Furt calificat

Sentinţă penală 379 din 07.12.2012


Dosar nr. 719/244/2012

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HUŞI – JUDEŢUL VASLUI

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 379/2012

Şedinţa publică de la 07 Decembrie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE : T.C.

Grefier : R.M.

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi reprezentat de procuror M.M.

 Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii V.G., fiul lui născut la data de în comuna  , cu domiciliul în CNP şi A.C., fiul lui  , născut la data de  în mun. cu domiciliul în  CNP  , trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi nr. ,  pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 208 alin. 1, 209 al. 1 lit. „a şi g” cod pen. şi art. 64 lit. „j şi m” din  OUG 23/2008, cu modif. ulterioare, cu aplic. art. 33 lit. „a” cod pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă av.N.C. din oficiu pentru inculpatul V.G., av.M.G. din oficiu pentru inculpatul A.C., pentru partea civilă SC se prezintă av.C.C., lipsind:

 - inculpat A.C.

 - inculpat  - V.G.

 - partea vătămată S.C. 

 Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că  procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Parchetului solicită schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârşite de inculpaţi, din infracţiunea prev.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi g în infracţiunea prev.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi g C.pen. dar cu referire la art.68 alin.1 din OUG 23/2008 cu modif. ulterioare, în sarcina inculpatului A.C. să se reţină că faptele cu fost comise în stare de recidivă postexecutorie prev.de art.37 lit.b C.pen.

Instanţa pune în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârşire de inculpaţi.

Apărătorii inculpaţilor şi a părţii vătămate având cuvântul pe rând lasă la aprecierea instanţei schimbarea încadrării juridice solicitate de reprezentantul Parchetului.

Instanţa constata cercetarea judecătoreasca terminata conf. art. 339 Cod pr. pen. si acorda cuvântul la fond pentru dezbateri in ordinea prev.de art.340 Cod pr.pen.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul la fond expune conţinutul actului de sesizare al instanţei arată că inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată, constând în aceea că inculpaţii au sustras cantitatea de 650 kg peşte aparţinând părţii vătămate, de a deţine şi transporta fără drept acest peşte, precum şi unelte de plasă de tip monofilament aparţinând părţii vătămate S.C.  , fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 208 alin.l, 209 alin.l lit. „a şi g” cod pen. şi art. 64 lit. „j” şi m din OUG 23/2008, cu modif. ulterioare, aflate în concurs real.

În timpul cercetărilor, inculpaţii au negat faptul că, ar fi montat plasele în baraj şi că ar fi pescuit ei în această modalitate, recunoscând că au sustras peştele şi celelalte bunuri, printre care şi plasele monofilament aparţinând acelor tineri pe care i-au urmărit. în momentul în care au fost opriţi de organele de poliţie, deţineau toate aceste bunuri, deţinere care este ilegală.

Cu privire la persoana inculpaţilor arată că, aceştia nu au ocupaţie,  inculpatul A.C. este cunoscut cu antecedente penale, este căsătorit şi are trei copii minori. Din fişa de cazier a inculpatului V.G. rezultă că, prin ordonanţa nr. din a Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, i s-a aplicat o amendă administrativă pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 65 din OUG 23/2008. Din fişa de cazier a inculpatului A.C. rezultă că, acesta a fost condamnat de mai multe ori pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care şi cele piscicole.(art. 56 din OUG 69/2004). Ultimele pedepse aplicate inculpatului, au fost cu amendă şi prin urmare în sarcina lui nu va fi reţinută starea de recidivă.

Arată că inculpaţii nu au recunoscut săvârşirea faptelor, deşi din probele administrate în cauză a rezultat vinovăţia lor. Pune concluzii de condamnare a inculpaţilor la o pedeapsă cu închisoarea pentru inculpatul Veveriţă Gheorghe pentru care să se dispună suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar pentru inculpatul A.C. condamnarea la o pedeapsă cu închisoarea urmând a se reţine starea de recidivă prev.de art.37 lit.b C.penal, obligarea inculpaţilor la plata integrală a prejudiciului produs părţii vătămate.

