Schimbare încadrare juridică a faptelor. Achitare pentru art. 8 din Legea nr. 39/2003. Dacă accesare nelegală a aparatelor de jocuri de noroc tip "slot machine" este sau nu infracţiune informatică

Sentinţă penală 722 din 21.10.2015


Schimbare încadrare juridică a faptelor. Achitare pentru art. 8 din Legea nr. 39/2003. Dacă accesare nelegală a aparatelor de jocuri de noroc tip "slot machine" este sau nu infracţiune informatică Sentinţa penală nr. 722/21.10.2015 Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele: La data de 05.11.2013 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. …/63/2014, rechizitoriul nr. …D/P/2012 întocmit de al DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: - A.C. D. , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de: - art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 din Codul penal, - art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, - art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, - art. 46 alin. 1 lit. a din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, - art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, - art. 25 lit. c din O.U.G. 77/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal. - art.46 alin.2 din titlul III al Legii nr. 161/2003 toate (inclusiv cele enumerate la punctul 1 din dispozitiv) cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal. 2) B.L. , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de: - art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b din Codul penal, - art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi 37 lit. b din Codul penal, - art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi 37 lit. b din Codul penal, - art. 46 alin. 1 lit. a din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b din Codul penal, - art. 46 alin. 2 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b din Codul penal, - art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi 37 lit. b din Codul penal, - art. 25 lit. c din O.U.G. 77/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi 37 lit. b din Codul penal, toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal. 3) P.M. , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de: - art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal, - art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal, - art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal, - art. 46 alin. 1 lit. a din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal, - art. 20 din Codul penal raportat la art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal, - art. 25 lit. c din O.U.G. 77/2009 cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal. - art. 46 alin.II din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal, toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal. 4) C.P.C. , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de: - art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 din Codul penal, - art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, - art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, - art. 46 alin. 2 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, - art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, - art. 25 lit. c din O.U.G. 77/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal. 5) Ş.G.D , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de: - art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 din Codul penal, - art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, - art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, - art. 46 alin. 2 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, - art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, - art. 25 lit. c din O.U.G. 77/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal. Prin sentinţa penală nr. 1133/25.02.2014, pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul 36516/215/2013, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Craiova şi în temeiul art. 36 alin. 1 lit. c rap.la art.47 alin.1, art.50 Cpp, art. 6 din Legea 255/2013 s-a dispus declinarea competenţei materiale a cauzei în favoarea Tribunalului Dolj. Primind cauza, la data de 03.04.2014, dosarul a fost reînregistrat sub nr. …/63/2014. În actul de sesizare s-a reţinut următoarea situaţie de fapt: În perioada septembrie-octombrie 2012, asocierea dintre A.C. D. , B.L. , P.M. , C.P.C. şi Ş.G.D în scopul obţinerii de beneficii materiale prin utilizarea unor dispozitive electronice ce permiteau modificarea datelor informatice ale aparatelor de jocuri de noroc, a avut ca rezultat prejudicierea mai multor agenţi economici cu puncte de lucru pe raza municipiului Craiova şi a judeţului Dolj. Existând indicii temeinice de comitere a unor astfel de fapte, pentru descoperirea şi strângerea probelor necesare dovedirii lor, la data de 18.10.2012 s-a solicitat şi obţinut autorizarea percheziţionării mai multor imobile, rezultatul materializându-se în ridicarea mai multor obiecte printre care: - un dispozitiv electronic de formă paralelipipedică, acoperit cu un material plastic de culoare neagră, prevăzut pe una din părţi cu un buton de culoare verde, iar în capăt cu o antenă din metal, descoperit în locuinţa aparţinând bunicii inculpatului P.M., situată în comuna ..judeţul Dolj, frecventată de acesta din urmă; - două dispozitive electronice de formă paralelipipedică, acoperite cu un material plastic de culoare neagră, prevăzute pe partea laterală cu un buton de culoare verde, iar în capăt cu o antenă din metal, două dispozitive electronice cu inscripţia „QSDC – 36V – 03”, unul cu inscripţia „QSDC – 36V – 02”, prevăzut cu un buton roşu şi unul cu inscripţia „QSDC – 36V – 01”, toate descoperite la adresa de domiciliu a inculpatului B.L. din municipiul Craiova. De asemenea, la data de 20.10.2012, în jurul orei 3, 40 cu prilejul depistării inculpaţilor A.C. D. şi B.L. în incinta sălii de jocuri de noroc „B”, situată pe strada Traian Lalescu din municipiul Craiova, acesta din urmă a abandonat un alt dispozitiv electronic de formă paralelipipedică, acoperit cu un material plastic de culoare neagră, având pe una din părţi un buton de culoare verde şi în capăt ataşată o antenă din metal. - la data de 18.10.2012, în jurul orei 1800, asupra învinuitului C.P.C., aflat în incinta sălii de jocuri de noroc aparţinând S.C. …. S.R.L. din municipiul Craiova, a fost descoperit un dispozitiv electronic de formă paralelipipedică, acoperit cu un material plastic de culoare neagră, având inscripţia „Controller”, model „LJ – 07K”, şi ataşată la unul din capete o antenă din metal, iar la celălalt un fir şi un număr de 9 (nouă) baterii conectate artizanal (f. 166, v. 2). Cu privire la aceste dispozitive, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 460023 din 29.01.2013 al Institutului pentru Tehnologii Avansate a concluzionat că: - sunt generatoare de semnale de radiofrecvenţă, de mare putere, cu emisie a fundamentalei în banda HF şi armonici în banda VHF; - sunt de producţie comercială, cel mai probabil fiind fabricate în zona asiatică, excepţie făcând dispozitivul cu inscripţia „Controller” care este realizat artizanal; - în timpul funcţionării produc în vecinătatea antenei de emisie nivele relativ mari ale intensităţii câmpului electromagnetic generat (aproximativ 30W/50ohm), ce pot conduce la interferenţe majore în buna funcţionare (inclusiv neutralizarea, defecte permanente, etc.) a majorităţii echipamentelor electronice plasate în apropierea antenei de emisie a dispozitivului (distanţe mai mici de 1 m); - în urma testelor efectuate s-a ajuns la concluzia că dispozitivele electronice analizate produc perturbări ale funcţionării normale a unor echipamente de tipul: monitor color CRT şi LCD, tastatură PC, mouse PC, releu electromagnetic (acţionat de la distanţă prin intermediul câmpului RF generat); - este foarte posibil, în aceste condiţii, ca aceste dispozitive să provoace modificări ale valorilor contoarelor electromagnetice de credit sau câştig (impulsuri electronice) utilizate în anumite tipuri de aparate de jocuri de noroc; - în cazul altor aparate, cum ar fi automatele pentru băuturi răcoritoare ori cele de la care se poate face plata prin alimentare cu numerar, influenţele negative pot fi semnificative sau mai puţin în funcţie de modul de funcţionare a acestora şi de modul în care se realizează autentificarea şi contorizarea (ex.: existenţa unei aplicaţii informatice instalate. Este important de menţionat că două dispozitive identice cu cele ridicate din locuinţa inculpatului B.L. , unul cu inscripţia „QSDC – 36V – 02”, prevăzut cu un buton roşu şi unul cu inscripţia „QSDC – 36V – 01”, precum şi un altul prevăzut cu o sârmă din cupru şi un fir de culoare albă şi albastră au fost descoperite la data de 20.10.2012 în interiorul autoturismului marca „Peugeot”, model „407”, înmatriculat sub nr. DJ-…., aparţinând inculpatului A.C. D. (f. 109-112, v. 3). Coroborarea tuturor mijloacelor de probă administrate în cauză: declaraţiile unora dintre inculpaţi şi învinuiţi, procesul verbal de redare a convorbirilor şi comunicărilor telefonice interceptate, declaraţiile părţilor vătămate şi procesele verbale de depistare întocmite de organele de poliţie, a condus la identificarea mai multor situaţii în care obiectele menţionate mai sus au fost folosite în mod efectiv în locaţii de pe raza municipiului Craiova şi a judeţului Dolj, cu consecinţa prejudicierii societăţilor comerciale ce deţineau cu titlu de proprietate maşini electronice cu câştiguri (aparate de jocuri de noroc). 1. În cursul lunii septembrie 2012 inculpatul A.C. D. , zis „C”, a propus inculpatului P.M. , zis „C”, achiziţia contra sumei de 300 de euro a unui dispozitiv capabil să modifice impulsurile afişate pe ecranul anumitor aparate de jocuri de noroc. În scopul cumpărării unui astfel de obiect, inculpatul P.M. s-a deplasat în zona Spitalului Clinic de Urgenţă Craiova, unde s-a întâlnit atât cu inculpatul A.C. D. cât şi cu inculpatul B.L. , proprietarul dispozitivului, ocazie cu care acesta a încasat în schimbul bunului suma de 300 de euro. Situaţia de fapt expusă mai sus a fost recunoscută atât de inculpatul B.L. cât şi de inculpatul P.M. , în condiţiile în care inculpatul A.C. D. a refuzat să facă declaraţii în cauză. 2. Având asupra sa dispozitivul achiziţionat de la inculpatul B.L. , inculpatul P.M. s-a deplasat în zilele următoare, însoţit fiind de învinuitul CM şi martorul BAM într-un bar situat în apropierea Postului de Poliţie Bechet, identificat ulterior ca aparţinând S.C. … S.R.L., deţinătoare a 3 (trei) aparate electronice cu câştiguri tip „slot machine” dotate cu fantă de acceptare a bancnotelor. În scopul obţinerii unor sume de bani în mod ilicit, inculpatul P.M. a procedat la introducerea antenei cu care era prevăzut dispozitivul electronic în fanta de acceptare a bancnotelor ataşată unuia dintre aparatele de joc şi la apăsarea butonului, fapt ce a condus la modificarea valorii creditului afişată pe ecran la suma de 500 de lei. Cu toate acestea, solicitarea lui P.M. de plată a sumei afişate a fost refuzată de angajata barului, care a apelat la organele de poliţie, împrejurare ce nu a condus însă şi la ridicarea din posesia inculpatului a dispozitivului respectiv, întrucât la cererea sa expresă a fost preluat de învinuitul CM care l-a ascuns în apropiere, pentru a fi recuperat la plecare în cursul aceleiaşi seri. Inculpatul P.M. a recunoscut faptele descrise mai sus, declaraţiile acestuia coroborându-se cu cele ale numiţilor CM şi BAM, precum şi cu procesul verbal întocmit la data de 17.07.2013 de organele de poliţie în incinta barului respectiv (f. 135, 74-79, v. 2, f. 136, v. 1). 3. În ziua de 05 octombrie 2012 inculpatul P.M. a pus la dispoziţia învinuitului Ş.G.D dispozitivul electronic achiziţionat anterior şi, însoţiţi fiind şi de inculpatul A.C. D. , s-au deplasat la barul „L V”, situat în municipiul Craiova, ce figurează ca punct de lucru al S.C. BET-S A S.R.L. Craiova, proprietară a 5 (cinci) maşini electronice cu câştiguri. În modalitatea descrisă mai sus la punctul 2, inculpatul Ş.G.D a accesat, fără drept, sistemul informatic al unuia dintre aparatele de joc, modificând datele informatice afişate, astfel încât a solicitat şi obţinut de la persoana responsabilă cu administrarea punctului de lucru suma aproximativă de 500 de lei. Cele expuse mai sus au fost recunoscute de inculpatul Ş.G.D şi confirmate de inculpatul P.M. , declaraţiile celor doi fiind susţinute şi de cea a părţii vătămate VNR, administratorul S.C. BET-S A S.R.L. Craiova (f. 135-154, v. 2, f. 59, v. 1). 4. În aceeaşi perioadă de timp, mai exact în noaptea de 17/18.10.2012, învinuitul Ş.G.D şi inculpaţii A.C. D. şi B.L. s-au deplasat în barul aparţinând S.C. … S.R.L. Caracal, situat în municipiul Craiova, în proprietatea societăţii figurând la acea dată 15 maşini electronice cu câştiguri. Cu acest prilej, conform afirmaţiilor învinuitului Ş.G.D, ce se coroborează cu procesul verbal de redare a convorbirilor şi comunicărilor interceptate şi înregistrate în cauză, precum şi cu declaraţia părţii vătămate MF, la propunerea inculpatului A.C. D. – care avea asupra sa un dispozitiv similar celui pe care îl folosise anterior, prevăzut cu fire introduse pe mâneca obiectului de vestimentaţie – a acceptat să-l asigure că nu este observat de alte persoane. În aceste împrejurări, beneficiind de ajutorul oferit atât de învinuitul Ş.G.D cât şi de inculpatul B.L., care s-au poziţionat în astfel încât preocupările inculpatului A.C. D. , zis „C”, să nu fie surprinse de camera de luat vederi, acesta din urmă a accesat, fără drept, sistemul informatic al aparatului de joc, modificând datele informatice în sensul multiplicării numărului de impulsuri afişat pe ecran, acţiune în urma căreia cei trei au obţinut suma totală de 1.967 de lei. Deşi învinuitul Ş.G.D a afirmat că nu-şi mai aminteşte cine a folosit efectiv dispozitivul electronic, atât imaginile puse la dispoziţie de reprezentanţii S.C. …S.R.L. Caracal, cât şi convorbirea telefonică efectuată la data de 18.10.2012 de învinuit şi inculpatul P.M. („Bă, eşti nebun, dădea C… aseară de nu se mai vedea nimic pe ecran. Ştii se vedea, nu îl stingea se vedea toată, dar încurca culorile, le bruia de tot, le făcea blană şi…”; „Da. Am scos o dată 17800 şi după aia încă două, ştii. Şi stătea fraierul cam lângă noi ştii şi numai. Am fost eu cu C şi cu L şi am scos atât”) demonstrează, în afara oricărui dubiu, că cel care a folosit dispozitivul electronic este inculpatul A.C. D. (f. 64-65, v. 1, f. 22, v. 3). 