Ucidere din culpă

Sentinţă penală 5 din 14.12.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MARGHITA-JUDEŢUL BIHOR

Dosar nr.1897/255/23.11.2006

SENTINŢA PENALĂ NR. 312/2007

Şedinţă publică din data de 14 decembrie 2007

Complet format din :

PREŞEDINTE:

  GREFIER :

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio

potrivit art.304 Cod de Procedură Penală.

Pe rol fiind pentru astăzi pronunţarea hotărârii în  cauza penală privind pe inculpatul trimis în judecată prin Rechizitoriul Parchetului pentru săvârşire infracţiunii de ucidere din culpă , faptă prevăzută şi pedepsită de art. 178 alin 2 Cod Penal.

La apelul nominal făcut în cauză  în şedinţă publică sunt lipsă părţile acestea nefiind citate.

Ministerul Public este reprezentat prin domnul procuror I A din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Marghita.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  învederându-se instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită cu părţile lipsă.

Apărătorul inculpatului a depus la dosar concluzii scrise.

Se constată că dezbaterea  pe fond a cauzei a avut loc în data de 12 decembrie 2007, când părţile prezente au pus concluzii pe fond, concluzii care au fost consemnate în încheierea de şedinţă din aceea dată, încheiere care face parte integrantă a prezentei hotărâri şi când s-a amânat pronunţarea pentru data de 14 decembrie  2007

Instanţa lasă cauza în pronunţare.

J U D E C Ă T O R I A

D e l i b e r â n d:

Constată că,  prin Rechizitoriul dat în dosarul nr. 769/P/2005 înregistrat la instanţă la data de 06 Decembrie 2006, Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita, a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B. N.pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, faptă prevăzută şi pedepsită de art.178 alin.2 Cod penal.

S-a reţinut în sarcina inculpatului  că în data de 01 octombrie 2005, în jurul orelor 06.30, în timp ce conducea autovehicului Volvo …..2 cu nr. de înmatriculare….., ce tracta semiremorca marca ESVE cu nr. ….., pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Marghita spre Buduslău, în dreptul imobilului cu nr. 167, de pe partea dreapta a sensului său de mers, a intrat în coliziune cu autoturismul  Dacia 1310, cu nr. de înmatriculare BH-66 EAI, condus de numitul …….. , care efectua un viraj la stânga în intersecţia drumului forestier cu strada T. Vladimirescu,

În urma impactului numitul …… a suferit leziuni grave, în urma cărora a decedat iar numita …..  care era pasageră în autoturismul Dacia condus de victimă, a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 30 de zile de îngrijiri medicale.

În cauză au fost introduşi în calitate de parte responsabilă civilmente  precum şi moştenitorii  victimei ………. jun.

Ascultat  fiind de către instanţă în cursul cercetării judecătoreşti inculpatul BN, a arătat că vinovat de producerea accidentului se face în totalitate victima, care venea de pe un drum fără prioritate şi care avea obligaţia să-i acorde prioritate de trecere. El a încercat să evite accidentul  avertizând sonor prin claxonare,  virând înspre stânga şi acţionând cu  frâna de serviciu de la autovehicul. Întrucât că autoturismul pe care-l conducea cobora panta, frâna nu a avut eficacitatea maximă. Un alt factor care a diminuat eficacitatea frânelor a fost carosabilul umed deoarece afară începuse să plouă. A mai arătat că nu este de acord să plătească despăgubiri victimei deoarece nu are nici o vină în producerea accidentului.

În cauză a  fost efectuată expertiză tehnică auto, contraexpertiză în specialitatea auto  precum şi un supliment la  raportul de contraexpertiză tehnică.

De asemenea au fost audiaţi martorii PG si LI

SC  ARSA Sucursala Bihor , cu adresa nr. 8649 din data de 14 iunie 2007 a comunicat instanţei faptul că se constituie parte civilă împotriva Sc  X Oil SRL şi inculpatul BN cu suma de 4260 lei, sumă la care aceştia să fie obligaţi în solidar, precum şi actualizarea sumei în raport cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică până la plata efectivă a debitului, acesta reprezentând despăgubirile civile achitate de AB numitului EA în baza contractului de asigurare facultativă de avarii şi furt încheiat cu acesta.

În ceea ce priveşte pe inculpatul BN arată că faţă de acesta nu are calitatea de parte responsabilă civilmente deoarece la data comiterii accidentului autoturismul condus de acesta nu era asigurat de răspundere civilă auto la ,,,,,,.

Examinând dosarul cauzei privind pe inculpat instanţa reţine următoarele:

În data de 01 octombrie 2005, în jurul orelor 06.30, în condiţii de trafic pe timp de noapte şi carosabil umed din cauza ploii, inculpatul  conducea autovehiculul marca Volvo FH12, cu nr. de înmatriculare BH-…… autovehicul ce tracta semiremorca marca ESVE cu nr. SM-….., pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Marghita, direcţia de deplasare Marghita- Buduslău.

La ieşirea din localitatea Marghita, configuraţia drumului este caracterizată prin curbă  la dreapta şi pantă cu înclinaţie mare. Pe partea dreaptă a drumului nu sunt imobile ci este un teren viran, urmat de pădure. În zona de pantă pe partea dreaptă este un drum de acces, care vine prin pădure dinspre cantonul silvic şi accede la drumul Judeţean 191/B Marghita-Otomani.

