Art. 107, 108 alin. 1 lit. a si art. 110 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008

Sentinţă penală 57 din 04.11.2011


Dosar nr. (…) art. 107, 108 alin. 1 lit. a si

 art. 110 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008

R O M A N I A

JUDECATORIA ÎNTORSURA BUZAULUI

JUDETUL COVASNA

SENTINTA PENALA NR. 57

Sedinta publica din 27 octombrie 2011

PRESEDINTE : (…)

GREFIER : (…)

Ministerul Public reprezentat prin procuror (…)

Pe rol fiind judecarea procesului penal pornit împotriva inculpatului (...) trimis în judecata sub aspectul savarsirii infractiunilor de ocupare fara drept a unei suprafete de teren împadurita, prevazuta de art. 107 din Legea nr. 46/2008 si taierea fara drept si sustragerea de arbori nemarcati, prevazuta de art. 108 alin. 1 lit. a din Legea nr.46/2008 si art. 110 alin. 1 lit. a din Legea nr.46/2008 cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a Cod penal.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul personal, lipsa fiind partile vatamate.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza faptul ca s-a depus la dosar copie de pe cazierul judiciar al inculpatului si referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Covasna, dupa care :

Instanta aduce la cunostinta inculpatului prevederile art. 3201 Cod procedura penala si consecinta aplicarii acestor dispozitii:

Inculpatul declara ca recunoaste savarsirea faptelor astfel cum au fost retinute în actul de sesizare a instantei de judecata, solicitand ca judecata sa se faca pe baza probelor administrate în faza de urmarire penala, pozitia inculpatului fiind consemnata într-un proces verbal depus la dosarul cauzei dupa citire si semnare.

În temeiul dispozitiilor art. 322 Cod procedura penala s-a procedat la citirea actului de sesizare a instantei de judecata.

În temeiul dispozitiilor art. 339 Cod procedura penala instanta a declarat terminata cercetarea judecatoreasca si în baza art. 340 Cod procedura penala s-a acordat cuvantul pe fond :

Reprezentanta Ministerului Public, dupa prezentarea starii de fapt, solicita a se constata vinovatia inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de ocupare fara drept a unei suprafete de teren împadurita, prevazuta de art. 107 din Legea nr. 46/2008, taierea fara drept si sustragerea de arbori nemarcati, prevazuta de art. 108 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008 si art. 110 alin. 1 lit. a din Legea nr.46/2008, ambele cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a Cod penal. În continuare solicita instantei sa aiba în vedere faptul ca inculpatul a restituit materialul lemnos provenit din savarsirea faptelor mai sus aratate, pe care le-a regretat si avand în vedere faptul ca inculpatul a solicitat aplicarea dispozitiilor art. 3201 Cod procedura penala, se impune a se reduce limitele pedepselor ce urmeaza a se aplica în sarcina acestuia, pentru fiecare infractiune, iar în ce priveste pedeapsa rezultanta stabilita conform art. 33 lit. a raportat la art. 34 lit. b Cod penal, solicita a se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, în baza art.81 Cod penal, apreciind ca aceasta este cea mai potrivita modalitate de reeducare a inculpatului, avand în vedere circumstantele personale ale acestuia. De asemenea, în temeiul dispozitiilor art. 71 Cod penal solicita a se dispune în sarcina inculpatului, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza II si lit. b Cod penal, pe durata executarii pedepsei principale. Sa se constate ca prejudiciul cauzat partilor vatamate a fost recuperat, sa se dispuna confiscarea speciala în temeiul art. 118 lit. b Cod penala, a bunurilor care au servit inculpatului la savarsirea faptelor, respectiv a fierastraului mecanic si a toporului. În baza art. 191 alin. 1 Cod procedura penala sa se dispuna obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare.

Inculpatul, avand ultimul cuvant, este de acord sa „plateasca” ceea ce a prejudiciat.

Dezbaterile asupra cauzei de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art.304 Cod procedura penala, în sensul ca au fost înregistrate pe suport audio-video.

Constatand cauza în stare de judecata, instanta o retine spre solutionare.

