Acţiune în pretenţii

Sentinţă civilă 660 din 01.07.2011


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MIZIL  Tip: Sentinţă Civilă

JUDEŢUL PRAHOVA Nr./Data: 660/01.07.2011

Autor: Secţia civilă

Domenii asociate: acţiuni

- ACŢIUNE ÎN PRETENŢII -

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil sub nr. 373/259/2011, reclamanta Spitalul de Pediatrie Ploieşti a chemat în judecată pârâtul C. I., solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să dispună obligarea acesteia la plata sumei de 993,79 lei, cu titlu de cheltuieli de spitalizare acordate părţi vătămate H. A. M.

În motivarea acţiunii reclamanta arată că aşa cum rezultă din adresa nr.20897/27.05.2009 a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, în urma infracţiunii de vătămare corporală din culpă al cărei autor a fost pârâtul, părţii vătămate H. A. M. i-au fost acordate îngrijiri medicale la Spitalul de Pediatrie Ploieşti în perioada 20.03-24.03.2008 cuantumul cheltuielilor de spitalizare, conform fişei de cont, fiind de 993,79 lei

De asemenea reclamanta  a susţinut că deşi pârâtul nu răspunde penal întrucât lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate există un raport de cauzalitate între fapta comisă şi prejudiciu cauzat sănătăţii părţii vătămate, motiv pentru care urmează să răspundă potrivit legii civile.

În drept reclamanta şi-a întemeiat cererea în baza art.109 al.1 C.p.civ, art.998 C.civ şi art.313 din Legea nr.95/2006 solicitând judecarea în lipsă în temeiul art.242 al.2 C.p. civ.

La cererea de chemare în judecată au fost anexate în copie decont de cheltuieli, adresa IPJ Prahova nr. 20897/27.05.2009, iar la data de 17.03.2011 s-a depus adresa nr.1631/07.03.2011 având anexată foaia de observaţie clinică generală.

Prin încheierea de sedinta din data de 10.05.2011 cauza a fost suspendata în temeiul art.1551 C.p.civ. fiind repusa pe rol la data de 02.06.2011 cand reclamanta a depus la dosar ordonanta nr.235/P/2008 din 04.06.2008.

Pârâtul legal citat nu a formulat întâmpinare si nici nu s-a prezentat la judecarea cauzei.

În cauză s-au administrat probatorii cu acte.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut, în fapt, următoarele:

Prin ordonanta din 04.06.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Mizil în dosarul 235/P/2008 faţă de pârâtul  C. I. s-a dispus neîmnceperea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.184 al.1 şi 3 C.pen. deoarece victima accidentului H. A. M. a suferit leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare un număr de 8-9 zile de îngrijire medicală astfel că nu este întrunită condiţia ca durata îngrijirilor medicale să fie mai mare de 10 zile fapta neconstituind infracţiune. De asemenea s-a reţinut că din actele premergătoare efectuate în cauză s-a stabilit că pârâtul  C. I., la data de 20.03.2008, în timp ce conducea autoturismul cu numărul de înmatriculare PH-33-CHY a acroşat-o, cu dreapta fata a autovehiculului pe minora H. A. M. care a fost proiectata  in santul de pe partea dreapta a drumului.

Potrivit prevederilor art. 313 alin. 1 din legea nr.95/2006: "Persoanele care, prin faptele lor, aduc daune sanatatii unei alte persoane raspund, potrivit legii si au obligatia sa suporte prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata".

Sumele reprezentând cheltuielile efective, vor fi recuperate de catre furnizorii de servicii medicale.

Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor daune, furnizorii de servicii medicale se subroga în toate drepturile si obligatiile procesuale ale a caselor de asigurari de sanatate si dobândesc calitatea procesuala a acestora, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata.

În situaţia în care o persoana primeste asistenta medicala atunci când a fost victima unei agresiuni pentru a se putea acorda despăgubiri trebuiasc îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

-furnizorul de servicii (spitalul - reclamant) are calea unei actiuni directe împotriva presupusului agresor pentru recuperarea prejudiciului cauzat, constând în cheltuielile efective ocazionate de îngrijirile acordate victimei;

-creanta de recuperat de la prezumtivul agresor consta numai în cheltuielile efective si eventuale accesorii legale,

- acţiunea să fie formulată în termenul de prescripţie de 3 ani care conform art. 8 alin. 1 ale cărui dispozitii sunt aplicabile cauzei de fata, prescriptia dreptului la actiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita, începe sa curga de la data când pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca, atît paguba cât si pe cel care raspunde de ea,

-să fie îndeplinite condiţiile răspunderii delictuale prevăzute  de art. 998 C.civ., conform căruia "orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara".

Faţă de  situaţia de fapt reţinută de instanţă s-a constatat că în cauză  este întrunită condiţia răspunderii delictuale întrucât pârâtul a acroşat-o, cu dreapta faţă a autovehiculului pe minora H. A. M. care a fost proiectata  în şanţul de pe partea dreapta a drumului, fiind îndeplinite şi celelalte condiţii mai sus enumerate.

ÎNTOCMIT,

Judecător Tudor Nicu

1