Solicită în temeiul art.66 al.1 din OUG 23/2008 confiscarea plaselor monofilament şi a bărcii, bunuri care au folosit la săvârşirea infracţiunii şi au fost ridicate de către organele de poliţie şi obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Av.N.C. apărător din oficiu al inculpatului V.G. având cuvântul la fond solicită ca la individualizarea pedepsei ce urmează a se aplica inculpatului să fie avută în vedere atitudinea sinceră a inculpatului, circumstanţele sale reale şi personale, intenţia acestuia de a recupera integral prejudiciul produs părţii vătămate. Oficiu neachitat.

Av.M.G. apărător din oficiu al inculpatului A.C. având cuvântul la fond arată că inculpatul pe care îl reprezintă a recunoscut parţial săvârşirea faptelor, solicită ca la individualizarea pedepsei să fie avute în vedere circumstanţele reale şi personale ale inculpatului, solicită în cauză aplicarea prevederilor art.74 şi 76 C.penal, coborârea sub minimum special al cuantumului pedepsei ce urmează a se aplica inculpatului,  lasă la aprecierea instanţei modalitatea de executare a pedepsei. Oficiu neachitat.

Av.C.C. apărător ales al părţii vătămate având cuvântul la fond solicită în latura penală aplicarea circumstanţelor agravante pentru inculpaţi motivat de atitudinea lor de nerecunoaştere, deşi probele administrate în cauză  conduc la faptul că aceştia sunt autorii faptei, iar referitor la latura civilă solicită obligarea acestora la recuperarea integrală a prejudiciului.

Instanţa lasă cauza în pronunţare, după deliberare dându-se sentinţa de faţă:

 I N S T A N Ţ A

Asupra acţiunii penale de faţă;

Sub nr. 719/244/2012 s-a înregistrat la această instanţă rechizitoriul nr.  din data de al Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi, verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor V.G. fiul lui  , născut la data de în  , CNP domiciliat în  , şi A.C. fiul lui  , născut la în  , domiciliat în  CNP  , cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor prev.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi g C.pen.şi art.64 lit.j şi m din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare, cu aplic.art.33 lit.a C.penal.

În fapt, prin actul de sesizare s-a reţinut că în noaptea de 30.11.2011 inculpaţii au sustras cantitatea de 650,3 kg. peşte din iazul aparţinând S.C. folosindu-se plase monofilament.

În susţinerea situaţiei de fapt expuse în rechizitoriu s-au invocat următoarele mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale:

- proces-verbal de sesizare din oficiu, filele

-proces-verbal de constatare,

-proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto,

-declaraţiile inculpaţilor,

-declaraţiile martorilor,

-proces-verbal de recuperare a prejudiciului,

-adrese de evaluare,

Sub aspectul laturii civile s-a menţionat că partea vătămată S.C. se constituie parte civilă în  procesul penal cu suma de 1.500 lei.

În şedinţa publică din 15.06.2012 au fost audiaţi inculpaţii, aceştia adoptând o atitudine procesuală de nerecunoaştere a faptelor puse în sarcina lor prin actul de inculpare.

Inculpaţii nu au solicitat administrarea unor noi mijloace de probă în exercitarea dreptului lor la apărare. Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martorii B.N. şi M.P., declaraţiile lor fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Din cercetările efectuate de către organele de poliţie a rezultat că, în data de 30.11.2011, orele 04.00, un echipaj de poliţie a oprit pe DJ 244 A, în partea de nord a localităţii  , autoturisme Break cu nr. de înmatriculare IS.04.PXC, condus de inculpatul A.C. şi în care se afla şi inculpatul V, G. Cu această ocazie, au fost găsiţi în autoturism mai mulţi saci cu peşte, plase monofilament şi ave de aţă, precum şi o barcă pneumatică. .

Organele de poliţie, le-au solicitat inculpaţilor să prezinte documentele de provenienţă a peştelui, precum şi autorizaţia pentru deţinerea plasei, însă aceştia nu au putut face dovada deţinerii lor legale.

