fiind, la termenul din 09 martie 2009, de catre instanta daca intelege sa solicite efectuarea unei expertize topografice de identificare a terenurilor, reclamantul a aratat ca nu solicita efectuarea unei astfel de expertize intrucat se bazeaza pe planul de parcelare si situatia financiara nu-i permite sa suporte cheltuiala cu o astfel de proba.

 Cererea formulata de catre reclamantul D W impotriva Comisiei Judetene Brasov, pentru stabilirea dreptului de proprietate in baza legilor fondului funciar, prin care se solicita obligarea paratei sa anuleze titlurile de proprietate mentionate mai sus, in cazul in care instanta va constata nulitatea acestora  urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata. Acest capat de cerere este strans legat  de petitele din actiunea initiala si admiterea lui independent de  acestea esre de neconceput.

 Urmeaza a respinge cererea formulata de catre reclamant impotriva Prefectului Judetului Brasov, prin care solicita obligarea acestuia sa ateste pierderea totala sau partiala a dreptului de proprietate a celor doi parati si trecerea terenului, eliberat astfel, in domeniul privat al comunei cu motivarea ca prin respingerea petitelor a b si c admiterea acestui capat de cerere nu se mai justifica.

Cererea reclamantului prin care solicita modificarea procesului verbal de punere in posesie nr. 38/12, in sensul anularii si refacerii lui, cu includerea, daca va fi cazul, a suprafetei de 0,3366 ha, ceruta la lit.c ( arabil sau echivalent arabil) si obligarea Comisiei judetene de a modifica titlu de proprietate nr. 32192/18.03.2003, emis nelegal, in sensul anularii si refacerii acestuia plus, daca va fi cazul,cu suprafata de 0,3366 ha, ceruta la lit. c ca arabil sau ca echivalent arabil, urmeaza a fi respinsa ca nefondata, dat fiind ca acesta a acceptat punerea in posesie ulterior eliberarii titlului de proprietate pentru o suprafata de 10,48 ha teren agricol. La solutia de respingere a acestui petit instanta ajunge si datorita modului de solutionare a petitelor a, b si c din actiunea initiala.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite ca fondate exceptiile lipsei calitatii procesuale active si a lipsei de interes a reclamantului D W, domiciliat in com. S, str. P, nr., jud. Brasov, cu privire la petitele a, b si c din actiunea precizata si majorata, exceptii invocate de catre paratul MM si parata Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate, in baza Legii nr. 18/1991 si, in consecinta :

Respinge actiunea civila pentru constatarea nulitatii totale sau partiale a  titlurilor de proprietate nr. x din 24.10.1994 si respectiv nr. x din 24.10.1994, eliberate de Comisia Judeteana  Brasov pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe numele paratilor MG, cu ultim domiciliu cunoscut in S, str. P, nr. si MM, citat la Postul de Politie S, jud. Brasov.

Respinge cererea formulata de catre reclamantul D W impotriva Comisiei Judetene Brasov, pentru stabilirea dreptului de proprietate in baza legilor fondului funciar, prin care se solicita obligarea paratei sa anuleze titlurile de proprietate mentionate mai sus in cazul in care instanta va constata nulitatea acestora.

Respinge cererea formulata de catre reclamant impotriva Prefectului Judetului Brasov, prin care solicita obligarea acestuia sa ateste pierderea totala sau partiala a dreptului de proprietate a celor doi parati si trecerea terenului, eliberat astfel, in domeniul privat al comunei.

Respinge cererea reclamantului, formulata impotriva Comisiei Locale de fond funciar S si impotriva Comisiei judetene Brasov de stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin care s-a solicitat modificarea procesului verbal de punere in posesie nr. 38/12, in sensul anularii si refacerii lui, cu includerea, daca va fi cazul, a suprafetei de 0,3366 ha, ceruta la lit.c ( arabil sau echivalent arabil) si obligarea Comisiei judetene de a modifica titlu de proprietate nr. 32192/18.03.2003, emis nelegal, in sensul anularii si refacerii acestuia plus, daca va fi cazul,cu suprafata de 0,3366 ha, ceruta la lit. c ca arabil sau ca echivalent arabil.