Pericol social. Aplicarea art.18/1 cod penal. Criterii.

Decizie 213/A din 08.06.2004


Pericol social.  Aplicarea art.18/1 cod penal. Criterii.

Fapta unui conducător auto de a conduce pe drumurile publice un autoturism având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,90 grame la mie prezintă gradul de pericol social al unei infractiuni.

Secţia penală - decizia penală nr.213/A/2004

Prin sentinţa penală nr.57/l0.03.2004 pronunţată de Tribunalul Sibiu-Secţia penală în dosar penal nr.3751/2003, în baza art.ll pct.2 lit.a rap.la art.l0 lit.b Cod pr.penală şi art.18/l Cod penal, a fost achitat inculpatul P.O. de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prev.şi ped.de art.37 al-l din Decretul nr.328/l966 cu art.13 Cod pena1.

S-a reţinut în fapt că inculpatul în data de 31.01.2002, după ce în prealabil a consumat băuturi alcoolice, a condus pe drumurile publice din loc. Slimnic, jud.Sibiu, autoturismul proprietate personală şi ajungând în mun.Sibiu pe Calea Şurii Mari, datorită carosabilului acoperit cu polei, a pierdut controlul volanului, intrând în derapaj şi ieşind în afara părţii carosabile, unde s-a răsturnat.

S-a stabilit în urma unor rapoarte de expertiză efectuate în cauză, că în momentul incidentului rutier avea în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,90 grame la mie.

Instanţa a apreciat că, în speţă, conduita corespunzătoare a inculpatului în cursul procesului penal, regretul pentru fapta comisă, realizările sale pe plan profesional şi familial, precum şi urmările produse, lipsesc fapta săvârşită de gradul de pericol social ce defineşte infracţiunea, astfel încât a făcut aplicarea art.18/1 Cod penal rap.la art.l0 lit.b şi art.11 pct.2 lit.a Cod pr.penaIă.

Impotriva sentinţei a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, aducându-i critici pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând desfiinţarea sentinţei atacate, iar în urma rejudecării cauzei, condamnarea inculpatului P.G. pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.37 a1.1 din Decretul nr.328/1966.

Apelul este fondat

Potrivit art.18/1 Cod penal, la stabilirea în concret a gradului de pericol social al faptei se ţine seama, printre altele, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ax: fi putut produce, precum şi de conduita

făptuitorului.

În contextul acestor prevederi legale, fapta inculpatului, având o alcoolemie de 1,90 grame la mie, de a conduce, după lăsarea întunericului, pe drum acoperit cu polei şi intens circulat, un autoturism, fapta soldată cu deraparea şi răsturnarea autovehicolului, prezintă gradul de pericol social specific infracţiunii prev.de art.37 al.1 din Decretul nr.328/1966.

Aprecierea instanţei de fond că faptele inculpatului sunt lipsite în mod vădit de importanţă este greşită, cu atât mai mult cu cât inculpatul, având calitatea de agent de poliţie, se impunea să respecte şi să apere legea, nu să o încalce prin comiterea cu intentie a unei infractiuni.

În consecinţă, apelul a fost admis, iar inculpatul P.O. condamnat pentru infracţiunea prev.de art.37 al.1 din Decretul nr.328/1966.