Fiind audiat inculpaţii au declarat că, la propunerea inculpatului V.G. au stabilit să se deplaseze cu autoturismul inculpatului A.C., la barajul de acumulare Poşta Elan, pentru a le fura plasele cu peşte unor băieţi din satul Dumbrava, comuna Ciurea. Inculpatul V.G. a declarat că, nu le ştie numele acelor băieţi, însă ştia că aceştia urmau să introducă plasele pentru a 1ua peşte din barajul respectiv. Conform celor stabilite, în ziua de 29.11.2011, în orelor 15.00, inculpaţii au plecat din satul  , ajungând în jurul orelor 18.00 la barajul Poşta Elan. Văzându-i pe acei băieţi pe care-i urmărea, inculpatul V.G. a coborât din maşină stabilind ca inculpatul A.C. să meargă în localitatea Poşta Elan şi să revină când va fi chemat. Astfel, inculpatul A.C. a plecat cu maşina sa, în timp ce inculpatul V.G. s-a ascuns în stuful de pe marginea iazului şi i-a supravegheat pe tinerii respectivi.

Inculpatul V.G. a declarat că, în jurul orelor

03.00 i-a observat pe aceştia cum strângeau plasele cu peşte şi apoi cum

cărau *mai mulţi saci voluminoşi* de la malul iazului până la marginea

şoselei din apropiere. În acel moment I-a sunat pe inculpatul A.C. şi când acesta a venit, s-a urcat în maşină şi s-au deplasat la

locul unde se aflau tinerii. Din cauza luminii proiectoarelor de la maşina

inculpatului A.C., acei tineri s-au speriat şi au fugit, abandonând astfel

sacii cu peşte. Cei doi inculpaţi au încărcat în maşină 12 saci în care se afla

peşte, o barcă pneumatică, două perechi de cizme şi mai multe haine, după

care au plecat spre localitatea de domiciliu.

La intrarea în localitatea  , au fost opriţi de către organele de poliţie. Cu această ocazie au fost găsite în interiorul maşinii, în portbagaj şi pe capota acesteia, un nr. de 12 saci din rafie cu peşte, o barcă pneumatică cu inscripţia SEA HAWK2, 2 plase monofilament cu lungimea de 100 m fiecare, lăţimea de 2,5 m şi dimensiunea ochiului de 4 cm, 10 plase din fire textil cu lungimea de 30 m fiecare, lăţimea de 2 m şi dimensiunea ochiului de 7 cm, îmbrăcăminte textilă şi 2 perechi de cizme din cauciuc.

Organele de poliţie au procedat la cântărirea peştelui în prezenţa reprezentantului părţii vătămate SC, proprietara barajului  , rezultând cantitatea de 650,3 kg. peşte din specia NOVAC. Acest peşte a fost lăsat în mediul natural, fiind deci recuperat de către partea vătămată.

Prin adresa nr.1/19.01.2012, SC a comunicat că, valoarea de comercializare a celor 650 kg peşte furat, este de 3.750 lei, în cazul în care.s-ar fi comercializat en-gros şi de 4.550 lei în cazul comercializării cu amănuntul. Întrucât a fost recuperată cantitatea de peşte, nu se constituie parte civilă în procesul penal cu această sumă, ci solicită obligarea la plata sumei de 1.500 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

Prin adresa nr. Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Vaslui, a comunicat că cele două plase cu lungimea de 100 m fiecare şi dimensiunea ochiurilor de 4 x 4 cm, sunt plase monofilament şi sunt interzise pentru pescuit sportiv şi industrial.

În timpul cercetărilor, inculpaţii au negat faptul că, ar fi montat plasele în baraj şi că ar fi pescuit ei în această modalitate, recunoscând că au sustras peştele şi celelalte bunuri, printre care şi plasele monofilament aparţinând acelor tineri pe care i-au urmărit. Inculpaţii nu au putut indica numele tinerilor, pentru a fi audiaţi.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă rezultă din probele administrate în cauză, respectiv:

- proces-verbal de sesizare din oficiu, filele

-proces-verbal de constatare,

-proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto,

-declaraţiile inculpaţilor,

-declaraţiile martorilor,

-proces-verbal de recuperare a prejudiciului,

-adrese de evaluare,

Sub aspectul încadrării juridice reţinute în rechizitoriu, instanţa are în vedere că probatoriul administrat relevă că faptele inculpaţilor îndeplinesc sub aspect obiectiv şi subiectiv conţinutul infracţiunii de furt calificat, fapte prev.şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi g C.pen.şi art.64 lit.j şi m din OUG 23/2008 modif.

