Anulare ordin prefect. Caracterul netranslativ de proprietate a unui inscris sub semnatura privata ce are ca obiect (derivat) un imobil

Sentinţă civilă 12632 din 04.11.2008


Prin sentinta civila nr. 12632 din 4 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins actiunea formulata de reclamantul CC  in contradictoriu cu paratul Prefectul  Judetului  Iasi, prin care se solicita  anularea ordinului nr. 792  din 12.10.2007, reconstituirea  dreptului de proprietate  pentru terenul  in suprafata de 200 m.p. situat  in Iasi str. Atelierului, nr.  3 A,  punerea in posesie  si eliberarea titlului de proprietate.

Pentru a decide in acest sens, instanata a retinut ca prin ordinul emis de Prefectul  judetului Iasi  nr.  792 din 12.20.2007 a fost respinsa cererea  numitului CC  privind reconstituirea dreptului de  proprietate  pentru terenul in suprafata de 200  m.p.  situat in Iasi, str. Atelierului, nr. 3 A, cu motivarea ca  terenul este  dobandit  prin act  sub semnatura  privata si nu sunt indeplinite conditiile  prevazute de art. 36 al. 5 din Legea 18/1991, cu modificarile  si  completarile ulterioare.

Examinarea documentatiei inaintate de  institutia Prefectului a atestat faptul ca la 21 iulie  1956 s-a incheiat un act  sub semnatura  privata  intitulat act de vanzare - cumparare  prin care CC  cumpara de la  CI  si  CT terenul in suprafata totala de  200 m.p.  in strada Atelierului, nr. 3 Iasi  si,  prin decizia  188 a  fostului Consiliu  Popular  al judetului Iasi  din 11 aprilie  1975, se doneaza terenul  statului.

Intrucat  transferul  dreptului de proprietate  asupra terenului nu se facea decat  prin act  autentic , instanata apreciaza ca actul  sub  semnatura  privata este nul, incat petentul nu si-a dovedit  dreptul de proprietate . Mai mult  chiar, nu s-a dovedit  ca terenul a fost  preluat de stat, actul de donatie nefiind facut in forma  autentica; de altfel,  chiar din  sustinerile petentului  a rezultat ca acesta  detine terenul, drept pentru care terenul nu face obiectul legii 18/1991.