Fara titlu

Sentinţă civilă 159 din 28.01.2009


Dosar nr. 19/257/2009

R O M Â N I A

JUDECATORIA MEDIAS

SECTIE GENERALA

SENTINTA CIVILA Nr. 159

Sedinta publica de la 28 Ianuarie 2009

 

Constata ca prin plângerea înregistrata la instanta la data de 5 ianuarie 2009 petentul D I solicita în contradictoriu cu intimatul IPJ Sibiu, anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr. 1725989/03.01.2009, aratând ca în mod nelegal a fost sanctionat, aratând ca la data controlului avea încheiata asigurarea obligatorie.

Plângerea nu este motivata în drept.

Intimatul, legal citat, nu a formulat întâmpinare si nici nu s-a prezentat la judecata.

Examinând plângerea instanta retine:

Prin  procesul verbal seria CC nr. 1725989/03.01.2009 petentul a fost sanctionat cu 1000 lei amenda, retinându-se ca la controlul efectuat la data de 03.01.2009, ora 030, pe str. Titus Addonic din municipiul Medias, a fost surprins conducând autoturismul cu nr. … fara a avea încheiata asigurarea obligatorie de raspundere civila, fapta ce constituie contraventia prevazuta de art. 48 din Legea nr. 136/2002.

Procesul verbal este semnat de contravenient cu mentiunea ca nu are de facut obiectiuni.

La fila 4 dosar petentul a depus copia asigurarii pentru autoturismul cu nr. …, din care rezulta ca polita este valabila pentru perioada 31.12.2008 – 30.12.2009, rezultând astfel ca la data de 03.01.2009, data la care agentul constatator a efectuat controlul, petentul avea încheiata asigurarea obligatorie.

Raportat la starea de fapt probata, instanta considera ca agentul constatator a aplicat o sanctiune în contra dispozitiilor legale si urmeaza ca în baza dispozitiilor art. 31 si urm. din OG nr. 2/2001 sa admita plângerea si sa dispuna anularea procesului verbal atacat si a masurilor luate în baza acestuia.