Astfel, din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat că prin fapta de sustragere şi însuşire pe  nedrept a cantităţii de 650 kg.peşte aparţinând părţii vătămate, a fost realizat elementul material al infracţiunii de furt calificat, constând în acţiunea de luare a bunurilor mobile din posesia altei persoane, fără consimţământul acesteia.

Au fost realizate cele două activităţi specifice acţiunii de luare, respectiv deposedarea şi imposedare, precum şi urmarea socialmente periculoasă produsă, paguba materială.

Instanţa va reţine că infracţiunea de furt a fost săvârşită în formă agravantă întrucât în conformitate cu disp. art. 209 alin.1 lit.a şi g C.pen., constituie agravantă săvârşirea infracţiunii de furt  calificat.

Asupra laturii subiective, inculpaţii au săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, forma vinovăţiei prevăzută de art. 19 pct.1 lit.”a” cod pen., având reprezentarea faptelor sale şi urmărind producerea rezultatului, bunurile fiind luate în scopul însuşirii pe nedrept.

Intenţia inculpaţilor rezultă din mijloacele de probă administrate.

Cu privire la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, la termenul de judecată din 07 dec.2012 reprezentantul Ministerului Public a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracţiunea prev.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi g în infracţiunea prev.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi g C.pen. dar cu referire la art.68 alin.1 din OUG 23/2008 cu modif. ulterioare, articol care prevede că „furtul piscicol se pedepseşte conform infracţiunii de furt prevăzut în codul penal”, iar numai în sarcina inculpatului A.C. să se reţină că faptele cu fost comise în stare de recidivă postexecutorie prev.de art.37 lit.b C.pen.

Pusă în discuţia părţilor şi analizând cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor de furt calificat, fapte prev.şi ped. de art.208 alin.1 209 alin.1 lit.a şi g C.pen., instanţa, având în vedere că inculpaţii au sustras cantitatea de 650 kg.peşte dintr-o baltă aparţinând părţii vătămate S.C. ,pentru o mai bună acurateţe a încadrării juridice a faptelor, va reţine în sarcina inculpaţilor săvârşirea a câte unei infracţiuni de furt calificat, fapte prev,şi ped. de art. 208 alin1, 209 alin.1 lit.a şi g C.pen., cu referire la art.68 alin.1 din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare.

Având în vedere certificatul de cazier al inculpatului A.C., instanţa reţine următoarele:

Inculpatul a fost condamnat de  mai multe ori pentru săvârşirea mai multor infracţiuni. În cazul unor condamnări succesive, termenul după a cărei îndeplinire se poate dispune reabilitarea, curge de la data ultimei condamnări, dar va fi calculat în raport cu pedeapsa cea mai grea. Potrivit disp. art.135 alin.1 lit.a C.pen., condamnatul poate fi reabilitat la cerere în cazul condamnării mai mare de un an până la 5 ani, după trecerea unui termen de 4 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate, termenul de reabilitare calculându-se în funcţie de pedeapsa cea mai grea, care va curge de la data când s-a împlinit durata celei din urmă pedepse.

În speţa de faţă, pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare a fost aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei Iaşi, rămasă definitivă prin decizia penală nr. a Curţii de Apel Iaşi, iar termenul de reabilitare pentru această pedeapsă a fost întrerupt, întrucât inculpatul a mai fost condamnat ulterior de 5 ori. În acest caz, termenul de reabilitare a condamnatului se calculează în raport de condamnarea cea mai grea (pedeapsa de 3 ani şi 6 luni)  şi care este de 5 ani şi 9 luni şi curge de la data ultimei condamnări aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 84/16.01.2008 a Judecătoriei Iaşi rămasă definitivă prin nerecurare.