5. La începutul lunii octombrie 2012 învinuitul C.P.C. s-a întâlnit cu inculpatul A.C. D. ocazie cu care, conform propriilor declaraţii, acesta i-a propus că câştige în mod facil diverse sume de bani prin folosirea unei „şmecherii” ce introducea în mod fraudulos impulsuri în aparatele de jocuri de noroc. Acceptul învinuitului a fost urmat de deplasarea celor doi în zona centrală a municipiului Craiova, iar la indicaţiile inculpatului A.C. D. referitoare la utilizarea dispozitivului numai în aparatele de joc prevăzute cu fantă de culoare roşie, învinuitul C.P.C. a intrat într-o sală de jocuri situată pe strada Fraţii Buzeşti, nr. 7, punct de lucru al S.C. ….. S.R.L. Caracal, ţinând legătura prin telefon cu inculpatul, întrucât a constatat că dispozitivul pe care acesta i l-a pus la dispoziţie nu funcţiona. Din acest motiv, învinuitul C.P.C. a solicitat sprijinul efectiv al inculpatului A.C. D. care, după introducerea antenei cu care era prevăzut dispozitivul respectiv, a acţionat unul dintre butoanele acestuia, rezultatul fiind modificarea numărului de impulsuri corespunzător sumei de 200 de lei plătită de administratorul sălii de jocuri. Situaţia de fapt descrisă mai sus este susţinută de declaraţia învinuitului C.P.C. , precum şi de procesul verbal de percheziţie a autoturismului folosit de inculpatul A.C. D. , ocazie cu care s-au ridicat mai multe dispozitive apte să modifice datele informatice ale aparatelor de jocuri de noroc, unul dintre acestea fiind similar cu cel descris de învinuit cu ocazia audierii: acoperit cu bandă izolatoare şi prevăzut cu o antenă pe bază de filet (f. 163-164, v. 2, f. 109-112, v. 3). 6. În aceeaşi perioadă, conform propriei declaraţii, învinuitul C.P.C. , împreună cu inculpaţii A.C. D. şi B.L. s-a deplasat în aceeaşi locaţie, ocazie cu care, în modalitatea descrisă mai sus a obţinut alte 200 de lei (f. 163-164, v. 2). 7. De asemenea, la data de 18.10.2012, având asupra sa dispozitivul cu inscripţia „Controller”, model „LJ – 07K” ce avea ataşate un număr de 9 (nouă) baterii, învinuitul C.P.C. a intrat în incinta punctului de lucru S.C. ….S.R.L. Caracal, situat în municipiul Craiova. Utilizarea de către învinuit a dispozitivului descris mai sus a fost întreruptă de organele de poliţie, sesizate în prealabil de consilierul juridic al societăţii, BF, care au procedat la ridicarea obiectului deţinut cu încălcarea dispoziţiilor legale (f. 166-167, v. 2) Împrejurarea că aparatele de jocuri de noroc, intitulate „maşini electronice cu câştiguri de tip „slot machine”, utilizează un program informatic de prelucrare a datelor informatice, reprezentând în fapt sisteme informatice, astfel cum această noţiune este definită de dispoziţiile art. 35 alin. 1 lit. a din Titlul III al Legii nr. 161/2003, este demonstrată în cauză, în mod indubitabil, prin: - certificatele de verificare tehnică eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală – Direcţia Regională de Metrologie Legală Craiova, în cuprinsul cărora se face referire la „dreptul de utilizare asupra programului informatic”, la producătorul acestuia, precum şi la societatea de care a fost achiziţionat (f. 97-128, v. 1); - norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc, la capitolul 4, intitulat „Descrierea slot-machine”, prevăzându-se că un astfel de aparat se compune din unitate centrală de comandă, CPU, ce include elementul care coordonează desfăşurarea jocului, de exemplu memoria care conţine programul de joc (f. 83, v. 1); - declaraţia părţii vătămate MF, angajat ca lucrător comercial în cadrul S.C. … S.R.L. Caracal, conform căreia, reluarea alimentării cu energie electrică după întreruperea acesteia conducea la afişarea pe ecranul aparatelor de joc a menţiunii „Windows” (f. 60,61, v. 1). În condiţiile în care pe parcursul urmăririi penale inculpatul A.C. D. a invocat dispoziţiile art. 70 alin. 2 din C.p.p., este de menţionat rezultatul percheziţiei informatice, materializat în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 28.01.2013, pentru a evidenţia astfel preocupările sale infracţionale: - în hard-disk-ul extern marca „Western Digital”, cu o capacitate de 80 de Gb., au fost identificate 7 (şapte) fişiere imagine reprezentând dispozitive artizanale şi scheme grafice cu diferite componente electronice; - 8 (opt) fişiere imagine reprezentând copii ale unor documente şi fotografii ale unui dispozitiv tip „furculiţă”, destinat fraudării bancomatelor, precum şi o schiţă în care sunt specificate dimensiunile acestui dispozitiv (f. 150-160, v 3). Mai mult decât atât, convorbirile telefonice purtate de inculpatul A.C. D. , în calitate de utilizator al postului telefonic 0767.770.730, redate în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 09.07.2013, demonstrează, în afara oricărui dubiu, implicarea sa directă în confecţionarea unor astfel de dispozitive (discuţia din data de 15.10.2012, ora 18:24:21), dar şi în prejudicierea, în mod direct sau cu sprijinul învinuitului C.P.C. , a societăţilor comerciale deţinătoare de maşini electronice cu câştiguri. După sesizarea instanţei competente –în speţă Tribunalul Dolj prin rechizitoriu, cauza a fost trecută în procedura de cameră preliminară, procedându-se la verificarea legalităţii sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire. Inculpatul ACD a formulat cereri şi excepţii privind neregularitatea rechizitoriului şi legalitatea efectuării urmăririi penale , invocând că iniţial acţiunea penală nu a fost pusă în mişcare –în ceea ce-l priveşte şi pentru infracţiunea prev. de art. 46 alin 2 din Legea 161/2003, iar ulterior s-a extins urmărirea penală şi pentru această infracţiune fără a-i fi aduse la cunoştinţă faptele noi cu privire la care s-a dispus extinderea . Judecătorul de cameră preliminară , prin încheierea din 14 mai 2014 a respins ca nefondate cererile şi excepţiile invocate de inculpatul ACD şi în baza art. 346 cpr pen s-a constata legalitatea sesizării instanţei , a administrării probelor şi efectuării urmăririi penale , dispunându-se începerea judecăţii fixându-se termen la data de 11 iunie 2014. În faza de cercetare judecătorească s-a procedat la audierea inculpaţilor din prezenta cauză. Inculpatul A.C. D. audiat fiind, a declarat că este prieten de mai multă vreme cu inculpatul B.L. şi în luna septembrie 2012 a discutat cu BL care i-a relatat despre achiziţionarea de pe internet a unor dispozitive care pot modifica impulsurile la aparatele de jocuri de noroc şi că doreşte să vândă un astfel de dispozitiv. A.C. D. întâlnindu-l la scurt timp pe inculpatul PM i-a relatat despre acel dispozitiv şi pentru că acesta din urma şi-a manifestat intenţia de a-l achiziţiona , după două săptămâni s-au întâlnit şi cu BL care i-a arătat lui P acel dispozitiv şi în final P.M. a cumpărat dispozitivul cu suma de 300 euro. A mai relatat inculpatul Andrei C-tin Daniel că, în luna octombrie 2012 a mers împreună cu P.M. şi cu un alt inculpat din cauză - Ş.G.D în barul L V, unde erau amplasate aparate de jocuri electronice iar acesta din urmă a testat dispozitivul cumpărat de inculpatul P , dar i-a spus că nu a funcţionat şi nu ar fi obţinut nici un ban . Totodată , inculpatul AC a mai afirmat că pe la jumătatea lunii octombrie 2012 s-a întâlnit din nou cu ŞG şi au intrat într-un bar de pe strada Fraţii Buzeşti şi pentru că ŞG avea dispozitivul asupra lui , i-a cerut să –l testeze , dar observând că sunt urmăriţi , au părăsit barul fără a testa dispozitivul. În aceeaşi lună –octombrie 2012 a mai relatat Andrei C-tin , s-a întâlnit întâmplător cu inculpatul CPC , i-a arătat dispozitivul şi pentru că acesta a vrut să-l testeze , i l-a dat şi acesta din urmă a intrat singur în sala de jocuri iar după puţin timp a ieşit şi i-a spus că dispozitivul a funcţionat şi că a obţinut suma de 200 lei . Acelaşi inculpat a declarat că tot în luna octombrie 2012, a intrat într-un bar unde se aflau aparate de jocuri împreună cu B.L. şi martorul ID , iar B.L. s-ar fi poziţionat în fata unui aparat , dar au intrat în local lucrătorii de politie care au găsit dispozitivul asupra lui BL . Inculpatul B.L. audiat de asemenea în faza de cercetare judecătorească nu a recunoscut săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată declarând că a cumpărat prin intermediul internetului trei - patru dispozitive electronice cu ajutorul cărora puteau fi modificate impulsurile de la aparatele de jocuri electronice ,însă s-a hotărât să vândă un dispozitiv din cele patru achiziţionate şi prin intermediul inculpatului A.C. i-a vândut acel dispozitiv inculpatului P.M. cu suma de 300 euro. Inculpatul B.L. a susţinut că nu i-a însoţit niciodată pe A.C. pe P.M. sau pe ceilalţi inculpaţi din prezenta cauză atunci când s-a folosit acel dispozitiv şi mai mult nici nu îi cunoaşte pe S.G sau pe C.P.. Inculpaţii Ş.G.D şi P.M. audiaţi fiind în faza de cercetare judecătorească au solicitat judecarea acestora pe baza procedurii recunoaşterii de vinovăţiei precizând că îşi însuşesc starea de fapt reţinută în rechizitoriu , achiesează la probele administrate în faza de urmărire penală . Chiar dacă inculpatul P.M. a afirmat că a intrat de două ori în sala de jocuri aparţinând SC S S - prima dată însoţit de AC şi P.M. şi a doua oară însoţit doar de AC, susţinând că nu ar fi fost prezent şi inculpatul B.L. , - aspect care contrazice cele reţinute în rechizitoriu , totuşi în finalul declaraţiei a precizat că îşi menţine şi declaraţia dată în faza de urmărire penală care reflectă realitatea fiind dată imediat după săvârşirea faptelor . Ori, în aceea declaraţie P.M. a recunoscut că a doua oară a fost însoţit de inculpatul A.C. dar şi de inculpatul B.L. aşa cum se retine în rechizitoriu . În ceea ce-l priveşte pe inculpatul C.P., deşi a solicitat să fie judecat şi acesta pe baza procedurii simplificate , cererea sa urmează a fi respinsă întrucât acesta a avut o atitudine oscilantă recunoscând doar parţial faptele săvârşite şi a susţinut că a fost în două locaţii în care a utilizat acel dispozitiv ,însoţit de fiecare dată doar de inculpatul A.C. precizând că nu îl cunoaşte pe inculpatul B.L. că acesta nu i-a însoţit şi că în rechizitoriu s-au reţinut aspecte eronate în privinţa participării inculpatului B.L. atunci când s-au folosit dispozitivele. Instanţa , având în vedere natura infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii , a apreciat că nu se poate proceda la soluţionarea separată a cauzei în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii Ş.G.D. şi P.M. care au solicitat aplicarea prevederilor art. 375 rap la art. 396 alin 10 cpr pen şi disjungerea în ceea ce-i priveşte pe ceilalţi inculpaţi, că se impune readministrarea probatoriului din faza de urmărire penală, urmând ca în final cauza să fie soluţionată faţă de toţi inculpaţii . Analizându-se ansamblul probator administrat atât în faza de urmărire penală şi cu prilejul cercetării judecătoreşti , tribunalul constată următoarele : În cursul lunii septembrie 2012 inculpatul B.L. a achiziţionat prin intermediul internetului –aşa cum de altfel a şi recunoscut acesta , un număr de patru dispozitive generatoare de semnale de radiofrecvenţă care provocau modificări ale impulsurilor electronice utilizate în cazul anumitor tipuri de aparate de jocuri de noroc . În aceeaşi perioadă inculpatul B.L. s-a întâlnit întâmplător cu inculpatul A.C. D. şi i-a relatat despre aceste dispozitive precum şi de intenţia de valorifica un astfel de dispozitiv , iar după câtva timp AC i-a intermediat lui B.L. vânzarea acestui dispozitiv către un alt inculpat din cauză – P.M. cu care Andrei s-a întâlnit întâmplător, contra sumei de 300 euro. Având asupra sa dispozitivul, inculpatul P.M. s-a întâlnit cu martorii CM şi BA şi au mers într-un bar din oraşul Bechet aparţinând SC .. SRL unde erau amplasate patru aparate de jocuri, iar inculpatul P a utilizat acel dispozitiv, modificând impulsurile, astfel încât pe ecran a apărut un credit de 500 lei. La solicitarea inculpatului de a i se plăti suma afişată pe ecran , angajata localului a înştiinţat organele de politie care i-au verificat pe P.M. şi pe prietenii săi însă nu s-a găsit acel dispozitiv deoarece CM a ieşit din local înainte de venirea politiei şi a ascuns dispozitivul , iar după ce s-au terminat verificările inculpatul P şi-a recuperat respectivul dispozitiv . Acest mod de derulare a evenimentelor este de altfel recunoscut de inculpatul P.M. şi confirmat de declaraţiile martorilor C şi B atât în faza de urmărire penală cât şi atunci când au fost audiat în faza de cercetare judecătorească. Probatoriile administrate mai relevă că la începutul lunii octombrie 2012, respectiv pe data de 5 octombrie 2012 , inculpatul A.C. i-a relatat despre "utilitatea dispozitivului achiziţionat de inculpatul P, unui alt inculpat din cauză –S.G şi întâlnindu-se şi cu inculpatul P.M. , s-au deplasat la barul LV aparţinând SC BET –S A SRL Craiova unde erau montate aparate de jocuri de noroc. În acest local S.G, îndrumat fiind prin telefon de A.C. a folosit acel dispozitiv pus la dispoziţie de inculpatul P.M. şi în urma modificării impulsurile a obţinut ilegal suma de 500 lei . Tot în cursul lunii octombrie 2012 respectiv în noaptea de 17/18 oct. 2012 A.C. însoţit de ŞG dar şi de inculpatul B.L. s-au deplasat după mai multe plimbări prin oraş , la un bar aparţinând SC .. SRL situat pe strada Fraţii Buzeşti din Craiova unde AC , camuflat fiind de S.G şi B.L. , a utilizat dispozitivul obţinând un câştig ilegal de aproximativ 1960 lei . Acest aspect este recunoscut de inculpatul S.G , care în faza de urmărire a relatat că în cursul lunii octombrie s-a întâlnit cu AC şi B.L. în oraş şi au mers într-un bar de pe strada Lipscani unde AC a folosit un dispozitiv similar cu cel pe care îl folosise şi el anterior şi în timp ce el şi B îl