Fara titlu

Sentinţă penală 330 din 13.11.2008


Dosar penal  nr. 1335/257/2008

R O M Â N I A

JUDECATORIA MEDIAS

SECTIE GENERALA

SENTINTA PENALA NR. 330

Sedinta publica din 13 noiembrie 2008

Prin rechizitoriul Parchetului din data de 21.04.2008 inculpatul T. V. a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. g C. pen. si art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g si i C. pen. Prin acelasi act de sesizare inculpatul O. A. I. a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiunii de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g si i C.pen.

S-a retinut prin rechizitoriu ca în noaptea de 31.12.2006 inculpatul T. V. a sustras de la gâtul partii vatamate S. M. un lant de aur, iar în noaptea de 7/8.01.2007 inculpatii T. V. si O. A. I., împreuna cu învinuitii P. G. si O. R. A. au patruns prin efractie în incinta SC T & F SRL de unde au sustras produse alimentare.

Inculpatii au recunoscut comiterea faptelor în cursul procesului penal.

Inculpatul minor O. A. I. s-a prezentat la judecata la primele termene, dupa care a lipsit plecând la munca în strainatate, desi i s-a atras atentia ca, fiind minor la data comiterii faptei, prezenta sa este obligatorie.

Partea vatamata s-a constituit parte civila în cauza, dupa ce, initial, a comunicat ca nu are pretentii civile.

Examinând actele dosarului instanta retine urmatoarea stare de fapt:

În seara zilei de 31.12.2006, pe scara blocului nr. 4 de pe strada P din Medias inculpatul T. V. s-a întâlnit cu partea vatamata S. M. în vârsta de 6 ani. Inculpatul a vazut lantul de aur de la gâtul minorului si i l-a desfacut, fara ca minorul sa simta. Ulterior lantul de aur a fost daruit martorei C. A., de unde l-au ridicat organele de cercetare. Prejudiciul a fost reparat prin restituire. S. U. D., reprezentantul legal al partii vatamate a aratat ca nu doreste sa formuleze pretentii civile.

Starea de fapt este probata cu declaratiile martorului G. U. A., care a vazut pe inculpat sustragând lantul de la gâtul minorului, cu declaratia martorei C. A., care a primit lantul si cu recunoasterea inculpatului.

Fapta inculpatului de a sustrage un lantisor de la gâtul partii vatamate, fara ca aceasta sa observe, pe timp de noapte, în scopul însusirii pe nedrept constituie infractiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. g C.pen., pentru care instanta va stabili pedeapsa de 3 ani închisoare.

În noaptea de 7/8.01.2007 cei doi inculpati împreuna cu învinuitii P. G. si O. R. A. au patruns prin efractie în incinta SC T & F SRL Medias, de unde au sustras produse alimentare în valoare de 415,76 lei, pe care le-au consumat. În cursul urmaririi penale prejudiciul a fost reparat integral. Reprezentantul societatii a aratat în declaratii ca nu exista pretentii civile. În faza de judecata ( f. 205 ) ca societatea se constituie parte civila cu suma indicata în faza de urmarire penala. Desi s-au solicitat relatii cu privire la pretinsa paguba, societatea nu a oferit nici o explicatie.

Starea de fapt este probata cu declaratiile martorilor, recunoasterea inculpatilor, procesul verbal de cercetare la fata locului si de reconstituire.

Faptele inculpatilor de a sustrage pe timp de noapte, prin efractie, cu ajutorul altor învinuiti produse alimentare din incinta unei societati comerciale în scopul însusirii pe nedrept constituie infractiunile de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a , g si i C. pen., pentru care instanta va stabili pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare în cazul inculpatului Otvos Alexandru Ioan si 3 ani închisoare în cazul inculpatului Tausch Viorel.

La individualizarea pedepselor instanta a avut în vedere urmatoarele criterii:

-limitele de pedeapsa prev. în partea speciala a C.pen. ;

-gradul ridicat de pericol social a faptelor comise;

-starea de minoritate în cazul inculpatului O.;

-circumstanta agravanta prev. de art. 75 lit. c C.pen. în cazul inculpatului T.;

-existenta antecedentelor penale în cazul ambilor inculpati;

-concluziile referatului de evaluare în cazul inculpatului minor la data comiterii faptei;

-atitudinea sincera în cursul procesului penal;

-dezinteresul inculpatului minor în faza de judecata, când a parasit tara desi avea cunostinta despre proces.

