Depăşirea vitezei legale. Eroare maximă tolerată pentru cinemometre. Consecinţe.

Sentinţă civilă 456 din 28.01.2010


Materia: civilă

Dosar nr. 15435/231/2009

Sent. civ. nr. 456/28.01.2010.

Autor: Judecătoria Focşani – secţia civilă

Contravenţii. Plângere contravenţională. Depăşirea vitezei legale. Eroare maximă tolerată pentru cinemometre. Consecinţe.

Prin sent. civ. nr. 456/28.01.2010 s-a admis în parte plângerea formulată de petentă, s-a dispus înlocuirea sancţiunii complementare a reţinerii permisului de conducere dispusă prin procesul verbal de contravenţie cu sancţiunea complementară a aplicării a 6 puncte de penalizare, menţinându-se ca legale şi temeinice restul prevederilor procesului verbal de contravenţie.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut următoarele

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr. 1772970/27.10.2008 întocmit de SPR Vrancea petenta fost sancţionată contravenţional, în baza art. 102 alin. 2 lit. e) din OUG nr. 195/2002, cu amendă în cuantum de 486 lei şi reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 121 alin. 1 din HG nr. 1391/2006, întrucât în data de 27.10.2008 ora 1640, pe DN 2 – E 85 în afara localităţii Obrejiţa, la km 161 + 500m, petenta a condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare VN-05-VDY, cu viteza de 152 km/h înregistrată pe aparatul radar montat pe autovehiculul cu numărul B-52-JNT.

Constatând că plângerea a fost introdusă în termen legal, în baza art. 35 alin. 1 din OG nr. 2/2001, instanţa a reţinut că procesul verbal a fost legal întocmit, cu respectarea menţiunile obligatorii prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 17 din OG 2/2001.

Cu privire la temeinicia întocmirii procesului verbal de contravenţie, instanţa a constatat că prin cele trei planşe fotografice depuse la dosarul de fond iniţial, atestatul de operator radar ag Cioacătă Lucian şi buletinul de verificare metrologică nr. 0162747/28.08.2008 intimata a făcut dovada că la data şi ora menţionate în cuprinsul procesului verbal de contravenţie, petenta a circulat cu viteza precizată, pe sectorul de drum indicat.

Însă, în temeiul prevederilor art. 3.1.1 lit. c) din Ordinul nr. 301/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML nr. 021 – 05, pentru măsurarea vitezei, în condiţii normale de trafic, pentru cinemometrele care funcţionează atât în regim staţionar, cât şi în regim de deplasare, eroarea maximă tolerată este, în regim de deplasare, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic, de ± 4 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h. În baza art. 102 alin. 3 lit. e) din OUG nr. 195/2002, care a constituit temeiul legal al sancţionării petentei, depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută in clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile.

Având în vedere că, ipotetic, este posibil ca la momentul înregistrării vitezei cu care circula autovehiculul condus de petentă aparatul radar să fi înregistrat o eroare de + 6 km/h, în limita erorilor maxime admise de ± 4 % din valoarea măsurată, situaţie care ar fi atras depăşirea celor 50 km/h la care face referire art. 102 alin. 3 lit. e) din OUG nr. 195/2002 pentru a se dispune şi măsura complementară a reţinerii permisului petentei, instanţa a luat în considerare, la stabilirea sancţiunilor pentru fapta contravenţională săvârşită de petentă, viteza de  146 km/h (152 km/h – 6 km/h).

În consecinţă, în temeiul art. 108 alin. 1 lit. d) din OUG nr. 195/2002 (potrivit căruia depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de 6 puncte de penalizare), art. 102 alin. 2 din acelaşi act normativ (în baza căruia amenda contravenţională prevăzută în clasa a III – a de sancţiuni se aplică şi conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d)) şi prevederilor art. 98 alin. 3 lit. c) în baza cărora clasei  III –a de sancţiuni îi corespund de la 6 la 8 puncte-amendă, instanţa a admis în parte plângerea formulată de petentă şi a dispus înlocuirea sancţiunii complementare a reţinerii permisului de conducere cu sancţiunea complementară a aplicării a 6 puncte de penalizare, menţinând ca legale şi temeinice restul prevederilor procesului verbal de contravenţie.