Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 04.01.2023

CIVIL.DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCŢIILOR

Sentinţă civilă - 31.10.2022

evacuare

Decizie - 22.03.2022

Dovada dreptului de proprietate în litigiile având ca obiect Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

Decizie - 14.03.2022

Atribuirea directă a contractelor de închiriere a pajiştilor din domeniul privat al UAT-urilor. Definirea sintagmei „proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie“

Decizie - 16.02.2022

Trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat al UAT. Exigenţe

Decizie - 04.02.2022

Art.235 alin.3 și 4 din Legea nr.31/1990. Emiterea certificatului constatator de către ONRC

Sentinţă civilă - 08.12.2021

CIVIL.DREPT DE TRECERE.NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART. 617 C.C.

Hotărâre - 29.10.2021

Actiune in constatare

Sentinţă civilă - 31.08.2021

CIVIL.DREPT DE TRECERE.NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART. 617 C.C.

Sentinţă civilă - 07.07.2021

Obligaţia de a face

Sentinţă civilă - 07.07.2021

evacuare

Hotărâre - 25.05.2021

Teren afectat de utilităţi publice anterior intrării în vigoare a noului Cod civil şi a Legii nr. 241/2006. Dreptul la despăgubire al proprietarului terenului aservit

Sentinţă civilă - 13.05.2021

exceptie lipsa de interes hot vc

Hotărâre - 23.03.2021

Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private

Hotărâre - 18.03.2021

Revendicare imobiliară - admisă

Hotărâre - 08.03.2021

Fondul funciar

Sentinţă civilă - 11.02.2021

obligaţia de a face şi pretenţii

Sentinţă civilă - 17.11.2020

fond funciar

Decizie - 05.11.2020

Acţiune având ca obiect constatarea dobândirii prin edificare a dreptului de proprietate asupra construcţiei şi dreptul de superficie asupra terenului.

Sentinţă civilă - 02.11.2020

Evacuare