I N S T A N T A,

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele :

 Prin rechizitoriul din data de 15.09.2011 al Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului, dat în dosarul nr. (...), înregistrat pe rolul acestei instante sub nr. (...), a fost pusa în miscare actiunea penala si s-a dispus trimiterea în judecata în stare de libertate a inculpatului (...), fiul lui (…) , nascut în data de (…) , în (…) , judetul (…) , cetatean (…) , (…) , CNP (…) , pentru savarsirea infractiunilor de ocupare fara drept, în întregime sau în parte, a unor suprafete din fondul forestier national prevazuta de art. 107 din Legea nr. 46/2008, de taiere fara drept de arbori din fondul forestier national prevazuta de art. 108 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008 si de furt de arbori care au fost taiati prevazuta de art. 110 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008.

În actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în data de 20.01.2011, inculpatul s-a deplasat în locul numit „Paraul lui Stefan”, pe raza comunei Sita Buzaului, unde are un teren faneata. Aici prin stramutarea hotarelor, respectiv prin înlocuirea gardului vechi cu unul nou, amplasat la cativa metri de locul initial a ocupat 130 mp din padurea proprietatea privata a partilor vatamate (...), (...), (...) si (...), aflata în administrarea O.S. (…) .

În aceeasi zi, inculpatul a taiat de pe suprafata în cauza, folosind un topor si un fierastrau mecanic, 16 arbori nemarcati, de esenta foioase fag, cu diametre între 14 cm si 38 cm, în volum de 5,1 mc, pe care i-a transportat la domiciliul sau, urmand a-i folosi în gospodarie.

Prejudiciul produs de inculpat partilor vatamate a fost evaluat la suma de 534,69 lei, raportat la pretul mediu al unui mc de material lemnos pe picior, adica 74 de lei la data constatarii faptei. 

Inculpatul (...) în cursul urmaririi penale a recunoscut savarsirea faptelor.

 Partile vatamate nu s-au constituit parti civile avand în vedere ca semnele de hotar au fost refacute asa cum erau initial, iar materialul lemnos a fost recuperat si restituit acestora.

 Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a fost întemeiata pe urmatoarele mijloace de proba : proces-verbal (f. 12), proces-verbal de cercetare la fata locului (f. 13-16), declaratii parti vatamate (f. 17-20), adresa nr. (…) emisa de O.S. (…) (f. 22-23), contractul de administrare nr. (…) (f. 24-28), declaratiile inculpatului (f. 32-34) si declaratii de martori (f. 35-37).

 De asemenea la dosar a fost depusa si fisa de cazier judiciar a inculpatului (f. 59) si referatul de evaluare (f. 61-63).

 Inculpatul fiind prezent la termenul de judecata din 27.11.2011 a solicitat ca potrivit art. 320 ind. 1 C.pr.pen, judecata sa se faca în baza probelor administrate în cursul urmaririi penale, pe care si le însuseste, recunoscand savarsirea infractiunilor pentru care a fost trimis în judecata si regretand savarsirea faptelor.

Analizand coroborat actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În data de 20.01.2011, inculpatul s-a deplasat în locul numit „Paraul lui Stefan”, situat pe raza comunei Sita Buzaului, unde are un teren faneata. Aici prin stramutarea hotarelor, respectiv prin înlocuirea gardului vechi cu unul nou, amplasat la cativa metri de locul initial a ocupat 130 mp din padurea proprietatea privata a partilor vatamate (...), (...), (...) si (...), aflata în administrarea O.S. Buzaul Ardelean.

Tot în aceeasi zi, inculpatul a taiat de pe suprafata în cauza, folosind un fierastrau mecanic si un topor, 16 arbori nemarcati, de esenta foioase fag, cu diametre între 14 cm si 38 cm, în volum de 5,1 mc, pe care i-a transportat la domiciliul sau, urmand a-i folosi în gospodarie.

Prejudiciul produs de inculpat partilor vatamate a fost evaluat la suma de 534,69 lei, raportat la pretul mediu al unui mc de material lemnos pe picior, adica 74 de lei la data constatarii faptei (a se vedea adresa nr. 219/28.01.2011 emisa de O.S. (…) . – f. 22-23). 