mascau , ACD a obţinut suma de 2000 lei din care i-a dat şi lui 150 -200 lei din care i-a dat şi lui 150 -200 lei. Acelaşi aspect este relatat de inculpatul S.G şi cu prilejul unei convorbiri telefonice purtate ziua următoare cu inculpatul P, pe parcursul căreia –aşa cum rezultă din procesul verbal de redare , S.G descrie cum A.C. a folosit acel dispozitiv, în timp ce el şi B.L. îl acopereau şi a câştigat o dată suma de 1780 lei şi apoi încă 200 lei. Tot în cursul lunii octombrie 2012, respectiv în seara de 19 octombrie 2012 inculpatul A.C. s-a întâlnit cu martora PC –prietena sa, cu inculpatul B.L. şi cu martorul ID şi au mers în cartierul Craioviţa Nouă , iar B.L. a încercat din nou să folosească acel dispozitiv , camuflat de martorul ID , însă a fost surprins de organele de politie , care au găsit dispozitivul aruncat în apropierea lui BL. Această stare de fapt este confirmată de martora BC dar şi de martorul ID. Acest martor atât în faza de urmărire penală cât şi în instanţă , a declarat că întâlnindu-l întâmplător pe inculpatul AC , acesta i-a spus că deţine un aparat care poate modifica impulsurile la maşinuţele de jocuri de noroc . A mai relatat martorul că l-a însoţit pe ACD şi pe un alt băiat de nume B.L. într-o sală de jocuri din cartierul Rovine , iar B.L. a început să joace la un aparat, însă după 2-3 minute au apărut lucrătorii de politie , iar în apropierea lui B.L. s-a găsit acel dispozitiv pe care acesta îl folosise probabil atunci când juca la aparatul de jocuri de noroc. Tot în aceeaşi perioadă , inculpatul A.C. D. i-a relatat unui alt inculpat din cauză –C.P. despre dispozitiv propunându-i acestuia din urmă să câştige în mod facil diverse sume de bani prin utilizarea acestui obiect. Astfel, în prima declaraţie dată în faţa organelor de urmărire penală, inculpatul C.P. a afirmat că întâlnindu-l întâmplător pe AC pe care îl ştia din vedere , acesta din urmă i-a propus să câştige uşor nişte bani şi i-a arătat un dispozitiv spunându-i că poate să-l folosească pentru a modifica câştigurile la aparatele de jocuri de noroc şi că dacă acceptă îi va da şi lui o parte din câştig. După 2-3 zile a venit împreună cu AC la Craiova , iar acesta l-a condus într-un bar şi l-a pus să folosească dispozitivul şi astfel a obţinut suma de 200 lei , iar în timpul folosirii , inculpatul AC îi dădea îndrumări , iar din suma câştigată a primit şi el 30 lei. A mai declarat inculpatul C.P., în faza de urmărire penală că a mai testat de două ori dispozitivul, însoţit de AC dar şi de inculpatul B.L. şi odată a obţinut suma de 200 lei iar altă dată dispozitivul nu a funcţionat. Deşi inculpatul C.P., în faza de cercetare judecătorească a negat că atunci când a testat dispozitivul ar fi fost însoţit şi de inculpatul B.L. , declaraţia sa este infirmată de interceptarea unei convorbiri telefonice purtate de acesta atunci când a fost surprins de politie cu prilejul celei de-a treia folosiri a dispozitivului , respectiv pe data de 18 oct 2012 , în aceeaşi sală. Cu acest prilej , inculpatul CP l-a sunat pe ACD şi i-a relatat că a fost surprins de politie şi că au pozele cu ei din seara anterioară , iar A îi cere lui C să nu zică nimic de ei, referindu-se la B.L. şi AC. Această participare a inculpatului B.L. împreună cu A.C. şi C.P. este confirmată şi de declaraţia martorului Bărboi Florian care audiat fiind în faza de urmărire penală (vol I fila 63) a relatat că în calitate de angajat la SC … SRL Craiova în seara de 17/18 oct 2012 a fost sesizat de supraveghetorul sălii de jocuri de noroc că în sală se află 3 tineri care au cerut să li se plătească sume exagerat de mari in raport cu perioada jucată. A mai relatat martorul că vizionând imaginile înregistrate de camerele de luat vederi a observat că cei trei tineri au folosit nişte dispozitive dotate cu o antenă,dispozitive pe care le îndreptau către fanta de introducere a bancnotelor de la aparatele de jocuri şi astfel modificau impulsurile,obţinând câştiguri nereale . Martorul B a mai afirmat că în seara următoare, respectiv de 18/19 octombrie 2012, în local a fost depistat un băiat care folosea un astfel de dispozitiv şi in urma anunţării organelor de politie l-au surprins pe inculpatul C.P. având asupra sa acel dispozitiv . Declaraţia acestui martor confirmă aspectul că inculpaţii C.P. şi ACD în seara de 17/18 oct 2012 au fost însoţiţi şi de inculpatul B.L. şi au folosit dispozitivele , obţinând câştiguri nereale prin modificarea impulsurilor de la aparatele de jocuri de noroc, înlăturând astfel apărările inculpaţilor C şi B că nu se cunoşteau şi că nu au fost prezenţi împreună în vreo sală de jocuri de noroc în perioada octombrie 2012. Pe cale de consecinţă, se constată că atât declaraţiile unora din inculpaţi cât şi celelalte probatorii administrate în cauză, atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată, reliefează implicarea inculpaţilor în activitatea infracţională descrisă în rechizitoriu. De la data săvârşirii faptelor, perioada septembrie – octombrie 2012 şi până în prezent a intervenit însă o succesiune de legi penale deoarece la data de 01.02.2014 a intrat în vigoare noul cod penal conform Legii 187/2012, astfel că în cauză devin incidente disp.art.5 NCP conform cărora " În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.” Având în vedere cele statuate, cu caracter obligatoriu, prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 a Curţii Constituţionale, publicată în M. Of. nr. 372 din 20 mai 2014, prin care s-a constatat că dispoziţiile art. 5 C. pen. sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile, şi realizând o comparare a prevederilor din ambele Coduri şi, respectiv, din legile speciale, în raport cu fiecare criteriu de determinare (condiţii de incriminare, de tragere la răspundere penală şi de sancţionare) şi cu privire la fiecare instituţie incidentă în speţa dedusă judecăţii şi, în plus, o evaluare finală a acestora, în vederea alegerii aceleia dintre cele două legi penale succesive care este mai blândă, în ansamblul dispoziţiilor sale, instanţa constată următoarele: În ceea îi priveşte pe inculpaţii A.C. D. , Ş.G.D şi C.P.C. se constată că legea penală mai favorabilă este legea anterioară, aceasta conducând, în concret, la un rezultat mai avantajos pentru aceştia, iar în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii B.L. şi P.M. , legea penală mai favorabilă o reprezintă noul cod penal care incriminează în alte texte de lege, faptele incriminate anterior prin Legea 161/2003, noul cod penal producând în ceea ce îi priveşte un rezultat mai avantajos pentru aceştia după cum se va arăta în continuare. Cu privire la activitatea infracţională desfăşurată în fapt de inculpaţi şi cu privire la încadrarea juridică a faptelor ,ţinând seama şi de aplicarea dis part 5 NCP instanţa constată că prin actul de sesizare, în sarcina celor cinci inculpaţi s-a reţinut săvârşirea următoarelor infracţiuni: În ceea ce îl priveşte pe inculpatul A.C. s-a reţinut prin rechizitoriu infracţiunea prev.de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 din Codul penal ; infracţiunea prev.de art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 46 alin. 1 lit. a din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal ; infracţiunea prev.de art 25 lit. c din O.U.G. 77/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal; şi infracţiunea prev.de art. 46 alin.2 din titlul III al Legii nr. 161/2003 toate (inclusiv cele enumerate la punctul 1 din dispozitiv) cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal; În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B.L. în sarcina acestuia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor prev.de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi 37 lit. b din Codul penal; infracţiunea prev. de art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi 37 lit. b din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 46 alin. 1 lit. a din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 46 alin. 2 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b din Codul penal; infracţiunea prev. de art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi 37 lit. b din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 25 lit. c din O.U.G. 77/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi 37 lit. b din Codul penal, toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal. Inculpatul P.M. , a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 46 alin. 1 lit. a din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 20 din Codul penal raportat la art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 25 lit. c din O.U.G. 77/2009 cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal. şi infracţiunea prev.de art.46 alin.2 din titlul III al Legii nr. 161/2003 , cu aplicarea disp. art. 37 lit. a din codul penal, toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal. Inculpatul C.P.C. , a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 46 alin. 2 din Titlul III al Legii nr. 161/2003; infracţiunea prev. de art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal şi infracţiunea prev.de art. 25 lit. c din O.U.G. 77/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal. Inculpatul Ş.G.D , a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de: art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 46 alin. 2 din Titlul III al Legii nr. 161/2003; infracţiunea prev.de art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal şi infracţiunea prev.de art. 25 lit. c din O.U.G. 77/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal. Referitor la infracţiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003 rap.la art.323 cod penal anterior, faptă care îşi găseşte corespondenţa în prezent în disp.art.367 din Noul cod penal se constată că , potrivit art. 367 alin. 5 C.pen. „Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp şi pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni.” Din ansamblul probator administrat în cauză nu rezultă cu certitudine existenţa unui grup infracţional organizat în înţelesul alineatului 6 al art. 367 NCP. Astfel, probele administrate au relevat o oarecare cooperare între inculpaţii A.C. D. şi B.L. , în sensul că acesta din urmă i-a relatat lui ACD despre achiziţionarea unor dispozitive electronice care puteau modifica impulsurile electronice ale aparatelor de jocuri de noroc prin afişarea unor sume mai mari de bani decât era normal, despre intenţia de a vinde un astfel de dispozitiv iar ACD i-a găsit un cumpărător în persoana inculpatului P.M. pe care l-a întâlnit întâmplător. Cei trei nu s-au constituit însă într-un grup infracţional organizat în sensul prevederilor art.367 alin.6 NCP, în condiţiile în care nu au acţionat în mod coordonat pentru săvârşirea infracţiunilor arătate în rechizitoriu, neavând o reprezentare în plan subiectiv cu privire la cooperarea lor reciprocă în vederea săvârşirii actelor ilicite şi a îndeplinirii scopului de a obţine avantaje materiale şi a ascunde acţiunile derulate şi au acţionat mai mult separat sau în grup de câte doi atunci când s-a ivit ocazia. De altfel, din actele şi lucrările dosarului rezultă că ACD realizând cum funcţionează acele dispozitive a luat hotărârea de a obţine pentru sine, în mod facil venituri ilicite şi de câte ori i s-a ivit ocazia , în scopul de a nu fi descoperit, a determinat pe alte persoane, respectiv pe Ş.G.D , pe C.P. să folosească sub îndrumarea sa dispozitivele respective pe care uneori le-a împrumutat de la inculpatul P dar şi-a confecţionat şi singur astfel de dispozitive după unul din obiectele pe care i l-a pus la dispoziţie inculpatul B.L. În acest sens, trebuie subliniat că în urma percheziţiei informatice realizate pe computerul găsit în domiciliul inculpatului ACD s-au identificat 7 fişiere imagine reprezentând dispozitive artizanale şi scheme grafice cu diferite componente electronice iar cu prilejul percheziţiei efectuate în autoturismul inculpatului la data de 20 octombrie 2012 s-a mai găsit un astfel de dispozitiv. Atât inculpaţii P.M. , C.P. şi S.G au afirmat că nu se cunoşteau efectiv decât din vedere, că pe fiecare din ei i-a rugat inculpatul ACD să folosească acel dispozitiv promiţând că le va da şi lor din banii câştigaţi în urma modificării impulsurilor la aparatele de jocuri de noroc, că inculpatul A a fost cel care îi însoţea pe fiecare şi îi îndruma cum să folosească aparatul. De altfel, chiar în cuprinsul rechizitoriului sunt indicate practic mai multe grupuri infracţionale care nu au aceeaşi componenţă de fiecare dată, aspect care denotă că cei cinci inculpaţi nu s-au constituit practic într-o grupare coordonată care să acţioneze după un plan riguros conceput şi derulat sub îndrumarea unui lider, ci ne aflăm în prezenţa unor grupuri ocazionale, grupuri a căror componenţă a variat în timp şi a depins de capacitatea inculpatului ACD de a convinge diverse peroane, în speţă, pe ceilalţi inculpaţii să folosească dispozitivele, cea mai mare parte a sumelor de bani fiind însuşite de ACD iar ceilalţi primeau doar sume modice, dovadă fiind şi faptul că tentaţi fiind de veniturile ce le puteau obţine în mod facil, o parte din inculpaţi – P.M. ,C.P.C. au acţionat chiar singuri fără să îl înştiinţeze pe ACD. Trebuie de asemenea subliniat că în interpretarea disp. art. 367 C.pen. ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a pronunţat decizia nr. 12/2014, decizie obligatorie potrivit art. 477 alin. 3 C.pr.pen. În considerentele acestei decizii s-a statuat că „Doar în situaţia în care, în concret, nu este îndeplinită condiţia privind numărul de 3 persoane prevăzută în art. 367 alin. (6) din Codul penal, devine incident art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, conform căruia dispoziţiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile şi în situaţiile în care o faptă determinată, comisă sub imperiul legii vechi nu mai constituie infracţiune potrivit legii noi, datorită modificării elementelor constitutive ale infracţiunii, inclusiv a formei de vinovăţie, cerută de legea nouă pentru existenţa infracţiunii.” Or, în speţă se constată că nu este îndeplinită condiţia privitoare la numărul minim de persoane cerute de legea nouă pentru ca fapta să fie în continuare incriminată drept infracţiune situaţie faţă de care, independent de legea penală care urmează a fi determinată în cauză drept lege penală mai favorabilă, se impune achitarea tuturor inculpaţilor pentru infracţiunea prev.de art. 8 din Legea nr. 39/2003, rap la art. 323 din codul penal anterior,ca urmare a dezincriminării, în condiţiile în care s-a stabilit o asociere ocazională doar între grupuri formate de regulă din două persoane: ACD şi B.L. , Andrei şi P.M. , A şi C.P.C. sau A şi Ş.G.D , iar faptul că uneori a participat şi o a treia persoană a fost total întâmplător. Referitor la infracţiunile informatice deduse judecăţii, ( fie că se va avea în vedere legea veche sau noul cod penal )respectiv accesul fără drept la un sistem informatic –art. 42 alin din legea 161/2003 , modificarea,ştergerea sau deteriorarea datelor informatice ori restricţionarea accesului la aceste date , fără drept – art. 44 alin. 1 din legea 161/2003 , fapta de a produce , vinde sau importa distribui sau pune la dispoziţie fără drept a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârşirii unei infracţiuni informatice -art. 46 alin 1 din aceeaşi lege , precum şi fapta de a cauza un prejudiciu unei persoane prin introducerea , modificarea sau ştergerea de date informatice ori restricţionarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea funcţionării în orice mod a unui sistem informatic în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul prev. de art. 49 alin 1 din titlul III al Legii nr. 161/2003 , apărătorii inculpaţilor ACD , B.L. chiar şi apărătorii inculpaţilor SGD şi P.M. au solicitat achitarea ( de altfel achitarea au solicitat-o şi pentru infracţiunea prev. de art. 8 din Legea 39/2003). S-a invocat că deşi instanţa a dispus efectuarea unei expertize tehnice tocmai pentru a se lămuri aspectul dacă activitatea derulată de inculpaţi poate fi încadrată ca infracţiune informatică , totuşi s-au pus la dispoziţia expertului de către VR reprezentantul SC Bet-s A SRL alte aparate de jocuri de noroc decât cele asupra cărora ar fi acţionat inculpaţii , astfel încât prin expertiza efectuată nu s-a putut stabili cu certitudine dacă interacţiunea dintre acele dispozitive şi aparatele de jocuri a fost de natură informatică . Referitor la această apărare a inculpatilor trebuie subliniat că partea vătămată VR a precizat că aparatele de joc examinate de expert sunt identice cu cele detinute în luna octombrie 2012 asupra cărora au actionat în fapt inculpatii A mai susţinut apărătorul inculpatului ACD că nu sunt întrunite cerinţele esenţiale pentru existenta infracţiunilor informatice deduse judecăţii deoarece nici o probă nu dovedeşte că aparatele de jocuri de noroc ar putea fi considerate sisteme informatice faţă de definita dată acestei noţiuni prin disp. art. 35 din Legea 161/2003 , după cum nu s-a dovedit că acele dispozitive ar putea fi catalogate ca dispozitive informatice . În consecinţă, apărătorul inculpatului apreciază că activitatea infracţională descrisă în rechizitoriu ar putea realiza doar conţinutul constitutiv al infracţiunii prev. de art. 25 lit c din OUG 77/2009 care incriminează" fapta oricărei persoane care foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri de noroc orice dispozitiv prin a cărui utilizare sunt alterate elementele de şansă şi metodele de selecţie prin care se modifică rezultatul jocului sau frecvenţa plătii într-un joc de noroc. Apărările şi susţinerile invocate de inculpaţii ACD şi B.L. , precum şi de apărătorul inculpatului P.M. nu pot fi reţinute , fiind infirmate de materialul probator administrat în cauză . Astfel, în cauza de faţă atât din declaraţiile inculpaţilor cât şi din celelalte probatorii administrate,a rezultat că prin utilizarea unor dispozitive achiziţionate de pe internet de inculpatul BL , sau confecţionate ulterior după acest model de către inculpatul A.C. , cei cinci inculpaţi au acţionat asupra aparatelor de jocuri de noroc de tipul sloth machine care reprezintă în fapt sisteme informatice aşa cum este definită această noţiune de legislaţia în materie . Din certificatele de verificare tehnică eliberate de Biroul Român de Metrologie , societăţii SC Bets A (fila 100 vol I urm penală ) rezultă că aceste aparate de jocuri conţineau un program informatic produs de diverse firme competente , program informatic ce face parte din joc . Totodată în Normele tehnice de verificate a mijloacelor de joc de tip slot machine –NTV -01-2010 astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 870/2009, este definit mijlocul de joc ca – orice suport material , inclusiv suportul informatic, care permite organizarea, desfăşurarea ori participarea la jocuri de noroc . În aceleaşi norme este definită de asemenea şi noţiunea de mijloc de joc de bază –ca orice suport material , inclusiv suportul informatic care generează în mod direct , elementele aleatorii ce stau la baza jocurilor de noroc . Prin aceleaşi norme se arată că în componenţa unui aparat de joc de tip sloth –machine este inclusă printre alte componente şi o unitate centrală de comandă - CPU care coordonează desfăşurarea jocului , unitate ce conţine de fapt programul de joc. Tot în cuprinsul normelor atunci când se face referire la aprobarea de tip –ca ansamblu de operaţiuni prin care se atestă conformitatea mijlocului de joc de tip slot machine cu cerinţele tehnice reglementate de norme se menţionează că încadrarea intr-un anumit tip a aparatului de joc se face în funcţie de mai multe caracteristici : programul de joc ( identificabil prin suma de control –acolo unde este cazul , bit cu bit faţă de programul etalon ), platforma hardware pe care e stocat acesta , tabela de câştiguri . Pentru obţinerea aprobării de tip , solicitantul va pune la dispoziţie etalonul programului de joc , aplicaţia prin care să se poată compara etalonul cu programul instalat pe sloth machine . Totodată în norme se mai menţionează că orice sloth machine nu trebuie să permită desfăşurarea jocului dacă sistemul de monitorizare nu preia corect datele de pe placa de joc şi dacă datele preluate nu se înregistrează corect în memoria sistemului integrat precum şi aspectul că fiecare program în parte al slot machine trebuie să permită alegerea mizelor , inclusiv miza minimă şi cea maximă . Toate aceste reglementări conduc indubitabil la concluzia că aparatele de jocuri de tip sloth machine asupra cărora au acţionat inculpaţii atâta timp cât aveau în componentă o unitate centrală de comandă ce includea o memorie conţinând un program de joc, este asimilat unui sistem informatic . În ceea ce priveşte acele dispozitive cu ajutorul cărora s-a acţionat asupra aparatelor de jocuri de noroc , în faza de urmărire penală s-a efectuat o constatare de către Institutul de Tehnologii Avansate care a concluzionat că acestea sunt generatoare de semnale de radiofrecvenţă de mare putere şi în timpul funcţionării produc în vecinătatea antenei de emisie nivele relativ mari ale radiaţiei câmpului electromagnetic ce pot conduce la interferente majore în buna funcţionare a majorităţii echipamentelor electronice plasate în apropierea antenei de emisie a dispozitivului , şi deci pot produce perturbări ale funcţionării normale şi a unor echipamente de tipul .monitor color CRT ŞI LSD , tastatură PC , Mause PC , inclusiv ale impulsurilor electronice utilizate în cazul slot machine . Pentru a se verifica apărările şi susţinerile apărătorilor inculpaţilor în faza de cercetare judecătorească s-a dispus şi efectuarea unei expertize informatice În raportul de expertiză anexat la dosar se concluzionează că dispozitivele corp delict analizate sunt oscilatoare de radiofrecvenţă care pot produce impulsuri de natură electromagnetică S-a mai precizat că interacţiunea electromagnetică generată de aceste dispozitive nu este interacţiune informatică directă , aşa cum de exemplu -tastatura interacţionează informatic cu calculatorul la care este conectată , dar este posibil să permită accesarea unui sistem informatic aflat în imediata apropiere a generatorului de radiofrecvenţă în sensul influenţării funcţionării sale . În acest context concluzionează expertul , această interacţiune este considerată ca o interacţiune informatică şi poate influenta funcţionarea unui sistem informatic. Prin acelaşi raport de expertiză , se mai concluzionează că şi aparatele de jocuri de noroc asupra cărora au acţionat fără drept inculpaţii pot fi asimilate unui sistem informatic aşa cum este definit prin art. 35 alin. 1 lit. a din legea 161/2003 în condiţiile în care conţin pe placa cu circuite integrate , două circuite integrate esenţiale unui sistem informatic şi anume un microprocesor şi memorie astfel că respectivul aparat este un sistem de prelucrare a datelor deci un sistem informatic . Pentru considerentele de mai sus, instanţa apreciază că activitatea infracţională ce se impută inculpaţilor este circumscrisă după cum urmează: În ceea ce-l priveşte pe inculpatul ACD , referitor la infracţiunea prev. de art. 8 din legea nr. 39/2003 rap la art. 323 cpen anterior (în actuala reglementare infracţiunea fiind sancţionată de prevederile art. 367NCP) pentru considerentele arătate anterior se va dispune achitarea acestuia în baza art . 396 alin.5 cod pr.penală rap la art.16 alin.1 lit.b Cod pr.penală şi art.4 NCP. Procedându-se la determinarea legii penale mai favorabile aplicabile acestui inculpat conform art.5 NCP se constată următoarele: Este adevărat că sub aspectul limitelor de pedeapsă, infracţiunile prev.de art. 42 alin.1 din Titlul III al legii 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior, art.46 alin.1 lit. a din aceeaşi lege cu aplic. art.41 alin.2 cod penal anterior, art.44 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior, respectiv art.49 din aceeaşi lege cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior sunt mai blând sancţionate în noul cod penal, fiind incriminate şi prin alte texte de lege . Pe de altă parte însă , se reţine comiterea infracţiunilor în formă continuată, ori, potrivit actualului cod penal (art. 35 alin. 1 C.pen. actual) există infracţiunea continuată numai atunci când acţiunile sau inacţiunile, care prezintă fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni, sunt comise în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi „împotriva aceluiaşi subiect pasiv”. În speţă, însă inculpatul ACD a acţionat în dauna unor subiecţi pasivi diferiţi - SC BET -S A SRL Craiova ( când i s-a pus la dispoziţie lui Ş.G.G.D dispozitivul electronic achiziţionat de P.M. şi la îndrumarea lui A, inculpatul S.G a câştigat nelegal o sumă de bani prin modificarea impulsurilor la aparatele de jocuri de noroc, respectiv în dauna SC …. SRL( când inculpatul însoţit fie de S.G şi B.L. , fie de C.P. şi B.L. a obţinut venituri ilicite prin utilizarea acelor dispozitive cu ajutorul cărora modifica impulsurile la aparatele de jocuri electronice. Pe cale de consecinţă, şi sub acest aspect mai favorabilă este tot reglementarea din vechiul cod penal,- art. 41 alin.2 privind caracterul continuat al faptei deoarece conform noului cod penal, fiind vorba de subiecţi pasivi diferiţi ar trebui să fie reţinute disp.art.38 NCP privind concursul de infracţiuni care prevede un regim sancţionator mult mai aspru faţă de tratamentul sancţionator prevăzut de codul penal anterior pentru infracţiunea continuată în sensul că legea nouă instituie cumulul juridic cu spor fix şi obligatoriu (art. 39 C. pen.), astfel încât, în situaţia în care, în cauză, faptele inculpatului ar fi reîncadrate în noile texte de incriminare, iar pedepsele adaptate în raport cu limitele prevăzute de acestea, prin valorificarea aceloraşi criterii de individualizare, s-ar ajunge, ca efect al aplicării tratamentului penal al pluralităţii de infracţiuni, la o pedeapsă rezultantă ce ar depăşi cuantumul sancţiunilor penale ce s-ar putea aplica, potrivit legii penale anterioare. În consecinţă, având în vedere toate aceste aspecte, instanţa constată că legea care conduce, în concret, la un rezultat mai blând pentru inculpatul ACD este legea penală anterioară şi vechiul cod penal care, în ansamblul dispoziţiilor sale, creează acestuia o situaţie mai avantajoasă. Faţă de toate aspectele expuse anterior, se constată că faptele inculpatul ACD , care în cursul lunii octombrie 2012 în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale cu ajutorul unor dispozitive electronice a accesat sau a sprijinit accesul fără drept la sistemul informatic al unora din aparatele de jocuri de noroc aparţinând SC … SRL şi SC BET-S A SRL , fapt ce a avut ca rezultat modificarea impulsurilor în baza cărora se calcula suma de bani cu venită cu titlu de câştig , fiind prejudiciate societăţile deţinătoare ale aparatelor respective, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prev.de art.42 alin.1 din Titlul III al legii 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior , ale infracţiunii prev.de art.44 alin.1 din aceeaşi lege cu aplic.art. 41 alin.2 cod penal anterior şi ale infracţiunii prev.de art.49 din Lege cu aplic.art. 41 alin.2 cod penal anterior. Totodată, fapta aceluiaşi inculpat, care în perioada septembrie – octombrie 2012 în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a pus la dispoziţia inculpaţilor C.P.C. şi Ş.G.D a unor dispozitive de natură să provoace modificarea impulsurilor aparatelor de jocuri de noroc, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev.de art. 46 alin.1 lit.a din Titlul III al legii 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior. Deşi în sarcina inculpatului A.C. D. s-a reţinut şi săvârşirea infracţiunii prev.de art.46 alin.2 din legea 161/2003 alături de infracţiunea prv,.de art.25 lit.c din OG 77 /2009 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior se constată că activitatea desfăşurată în fapt de inculpat se circumscrie doar infracţiunii prev.de art. 25 lit.c din OG 77/2009 pentru următoarele considerente: Prin disp.art 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 este sancţionată deţinerea fără drept a unui dispozitiv , program informatic parolă , cod de acces sau