Având în vedere actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că în cauză nu este îndeplinită condiţia referitoare la împlinirea termenului de reabilitare şi în consecinţă va reţine că inculpatul A.C. a comis faptele de furt calificat, fapte prev.şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi g C.pen., cu referire la art.68 alin.1 din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare şi a infracţiunii prev,şi ped. de art.64 lit.g şi m din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare, în stare de recidivă postexecutorie prev.de art.37 lit.b C.penal.

Astfel că, în baza art.334 C.pr.p. va proceda la schimbarea încadrării juridice în modalitatea reţinută.

Apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 345 alin.2 cod pr. pen. în sensul că faptele comise de inculpat există constituie infracţiuni şi au fost săvârşite cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune antrenarea răspunderii penale a acestora.

La proporţionalizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate pentru fiecare dintre infracţiunile săvârşite, instanţa  va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 alin.1 cod pen.

În acest sens se va ţine seama de limitele de pedeapsă prev.de textele incriminatoare, de gradul de pericol social concret dat de circumstanţele reale ale faptelor, de urmările care s-au produs (paguba produsă părţii vătămate evaluată la suma de 1.500 lei), de momentul săvârşirii faptelor (în timpul nopţii) precum şi de persoana inculpaţilor.

Astfel din fişa de cazier a inculpatului V.G. rezultă că, prin ordonanţa nr. din a Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, i s-a aplicat o amendă administrativă pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 65 din OUG 23/2008. Inculpatul A.C. a fost condamnat de mai multe ori pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care şi cele piscicole.(art. 56 din OUG 69/2004).

Având în vedere circumstanţele reale şi personale ale inculpaţilor, de atitudinea sinceră şi cooperantă pe care acesta a avut-o în timpul procesului penal, instanţa le va acorda circumstanţe juridice atenuante prev. de art. 74 lit. „b” cod pen., dispunând ca în baza art. 76 lit.c şi f cod pen., coborârea pedepselor aplicate sub minimul special prevăzut de lege pentru infracţiunea de furt calificat şi art.64 lit.j şi m din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare.

Totodată instanţa arată că scopul educativ şi preventiv al pedepselor aplicate anterior inculpatului A.C. nu şi-au găsit o reflectare adecvată în comportamentul inculpatului.

Astfel inculpatul A.C. a reluat activitatea infracţională, fapt care demonstrează că sancţiunile aplicate anterior de către instanţa de judecată nu şi-au atins scopul.

Potrivit art. 52 cod pen., pedeapsa este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare a  condamnatului, scopul ei fiind prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Pentru ca pedeapsa să-şi realizeze funcţiile şi scopul, aceasta trebuie să corespundă sub aspectul duratei şi naturii sale, gravităţii faptelor comise. Faptele au fost săvârşite în concurs real, instanţa urmând a face aplicarea disp.art.33 lit.a C.penal. Faptele comise de inculpat respectiv cele prev.de art.64 lit.j şi m din OUG 232/2008 atraf şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de 2 ani.

Faţă de cele menţionate, având în vedere circumstanţele în care au fost comise faptele (noaptea) precum şi starea de recidivă pentru inculpatul Albu Costel, instanţa apreciază că scopul pedepselor,  în egală măsură preventiv şi educativ, poate fi atins prin aplicarea unor pedepse cu executare pentru inculpatul A.C. şi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru inculpatul V.G..

Pe durata prev. de art.71 alin.2 cod pen., interzice inculpatului Veveriţă Gheorghe exerciţiul drepturilor prev. de art. 74 lit.”a” teza a II-a şi lit.”b” cod pen.

Raportat acestor considerente, în baza art. 81 şi 82 cod pen. se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, fixându-i inculpatului termen de încercare.

Atrage atenţia inculpatului asupra respectării disp. art. 83 cod pen.

Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale în temeiul disp. art. 71 alin.5 cod pen., dispune şi suspendarea pedepselor accesorii.

