Art.181 c.p

Sentinţă penală 6 din 16.01.2009


Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi, din 20.10.2008, dat de procuror in dosarul 660/P/2007, al aceluiaşi Parchet, a fost trimis in judecată in stare de libertate, inculpatul D. I., pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută şi pedepsită de art. 181 al.1 C.p.Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi sub nr.  1281/230/2008.In expunerea stării de fapt, in rechizitoriu, procurorul arată că în seara zilei de 23/24.06.2007, partea vătămată G. G. I. se afla în discoteca organizată în satul Fratoştiţa, judeţul Dolj, impreună cu mai mulţi prieteni printre care şi martorii B. V. M., C. F. şi G. A. C. La un moment dat, în timp ce se afla în discotecă partea vătămată a fost atenţionată de martorul B. V. M. să nu iese din incinta discotecii deoarece îl auzise pe învinuitul D. I. că intenţionează să-l bată. Ulterior, în jurul orei 01,00 partea vătămată a ieşit din discoteca împreună cu martorul C. F., iar la ieşirea din discotecă, învinuitul D. I., fără să spună ceva a împins-o pe partea vătămată şi apoi, dezbrăcându-se de tricou, a apucat-o pe aceasta de piept, lovind-o cu pumnul în zona feţei. La rândul său partea vătămată a ripostat, cele două părţi continuând să-şi aplice reciproc lovituri, inculpatul fiind ajutat în timpul exercitării actelor de agresiune de către numitul B.M., prietenul său care a intervenit în conflict, ţinând-o pe partea vătămată de mâini în timp ce inculpatul îi aplica lovituri. După ce inculpatul a doborât-o la pământ pe partea vătămată a continuat să-i aplice lovituri cu pumnul şi i-a răsucit degetul mare de la mâna dreaptă, producându-i acestuia o fractura metacarp I police drept.Starea de fapt reţinută în rechizitoriu, s-a bazat pe următoarele mijloace de probă: plângerea şi declaraţia părţii vătămate, declaratie inculpat, declaraţie învinuiţi B. M. şi B. V. certificat medico-legal nr. 1383/A2/25.06.2007 şi adresa nr. 515/A1 din 18.03.2008 eliberate de IML Craiova, declaraţiile martorilor C. F., G. A.C., B. V. M.In faza cercetării judecătoreşti a fost ascultat  inculpatul,partea vătămată  şi au fost audiaţi nemijlocit martorii C.F., G. A. C.şi B. V. M. S-a solicitat fişa de cazier judiciar a inculpatului din care instanţa constată că inculpatul nu are antecedente penale.Analizând probatoriul cauzei administrat atât în faza de urmărire penală cât şi in faza de judecată, instanţa constată şi reţine următoarele:

În seara zilei de 23/24.06.2007, partea vătămată G. G. I. se afla în discoteca organizată în satul Fratoştiţa, judeţul Dolj, impreună cu mai mulţi prieteni printre care şi martorii B. V. M., C. F. şi G. C., în aceeaşi discotecă aflându-se şi inculpatul D. I.  Când partea vătămată a ieşit din discoteca împreună cu martorul C. F., inculpatul D. I., fără să spună ceva, a împins-o pe partea vătămată şi apoi, dezbrăcându-se de tricou, a lovit-o pe partea vătămată cu pumnul în zona feţei. La rândul său partea vătămată a ripostat, cele două părţi continuând să-şi aplice reciproc lovituri.  În urma loviturilor primite, partea vătămată a suferit leziuni medicale care au necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale.Această stare de fapt instanţa o reţine din coroborarea tuturor probelor administrate in cauză, respectiv, declaraţia inculpatului care recunoaşte săvârşirea faptei, dar arată că partea vătămată l-a lovit primul, fapt care însă nu a fost confirmat de nici unul din martorii audiaţi în cauză, martori care au asistat la conflictul dintre părţi, declaraţia martorilor audiaţi în certificatul medico-legal nr. 1383/A2/25.06.2007 eliberat de IML Craiova şi adresa nr. 515/A1/18.03.2008 a IML Craiova.Ca urmare a celor reţinute, instanţa constată că fapta inculpatului întruneşte in drept elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 181 alin.1 C.p..In consecinţă, instanţa urmează să-l condamne pe inculpat pentru fapta reţinută în sarcina sa.In individualizarea pedepsei ce urmează a-i fi aplicată inculpatului, instanţa va aplica criteriile generale prev. de art.72 cp, tinând seama de împrejurările săvârşirii faptei, reţinând că părţile s-au lovit reciproc şi că fapta a fost săvârşită noaptea şi într-un loc public, persoana inculpatului care nu are antecedente penale, limitele de pedeapsă prevăzută de norma incriminatoare.Din fişa de cazier judiciar a inculpatului, instanţa reţine că inculpatul  a avut o conduită bună înainte de săvârşirea faptei şi, de asemenea, reţine că inculpatul a avut o atitudine sinceră în faza de judecată, recunoscând săvârşirea faptei şi va da relevanţă juridică acestor împrejurări, apreciindu-le ca circumstanţe atenuante personale pentru inculpat, urmând să facă aplicarea art. 74 lit. a şi c C.p. şi implicit a art. 76 lit. e  C.p. şi să scadă pedeapsa ce urmează a fi aplicată inculpatului, sub minimul special.Astfel, instanţa va aplica inculpatului  pedeapsa  de 2 luni inchisoare .Inculpatul neavând antecedente penale aşa cum rezultă din fişa de cazier, fiind foarte tânăr şi ţinând seama de împrejurările săvârşirii faptei, instanţa apreciază că in cauză sunt întrunite condiţiile prev. de art. 81 C.p., motiv pentru care va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe o perioadă de 2 ani şi 2 luni, termen de încercare stabilit conf. art. 82 alin.1 C.p.Instanţa urmează să pună în vedere inculpatului prevederile art. 83 C.p. in condiţiile art. 356 C.p.p.In cauză se va face aplicarea art. 71 alin.2 C.p. şi vor fi interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II, art. 64 lit. b., instanţa făcând aplicarea şi jurisprudenţei CEDO, respectiv cauza Hirst contra Regatului Unit al Mari Britanii unde s-a statuat că interzicerea absolută a dreptului la vot a unui condamnat, indiferent de circumstante, constituie o incalcare a art. 3 din Protocolul 1 al CEDO, instanţa apreciind că fapta săvârşită de inculpat nu impune interzicerea dreptului la vot al acestuia.De asemenea, in cauză se va face aplicarea art. 71 alin.5 C.p. In baza art.14 şi 346 c.p.p., instanţa va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă.In baza art.191 c.p.p., instanţa va obliga inculpatul la plata sumei de 260 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

 In baza art.181 c.p. cu aplicarea art.74 al.1 lit.a, c şi 76 lit.e C.p.Condamnă pe inculpatul D. I., la pedeapsa de 2 luni închisoare.In baza art.71 al.2 c.p.Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza II şi lit.b c.p. In baza art.81,82 c.p. Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe o perioadă de 2 ani şi 2 luni, termen de încercare. Face aplicarea art.71 al.5 c.p. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83 c.p. în condiţiile art.359 c.p.p. In baza art.14 şi 346 c.p.p. Ia act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă. In baza art.191 c.p.Obligă inculpatul la plata sumei de 260 lei, cheltuieli judiciare către stat.