Contestaţie la executare. Terţ intervenient în interes propriu. Cale de atac. Instanţa competentă.

Decizie 1302 din 20.09.2005


Contestatoarea – societate comerciala a solicitat in contradictoriu cu intimata, tot societate comerciala, anularea actelor de executare, motivand ca spatiul comercial pe care a fost somata sa-l predea, fiind proprietatea sa, a fost inchiriat cu acte autentice numitei H.N., pe o perioada de 5 ani, astfel incat intimata trebuie sa respecte contractul.

H.N. a formulat cerere de interventie in interes propriu, invocand contractul de inchiriere incheiat cu contestatoarea, contract care, in conditiile art.1441 cod civil, trebuie respectat de intimata.

Judecatoria Suceava a respins contestatia la executare si cererea de interventie in interes propriu, retinand ca actul de inchiriere nu are data certa si nu este opozabil intimatei, executarea fiind legala.

Tribunalul Suceava a respins recursul declarat de intervenienta, ca nefondat, cu aceeasi motivare.

Recursul declarat de intervenienta este fondat.

Potrivit art.402 al.2 cod pr.civila, hotararea pronuntata cu privire la contestatie se da fara drept de apel, cu exceptia hotararii pronuntata in temeiul art.4001 si 401 al.2 cod pr.civila.

In speta intervenienta este persoana terta fata de executarea silita, invocand un drept locativ asupra spatiului vandut, asa incat calea de atac pe care a promovat-o impotriva sentintei, trebuie caracterizata ca fiind un apel si solutionata in complet de 2 judecatori, si nu un recurs.

Ca urmare recursul va fi admis, decizia Tribunalului casata si cauza trimisa aceluiasi tribunal pentru judecarea apelului.