În momentul în care autovehiculul condus de către inculpat a ajuns la panta de la ieşirea din oraş, a observat luminile farurilor unui autovehicul care ieşea din pădure de  pe drumul fără prioritate, cu intenţia de a se angaja pe drumul principal şi care intrând pe drumul prioritar vira spre stânga intenţionând să se deplaseze spre oraş. L-a avertizat sonor  şi pentru că acest autovehicul nu a oprit ci a continuat manevra de angajare pe drumul prioritar ,, tăindu-i calea inculpatului,, inculpatul  a încercat o manevră de ocolire virând stânga şi trecând pe cealaltă bandă a drumului, În acelaşi timp a acţionat frâna de serviciu a autovehiculului. Nu a reuşit însă să evite impactul astfel că a intrat în coliziune cu autoturismul marca Dacia 1311 cu nr de înmatriculare BH-CCC condus de către EAI şi în care se mai afla pasageră LI.

În urma impactului EI a suferit leziuni grave ce au determinat decesul acestuia iar pasagera LI a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 30 de zile îngrijiri medicale.

În rechizitoriul de trimitere în judecată organele parchetului au reţinut că, culpa în producerea accidentului aparţine inculpatului şi constă în aceea că în momentul observării autoturismului condus de victimă a acţionat direcţia intrând pe contrasens în încercarea reflexivă de evitare a obstacolului şi implicit a accidentului. Se susţine că aceasta nu fi produs dacă inculpatul şi-ar fi păstrat direcţia de mers pe direcţia drumului.

Aceasta în condiţiile în care o comisie de trei experţi tehnici:  C.I.E.e  au conchis că stabilirea aportului fiecărui conducător auto în producerea accidentului nu este în competenţa lor şi ieşirea pe contrasens a autotrenului condus de BN a fost consecinţa încercării reflexe de evitare a obstacolului. 

Împrejurarea de a trimite în judecată pe inculpat pentru cele arătate mai sus, este apreciată de către instanţă o eroare judiciară, culpa exclusivă în producerea accidentului aparţinând victimei iar fapta inculpatului nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere din culpă lipsind vinovăţia, ca element constitutiv al infracţiunii.

Argumentele care au sta la baza acestei constatări sunt următoarele: inculpatul circula pe un drum cu prioritate faţă de drumul forestier de pe care venea victima. 

Potrivit dispoziţiilor art 59 din OUG 195/2002 în intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe sine.

Conform art 135 din HG 1391/2006 conducătorii de vehicule trebuie să acorde prioritate la intersecţii nedirijate atunci când pătrund pe un drum Judeţean venind de pe un drum comunal sau local. 

 Dacă victima, venind de pe drumul forestier ar fi oprit la intersecţia cu drumul judeţean, acordând prioritate inculpatului care circula pe drumul prioritar, evident că accidentul nu s-ar fi produs.

Argumentul primului expert MI şi a organele lor parchetului din rechizitoriu, potrivit căruia dacă inculpat şi-ar fi păstrat direcţia de mers pe direcţia drumului accidentul nu s-ar fi produs, nu are nici o logică şi nu este susţinut de nici o prevedere legală.

În cursul judecăţii instanţa a ordonat efectuarea unui supliment de expertiză de către aceeaşi comisie de experţi ce a efectuat expertiza contrarie în cursul urmăriri penale. Concluziile din acest supliment de expertiză sunt clare şi de natură să înlăture orice incertitudini în ce priveşte persoana vinovată de producerea accidentului. De asemenea sunt susţinute de prevederi legale.

Astfel se arată: cauza producerii accidentului rutier a fost nerespectarea de către conducătorul auto  EAI a prevederilor art 167 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr 195/2002. În ce-l priveşte pe inculpat manevra de încercare de ocolire constituie o manevră reflexă de autoconservare firească. 

Raţionamentul organelor parchetului nu este valabil nici într-un context extrajudiciar, întrucât el presupune ca oridecâteori un conducător de autovehicul întâlneşte un obstacol, pe carosabil, pe direcţia sa de mers, să nu-l ocolească ci să continue drumul, întrucât obstacolul are obligaţia să se dea la o parte din cale a sa.

Din analiza probelor ce alcătuiesc dosarul cauzei instanţa reţine că în speţa de faţă lipseşte vinovăţia inculpatului ca trăsătură esenţială a infracţiunii prevăzută de dispoziţiile art 17 din Codul penale. 

În considerarea celor arătate mai sus, a prezumţiei de nevinovăţie a inculpatului în procesul penale prevăzută de dispoziţiile art 23 alin 11 din Constituţia României, art 66 din codul de procedură penală, art 6 alin 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, instanţa va dispune achitarea inculpatului de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă prevăzută de art 178 alin 2 Cod penal.

Potrivit dispoziţiilor art 192 alin 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat însumând 500 lei rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R E Ş T E:

În baza art. 11 pct.2 lit. a Cod de procedură penală raportat la art.10 lit. d Cod de procedură penală dispune achitarea inculpatuluiB.L., fiul lui O şi X, născut la data de  în Marghita, domiciliat în localitatea Marghita, str. Z nr. 1, ap.%, având CNP ………. , fără antecedente penale, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prevăzută de art. 178 alin.2 Cod penal.

În baza art. 192 alin 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare însumând 500 lei rămân în sarcina statului.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru cei prezenţi şi comunicare cu părţile vătămate , moştenitori ai victimei pe nume E> S> jun., partea responsabilă civilmente SC Pegas Oil SRL lipsă.

Pronunţată în şedinţă publică din 14 decembrie 2007.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red G I

Dact  PLI

6 ex/03.01.2008

5

Domenii speta