Acordarea unei prestaţii periodice lunare părţii care a suferit o invaliditate în urma unui accident de circulaţie.

Sentinţă penală 189 din 04.10.2007


TIP DOCUMENT – sentinţă penală

Număr document 189

Data  04.10.2007

Titlu Acordarea unei prestaţii periodice lunare părţii care a suferit o   invaliditate în urma unui accident de circulaţie.

Domenii asociate-Infractiuni

Rezumatul speţei

Prin sentinţa penală 189/2007 a Judecătoriei Făurei a fost condamnat inculpatul G.C. la 5 luni închisoare pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă. Instanţa a constatat că în urma unui accident de circulaţie inculpatul G.C. a provocat părţii vătămate G.L. o infirmitate permanentă. Faţă de această împrejurare instanţa a obligat inculpatul la plata către partea civilă a unei sume cu titlu de prestaţie periodică. S-a avut în vedere că datorită infirmităţii provocate de inculpat, partea vătămată nu mai poate munci. Suma a fost stabilită prin raportare la salariul minim pe economia naţională.

Domenii speta