Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 425 din 24.06.2009


Sentinta civila nr. 425/24.06.2009

Contestatie la executare

Contestatia la executare poate fi facuta si împotriva titlului executoriu în temeiul caruia a fost pornita executarea, în cazul în care acest titlul nu este hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional numai daca pentru contestarea lui  nu exista o alta procedura prevazuta de lege. 

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. (...) din data de (...) contestatorul D B a chemat în judecata pe intimata Directia Generala a Finantelor Publice (...) – Administratia Finantelor Publice (...) aratând ca prin prezenta actiune contesta executarea silita începuta împotriva sa de catre intimat.

În motivarea cererii, legal timbrate cu taxa judiciara de timbru de 25 lei, conform chitantei f. 17 si timbru judiciar de 1,5 lei contestatorul arata ca prezenta actiune este îndreptata împotriva somatiei nr. (...) si împotriva ordonantei Parchetului de pe lânga Judecatoria (...) care a stat la baza somatiei mentionate, deoarece procurorii nu au tinut seama de Comisia Locala de fond funciar.

Pentru a-si dovedi nevinovatia contestatorul a aratat urmatoarele:

Prin titlul de proprietate nr. (...) a fost pus în posesie asupra unei suprafete de 3,38 ha.

În parcela nr. (...), din tarlaua (...) a fost pus în posesie cu suprafata de 26 ari, conform CF (...), nr. top. (...) si a hartii prezentate.

Atunci când agentul de politie i-a cerut sa-i prezinte titlul de proprietate, acesta a constat ca la parcela (...), din tarlaua (...) contestatorul era înscris cu o suprafata de 5 ari, dar ca în realitate foloseste întreaga suprafata, motiv pentru care i-a întocmit dosar penal.

În dovedirea celor aratate contestatorul a înteles sa se foloseasca si de CF (...), nr. top. (...); harta cadastrala; raspunsul Comisiei Locale (...) nr. (...).

Dupa aparitia Legii 247/2005 contestatorul s-a adresat din nou Comisiei Locale de fond funciar solicitându-i sa se deplaseze în teren pentru apune în corespondenta situatia scriptica cu cea reala.

Totodata, contestatorul s-a adresat si de doua ori Prefecturii Judetului (...) care l-a îndrumat la instanta de judecata.

Seful de post din localitatea (...) si-a depasit atributiile de serviciu.

Contestatorul mai arata ca a fost încalcat art. 41 din Constitutie, care garanteaza dreptul de proprietate; art. 17 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului si art. 1 din Protocolul la CEDO.

Cererea nu este motivata în drept.

În dovedirea cererii contestatorul a solicitat proba cu înscrisuri, proba încuviintata de instanta.

Au fost depuse la dosar: copie somatie (f. 5), copie titlu executoriu (f. 6), copie titlul de proprietate (f. 7), copie CF (f. 8), copie harta cadastrala (f. 9), copie adresa (f. 10), copie ordonanta (f. 11 – 13).

La dosar a fost atasat dosarul de executare  (f. 21 – 24) precum si dosarul de urmarire penala.

Intimata Directia Generala a Finantelor Publice (...) – Administratia Finantelor Publice (...) a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii.

Intimata a invocat exceptia netimbrarii.

Pe fond, a solicitat respingerea actiunii invocând disp. art. 172 alin. 1, 3 din OG 92/2003. Aceasta mentioneaza ca sumele care fac obiectul executarii silite au fost luate în debit în urma comunicarilor facute de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria (...), conf. art. 141 alin. 6 din OG 92/2003.

Contestatorul îsi formuleaza în mod gresit contestatia invocând disp. C.p.c., Legii 18/1991 si Legii 247/2005, aceste prevederi nu se aplica în speta, fiind aparari care nu au legatura cu prezenta contestatie.

Executarea silita a fost efectuata respectând prevederile art. 141, 145 din OG 92/2003 contestatorul nu invoca nici o neregularitate a actelor de executare silita, în conditiile în care contestatia la executare este o cale de atac contra masurilor de executare ilegale.