În temeiul art. 71 al. 2 C. pen. instanta va interzice inculpatului O., devenit major în cursul procesului, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b C. pen. pe durata executarii pedepsei principale. Instanta a avut în vedere natura si gravitatea infractiunii comise si persoana inculpatului.

Inculpatul O. A. I. are antecedente penale, prin sent. pen.nr. 123/2005 a Judecatoriei Medias fiind luata fata de acesta masura educativa a libertatii supravegheate. Punerea în executare s-a facut la data pronuntarii 08.03.2005, când inculpatul a fost prezent ( f. 169 ). Masura educativa a fost executata la data de 08.03.2006, astfel ca nu se pune problema revocarii.

Instanta apreciaza ca reeducarea inculpatului poate fi îndreptata si fara privare de libertate, astfel ca în temeiul art.81 C.pen. va suspenda conditionat executarea pedepsei principale pe o durata de 2 ani, termen de încercare stabilit în conditiile art.110 C.pen. din durata pedepsei pronuntate ( 1 an si 6 luni ) si un interval fixat de instanta ( 6 luni ).

Instanta va atrage atentia inculpatului asupra cauzelor revocarii suspendarii conditionate, în temeiul art. 1101 al. 2 rap. la art. 83 C.pen., în cazul comiterii de noi infractiuni intentionate.

Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale se suspenda si executarea pedepselor accesorii, conform art. 71 al.5 C. pen.

În cazul inculpatului T. V. instanta constata ca acesta se afla în executarea pedepsei aplicate prin sent. pen. nr.231/2006 a Judecatoriei Sfântu Gheorghe, definitiva la 04.04.2007.

Prezentele infractiunii sunt concurente cu infractiunea comisa la data de 26.06.2005, pentru care a fost condamnat prin hotarârea amintita.

Instanta va descontopi pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni închisoare aplicata inculpatului prin sent. pen. nr. 231/2006 a Judecatoriei Sfântu Gheorhe, modificata prin dec. pen. nr. 104/2006 a Tribunalului Covasna si va repune în individualitatea ei pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare, stabilita pentru infractiunea de furt calificat, comisa la data de 26.06.2005.

În temeiul art. 36 al. 1 C. pen. rap. la art. 33 lit. a si 34 lit. b C.pen. instanta va contopi pedepsele nou stabilite cu pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

De asemenea, instanta va mentine revocarea beneficiului gratierii conditionate a pedepselor de 1 an si 6 luni închisoare si 2 ani închisoare, aplicate prin sent. pen. nr. 157/2003 a Judecatoriei Sfântu Gheorghe, masura dispusa prin sent. pen. nr. 231/2006 a aceleiasi instante.

În baza art. 83 C.pen. instanta va revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani închisoare ( pedeapsa rezultanta stabilita prin sent. pen. nr.157/2003 a Judecatoriei Sf. Gheorghe, definitiva prin dec. pen. nr. 176/2003 a Tribunalului Covasna – f. 182 ), care va fi executata pe lânga pedeapsa de 3 ani închisoare, inculpatul urmând sa execute pedeapsa de 5 ani închisoare.

În temeiul art. 71 al. 2 C. pen. instanta va interzice inculpatului T. exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b C. pen. pe durata executarii pedepsei principale. Instanta a avut în vedere natura si gravitatea infractiunii comise si persoana inculpatului.

Potrivit art.36 al.3 C.pen. instanta va scadea din durata pedepsei aplicate pentru toate infractiunile concurente perioada deja executata, cu începere de la data de 14.06.2007 ( f. 104 ) pâna la zi.

Instanta va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 430/2006 al Judecatoriei Sfântu Gheorghe ( f. 176 ) si va dispune emiterea altuia nou conform prezentei hotarâri.

În ce priveste latura civila a cauzei, instanta va constata în cazul primei infractiuni ca prejudiciul a fost recuperat fata de partea vatamata minora S. M., reprezentat de parintii S. U. D. si S. R. ( instanta are obligatia sa se pronunte în temeiul art. 348 rap. la art.17 C. pr. pen.).

În cazul partii civile SC T & F SRL pretentiile civile vor fi respinse întrucât prejudiciul a fost recuperat în cursul urmaririi penale de la învinuitul P. ( f. 41-42 ). Alte prejudicii nu au fost dovedite, astfel ca cererea de constituire de parte civila din faza de judecata nu este întemeiata. Nu se impune nici confiscarea speciala solicitata de procuror de la inculpati, întrucât suma platita de învinuit a servit la repararea prejudiciului partii civile.