Civil - ordonanţă preşedinţială

Sentinţă civilă 1127/2009 din 16.06.2009


ROMANIA

JUDECATORIA FAGARAS

JUDETUL BRASOV

 

Sedinta publica din 16 iunie 2009

Pe rol fiind cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul C ”P-P Pi-G” cu sediul ales in mun. Fagaras, str., nr. , jud. Brasov, in contradictoriu cu paratul S A domiciliat in loc. B, nr. , com. R, jud. Brasov.

La apelul nominal facut in sedinta publica a fost prezent presedintele composesoratului R S, asistat de  avocat B C,  si paratul asistat de avocat A G.

Procedura  de citare legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care se constata depus la dosar prin serviciul registratura  extrasul de C.F. nr. x R. A fost administrata proba cu interogatoriul paratului, raspunsurile acestuia fiind consemnate in fila de interogatoriu de la dosar.

Reprezentantul judiciar al paratului arata ca renunta la proba cu interogatoriul reclamantului si depune la dosar contractul de administrare nr. 5/2007 din care arata ca reiese ca activitatea reclamantului nu are de suferit deci urgenta invocata de reprezentantii composesoratului nu subzista.

Reprezentanta reclamantului precizeaza ca nu mai solicita obligarea paratului la predarea actelor privind amenajamentul silvic. 

Reprezentantii partilor declara ca nu mai au alte cereri de formulat sau probe de solicitat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata, iar in temeiul dispozitiilor art.150 cod procedura civila, declara inchise dezbaterile si acorda cuvantul in fond.

Reprezentanta judiciara a reclamantei solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata si precizata intrucat in cauza s-a dovedit ca refuzul paratului de a preda toate actele pe care le detine, cheile cabanei si stampila composesoratului, blocheaza activitatea acestuia. Mai arata ca padurarul de care paratul a facut vorbire la interogator a fost schimbat.

Reprezentanta paratului arata ca nu subzista motivele invocate in cerere, care nu s-au dovedit, si de asemenea nu este indeplinita conditia urgentei, ceruta de Codul de procedura civila pentru admiterea unei ordonante presedintiale, interenul reprezentantilor reclamantului fiind in realitate acela de a obtine accesul la cabana in scop de agrement, astfel ca se impune respingerea cererii.

I N ST A N T A

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. de mai sus, astfel cum a fost precizata in sedinta publica de azi, reclamantul Composesoratul P-PP-G” prin reprezentantii sai legali, a chemat in judecata pe paratul S A, solicitand obligarea acestuia, ca de urgenta, sa predea documentele financiar-contabile, stampila, actele bancare si certificatul de inregistrare fiscala al composesoratului, precum si cheile si actele de proprietate ale cabanei de vanatoare „V R”.

In motivarea actiunii s-a aratat ca paratul a fost presedintele composesoratului, iar prin actul aditional la actele constitutive ale acestei asociatii, autentificat sub nr. 645/16.04.2009 de B.N.P. PD s-a dispus printre altele si schimbarea consiliului de administratie, astfel ca paratul, in baza hotararii adunarii extraordinare din data de 05.04.2009, a fost demis din functia de presedinte.

Desi dupa aceasta demitere i s-a solicitat in nenumarate randuri sa predea catre noul consiliu de administratie toate actele composesoratului, acesta a refuzat blocand in acest fel cu rea vointa desfasurarea normala a activitatii composesoratului.

Prin atitudinea sa paratul incearca sa faca rau composesoratului, provocand pagube imense intrucat noul consiliu de administratie nu poate avea control asupra conturilor bancare ale composesoratului si nu poate semna acte in numele acestuia neavand stampila.

In drept intemeiaza cererea pe art. 581 Cod proc. civ.

Examinand actele dosarului instanta retine in fapt urmatoarele:

Din cuprinsul statutului Composesoratului P-P P-G” (f.4-9 ale dos.), rezulta ca la momentul infiintarii acestuia, paratul facea parte din consiliul de administratie, fiind numit in functia de presedinte.

Asa cum reiese din actul aditional la actele constitutive ale composesoratului, autentificat sub nr. 645/16.04.2009 de notar public PD (f.3 a dos.), membrii acestuia au hotarat in Adunarea generala extraordinara care a avut loc la data de 05.04.2009, schimbarea consiliului de administratie, presedinte fiind numit un alt membru al composesoratului, fara ca paratul  sa mai faca parte din conducere.

Prin hotararea pronuntata in dosarul civil nr. 1361/226/2009 al acestei instante la data de 05.05.2009 (f. 10 a dos.), s-a dispus ca modificarea in acest sens a statutului composesoratului sa fie inscrisa in registrul special tinut la Judecatoria Fagaras.

Reclamantul a recunoscut la interogatoriu ca detine inca, atat actele contabile si stampila composesoratului, cat si actele de proprietate si cheile cabanei de vanatoare „Valea Radului”, aceasta fiind proprietatea composesoratului, asa cum rezulta din extrasul de C.F. nr. 100273 Recea nr. cad. 597, insa nu este de acord sa le restituie.

Instanta constata ca in prezent paratul nu mai are nicio calitate sa detina documentele contabile, stampila composesoratului si cheile cabanei, refuzul acestuia de a le restitui constituind un abuz, care se impune a fi inlaturat de urgenta pe calea procedurii ordonantei presedintiale.

In consecinta instanta apreciind ca in speta urgenta, ca o conditie necesara pentru admiterea unei cereri de ordonanta presedintiala, exista implicit ca urmare a refuzului paratului de a preda actualilor membrii ai consiliului de administratie al composesoratului documentele de mai sus, stampila composesoratului si cheile cabanei, pe care le-a detinut in calitate de presedinte al acestuia, continuarea detinerii acestora fara drept facand ca pericolul si urgenta sa fie justificate prin insusi acest fapt, deoarece reclamantul este lipsit in mod abuziv de respectivele lucruri si documente.

Asa fiind, urmeaza ca instanta sa admita cererea de ordonanta presedintiala, astfel cum a fost precizata, formulata de reclamantul C ”P-P Pi-G”, in contradictoriu cu paratul S A si-n consecinta, sa oblige pe parat sa predea reprezentantilor reclamantului documentele financiar-contabile si stampila composesoratului, actele de proprietate ale imobilului inscris in C.F. nr. x R nr. cad. 597, contand in constructie de cabana si cheile acestuia.

Instanta va mai dispune ca prezenta hotarare sa fie executorie fara somatie sau trecerea unui termen.

Nu s-au cerut cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite cererea de ordonanta presedintiala, astfel cum a fost precizata, formulata de reclamantul C ”P-P Pi-G” cu sediul ales in mun. F, str. L, nr., jud. Brasov, in contradictoriu cu paratul S A domiciliat in loc. B, nr., com. R, jud. Brasov si-n consecinta:

Obliga pe parat sa predea reprezentantilor reclamantului documentele financiar-contabile si stampila composesoratului, actele de proprietate ale imobilului inscris in C.F. nr. x R nr. cad. 597, contand in constructie de cabana si cheile acestuia.

Executorie fara somatie sau trecerea unui termen

Fara cheltuieli de judecata.