 Potrivit procesului-verbal de cercetare la fata locului (f. 13-16) si a declaratiilor partilor vatamate (f. 17-20), inculpatul a mutat gardul dintre proprietatea sa si cea a partilor vatamate, acaparand de la acestea 130 mp, dupa care a taiat mai 16 arbori nemarcati pe care i-a transportat la domiciliul sau. Aceste probe se coroboreaza atat cu declaratiile inculpatului (f. 32-34) cat si cu declaratiile martori (...) si (...) (f. 35-37).

 Din contractul de administrare nr. (…) (f. 24-28), instanta retine ca partile vatamate au dat în administrare suprafata de 66,43 ha fond forestier O.S. (…) . din care s-au taiat arborii mai sus mentionati.

 Astfel, instanta constata ca, în drept, fapta inculpatului (...), care în data de 20.01.2011, a ocupat fara drept suprafata de 130 mp cu vegetatie forestiera apartinand partilor vatamate (...), (...), (...) si (...) care face parte din fondul forestier national, întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute si sanctionate art. 107 din Legea nr. 46/2008 (Codul silvic).

Fapta aceluiasi inculpat care în aceeasi zi a taiat fara drept de arbori din fondul forestier national (în speta, din padurea partilor vatamate), iar ulterior a sustras arborii care au fost taiati, întruneste elementele constitutive ale infractiunilor prevazute si sanctionate de art. 108 alin. 1 lit. a si art. 110 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008.

 Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca pozitia subiectiva a inculpatului fata de cele trei infractiuni, se caracterizeaza prin intentie indirecta, forma de vinovatie prevazuta de art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. b C.pen.

 La individualizarea pedepsei la care urmeaza a fi condamnat inculpatul, instanta va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevazute de art. 72 C.pen., respectiv limitele de pedeapsa prevazute de textele incriminatoare pentru faptele savarsite, gradul de pericol social concret al faptelor, relevat de modul de savarsire a acesteia, circumstantele personale ale inculpatului, care nu are antecedente penale, are ocupatie, este casatorit si are un copil minor în întretinere.

 Avand în vedere dispozitiile art. 3201  alin. 7 C.pr.pen., instanta va reduce cu o treime a limitele de pedeapsa prevazute de lege pentru infractiunile comise de inculpatul (...).

 Pentru cele aratate mai sus, instanta îl va condamna pe inculpatul (...), la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru savarsirea infractiunii de ocupare fara drept, în întregime sau în parte, a unor suprafete din fondul forestier national prevazuta de art. 107 din Legea nr. 46/2008.

 În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal, pe durata executarii pedepsei principale, va interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, ca pedeapsa accesorie.

 De asemenea, fata de cele aratate mai sus, instanta îl va condamna pe inculpatul (...), la pedeapsa de 5 luni închisoare pentru savarsirea infractiunii de taiere fara drept de arbori din fondul forestier national prevazuta de art. 108 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008.

 În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal, pe durata executarii pedepsei principale, va interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, ca pedeapsa accesorie.

 Totodata, instanta îl va condamna pe inculpatul (...), la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru savarsirea infractiunii de furt de arbori care au fost taiati prevazuta de art. 110 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008.

 În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal, pe durata executarii pedepsei principale, va interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, ca pedeapsa accesorie.

 În baza art. 33  lit. a raportat la 34 lit. b Cod penal instanta va contopi pedepsele aplicate în cauza, urmand ca inculpatului sa i se aplice pedeapsa cea mai grea de 5 luni închisoare.

 Constatand ca în cauza sunt întrunite conditiile prevazute de art. 81 alin. 1 lit. b si c si alin. 2 C.pen., în sensul ca pedeapsa aplicata este mai mica de 2 ani, iar inculpatul nu a mai fost anterior condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, si considerand ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea acesteia, instanta va suspenda executarea pedepsei aplicate pe o durata de 2 ani si 5 luni, reprezentand termenul de încercare stabilit potrivit art. 82  C.pen.

 În baza art. 71 alin. 5 Cod penal instanta va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale.