dată informatică în scopul săvârşirii uneia din infracţiunile prev. de art. 42-45 din Legea nr. 161/2003 . În acelaşi timp prin dis part 25 lit. c din OG 77/2009 este incriminată ca infracţiune fapta constând în folosirea sau deţinerea în vederea folosirii într-o sală de jocuri a oricărui dispozitiv prin a cărui utilizare sunt alterate elementele de şansă şi metodele de selecţie prin care se modifică rezultatul jocului suma sau frecvenţa plătii într-un joc de noroc . Ori, se poate observa că latura obiectivă a faptei incriminate prin dis part 25 lit. c din OG 77/2009 conţine toate elementele materiale ale infracţiunii prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/20038 actualmente art. 365 alin. 2 NCP ). Cum norma penală nu prevede posibilitatea unei duble incriminări se apreciază că fapta inculpatului ACD de a deţine şi a folosi într-o sală de jocuri de noroc acele dispozitive prin utilizarea cărora puteau fi alterate elementele de şansă şi câştig prin modificarea rezultatului jocului , suma sau frecvenţa plăţii într-un joc de noroc realizează conţinutul constitutiv al unei singure infracţiuni respectiv ale infracţiunii prev de art. 25 lit. c din OUG 77/2009 neputând fi reţinute în concurs ambele infracţiuni . Pentru aceste considerente se va dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunile prev. de art. 46 alin. 2 din Legea 161 /2003 şi infracţiunea prev. de art. 25 din OG 77/2009 intr-o singură infracţiune prev. de art. 25 lit. c din OG 77/2009 . Avându-se în vedere că vinovăţia inculpatului privind săvârşirea faptelor mai sus analizate a fost pe deplin stabilită şi dovedită ţinându-se seama de gradul de pericol social al faptelor , de implicarea acestui inculpat în activitatea infracţională dedusă judecăţii –în condiţiile în care inculpatul A i-a determinat practic pe unii din ceilalţi inculpaţi din cauză să acţioneze în maniera descrisă în rechizitoriu , de circumstanţele sale personale, se apreciază că o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare dar cu executare prin privare de libertate va fi în măsură să realizeze scopul preventiv educativ al pedepsei stabilit de legiuitor. Nu poate fi ignorat aspectul că inculpatul ACD a refuzat iniţial să dea declaraţii în cauză, iar din fişa de cazier rezultă că a mai suferit condamnări atât în ţară cât şi în străinătate chiar dacă nu are statutul de recidivist, aspect care denotă atitudinea sa de dispreţ faţă de valorile sociale ocrotite de legea penală şi tendinţa sa de a obţine prin activităţi ilicite dar în mod facil venituri substanţiale prin încălcarea legii. În baza disp. art.71 alin 2 cod penal anterior din 1968, se vor interzice inculpatului ca pedepse accesorii exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza II - a şi lit. b cod penal anterior. De asemenea, se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului A.C. D. , durata reţinerii şi arestării preventive de la 20 octombrie 2012 la 25 octombrie 2012. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B.L. , acesta a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev.de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi 37 lit. b din Codul penal; infracţiunea prev. de art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi 37 lit. b din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 46 alin. 1 lit. a din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 46 alin. 2 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b din Codul penal; infracţiunea prev. de art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi 37 lit. b din Codul penal; infracţiunea prev.de art. 25 lit. c din O.U.G. 77/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi 37 lit. b din Codul penal, toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal. Procedându-se la determinarea legii penale mai favorabile, conform disp,art.5 NCP se constată că mai favorabilă este legea nouă pentru următoarele considerente: Sub aspectul limitelor de pedeapsă, infracţiunile prev.de art. 42 alin.1 din Titlul III al legii 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior, art.46 alin.1 lit.a din aceeaşi lege cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior, art. 44 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal anterior,respectiv art.49 din aceeaşi lege cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior sunt mai blând sancţionate în noul cod penal. Totodată, în sarcina inculpatului a fost reţinută starea de recidivă post executorie prev.de art.37 lit.b cod penal anterior întrucât din fişa de cazier judiciar rezultă că prin s.p nr,.208/04.05.1998 a Tribunalului Dolj, definitivă prin decizia penală 2939/07.07.1999 a ICCJ, B.L. a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 rap.la art.312 alin.1 cod penal anterior. Prin sentinţa penală 548/03.12.2007 a Tribunalului Dolj s-a constatat însă intervenită prescripţia executării acestei pedepse. Conform art. 41 NCP există recidivă când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an şi până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune intenţionată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 1 an sau mai mare. Pe de altă parte, prin disp.art.166 din NCP se statuează că persoana condamnată poate fi reabilitată pe cale judecătorească de către instanţă după împlinirea unui termen de 4 ani , în cazul în care a fost condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani dar care nu depăşeşte 5 ani termen care curge conform art.167 NCP de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei sau când aceasta s-a prescris. Cum în cauză, prin sentinţa penală nr. …, rămasă definitivă la data de 27.12.2007 prin nerecurare, s-a constatat intervenită prescripţia executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată lui B.L. prin s.p…. a Tribunalului Dolj conform art. 167 şi 166 NCP, a intervenit reabilitarea judecătorească a condamnatului privind această pedeapsă fiind împlinit termenul de 4 ani la data de 27 decembrie 2011. În condiţiile în care faptele din prezenta cauză au fost săvârşite în perioada septembrie octombrie 2012, deci după ce a intervenit reabilitarea judecătorească nu mai poate fi reţinută în sarcina inculpatului B.L. starea de recidivă postexecutorie, astfel încât prevederile noul cod penal sunt mai favorabile. Pe cale de consecinţă , făcându-se aplicarea disp art. 5 NCP privind legea penală mai favorabilă în baza dis part 386 cpr pen se va proceda la schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul B.L. astfel: - din infracţiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003 rap. la art. 323 cod penal din 1968 cu aplic.art. 37 lit.b cod penal anterior în infracţiunea prev.de art.367 NCP. - din infracţiunea prev.de art.42 alin.1 din Titlul III al Legii 161/2003 cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal anterior şi art.37 lit.b cod penal din 1968 în infracţiunea prev. de art. 360 alin.1 NCP cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP; - din infracţiunea prev.de art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii 161 /2003 cu aplic.art. 1 alin. 2 cod penal anterior şi art. 37 lit.b cod penal anterior în infracţiunea prev de art. 362 NCP cu aplic 35 NCP - din infracţiunea prev de art. 49 din Titlul III al Legii 161/2003 cu aplic.art . 41 alin.2 cod penal anterior şi art. 37 lit. b cod penal anterior, în infracţiunea prev. de art. 249 NCP cu aplic.art. 35 alin.1 NCP; - din infracţiunea prev.de art. 46 alin.1 lit.a din Titlul III al Legii 161 /2003 cu aplic.art. 37 lit.b cod penal anterior în infracţiunea prev.de art.365 NCP - şi din două infracţiuni prev.de art.46 alin.2 din Titlul III al Legii 161/2003 cu aplic.art.37 lit.b cod penal din 1968 şi art.25 lit.c din OUG 77/2009, cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior şi art.37 lit.b cod penal anterior într-o singură infracţiune prev.de art.25 lit.c din OUG 77/2009, cu aplic.art.35 alin.1 NCP Pentru considerentele arătate anterior, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul A.C. D. - care nu vor mai fi reluate şi referitor la inculpatul B.L. în baza disp 396 alin.5 Cod pr.penală rap.la art.16 alin.1 lit.b cod pr.penală şi art.4 NCP se va dispune achitarea inculpatului B.L. pentru infracţiunea prev.de art.367 NCP . De asemenea şi referitor la reţinerea în sarcina acestuia a două infracţiuni respectiv cea prev. de art. 46 alin 2 din Legea nr. 161/2003 - actualmente infracţiunea prev. de art. 365 alin. 2 NCP şi cea prev. de art. 25 lit. c din OUG nr. 77/2009 , aşa cum s-a învederat anterior , nu pot fi reţinute în sarcina inculpatului B.L. săvârşirea ambelor infracţiuni , deoarece s-ar ajunge practic la o dublă incriminare astfel încât se va schimba încadrarea juridică din cele două infracţiuni deduse judecăţii într-o singură infracţiune respectiv cea incriminată prin disp. art 25 lit. c din OUG nr. 77/2009. Pe cale de consecinţă, se constată că faptele inculpatului B.L. care în cursul lunii octombrie 2012 , în mod repetat dar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale , cu ajutorul unor dispozitive pe care le-a achiziţionat de pe internet a accesat sau a sprijinit accesul fără drept la sistemul informatic al unora din aparatele de jocuri cu câştiguri aparţinând SC S.G. prin modificarea datelor informatice reprezentând numărul de unităţi în baza cărora se calcula suma de bani cuvenită cu titlu de câştig , producându-se astfel prejudicierea respectivei societăţi întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de 360 alin 1 NCP cu aplic art 35 NCP , ale infracţiunii prev. de art. 362 NCP cu aplic art. 35 NCP , respectiv ale infracţiunii prev de art. 249 NCP –frauda informatică cu aplic art. 35 NCP . Totodată, faptele aceluiaşi inculpat care în cursul lunii septembrie 2012 , fără drept a vândut inculpatului P.M. unul din dispozitivele achiziţionate de pe internet şi a deţinut în vederea folosirii aceste dispozitive de natură să provoace modificări ale contoarelor electromagnetice de câştig utilizate de aparate de jocuri de noroc de tip slot machine , şi deci să fie alterate elementele de şansă şi metodele de selecţie şi să fie modificat rezultatul jocului , suma sau frecventa plătii într-un joc de noroc şi chiar a folosit aceste dispozitive (obiectele respective fiind găsite cu prilejul percheziţiei domiciliare), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 365 alin 1 NCP respectiv ale infracţiunii prev. de art. 25 lit. c din OUG nr 77/2009. Constatându-se , in pofida susţinerilor şi apărărilor inculpatului că acesta a săvârşit faptele astfel cum au fost anterior descrise şi analizate cu vinovăţia în forma cerută de lege pentru existenta infracţiunilor , la individualizarea pedepsei se vor avea în vedere criteriile prev. de art. 74 NCP, respectiv împrejurările comiterii faptelor, consecinţele produse, gradul de implicare şi persoana inculpatului care deşi a mai săvârşit o faptă în antecedentă , a intervenit reabilitarea sa judecătorească pentru fapta respectivă şi că în prezent , în străinătate unde locuieşte împreună cu concubina sa desfăşoară activităţi lucrative pentru a-şi asigura subzistenta , iar în faţa instanţei a fost prezent la fiecare termen de judecată. Pe cale de consecinţă, se apreciază că aplicarea unei pedepse finale stabilite conform dis part 39 NCP –privind concursul de infracţiuni de 3 ani închisoare cu privire la care se va dispune suspendarea executării sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani stabilit conform dis part 92 NCP va fi în măsură să realizeze scopul preventiv educativ şi să-l determine pe inculpat să respecte prescripţiile legii penale şi deci să evite săvârşirea de noi infracţiuni. În baza art. 93 NCP, pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta. - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa - să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile. - Să comunice schimbarea locului de muncă. - să comunice informaţii şi documente de natură să permită controlul mijloacelor sale de subzistenţă. - să frecventeze unu sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Dolj În baza art. 93 alin 3 NCP, pe parcursul termenului de supraveghere va fi obligat inculpatul B.L. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria comunei Podari, jud. Dolj, pe o durată de 100 de zile. În baza art. 94 NCP se vor comunica aceste date Serviciului de Probaţiune Dolj. În baza art. 96 NCP, ase va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza disp.art.72 alin.1 NCP se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului B.L. durata reţinerii şi arestării preventive de la 20 octombrie 2012 la 25 octombrie 2012. În ceea ce-l priveşte pe inculpatul S.G C , acesta a fost trimis în judecată prin actul de sesizare, aşa cum s-a învederat anterior pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 din Codul penal, - art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, - art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, - art. 46 alin. 2 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, - art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, - art. 25 lit. c din O.U.G. 77/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal. Analizându-se aplicabilitatea disp.art. 5 NCP privind legea penală mai favorabilă, în ceea ce îl priveşte pe acest inculpat se constat că acestuia îi sunt mai favorabile prevederile legii anterioare legea 161/2003 şi ale codului penal din 1968 . Astfel, aşa cum s-a învederat şi în ceea ce îl priveşte pe inculpatul ACD chiar dacă sub aspectul limitelor de pedeapsă, infracţiunile prev.de art. 42 alin.1 din Titlul III al legii 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior, art.46 alin.1 lit.a din aceeaşi lege cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior, art.44 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal anterior,respectiv art. 49 din aceeaşi lege cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior sunt mai blând sancţionate în noul cod penal primind şi o altă reglementare trebuie să se aibă în vedere că s-a reţinut şi pentru inculpatul ACD săvârşirea acestor fapte în formă continuată. Conform art. 35 alin. 1 NCP există infracţiunea continuată numai atunci când acţiunile sau inacţiunile, care prezintă fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni, sunt comise în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi „împotriva aceluiaşi subiect pasiv”. În speţă, însă inculpatul Ş.G.D a acţionat singur sau împreună cu inculpatul ACD în dauna unor subiecţi pasivi diferiţi - SC BET -S A RL Craiova ( când ACD pus la dispoziţie dispozitivul electronic achiziţionat de P.M. şi l-a îndrumat cum să îl folosească iar în urma utilizării S.G câştigat nelegal o sumă de bani prin modificarea impulsurilor la aparatele de jocuri de noroc), respectiv în dauna SC …SRL( când inculpatul însoţit de ACD şi B.L. , a obţinut venituri ilicite prin utilizarea acelor dispozitive cu ajutorul cărora modifica impulsurile la aparatele de jocuri electronice. Pe cale de consecinţă, şi sub acest aspect mai favorabilă este tot reglementarea din vechiul cod penal, art.41 alin.2 privind caracterul continuat al faptei deoarece conform noului cod penal, fiind vorba de subiecţi pasivi diferiţi ar trebui să fie reţinute disp.art.38 NCP privind concursul de infracţiuni care prevede un regim sancţionator mult mai aspru faţă de tratamentul sancţionator prevăzut de codul penal anterior pentru infracţiunea continuată în sensul că legea nouă instituie cumulul juridic cu spor fix şi obligatoriu (art. 39 C. pen.), astfel încât, în situaţia în care, în cauză, faptele inculpatului ar fi reîncadrate în noile texte de incriminare, iar pedepsele adaptate în raport cu limitele prevăzute de acestea, prin valorificarea aceloraşi criterii de individualizare, s-ar ajunge, ca efect al aplicării tratamentului penal al pluralităţii de infracţiuni, la o pedeapsă rezultantă ce ar depăşi cuantumul sancţiunilor penale ce s-ar putea aplica, potrivit legii penale anterioare. În consecinţă, având în vedere toate aceste aspecte, instanţa constată că legea care conduce, în concret, la un rezultat mai blând pentru inculpatul Ş.G.D , este legea penală anterioară şi vechiul cod penal care, în ansamblul dispoziţiilor sale, creează acestuia o situaţie mai avantajoasă, inclusiv sub aspectul modalităţii de executare a pedepsei, în condiţiile în care instanţa s-ar orienta la o pedeapsă cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Se reţine în acest sens că, potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, instanţa trebuie să aibă în vedere, în aplicarea art. 5 C. pen., sfera obligaţiilor impuse condamnatului şi efectele suspendării prevăzute de legile succesive, cu prioritate faţă de durata termenului de încercare sau supraveghere. Ca urmare, deşi art. 92 C. pen. prevede o durată a termenului de supraveghere mai redusă decât durata termenului de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei prevăzută în art. 862 C. pen. anterior, se observă că noua lege penală generală nu mai prevede ca efect al împlinirii termenului de supraveghere reabilitarea de drept a condamnatului (aşa cum prevedea art. 866 C. pen. anterior), iar art. 93 C. pen. instituie obligativitatea impunerii unui set de obligaţii, ce anterior aveau caracter facultativ, situaţie în care, şi din această perspectivă, aşa cum s-a arătat deja dispoziţiile codului penal anterior sunt mai avantajoase. Referitor la activitatea infracţională desfăşurată în fapt de inculpatul Ş.G.D şi de încadrarea juridică a acesteia, se constată următoarele: În ceea ce priveşte infr. prev.de art.8 din Legea 39/2003 rap.la art.232 cod penal anterior pentru considerentele arătate anterior, în baza disp.art.395 alin.5 Cod pr.penală rap.la art.16 alin.1 lit.b cod pr.penală şi art.4 NCP se va dispune şi achitarea inculpatului Ş.G.D pentru această faptă. Trebuie subliniat că inculpatul Ş.G.D , audiat în faza de cercetare judecătorească a solicitat să fie judecată pe baza procedurii recunoaşterii de vinovăţie, achiesând la probatoriile administrate în faza de urmărire penală. Se reţine că dispoziţiile din actualul cod de procedură penală care reglementează procedura de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei sunt diferite faţă de dispoziţiile anterioare. Astfel, dispoziţiile care reglementează în prezent judecata în procedură simplificată sunt diferite de cele din codul de procedură penală anterior întrucât în prezent condiţiile care se cer pentru ca judecata să se desfăşoare în procedură simplificată sunt acelea ca inculpatul să solicite aceasta, să recunoască în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, iar probele să fie suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei - art. 349 alin. 2 C.pr.pen. - în vreme ce reglementarea anterioară impunea ca instanţa să constate că „fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat” - art. 3201 alin. 4 C.pr.pen. anterior. În raport de toate aceste dispoziţii instanţa apreciază că este posibilă pronunţarea unei soluţii de achitare şi în cazurile în care judecata s-a desfăşurat în procedură simplificată, opinie exprimată şi în literatura de specialitate (Noul Cod de procedură penală comentat, sub coordonarea prof. univ. dr. Nicolae Volonciu, Editura Hamangiu, 2014, fila nr.986.) Pentru aceste considerente, va fi admisă cererea inculpatului privind aplicarea disp.art.375 Cod pr.penală rap.la art.396 alin.10 Cod pr.penală, iar dacă vinovăţia acestuia va fi pe deplin stabilită şi dovedită, pedepsele ce îi vor fi aplicate inculpatului Ş.G.D vor fi stabilite în limitele prevăzute de textul incriminator, reduse cu o treime. Având în vedere poziţia inculpatului de recunoaştere a activităţii infracţionale în care a fost implicat şi vinovăţia acestuia în forma prevăzută de lege pentru existenţa faptelor dovedită indubitabil şi cu probatoriul administrat în cauză, instanţa constată că fapta inculpatului Ş.G.D , care în perioada septembrie-octombrie 2012, în mod repetat, dar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu ajutorul unor dispozitive electronice a accesat sau a sprijinit accesul, fără drept, la sistemul informatic al unora dintre maşinile electronice cu câştiguri aparţinând S.C. … S.R.L. Caracal, cu punct de lucru pe strada Fraţii Buzeşti, nr. 7 din municipiul Craiova şi S.C. BET-S A S.R.L. Craiova, faptă ce a avut ca rezultat modificarea datelor informatice reprezentând numărul de unităţi în baza cărora se calcula suma de bani cuvenită cu titlu de câştig, prejudiciind astfel cele două societăţi,întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003 cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003 cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003 cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, în final cu aplicarea art. 5 NCP. Se mai constată, că deşi în sarcina inculpatului Ş.G.D s-a reţinut şi săvârşirea infracţiunii prev.de art.46 alin.2 din Legea 161/2003 alături de infracţiunea prev.de art.25 lit.c din OG 77 /2009 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior se constată aşa cum s-a învederat şi în privinţa inculpatului ACD că activitatea desfăşurată în fapt de inculpatul Ş.G.D se circumscrie doar infracţiunii prev.de art.25 lit.c din OG 77/2009 pentru următoarele considerente: Prin disp. art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 este sancţionată deţinerea fără drept a unui dispozitiv , program informatic parolă , cod de acces sau dată informatică în scopul săvârşirii uneia din infracţiunile prev de art. 42-45 din Legea nr. 161/2003 . În acelaşi timp prin disp art. 25 lit. c din OG 77/2009 este incriminată ca infracţiune fapta constând în folosirea sau deţinerea în vederea folosirii într-o sală de jocuri a oricărui dispozitiv prin a cărui utilizare sunt alterate elementele de şansă şi metodele de selecţie prin care se modifică rezultatul jocului suma sau frecvenţa plătii într-un joc de noroc . Ori se poate observa că latura obiectivă a faptei incriminate prin dis part 25 lit. c din OG 77/2009 conţine toate elementele materiale ale infracţiunii prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003. Cum norma penală nu prevede posibilitatea unei duble incriminări se apreciază că fapta inculpatului S.G D, care în perioada septembrie – octombrie 2012 a deţinut în vederea folosirii şi chiar a folosit fără drept într-o sală de jocuri de noroc acele dispozitive prin utilizarea cărora au fost alterate elementele de şansă şi câştig prin modificarea rezultatului jocului , suma sau frecvenţa plăţii într-un joc de noroc realizează conţinutul constitutiv al unei singure infracţiuni respectiv ale infracţiunii prev. de art. 25 lit. c din OUG 77/2009 neputând fi reţinute în concurs ambele infracţiuni pentru care a fost trimis în judecată. Pentru aceste considerente se va dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunile prev. de art. 46 alin. 2 din Legea 161 /2003 şi infracţiunea prev. de art. 25 lit.c din OG 77/2009 cu aplic.art.45 NCP intr-o singură infracţiune prev. de art. 25 lit c din OG 77/2009 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior şi art.5 NCP. Vinovăţia inculpatului fiind pe deplin stabilită şi dovedită , la individualizarea pedepsei se va avea în vedere împrejurările comiterii faptelor, consecinţele produse, implicarea inculpatului Ş.G.D care a fost practic determinat de inculpatul ACD să folosească acel dispozitiv, în schimbul primirii unor sume de bani din câştigurile obţinute, sumele de bani date de A fiind modice, precum şi persoana inculpatului care atât în faza de urmărire penală cât şi în instanţă a recunoscut faptele în a căror săvârşire a fost implicat. Analizând fişa de cazier a acestui inculpat se constată însă că faptele din prezenta cauză sunt concurente cu faptele pentru care a fost condamnat prin sentinţele penale nr. … a Judecătoriei Segarcea, definitivă la 26.11.2012 prin nerecurare, respectiv prin s.p. nr… a Judecătoriei Segarcea, definitivă la 18.11.2011. Astfel, prin s.p. nr. .. a Judecătoriei Segarcea, definitivă prin d.p. nr… a Curţii de Apel Craiova, Ş.G.D a fost condamnat la 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.321 alin.1 cod penal anterior, la 2 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.239 alin.1 cod penal anterior rap.la art.239 alin.5 cod penal anterior şi la o lună închisoare pentru infracţiunea prev.de art. 272/1 cod penal aplicându-i-se o pedeapsă rezultantă de 4 luni închisoare cu privire la care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pe un termen de încercare de 2 ani şi 4 luni . Prin sentinţa penală nr. .., Ş.G.D a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru complicitate la furt calificat prev.de art.26 cod penal rap.la art.208 -209 alin.1, lit.a,g,i cod poenal anterior ( faptă comisă la 21 aprilie 2011). Prin aceeaşi sentinţă s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei rezultante de 4 luni închisoare aplicată prin s.p.nr.73/11.04.2011 care a fost descontopită în pedepsele componente repuse în individualitatea lor, iar în baza art. 33, 34 şi art.85 alin.1 cod penal anterior s-au contopit toate aceste pedepse stabilindu-se ca inculpatul Ş.G.D să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare în privinţa căreia s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pe durata unui termen de încercare de 4 ani. Instanţa, mai constată că în cauză îşi găsesc incidenţa disp.art.15 din legea 187/2012 de punere în aplicare a noului cod penal conform cărora regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia este cel prevăzut de codul penal din 1969. Pe cale de consecinţă, conform acestor prevederi legale raportate şi la disp. art.85 cod penal anterior , se va dispune anularea beneficiul suspendării condiţionate privind pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. … a Judecătoriei Segarcea, definitivă la 26.11.2012 prin nerecurare. Se va descontopi această pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. … a Judecătoriei Segarcea în următoarele pedepse componente: - pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru infracţiunea prev.de art. 26 rap.la art.208,209 lit.a,g,i cod penal anterior şi în pedeapsa rezultantă de 4 luni închisoare cu privire la care s-a anulat de asemenea suspendarea condiţionată a executării aplicată prin s.p…. a Judecătoriei Segarcea definitivă la 18.11.2011, pedeapsă pe care la rândul ei o descontopeşte în pedepsele de 4 luni închisoare aplicate în baza art.321 alin.1 cod penal anterior, 2 luni închisoare aplicată în baza art. 239 alin.5 Cod penal anterior şi 1 lună închisoare aplicată în baza art. 272 /1 cod penal anterior. Constatându-se că faptele din prezenta cauză sunt concurente cu faptele pentru care a suferit condamnările prin cele două sentinţe mai sus menţionate ,în baza art. 36 alin. 1 cod penal anterior rap. la art. 33 lit. a, art. 34 lit. b cod penal din 1968, cu aplic. art. 5 NCP, se vor contopi aceste pedepse repuse în individualitatea lor cu pedepsele aplicate în prezenta cauză, în pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani închisoare , pedeapsa apreciată ca fiind în măsură să realizeze scopul preventiv educativ stabilit de legiuitor. În baza art. 71 alin 2 NCP , i se vor interzice inculpatului ca pedepse accesorii exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza II- a şi lit. b cod penal anterior. În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, ţinându-se seama de atitudinea sinceră a inculpatului, în baza art. 86/1 cod penal din 1968 cu aplic art. 5 NCP, se va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 7 ani . Pe durata termenului de încercare , în baza art. 86/3 cod penal din 1968 cu aplic art. 5 NCP , inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere : - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Dolj ; –să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă , sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile , precum şi întoarcerea ; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă ; - să comunice informaţii de natură a permite controlul mijloacelor lor de existenţă ; Se va atrage atenţia inculpatului Ş.G.D , asupra disp. art. 86 /4 c pen din 1968 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere . În baza disp.art.71 alin.5 cod penal anterior se va dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării executării sub supraveghere, a pedepsei principale. Referitor la inculpatul C.P.C. , analizându-se aplicarea legii penale mai favorabile circumscrisă la activitatea infracţională săvârşită în fapt de acest inculpat , se constată că legea care conduce, în concret, la un rezultat mai blând pentru inculpatul C.P.C. , este legea penală anterioară şi vechiul cod penal care, în ansamblul dispoziţiilor sale, creează acestuia o situaţie mai avantajoasă, inclusiv sub aspectul modalităţii de executare a pedepsei, în condiţiile în care instanţa s-ar orienta la o pedeapsă cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În acest sens se vor avea în vedere aceleaşi sublinieri făcute în privinţa inculpaţilor A.C. D. şi Ş.G.D , în sensul că în ceea ce priveşte tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni deduse judecăţii este mai favorabil în vechea reglementare , în condiţiile în care disp.art. 38 şi 39 NCP privind concursul de infracţiuni prevăd un regim sancţionator mult mai aspru prin aplicarea acelui spor obligatoriu de 1/3 din totalul pedepselor aplicate după ce s-a stabilit pedeapsa cea mai grea. Şi în privinţa modalităţii de executare , în ipoteza în care instanţa s-ar orienta în concret la suspendarea executării sub supraveghere se constată că vechiul cod penal este mai favorabil în condiţiile în care potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr.187/2012, pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, instanţa trebuie să aibă în vedere, în aplicarea art.5 C. pen., sfera obligaţiilor impuse condamnatului şi efectele suspendării prevăzute de legile succesive, cu prioritate faţă de durata termenului de încercare sau supraveghere, iar noul cod penal instituie prin art.93C.pen. obligativitatea impunerii unui set de obligaţii, ce anterior aveau caracter facultativ, situaţie în care, şi din această perspectivă, aşa cum s-a arătat deja dispoziţiile codului penal anterior sunt mai avantajoase. Referitor la activitatea infracţională desfăşurată în fapt de inculpatul C.P. şi de încadrarea juridică a acesteia, se constată următoarele: În ceea ce priveşte infracţiunea prev.de art.8 din Legea 39/2003 rap.la art.323 cod penal anterior pentru considerentele arătate anterior, în baza disp.art.395 alin.5 Cod pr.penală rap.la art.16 alin.1 lit.b cod pr.penală şi art.4 NCP se va dispune şi achitarea inculpatului C.P.C. pentru această faptă. Din probatoriul administrat care se coroborează cu declaraţia chiar şi oscilantă a inculpatului , se constată că faptele inculpatului C.P. , care în cursul lunii octombrie 2012, în mod repetat dar în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, cu ajutorul unor dispozitive electronice a accesat, fără drept, sistemul informatic al unora dintre maşinile electronice cu câştiguri aparţinând S.C. …. Caracal, cu punct de lucru pe strada Fraţii Buzeşti, nr. 7 din municipiul Craiova, faptă ce a avut ca rezultat modificarea datelor informatice reprezentând numărul de unităţi în baza cărora se calcula suma de bani cuvenită cu titlu de câştig, producând astfel un prejudiciu în cuantum total de 400 de lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003 cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003 cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003 cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal . Se mai constată că deşi în sarcina inculpatului C.P.C. s-a mai reţinut şi săvârşirea infracţiunii prev.de art.46 alin.2 din Legea 161/2003 constând în aceea că la data de 18.10.2012 a fost depistat în incinta punctului de lucru aparţinând S.C. … S.R.L. Caracal, situat pe strada Fraţii Buzeşti, nr. 7 din municipiul Craiova, având asupra sa, fără drept, un dispozitiv de natură să provoace modificări ale valorilor contoarelor electromagnetice de credit sau câştig (impulsuri electronice), utilizate de anumite tipuri de aparate de jocuri de noroc, cu intenţia de al folosi pentru a obţine în mod ilegal venituri dar în acelaşi timp s-a reţinut şi infracţiunea prev.de art.25 lit.c din OG 77 /2009 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior, se constată aşa cum s-a învederat şi în privinţa celorlalţi trei inculpaţi că activitatea desfăşurată în fapt de inculpatul C.P.C. descrisă la punctul 7 din rechizitoriu, se circumscrie doar infracţiunii prev.de art.25 lit.c din OG 77/2009 . În acest sens, se subliniază din nou că latura obiectivă a faptei incriminate prin disp.art 25 lit. c din OG 77/2009 conţine toate elementele materiale ale infracţiunii prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, iar norma penală nu prevede posibilitatea unei duble incriminări. Pentru aceste considerente se va dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunile prev. de art. 46 alin. 2 din Legea 161 /2003 şi infracţiunea prev. de art. 25 lit.c din OG 77/2009 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior într-o singură infracţiune prev de art. 25 lit. c din OG 77/2009 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior şi art.5 NCP. Deşi inculpatul C.P.C. a solicitat în faza de cercetare judecătorească să fie judecat pe baza procedurii recunoaşterii de vinovăţie prev.de art.375 cod pr.penală, totuşi în cuprinsul declaraţiei acesta a precizat că a folosit de trei sau patru ori dispozitivul , odată singur şi alteori însoţit de ACD, însă nu ar fi fost însoţit niciodată de inculpatul B.L. . Ori, probatoriile administrate şi starea de fapt retinută atât în rechizitoriu cât şi şi de către instanţă a relevat că inculpatul B.L. i-a însoţit pe A şi C în două ocazii când s-au folosit acele dispozitive , aspect relatat de altfel de inculpatul C.P. în declaraţia dată iniţial în faza de urmărire penală. Prezenţa inculpatului B.L. alături de C.P. şi A.C. rezultă şi din cuprinsul redării convorbirii telefonice , din ziua depistării inculpatului C, respectiv pe 18 octombrie 2013, când acesta îl înştiinţează pe ACD că a fost prins de poliţie în momentul în care folosea dispozitivul, cu acel prilej C spunându-i inculpatului ACD că"au pozele cu ei de aseară" iar A îi spune să nu zică nimic de ei -referindu-se la acesta şi la B.L. . Aspectele redate de convorbirea telefonică sunt confirmate aşa cum s-a arătat şi de declaraţia martorului BF, care în calitate de angajat la SC …, vizionând camerele de supraveghere a constat că în seara de 17/18.10.2012 în sală s-au aflat trei tineri care au obţinut câştiguri neobişnuit de mari prin utilizarea unui dispozitiv cu antenă, deducându-se că aceste persoane erau ACD, C.P. şi B.L. astfel cum se observă şi din imaginile înregistrate de camera de luat vederi. Pe cale de consecinţă, în condiţiile în care inculpatul C.P. a avut o poziţie oscilantă, nu achiesează la toate probatoriile administrate în faza de urmărire penală, se apreciază că în sarcina acestuia nu pot fi reţinute prevederile art.375 cod pr.penală , privind procedura recunoaşterii de vinovăţie. Şi vinovăţia acestui inculpat fiind pe deplin stabilită şi dovedită, la individualizarea pedepsei se vor avea în vedere natura şi gravitatea faptelor comise dată de împrejurările în care au fost săvârşite,, consecinţele produse, gradul de implicare al inculpatului C.P.C. care a fost practic determinat de inculpatul ACD să folosească acel dispozitiv, în schimbul primirii unor sume de bani din câştigurile obţinute, sumele de bani date de A fiind modice, precum şi persoana inculpatului care cu unele oscilaţii şi inadvertenţe ( în ceea ce priveşte şi participarea inculpatului B.L. ), a recunoscut atât în faza de urmărire penală cât şi în instanţă activitatea infracţională în care a fost implicat. Se va avea totodată în vedere , că inculpatul este tânăr şi în antecedenţă nu a mai săvârşit alte infracţiuni, fiind infractor primar. Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse rezultante de 3 ani închisoare, dar cu privire la care se va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere conform art.86/1 cod penal cu aplic.art.5 NCP pe durata unui termen de încercare de 5 ani va fi în măsură să realizeze scopul preventiv educativ al pedepsei, să preîntâmpine săvârşirea de noi infracţiuni şi să îl determine pe inculpat să respecte valorile sociale ocrotite de legea penală. De asemenea, în baza art. 71 alin 2 NCP , se vor interzice inculpatului ca pedepse accesorii exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza II- a şi lit. b cod penal anterior. Pe durata termenului de încercare , în baza art. 86/3 cod penal din 1968, inculpatul C.P.C. , se va supune următoarelor măsuri de supraveghere : - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Dolj ; –să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă , sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile , precum şi întoarcerea ; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă ; - să comunice informaţii de natură a permite controlul mijloacelor lor de existenţă ; Se va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 86 /4 c pen din 1968 privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere, iar în baza disp.art.71 alin.5 cod penal anterior, se va dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării executării sub supraveghere, a pedepsei principale. Referitor la inculpatul P.M. ,acesta a fost trimis în judecată prin rechizitoriu pentru săvârşirea următoarelor infracţiunii: - art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal, - art. 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal, - art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal, - art. 46 alin. 1 lit. a din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal, - art. 20 din Codul penal raportat la art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal, - art. 25 lit. c din O.U.G. 77/2009 cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. a din Codul penal. - art.46 alin.2 din titlul III al Legii nr. 161/2003 , cu aplicarea disp. art. 37 lit.a din codul penal, toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a din Codul penal. Procedându-se la determinarea legii penale mai favorabile, conform disp. art.5 NCP se constată că mai favorabilă este noul cod penal pentru următoarele considerente: Sub aspectul limitelor de pedeapsă, infracţiunile prev.de art. 42 alin.1 din Titlul III al legii 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior, art.46 alin.1 lit.a din aceeaşi lege cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior, art.44 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior,respectiv art.49 din aceeaşi lege cu aplic.art.41 alin.2 cod penal anterior sunt mai blând sancţionate în noul cod penal , fiind incriminate şi prin alşte texte de lege Totodată, în sarcina inculpatului a fost reţinută starea de recidivă post condamnatorie prev.de art.37 lit.a cod penal anterior întrucât din fişa de cazier judiciar rezultă că acesta a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infr.prev.de art.208-209 alin.1 lit.a,g, i cod penal anterior ,cu aplic.art. 320/1 cod pr. penală anterior,( fapte săvârşite în perioada 7-8 ianuarie 2011)prin sentinţa penală nr…. pronunţată de Judecătoria Băileşti rămasă definitivă prin nerecurare la 04.04.2011, pedeapsă cu privire la care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 8 luni .iar faptele din prezenta cauză au fost săvârşit în perioada termenului de încercare , respectiv în luna octombrie 2012. Conform art.41 NCP există recidivă când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an şi până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune intenţionată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 1 an sau mai mare. Cum în privinţa primului termen al recidivei, noul cod penal face referire la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an iar P.M. a fost condamnat anterior la pedeapsa de 8 luni închisoare, se constată că nu mai sunt întrunite conform noului cod penal ,cerinţele pentru a se reţine starea de recidivă postcondamnatorie , astfel încât şi sub acest aspect noul cod penal este mai favorabil inculpatului. Pe cale de consecinţă , făcându-se aplicarea disp. art. 5 NCP privind legea penală mai favorabilă în baza dis part 386 cpr pen se va proceda la schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul P.M. , astfel: - din infracţiunea prev.de art. 8 din Legea 39/2003 rap. la art. 323 cod penal din 1968 cu aplic. art.37 lit.a cod penal anterior în infracţiunea prev.de art. 367 NCP. - din infracţiunea prev.de art.42 alin.1 din Titlul III al Legii 161/2003 şi art.37 lit.a cod penal din 1968 în infracţiunea prev. de art. 360 alin.1 NCP ; - din infracţiunea prev. de art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003 cu aplic art. 37 lit. a cpen anterior în infracţiunea prev de art. 362 NCP - din infracţiunea prev de art. 20 cod penal anterior rap. la art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003 cu aplic art. 37 lit. a cpen anterior în infracţiunea prev. de art. 32 rap.la art. 249 NCP . - din infracţiunea prev.de art. 46 alin.1 lit.a din Titlul III al Legii 161/2003 cu aplic. art. 37 lit.a cod penal anterior în infracţiunea prev.de art.365 alin.1 NCP. - şi din două infracţiuni prev. de art.46 alin.2 din Titlul III al Legii 161/2003 cu aplic. art. 37 lit.a cod penal din 1968 şi art. 25 lit.c din OUG 77/2009 şi art. 37 lit.a cod penal anterior într-o singură infracţiune prev.de art.25 lit.c din OUG 77/2009. De asemenea şi referitor la reţinerea în sarcina acestuia a două infracţiuni respectiv cea prev de art. 46 alin 2 din Legea nr. 161/2003 - actualmente infracţiunea prev de art. 365 alin2 NCP şi cea prev. de art. 25 lit. c din OUG nr. 77/2009 , aşa cum s-a învederat anterior în privinţa celorlalţi inculpaţi , nu pot fi reţinute nici în sarcina inculpatului P.M. , săvârşirea ambelor infracţiuni , deoarece s-ar ajunge practic la o dublă incriminare astfel încât se va schimba încadrarea juridică din cele două infracţiuni deduse judecăţii într-o singură infracţiune, respectiv cea incriminată prin dis part 25 lit. c din OUG nr. 77/2009. Totodată, se mai constată că nici în privinţa inculpatului P.M. nu poate fi reţinută infracţiunea prev.de art.367 NCP pentru aceleaşi motive analizate anterior, în