Ordonanţă preşedinţială. Legături personale cu minorul. Art. 43 alin.3 şi art. 98 alin.1 din codul familiei.

Sentinţă civilă 1703 din 01.10.2009


Ordonanta presedintiala. Legaturi personale cu minorul.

Art. 43 alin.3 si art. 98 alin.1 din codul  familiei.

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 27.08.2009, reclamantul M.N. a solicitat ca, pe cale de ordonanta presedintiala, în contradictoriu cu pârâta D.V., sa se încuviinteze a avea legaturi personale cu minora M.I.G. si sa se stabileasca un program de vizitare.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca s-a casatorit cu pârâta pe data de 17.02.2007, iar din aceasta casatorie a rezultat minora M.I.G. La data de 29.10.2008, prin sentinta civila nr. 2157, Judecatoria Fetesti a dispus desfacerea casatoriei reclamantului cu pârâta, minora fiind încredintata spre crestere si educare pârâtei.

A sustinut în continuare reclamantul ca de circa 2 luni pârâta îi interzice acestuia sa aiba legaturi personale cu minora, motiv ce a stat la baza introducerii prezentei actiuni.

Pârâta a formulat întâmpinare la data de 16.09.2009, prin care a aratat ca este de acord în parte cu actiunea formulata de reclamant în sensul ca instanta sa-i încuviinteze acestuia un alt program de vizitare. Mentioneaza ca în urma cu circa 2 luni, reclamantul a venit într-o stare avansata de ebrietate la societatea unde lucreaza pârâta, a spart geamurile si un ventilator, i-a adresat pârâtei cuvinte injurioase si a amenintat-o cu moartea. De atunci reclamantul vine periodic la domiciliul pârâtei si al parintilor acesteia, în toiul noptii, loveste cu pumnii si picioarele în usa si îi ameninta cu moartea.

Instanta a retinut ca actiunea este întemeiata, în parte, pentru urmatoarele considerente:

Având în vedere jurisprudenta constanta a instantelor judecatoresti privitoare la admiterea ordonantei presedintiale în raporturile de familie, instanta a considerat ca sunt îndeplinite conditiile de emitere a acesteia în raport si de principiile statuate de legiuitor în art. 2 din Legea nr. 272/2004, potrivit carora interesul superior al copilului va prevala în toate demersurile si deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritatile publice si de organismele private autorizate, precum si în cauzele solutionate de instantele judecatoresti.

În cadrul ocrotirii parintesti, deplina egalitate în drepturi a parintilor în ceea ce priveste exercitarea drepturilor si îndatoririlor fata de copiii minori reprezinta unul dintre principiile de baza ale Codului familiei, prevazut în art. 97 alin.1, iar ca o expresie a acestuia art. 98 alin.1 C.fam. dispune ca "masurile privitoare la persoana copilului (...) se iau de catre parinti de comun acord". Nu trebuie însa pierdut din vedere aspectul ca exercitarea drepturilor parintesti se realizeaza exclusiv în interesul copiilor minori.

În ceea ce priveste dreptul parintelui de a avea legaturi personale cu minorul, art. 43 alin.3 C.fam. contine o dispozitie de principiu, potrivit careia parintelui divortat, caruia nu i-a fost încredintat copilul spre crestere si educare, pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învatatura si pregatirea lui profesionala.

Astfel, în situatia în care parintele caruia i s-a încredintat copilul împiedica celalalt parinte în exercitarea drepturilor sale, fie prin interzicerea, fie prin impunerea unui program de vizitare necorespunzator, de natura a reduce pastrarea legaturii cu minorul la un minim care practic o face ineficienta, se pot lua de catre instanta masuri ca parintele caruia nu i-a fost încredintat copilul sa aiba posibilitatea de a avea legaturi personale cu acesta în mod firesc. Acest drept urmeaza a fi exercitat însa în asa fel încât sa nu se influenteze negativ dezvoltarea minorului, urmând a se stabili un program prin care sa fie respectate conditiile normale în privinta întretinerii acestor legaturi.

Fata de cele expuse si luând în considerare si vointa parintilor care au convenit cu privire la un program anume de vizitare, instanta a admis în parte actiunea reclamantului si a încuviintat acestuia sa aiba legaturi personale cu minora, stabilind un program de vizitare cu luarea copilului la domiciliul tatalui.

Domenii speta