Abuz de încredere

Hotărâre 289 din 20.10.2006


TIP SPEŢĂ: SENTINŢĂ PENALĂ

TITLU: ABUZ DE ÎNCREDERE

NR. 289

DATA: 20 OCTOMBRIE 2006

AUTOR: JUDECĂTORIA LUDUŞ

DOMENII ASOCIATE:

J U D E C Ă T O R I A,

Deliberand asupra cauzei penale de faţă instanţa constată următoarele:

Prin plangerea prealabilă, adresată postului de Poliţie *** la data de *** , înregistrată la Judecătoria Luduş sub nr. *** din data de  *** 2006 , partea vătămată  *** a solicitat tragerea la răspundere penală a inculpatului  ***, pentru savarşirea infracţiunii de “abuz de încredere” ,faptă prevăzută şi pedepsită de art. 213 alin.1 C.pen.

Din cuprinsul plangerii rezultă  că partea vătămată a încheiat la data de *** 2006 o convenţie de vânzare-cumpărare cu inculpatul, prin care  au stabilit, potrivit susţinerilor părţii vătămate  ca, aceasta să cumpere o vacă de la  ***. Partea  vătămată arată că a achitat inculpatului  avansul de  200 lei, a primit  vaca, urmând ca la data de ***2006  să achite diferenţa de preţ.  Se mai  arată că a doua zi  partea vătămată  a restituit  vaca, dar nu a primit  de la inculpat  avansul de preţ.

Solicită cercetarea inculpatului pentru infracţiunea de  „abuz de încredere”.

În declaraţia dată în faţa organului de urmărire penală, partea vătămată a precizat că solicită restituirea  sumei de 200 lei.

La termenul de judecată din data de  ***, în şedinţă publică,  s-a luat act de  declaraţia părţii vătămate prin care a arătat că înţelege să-şi retragă plangerea prealabilă împotriva inculpatului .

Instanţa,văzand că pentru fapta de“abuz de încredere” , prevăzută şi pedepsită de art. 213 alin.1 C.pen., pentru care inculpatul a fost chemat în judecată, acţiunea penală se pune în mişcare la plangerea prealabilă a părţii vătămate şi că retragerea plangerii înlătură răspunderea penală, urmează ca în baza  dispoziţiilor  art.11 pct.2,litera “b” raportat la art.10 lit.”h” C.pr.pen., să pronunţe încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului ***.

Văzând  dispoziţiile art.346 alineat  4 Cod procedură penală  instanţa nu va  soluţiona  latura civilă.

Văzand şi  dispoziţiile art.192 pct.2 lit.”c” Cod procedură penală privind cheltuielile judiciare avansate de către  stat, va obliga partea vătămată la plata sumei de *** lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

Domenii speta