În drept, intimata a invocat disp. art. 136, 141, 145, 172 alin. 1 si 3, 173 din OG 92/2003, art. 2 alin. 2 si art. 20 din Legea 146/1997, art. 112 pct. 4, art. 115 – 118 C.pr.civ.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a constatat urmatoarele:

Prin Ordonanta nr. (...) al Parchetului de pe lânga Judecatoria (...) (f. 33 – 34 Dosar u.p.) s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a contestatorului pentru savârsirea infractiunii de furt, fapta prev. de art. 208 alin. 1 C.pen., în baza art. 11, pct. 1, lit. b, raportat la art. 10 lit. b ind. 1 din C.p.p., cu aplicarea art. 18 ind. 1 alin. 3 C.pen. si art. 91 lit. c C.pen.; aplicarea fata de contestator a unei amenzi administrative de (...) lei precum si obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 20 lei.

Împotriva solutiei mentionate, contestatorul a formulat plângere care a fost solutionata prin Ordonanta nr. (...) (f. 38 – 39 Dosar u.p.) de catre primul procuror al Parchetului de pe lânga Judecatoria (...), prin care s-a respins cererea contestatorului.

Ca urmare a neachitarii amenzii judiciare si cheltuielilor judiciare aratate anterior, a fost începuta procedura de executare silita, fiind emisa somatia în Dosarul de executare nr. (...), precum si titlul executoriu nr. (...) conform înscrisurilor filele 5 – 6.

În baza art. 137 c.pr.civ. instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura si a celor de fond care fac de prisos în totul sau în parte cercetarea în fond a pricinii.

Intimata a invocat exceptia netimbrarii actiunii.

Potrivit art. 20 din Legea 146/1997 taxele judiciare de timbru se platesc anticipat.

Daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita în cuantumul legal în momentul înregistrarii actiunii sau cererii, ori daca, în cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanta va pune în vedere petentului sa achite suma datorata pâna la primul termen de judecata.

În cazul când se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate în actiune sau în cerere, dupa ce a fost înregistrata, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara.

Neîndeplinirea obligatiei de plata pâna la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau cererii.

Totodata, potrivit art. 2 alin. 2 din acelasi act normativ, taxa judiciara de timbru în cazul contestatiei la executare se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmarite.

Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestata.

În speta, instanta a stabilit o taxa judiciara de timbru de 23 lei si timbru judiciar de 1,5 lei.

La data de 01.04.2010, deci anterior primului termen de judecata din 14.04.2010, contestatorul a depus dovada achitarii taxei judiciare de timbru în valoare de 25 lei, conform chitantei fila 14 si timbru judiciar de 1,5 lei.

Ca urmare, instanta a respins aceasta exceptie.

Pe fondul cauzei,

Potrivit art. 172 alin. 3 din OG 92/2003 contestatia la executare poate fi facuta si împotriva titlului executoriu în temeiul caruia a fost pornita executarea, în cazul în care acest titlul nu este hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui  nu exista o alta procedura prevazuta de lege. 

În speta, conf. art. 278 C.pr.pen. plângerea împotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de catre procuror sau efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolva de prim procurorul parchetului sau, dupa caz, de procurorul general al parchetului de pe lânga curtea de apel, ori de procuror sef de sectie al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 Totodata, prin art. 278 ind. 1 C.pr.pen. se arata ca dupa respingerea plângerii facute, conf. art. 275 – 278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei, ori dupa caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale, data de procuror, persoana vatamat, precum si orice alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si art. 278, la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judeca cauza în prima instanta.

Asadar, în speta contestatorul avea dreptul sa urmeze calea plângerii reglementata de art. 278 ind. 1 C.pr.pen. în situatia în care era nemultumit de solutia data de parchet, acesta fiind o cale de atac speciala reglementata pentru o asemenea situatie.

Instanta mai constata ca executarea silita s-a facut cu respectarea prevederile art. 41 – 45 din OG 92/2003.

Astfel, sumele ce face obiectul executarii au fost luate în debit în urma comunicarilor facute de Parchetul de pe lânga Judecatoria (...) fiind emis titlul executoriu (f. 6), precum si somatia (f. 5) care cuprinde toate elementele prev. de art. 141 – 145 din OG 92/2003.

Fata de cele aratate anterior si vazând disp. art. 141 – 145, 172 din OG 92/2003 instanta a respins actiunea contestatorului.