Plângere împotriva rezolutiei procurorului. Exceptia de tardivitate a introducerii plângerii.

Sentinţă penală 61 din 29.06.2010


Plângere împotriva rezolutiei procurorului. Exceptia de tardivitate a introducerii plângerii.

 (Judecatoria Lipova, sentinta penala nr.61/29.06.2010, dosar nr.743/250/2010)

Prin sentinta penala nr.61/29.06.2010 pronuntata în dosar nr.743/250/2010, Judecatoria Lipova a respins  ca tardiva plângerea formulata de petenta SC”-SRL, împotriva rezolutiei procurorului de neîncepere a urmaririi penale fata de faptuitorul S.A., din data de 04.03.2010 în dosar nr.828/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Lipova si a rezolutiei primului procuror din data de 03.05.2010 în dosar nr. 159/II/2/2010 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Arad, pe care le-a mentinut.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta a retinut ca la data de 20.10.2009 petenta SC”-”SRL  a formulat plângere penala împotriva faptuitorului  S.A., pentru ca a emis bilete la ordin în urma achizitionarii materialului lemnos de la SC”.--”SRL desi nu avea disponibil în banca.

Din cercetarile politiei a rezultat ca între SC”-”SRL si SC”P”SRL al carui administrator a fost S. A., s-au desfasurat relatii comerciale si ca la un moment dat  acesta din urma  a emis bilete la ordin catre petenta desi nu mai avea bani, banca refuzând plata din lipsa banilor.

Potrivit art.104 din Legea nr.54/1994 si Normele B.N.R. mr.6/19994, biletul la ordin este un înscris prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca alte persoane numita beneficiar, o suma de bani scadenta.

La emiterea biletului la ordin, legea nu cere existenta pentru emitent a disponibilului banesc pe care se obliga sa o plateasca beneficiarului.Emitentul, prin biletul la ordin doar se obliga  ca la o anumita data sa plateasca o anume suma beneficiarului, aspect care nu înseamna introducerea în eroare sau mentinerea în eroare a beneficiarului pentru ca emitentul sa fie subiect al infractiunii de înselaciune.

S-a dispus neînceperea urmaririi penale  fata de S.A., cu motivarea ca în cauza, infractiunii de înselaciune îi lipseste  unul din elementele constitutive ale infractiunii de înselaciune, respectiv latura obiectiva, astfel ca actiunea penala nu s-a putut pune în miscare.

Rezoluta a fost comunicata petentei la data de 08.03.2010.

Împotriva rezolutiei a formulat plângere petenta la data de 26.03.2010, la procurorul ierarhic superior, care prin rezolutia din data de 03.05.2010 în dosar nr.159/II/2/2010 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Arad, a respins plângerea petentului, apreciindu-se ca solutia dispusa în cauza este legala si temeinica, urmând ca solutia procurorului de neîncepere a urmaririi penale sa fie mentinuta si sa se dispuna respingerea plângerii petentei.

Fapta de a nu respecta obligatia izvorâta  dintr-un contract comercial constituie un litigiu de natura civila si, pe cale de consecinta, se solutioneaza în conformitate cu dispozitiile civile.Astfel, sustinerile partii vatamate SC”-”SRL  ca faptuitorul se face vinovat de înselaciune în conventii sub forma emiterii unui bilet la ordin fara acoperire, nu poate fi retinuta ca fapta de natura penala, neputându-se proba inducerea în eroare a creditorului întrucât între cele doua parti au existat multiple relatii comerciale, onorate în timp de fiecare dintre acestea, iar în relatia de fata, faptuitorul, în calitate de administrator al SC”P”SRL  a aratat ca plata nu s-a facut întrucât au existat dificultati financiare ale unitatii pe care o administra, dificultatii neonorarii obligatiilor financiare ale altor societati fata de societatea sa.

Rezolutia a fost comunicata petentei la data de 05.05.2010, rezolutia nefiind solutionata de catre organul ierarhic superior în termenul de 20 de zile prev. de art.2781 al.2 Cod procedura penala.

Potrivit disp.art. 277 Cod procedura penala, cu privire la  termenul de rezolvare, procurorul este obligat sa rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire si sa comunice de îndata persoanei care a facut plângerea modul în care a fost rezolvata.

Conform disp.art. 2781 al.2.Cod procedura penala, dupa respingerea plângerii facute conform art. 275 - 278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei ori, dupa caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale, date de procuror, persoana vatamata, precum si orice alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza în prima instanta. Plângerea poate fi facuta si împotriva dispozitiei de netrimitere în judecata cuprinse în rechizitoriu.

În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe lânga curtea de apel, procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie ori procurorul ierarhic superior nu a solutionat plângerea în termenul prevazut în art. 277, termenul prevazut în alin. 1 curge de la data expirarii termenului initial de 20 de zile.

În raport cu aceste considerente, instanta, vazând ca petenta nu a formulat plângere în termenul de 20 de zile prev. de art.2781al.2 Cod procedura penala, ordonanta din 03.05.2010 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Arad fiindu-i comunicata la data de 5.05.2010, plângerea împotriva rezolutiei procurorului  formulata la procurorul ierarhic superior fiind înregistrata la data de 26.03.2010, procurorul ierarhic superior nesolutionând plângerea în termenul de 20 de zile prev. de art.2781 al.2 Cod procedura penala, petenta formulând plângerea la instanta la data de 25.05.2010, a respins plângerea ca fiind tardiva.