Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 24.09.2020

Anularea documentației cadastrale urmare a întocmirii acesteia în lipsa procesului verbal de vecinătate

Sentinţă civilă - 20.03.2020

Daune cominatorii - excepţii procesuale

Decizie - 03.10.2019

Lipsa motivelor pentru anularea parțială a unui contract de vânzare cumpărare autentificat. Neîndeplinirea condițiilor necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune tabulară

Decizie - 19.09.2019

Pretenţii plata lipsă folosinţă

Decizie - 11.07.2019

Controlul de nelegalitate al unei hotărâri de guvern pe calea excepției de nelegalitate invocată în recurs. Teren aparținând domeniului public al statului, intrat în proprietatea acestuia prin expropriere

Decizie - 22.05.2019

Drept de superficie. Aplicarea legii în timp. Dovada existenţei acordului proprietarului terenului. Principiul bunei credințe

Decizie - 22.05.2019

Uzucapiune. Irelevanţa aplicării dispoziţiilor legilor fondului funciar cât timp aceste legi nu exclud posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune

Sentinţă civilă - 22.05.2019

Revendicare imobiliară - Excepţia autorităţii de lucru judecat

Sentinţă civilă - 16.05.2019

Rectificare titlu de proprietate

Decizie - 07.05.2019

Proprietate privată. Acţiune civilă pentru emiterea deciziei de compensare. Dosar înregistrat la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor la data de 01.08.2014. Prematuritate. Ordinea de soluţionare a dosarelor. Jurisprundenţa CEDO

Decizie - 28.03.2019

Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă, urmare a decesului părţii reclamante

Decizie - 27.03.2019

Aplicarea criteriului valoric pentru stabilirea instanţei competente material a soluţiona acţiunea având ca obiect desfiinţarea unor acte de reconstituire a dreptului de proprietate privată.

Sentinţă civilă - 18.03.2019

Evacuare

Sentinţă civilă - 28.01.2019

Constatarea dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii de lungă durată

Decizie - 16.01.2019

Obligația persoanei care se consideră îndreptățită la măsuri reparatorii în considerarea Legii nr. 10/20001 de a proba că ea personal ori un antecesor al său pe care l-a moștenit avea calitatea de proprietar al imobilului preluat

Sentinţă civilă - 14.11.2018

Pretenţii

Decizie - 18.10.2018

1.Contestaţie la Legea 10/2001; formularea notificării după împlinirea termenului prevăzut de Lega nr.10/2001; decăderea reclamantei din dreptul de a mai solicita măsuri reparatorii în temeiul acestei legi

Sentinţă civilă - 25.07.2018

acţiune în constatare

Sentinţă civilă - 04.07.2018

Hotârăre care să ţină loc de act autentic respinsă - lipsă drept de proprietate co-schimbaş.

Sentinţă civilă - 13.06.2018

Hotârăre care să ţină loc de act autentic. Admis în parte - teren extravilan neînscris în cartea funciară.