 În baza art. 359 Cod procedura penala instanta va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal a caror nerespectare determina revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

 De asemenea, instanta va luat act de faptul ca partile vatamate (…) , (…) , (...), (...), (...) si OCOLUL SILVIC (…) ., nu s-au constituit parti civile în cauza întrucat semnele de hotar au fost refacute asa cum erau initial, iar materialul lemnos a fost recuperat si restituit.

 În baza art. 118 lit. b C.pen., instanta va dispune confiscarea bunurilor ce au fost folosite la savarsirea infractiunilor, ce apartin inculpatului, respectiv „fierastrau mecanic marca METROM, fara element de identificare (sterse), de culoare, carcasa negru cu portocaliu grad de uzura ~ 60% nefunctionala” si „topor, prevazut cu maner de lemn, grad de uzura ~ 50%”, ridicate potrivit Dovezii seria A nr. (…) eliberata de Politia orasului Întorsura Buzaului (f. 42-43).

 În baza art. 191 alin. 1 Cod procedura penala va obliga inculpatul la plata sumei de 80 lei cheltuieli judiciare catre stat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

 În  baza art. 107 din Legea nr. 46/2008 cu aplicare art. 320 ind. 1 C.pr.pen., condamna pe inculpatul (...), fiul lui (…) , nascut în data de (…) , în orasul (…) , judetul (…) , (…) , CNP (…) , domiciliat în (…) , judetul (…) , la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru savarsirea infractiunii de ocuparea fara drept, în întregime sau în parte, a unor suprafete din fondul forestier national.

 În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal, pe durata executarii pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, ca pedeapsa accesorie.

 În  baza art. 108 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008 cu aplicare art. 320 ind. 1 C.pr.pen., condamna pe inculpatul (...), la pedeapsa de 5 luni închisoare pentru savarsirea infractiunii de taiere fara drept de arbori din fondul forestier national.

 În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal, pe durata executarii pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, ca pedeapsa accesorie.

 În  baza art. 110 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008 cu aplicare art. 320 ind. 1 C.pr.pen., condamna pe inculpatul (...), la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru savarsirea infractiunii de furtul de arbori care au fost taiati.

 În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal, pe durata executarii pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, ca pedeapsa accesorie.

 În baza art. 33  lit. a raportat la 34 lit. b Cod penal contopeste pedepsele aplicate în cauza, urmand ca inculpatului sa i se aplice pedeapsa cea mai grea de 5 luni închisoare.

 În baza art. 81 Cod penal suspenda conditionat executarea pedepsei principale.

 În baza art. 82 Cod penal stabileste un termen de încercare de 2 ani si 5 luni pentru inculpat.

 În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale.

 În baza art. 359 Cod procedura penala pune în vedere inculpatului dispozitiile art. 83 Cod penal.

 Ia act ca partile vatamate (…) , domiciliata în (…) , judetul (…) , (…) , domiciliata în (…) , judetul (…) , (...), domiciliata în (…) , judetul (…) , (...), domiciliata în (…) , judetul (…) (...), domiciliat în (…) , judetul (…) si OCOLUL SILVIC (…) ., cu sediul în (…) , judetul (…) , nu s-au constituit parti civile în cauza.

 În baza art. 118 lit. b C.pen. dispune confiscarea bunurilor ce au fost folosite la savarsirea infractiunilor, ce apartin inculpatului, respectiv „fierastrau mecanic marca METROM, fara element de identificare (sterse), de culoare, carcasa negru cu portocaliu grad de uzura ~ 60% nefunctionala” si „topor, prevazut cu maner de lemn, grad de uzura ~ 50%”, ridicate potrivit Dovezii seria A nr. (…) eliberata de Politia orasului Întorsura Buzaului.

 În baza art. 191 alin. 1 Cod procedura penala, obliga inculpatul la plata sumei de 80 lei cheltuieli judiciare catre stat.

 Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpat si de la comunicare pentru partile vatamate.

 Pronuntata în sedinta publica, azi, 27.10.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

(…) (…)

Red. G.S./M.C.M.

2 ex./04.11.2011