Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 56 din 26.01.2012


Dosar nr. (…)  contestatie la executare

R O M A N I A

JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI

SENTINTA CIVILA NR. 56

Sedinta publica de la 26 ianuarie 2012

Completul compus din :

Presedinte : (…)

Grefier : (…)

 Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila avand ca obiect contestatie la executare privind pe contestatorii (...) si (...) si pe intimatii (...) si (...).

 La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.

 Procedura legal indeplinita.

 S-a facut referatul cauzei, dupa care :

Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate in Incheierea de sedinta din 19.01.2012, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii a amanat pronuntarea pentru 26.01.2012.

 Instanta in urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.

 

 I N S T A N T A,

 

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata :

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. (…), contestatorii (...) si (...) au solicitat in baza art. 400 ind. 1 C.pr.civ. impartirea prin sistarea starii de indiviziune a urmatoarelor terenuri : teren situat in (…), in suprafata de 2.380 mp, teren situat in (…), in suprafata de 6.507 mp si teren situat in (…), in suprafata de 2.400 mp.

In esenta, in motivarea cererii, contestatorii au aratat ca prin sentinta civila nr. 490/2008 a Judecatoriei Intorsura Buzaului, intimata (...) a fost obligata sa plateasca contestatorilor suma de 70.000 lei, cu titlu de despagubire. Desi a fost somata prin intermediul executoriului judecatoresc in cadrul dosarului executional (…) al BEJ (…), aceasta nu a platit suma de mai sus.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 400 ind. 1 C.pr.civ.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 194 lei (f. 200) si timbru judiciar in suma de 5 lei (f. 200 verso).

In dovedirea actiunii, intimatii au solicitat si instanta a incuviintat proba cu inscrisuri.

 Astfel la dosar au fost depuse, in copie : dosarul executional nr. (…) al executorului judecatoresc (…) (f. 13-191).

 Intimata (...) a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesual pasive a contestatorilor aratand ca acestia nu pot promova decat o actiune pe cale principala, intemeiata pe dispozitiile art. 33 C.fam,, pe cale incidentala o asemenea actiune putand fi introdusa doar de sotul nedebitor.

 In dovedirea actiunii, contestatoarea a solicitat si instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, fiind depusa la dosar in acest sens : sentinta civila nr. (…)/23.11.2010 pronuntata in dos. nr. (…) al Judecatoriei Brasov (f. 2-4 vol. II).

 In data de 19.01.2012, contestatorii si-au precizat actiunea in sensul ca solicita stabilirea numai a cotei pare de contributie a intimatilor in cauza, procentual, la achizitionarea bunurilor indicate, fara a se imparti in natura bunurile.

Asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale active a contestatorilor, invocata de intimata (...), instanta retine urmatoarele:

 Prin sentinta civila nr. (…)/02.10.2008 pronuntata in dos. nr. (…) al Judecatoriei Intorsura Buzaului (f. 15-22), mentinuta prin decizia civila nr. (…)/R/09.04.2009 a Tribunalului Covasna (f. 23-25), intimata (...) a fost obligata sa plateasca contestatorilor (...) si (...) suma de 70.000 lei reprezentand contravaloarea a doua constructii.

 In baza titlului executoriu de mai sus, investit cu formula excutorie (f. 26), s-a inceput executarea silita a intimatei ce face obiectul dosarului executional nr. (…) al BEJ (…)  (f. 13-191).

 In drept, instanta retine ca in conformitate cu art. 400 ind. 1 C.pr.civ. : „Impartirea bunurilor proprietate comuna poate fi hotarata, la cererea partii interesate, si in cadrul judecarii contestatiei la executare.”

 Astfel, instanta, raportat atat la cererea de chemare in judecata a contestatorilor, cat si la precizarea acesteia, retine ca acestia au solicitat in baza art. 400 ind. 1 C.pr.civ. impartirea imobilelor terenuri asupra carora sunt proprietari devalmasi intimatii, ulterior doar stabilirea cotei de contributie a intimatilor in cauza, procentual, la achizitionarea bunurilor indicate, fara a se imparti in natura bunurile.

 Instanta constata ca partajul bunurilor aflate in proprietate devalmasa se poate realiza pe cale principala, in baza art. 33 C.fam. cand poate fi solicitat de creditorii personali ai unuia dintre soti, cat si pe cale incidentala, in baza art. 400 ind. 1 C.pr.civ. prin intermediul contestatiei la executare cand poate fi solicitat de sotul nedebitor.

In concluzie, avand intrucat contestatorii au solicitat, in final, stabilirea cotei de contributie a intimatilor in cauza, procentual, la achizitionarea bunurilor indicate, fara a se imparti in natura bunurile, raportat la dispozitiile art. 400 ind. 1 C.pr.civ., instanta urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatorilor (...) si (...), invocata de intimata (...), actiunea urmand a fi respinsa ca introdusa de persoane lipsite de calitate procesuala activa. 

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

 Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatorilor (...) si (...), invocata de intimata (...).

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorilor (...) si (...), ambii domiciliati in (…) in contradictoriu cu intimatii (...) si (...), ambii domiciliati in (…), ca fiind introdusa de persoane lipsite de calitate procesuala activa.

 Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

 Pronuntata in sedinta publica, azi, 26.01.2012.

PRESEDINTE,  GREFIER,

(…)  (…)

RED. jud. G.S.

TEHNORED. gr. M.C.M.

6 ex./01.02.2012

- 2 -