Proprietate privata

Sentinţă civilă 410 din 20.01.2010


 

 Proprietate

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe reclamanta a chemat în judecată Comuna Comana prin primar solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa  să se constate că  este proprietara  imobilului casă de locuit compusă din 4 camere  şi dependinţe construită pe terenul în suprafaţă de 900 mp , situate în intravilanul comunei Comana, jud. Giurgiu,  prin efectul accesiunii imobiliare. 

Analizând cauza, instanţa reţine că reclamanta este proprietare terenului în suprafaţă de 900 mp situat în comuna Comana, jud, Giurgiu, conform titlului de proprietate nr. 56052/1995 , teren pe care în anul 1962 a construit , împreună cu soţul său, în prezent, decedat, o casă de locuit compusă din 4 camere , şi anexe gospodăreşti. În toată această perioadă reclamanta a exercitat o posesie utilă, adică continuă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar. Potrivit dispoziţiilor art. 492 Cpr civ “ orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului, sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui până ce se dovedeşte din contra”. Sunt relevante în acest sens, declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, care se coroborează cu motivarea reclamantei. În consecinţă, în baza art. 111 Cpr civ ,instanţa va admite acţiunea aşa cum a fost formulată reţinând că reclamanta a devenit proprietar prin  efectul accesiunii imobiliare. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Domenii speta