Furt de instalatii de siguranta si dirijare a traficului feroviar. Infractiune continuata. Neacordarea beneficiului gratierii infractorului recidivist.

Sentinţă penală 27 din 03.09.2008


Prin  Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei nr.9xx/P/2007 a fost trimis în judecată inculpatul C. A. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În drept, fapta inculpatului C. A. , care în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a sustras de la partea vătămată C.N. C.F. Bucureşti funii de cupru în valoare de 748.16 lei ,întruneşte elementele constitutive  ale infracţiunii de  furt calificat prev.de art.208 al.1-209 al.3 lit.”f” C.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. şi art.37 lit.”a” C.pen.

În drept, fapta inculpatului C. A., care în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a sustras de la C.N. CF CFR  Bucureşti capace metalice în valoare de 1797.57 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev.de art.208 al.1-209 al.3 lit.”f” c.pen. cu aplic.art.41 al.2  C.pen. şi art.37 lit.”a” C.pen. Se aplică art.33 lit.”a” c.pen. pentru toate faptele ( din 2000 şi cele din 2003).

La alegerea pedepsei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa, conform art.72 C.pen., a avut în vedere pericolul social concret al faptelor săvârşite, determinat atât de modul de producere , cât şi de importanţa valorilor sociale încălcate, precum si datele personale ale inculpatului, respectiv faptul că acesta nu se află la primul conflict cu legea penală, prevederile legale referitoare la concursul de infracţiuni, infracţiunea continuată, precum şi atitudinea sinceră a inculpatului pe parcursul procesului penal.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa a apreciat că o pedeapsă de 7 luni închisoare pentru infracţiunea săvârşită în anul 2000 şi 9 luni închisoare pentru infracţiunea săvârşită în anul 2003 sunt apte să răspundă exigenţelor şi scopurilor prevăzute de art.52  Cod penal.

Instanţa a constatat că infracţiunea de furt calificat săvârşită în anul 2000 cercetată în prezentul dosar este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul C. A. a fost condamnat la 4 ani închisoare prin sentinţa penală nr. 1xxx/29.05.2000 a  Judecătoriei Focşani.

De asemenea, a constatat că infracţiunea de furt calificat săvârşită în anul 2003 cercetată în prezentul dosar este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul C. A. a fost condamnat la 8 ani şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 1xx/06.04.2005 a Tribunalului Vrancea .

Instanta a descontopit pedepsele rezultante şi a repus în individualitatea lor pedepsele componente, inculpatul nebeneficiind de prevederile Legii nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse pentru infracţiunea săvârşită în anul 2000 întrucât potrivit art.4 alin.1 şi 2 din lege nu vor fi graţiate persoanele care sunt recidiviste sau care au săvârşit infracţiunea de furt calificat prevăzute de art .209 alin.3 Cod penal ( situaţii în care se află inculpatul C. A.).

Instanţa a contopit pedepsele pentru infracţiunile concurente aplicând pedeapsa cea mai grea , care a fost sporită.

Din pedeapsa finală obţinută a scazut perioadele cât inculpatul s-a aflat în detenţie în executarea pedepselor componente, emitand unui nou mandat de executare pentru diferenţa de pedeapsă rămasă. Măsura complementară aplicată prin sentinţa penală nr. 1xx/2005 a Tribunalului Vrancea a fost  menţinută.

Pe perioada executării pedepsei principale inculpatului i-a fost aplicată pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.”a” –„c” Cod penal.

Pe latura civilă a cauzei instanta a constatat că sunt îndeplinite cele 4 elemente necesare angajării răspunderii civile delictuale a inculpatului, obligandu-l pe acesta  la plata de despăgubiri civile către partea civilă  C.N.C.F. CFR Bucureşti.

În temeiul art.191 alin.1 Cod proc.pen. inculpatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Domenii speta