condiţiile în care inculpatul P a fost determinat de inculpatul ACD să folosească acele dispozitive puse la dispoziţie de acesta din urmă, atunci când se întâlnea ocazional, iar participarea şi a inculpatului B.L. a fost de asemenea ocazională. Pe cale de consecinţă, se va dispune în baza art.. 396 alin. 5 Cod pr.penală rap.la art. 16 alin.1 lit.b cod pr.penală şi art. 4 NCP şi achitarea inculpatului P.M. pentru infracţiunea prev.de art.367 NCP Se constată, deci din probatoriul administrat că faptele inculpatului P.M. , care în cursul lunii septembrie 2012, cu ajutorul unui dispozitiv electronic a accesat, fără drept, sistemul informatic al unei maşini electronice cu câştiguri aparţinând S.C. … S.R.L. Bechet, faptă ce a avut ca rezultat modificarea datelor informatice , conţinute de programul instalat pe programul de jocuri de noroc reprezentând numărul de unităţi în baza cărora se calcula suma de bani cuvenită cu titlu de câştig, rezoluţia infracţională de prejudiciere a societăţii fiind întreruptă de sesizarea persoanei responsabile cu administrarea punctului de lucru, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.360 alin.1 NCP ( 42 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003- vechea reglementare), art. 362 NCP( art. 44 alin. 1 din Titlul III al Legii nr. 161/2003 – vechea reglementare), respectiv art. 32 NCP rap.la art. 249 NCP( art. 20 din Codul penal raportat la art. 49 din Titlul III al Legii nr. 161/2003 – din vechea reglementare) Totodată, fapta inculpatului P.M. , care în cursul lunii octombrie 2012, fără drept, a pus la dispoziţia învinuitului Ş.G.D un dispozitiv de natură să provoace modificări ale valorilor contoarelor electromagnetice de credit sau câştig (impulsuri electronice), utilizate de anumite tipuri de aparate de jocuri de noroc, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev.de art. 365 alin. 1 NCP ( art.46 alin.1 lit.a din Legea 161/2003 – vechea reglementare) Deşi în sarcina inculpatului P.M. s-a mai reţinut –aşa cum s-a arătat mai sus şi săvârşirea a încă două infracţiuni, respectiv cea prev. de art. 46 alin,.2 din Legea 161/2003 actualmente art. 365 alin.2 NCP, în sensul că în urma percheziţiei domiciliare în domiciliul acestuia s-a descoperit dispozitivul achiziţionat de la B.L. , precum şi infracţiunea prev. de art. 25 lit.c din OUG 77/2009. se apreciază că nu pot fi reţinute în sarcina inculpatului P.M. săvârşirea ambelor infracţiuni , deoarece s-ar ajunge practic la o dublă incriminare astfel cum s-a învederat în motivaţia expusă anterior şi în privinţa inculpatului B.L. astfel încât se va schimba încadrarea juridică din cele două infracţiuni deduse judecăţii într-o singură infracţiune respectiv cea incriminată prin disp. art 25 lit. c din OUG nr. 77/2009. Vinovăţia inculpatului P.M. fiind pe deplin stabilită şi dovedită atât cu recunoaşterea acestuia cât şi cu probatoriile administrate în cauză, inculpatul solicitând judecata pe baza recunoaşterii de vinovăţie, achiesând la starea de fapt şi la probele din faza de urmărire penală, la individualizarea pedepsei care va fi redusă cu o treime ca urmare aplicării disp. art.396 alin.10 cod pr.penală, se vor avea de asemenea în vedere criteriile prevăzute de art.74 NCP, respectiv împrejurările şi modul de comitere al infracţiunii, gradul de pericol al faptelor, natura şi gravitatea rezultatului produs, antecedentele penale , conduita inculpatului şi situaţia sa familială şi socială. Ţinându-se seama că inculpatul a avut o atitudine sinceră pe parcursul întregului proces penal, recunoscând implicarea sa în activitatea infracţională dedusă judecăţii, chiar dacă în antecedenţă acesta a mai săvârşit infracţiuni , nu mai poate fi reţinută însă starea de recidivă în urma aplicării prevederilor noului cod penal, astfel că instanţa apreciază că aplicarea unor pedepse orientate spre minimul special prevăzut de Noul cod penal prin aplicarea şi a reducerii cu 1/3 , conform art.396 alin.10 Cod pr.penală, va realiza scopul social al pedepsei. Referitor însă la acest inculpat, instanţa constată că din fişa de cazier judiciar actualizată rezultă că prin sentinţa penală nr…. a Judecătoriei Segarcea, rămasă definitivă la 16.12.2013 prin nerecurare, P.M. a fost condamnat la pedepsele de 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.208 alin.1 cod penal, 209 alin.1 lit.a cod penal anterior cu aplic.art.320/1 cod penal anterior, respectiv 100 lei amendă penală pentru infracţiunea prev.de art.322 alin.1 cod penal anterior( fapte comise în ziua de 27.03.2010) cu aplic.art.320/1 cod penal anterior, dispunându-se ca în baza art.33,34 cod penal anterior să execute pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare şi 100 lei amendă penală iar în temeiul art.81 cod penal anterior s-a suspendat executarea condiţionată a pedepsei închisorii pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni. În aceste condiţii , ţinând seama şi de condamnarea la pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. … a Judecătoriei Băileşti cu privire la care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării , se constată că inculpatul , P.M. se găseşte în situaţia la care face referire Decizia RIL nr. 42/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie , Conform acestei decizii în cazul în care instanţa a fost investită prin acelaşi act de sesizare cu judecarea a două infracţiuni intenţionate săvârşite de acelaşi inculpat - dintre care una anterior şi cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei , caz în care instanţa trebuie să aplice cu prioritate soluţia de anulare a suspendării condiţionate a executării pedepsei, iar pedeapsa ce va fi executată se va stabili după cum urmează: Se vor aplica pedepse pentru fiecare din cele două infracţiuni deduse judecăţii, se va dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei pronunţate anterior, se va contopi pedeapsa stabilită pentru infracţiunea ce a dus la condamnarea cu suspendarea condiţionată, cu cea care a tras anularea acesteia, potrivit regulilor privind concursul de infracţiuni, după care pedeapsa rezultantă astfel determinată se va contopi în cazul nostru după reguli privitoare la pluralitatea intermediară pentru fapta săvârşită în termenul de încercare. Pe cale de consecinţă, în baza disp.art.15 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a noului cod penal şi DRIL nr.40/2008 a ICCJ se va anula beneficiul suspendării condiţionate privind pedeapsa rezultantă de 6 luni închisoare şi 100 lei amendă penală aplicată prin s.p. … a Judecătoriei Segarcea, definitivă la 16.12.2013, care va fi descontopită în pedepsele de 6 luni închisoare aplicate în baza art. 208 -209 alin.1 lit.a cod penal anterior şi în pedeapsa de 100 lei amendă penală aplicată în baza art.322 alin.1 cod penal anterior. Totodată se va anula şi beneficiul suspendării condiţionate privind pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin s.p…. a Judecătoriei Băileşti , definitivă la 04.04.2011, pentru art.208 Cod penal, art. 209 lit.a,g,i cod penal anterior, pedeapsă care va fi repusă în individualitatea ei . În baza art. 33-34 cpen anterior cu aplic DRIL 40/2008 se vor contopi pedepsele de 8 luni închisoare aplicate prin s.p….a Judecătoriei Băileşti cu pedepsele de 6 luni închisoare respectiv 100 lei amendă penală aplicate prin s.p. 127/2013 a Judecătoriei Segarcea în pedeapsa rezultantă de 8 lui închisoare . Întrucât conform noului cod penal –aşa cum s-a menţionat mai sus , nu mai poate fi reţinută în sarcina inculpatului P.M. starea de recidivă , devin incidente dispoziţiile art. 44 cpen actual privind pluralitatea intermediară . Pe cale de consecinţă , în baza disp. art. 44 NCP cu aplic.art. 38 – 39 NCP şi DRIL 40/2008 şi art.5 NCP, se va contopi pedeapsă rezultantă de 8 luni închisoare –astfel cum a fost stabilită mai sus , cu pedepsele aplicate inculpatului în cauza de faţă, urmând ca inculpatul P.M. să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 20 zile închisoare . Se apreciază , fată de atitudinea sinceră a inculpatului că scopul preventiv educativ poate fi atins şi fără executarea prin privare de libertate astfel încât în baza dis part 91 NCP, se va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani. În baza art. 93 NCP, pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta. - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa - să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile. - Să comunice schimbarea locului de muncă. - să comunice informaţii şi documente de natură să permită controlul mijloacelor sale de subzistenţă. - să frecventeze unu sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Dolj Totodată în baza art. 93 alin 3 NCP, pe parcursul termenului de supraveghere va fi obligat inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii – la Primăria Municipiului Craiova - Regia Autonomă de Administrare a domeniului Public şi Fond Locativ Craiova sau la Serviciul Public de Asistenţă Medico – Socială Craiova, jud. Dolj, care urmează a fi stabilită de Serviciul de Probaţiune Dolj pe o durată de 100 de zile. În baza art. 94 NCP se vor comunica aceste date Serviciului de Probaţiune Dolj. În baza art. 96 NCP, se va atrage atenţia inculpatului P.M. , , asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza disp.art.72 alin.1 NCP se va deduce din pedeapsa astfel stabilită aplicată inculpatului P.M. durata reţinerii şi arestării preventive de la 20 octombrie 2012 la 25 octombrie 2012. Referitor la latura civilă a cauzei, instanţa constată următoarele : În urma activităţii infracţionale desfăşurate de inculpaţi aşa cum a fost reţinută de instanţă , au fost prejudiciate societăţile care deţineau aparatele de jocuri de noroc asupra cărora au acţionat inculpaţii prin folosirea acelor dispozitive respectiv SC BET-S A SRL Craiova cu suma de 500 LEI şi SC ..SRL cu suma de 2500 lei Deşi în faza de urmărire penală reprezentantul SC BET-S A a menţionat că se constituie parte civilă cu suma de 200 lei , ulterior în instanţă audiat fiind a declarat că nu se mai constituie parte civilă în cauză De asemenea partea vătămată MF angajat al SC … audiat in instanţă a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 2000 lei reprezentând banii pe care i-au obţinut fără drept inculpaţii ACD , S.G şi B.L. în seara de 17/18 oct 2012 şi care i-au fost reţinuţi din salariu . Pe cale de consecinţă, se va admite acţiunea civilă formulată de F şi vor fi obligaţi în solidar inculpaţii A.C. D. , B.L. şi Ş.G.D la plata sumei de 2.000 lei către această parte civilă. În condiţiile în care reprezentantul părţii civile SC BET-S A nu s-a mai constituit parte civilă , iar prin accesarea nelegală a aparatelor de jocuri de noroc aparţinând acestei firme de către inculpaţii P.M. , Ş.G.D şi A.C. D. au obţinut nelegal suma de 500 lei , se va dispune confiscarea acestei sume de la cei trei inculpaţi mai sus menţionaţi. De asemenea se va dispune şi confiscarea sumei de 200 lei de la inculpaţii A.C. D. , C.P. şi B.L. ( prejudiciul produs SC … Caracal) şi pentru care reprezentantul acestei societăţi nu s-a constituit parte civilă., precum şi a sumei de sumei de 200 lei de la inculpaţii A.C. D. , C.P. ( prejudiciul produs SC .. SRL Caracal) şi pentru care reprezentantul acestei societăţi nu s-a constituit parte civilă. În conformitate cu dispoziţiile art. 118 alin. 1 lit. b şi f din Codul penal, se va dispune confiscarea următoarelor bunuri: - un dispozitiv electronic de formă paralelipipedică, acoperit cu un material plastic de culoare neagră, prevăzut pe una din părţi cu un buton de culoare verde, iar în capăt cu o antenă din metal, descoperit în locuinţa aparţinând bunicii inculpatului P.M. , situată în comuna Măceşu de Jos, , judeţul Dolj, frecventată de acesta din urmă; - 2 (două) dispozitive electronice de formă paralelipipedică, acoperite cu un material plastic de culoare neagră, prevăzute pe partea laterală cu un buton de culoare verde, iar în capăt cu o antenă din metal, 2 (două) dispozitive electronice cu inscripţia „QSDC – 36V – 03”, unul cu inscripţia „QSDC – 36V – 02”, prevăzut cu un buton roşu şi unul cu inscripţia „QSDC – 36V – 01”, toate descoperite de la adresa de domiciliu a inculpatului B.L. din municipiul Craiova; - un dispozitiv electronic de formă paralelipipedică, acoperit cu un material plastic de culoare neagră, având pe una din părţi un buton de culoare verde şi în capăt ataşată o antenă din metal abandonat la data de 20.10.2012, în jurul orei 0340, de inculpatul B.L. în incinta sălii de jocuri de noroc „Be”, situată în municipiul Craiova; - un dispozitiv electronic de formă paralelipipedică, acoperit cu un material plastic de culoare neagră, având inscripţia „Controller”, model „LJ – 07K”, şi ataşată la unul din capete o antenă din metal, iar la celălalt un fir şi un număr de 9 (nouă) baterii conectate artizanal descoperit la data de 18.10.2012, în jurul orei 1800, asupra învinuitului C.P.C. , aflat în incinta sălii de jocuri de noroc aparţinând S.C. … S.R.L. din municipiul Craiova; - 2 (două) dispozitive, unul cu inscripţia „QSDC – 36V – 02”, prevăzut cu un buton roşu şi unul cu inscripţia „QSDC – 36V – 01”, precum şi un altul prevăzut cu o sârmă din cupru şi un fir de culoare albă şi albastră au descoperite la data de 20.10.2012 în interiorul autoturismului marca „Peugeot”, model „407”, înmatriculat sub nr. DJ- .., aparţinând inculpatului A.C. D. care se află depuse la camera de corpuri delicte. În baza art.274 Cod pr.penală va fi obligat inculpatul A.C. D. la 2.000 lei cheltuieli judiciare statului( urmărire penală şi judecata în fond ). Onorariu avocat oficiu în cuantum de 400 lei va rămâne în sarcina statului urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art.274 Cod pr.penală vor fi obligă inculpaţii B.L. şi P.M. la câte 2.000 lei, fiecare cheltuieli judiciare statului( urmărire penală şi judecata în fond). În baza art.274 Cod pr.penală va fi obligat inculpatul C.P.C. la 1.500 lei cheltuieli judiciare statului( urmărire penală şi judecata în fond ). De asemenea în baza art.274 Cod pr.penală va fi obligă inculpatul Ş.G.D la 1.500 lei cheltuieli judiciare statului( urmărire penală şi judecata în fond ).