Pentru inculpatul A.C., instanţa va dispune pe durata prev.de art.71 alin.2 C.pen. interzicerea execrciţiului drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.penal.

Sub aspectul laturii civile, instanţa reţine următoarele:

Înainte de citirea actului de sesizare partea vătămată S.C.  s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.500 lei reprezentând cheltuieli judiciare. În baza art.66 alin.1 din OUG 23/2008 cu ref.la art.118 alin.1 lit.b C.pen., confiscă de la inculpaţi două plase monofilament, 10plase din fir textil şi o barcă pneumatică.

Constatând culpa procesuală a inculpaţilor, în baza art. 189 cod pr. pen. şi art. 191 alin.1 cod pr. pen. îi va obliga pe aceştia să achite câte 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art.334 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului V.G. din infracţiunea prev.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi g C.penal şi art.64 lit.j şi m din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare, cu aplic.art.33 lit.a C.penal în infracţiunea prev.şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi g C.pen., cu ref. la art.68 alin.1 din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare şi art.64 lit.g şi m din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare cu aplic.art.33 lit.a C.penal.

Condamnă inculpatul V.G., fiul lui  , născut la data de în  , CNP  domiciliat în  , fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 100 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii prev.şi ped. de art.64 lit.j şi m din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare.

În baza art.64 din OUG 23/2008 interzice inculpatului V.G. dreptul de a pescui pe o perioadă de 2 ani.

- 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev.şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi g C.pen.cu ref. la art.68 alin.1 din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare, cu apl.art.33 lit.a C.pen., art.74 lit.b şi art.76 lit.c şi f C.penal.În baza art.33 lit.a C.pen. contopeşte pedepsele urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2(doi) ani închisoare.

Pe durata prev.de art.71 alin.2 C.penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev.de art.64 lit.a reza a II-a şi b C.penal.

În baza art.81 şi 82 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, fixându-i termen de încercare de 4 ani.

Atrage atenţia inculpatului asupra respectării dispoziţiilor art.83 C.pen. Pe durata exercitării pedepsei principale, în temeiul dispoz.art.71 alin.5 C.pen.dispune şi suspendarea pedepselor accesorii.

În baza art.334 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului A.C., fiul lui  , născut la în  , CNP  , domiciliat în , recidivist, din infracţiunea prev.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi g C.pen.şi art.64 lit.j şi m din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare, în infracţiunile prev.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi g C.pen., cu ref. la art.68 alin.1 din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare şi art.64 lit.j şi m din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare, cu aplic.art.33 lit.a şi 37 lit.b C.penal.

Condamnă inculpatul A.C. la următoarele pedepse:

- 100 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii prev.şi ped. de art.64 lit.j şi m din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare

În baza art.64 din acelaşi text de lege, interzice inculpatului dreptul de a pescui pe o perioadă de 2 ani.

- 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev.şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a şi g C.pen.cu ref. la art.68 alin.1 din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare, cu apl.art.33 lit.a C.pen.,art.37 lit.b C.pen., art.74 lit.b şi art.76 lit.c şi f C.pen.

 În baza art.33 lit.a C.pen. contopeşte pedepsele urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2(doi) ani închisoare.

Pe durata prev.de art.71 alin.2 C.penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II-a şi b C.penal.

În baza art.66 alin.1 din OUG 23/2008 cu modif.ulterioare cu referire la art.118 alin.1 lit.b C.pen., confiscă de la inculpaţi două plase monofilament, 10 plase din fir textil şi a unei bărci pneumatice.

În baza art.193 alin.1 C.pr.p. obligă inculpaţii în solidar să achite părţii civile S.C. suma de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Obligă fiecare inculpat să achite câte 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care câte 200 lei (pentru fiecare inculpat) reprezentând onorariu apărător din oficiu se stabilesc în sarcina Ministerului Justiţiei şi vor fi virate în conturile Baroului Avocaţilor Vaslui.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpaţi şi de la pronunţare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 07 decembrie 2012.

PREŞEDINTE, GREFIER,