Art.334 Noul Cod Penal

Sentinţă penală 30/2015 din 26.02.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MOTRU

Punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat

(art.334 Cod penal)

Instanţa a dispus condamnarea inculpatului cu aplicarea dispoziţiilor art.396 alin.10 teza a II-a Cod procedură penală, în sensul că a procedat la reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, după ce anterior a respins cererea inculpatului de judecare a cauzei în condiţiile art.375 alin.1 şi 2 Cod procedură penală. Totodată instanţa a aplicat dispoziţile art.15 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Noul Cod penal în sensul că  a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată inculpatului printr-o sentinţă penală pronunţată anterior intrării în vigoare a Noului Cod penal.

Prin rechizitoriul nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru, inculpatul C. S. N. a fost  trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. 1 Cod penal şi art. 335 alin. 1  Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.1 din Codul penal şi art. 38 alin. 1 din Codul penal.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Motru sub nr. …../263/2014.

În actul de sesizare s-a reţinut în fapt că la data de 11.05.2014, orele 17:00, organele de poliţie au depistat pe DJ 671 B, pe raza com. G., sat G., jud, Gorj, pe numitul C. S. N., care, deşi nu poseda permis de conducere, conducea din direcţia C. în direcţia I. mopedul de culoare roşie marca Aprilia cu seria ……, neînmatriculat şi neînregistrat în circulaţie, iar la testarea sa cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta consumase alcool, rezultatul testului fiind de 0,37 mg/l alcool pur în aerul expirat.

S-a mai reţinut faptul că inculpatul a achiziţionat mopedul descris mai sus în cursul lunii mai 2014 de la numitul Ş. I.D. şi prin cererea nr. …../09.05.2014 a solicitat Primăriei com. G., jud. Gorj, înregistrarea în circulaţie a mopedului.

De asemenea, s-a mai arătat că, fără să mai aştepte soluţionarea cererii, în data de 11.05.2014, inculpatul a condus mopedul pe traseul de la domiciliul său până la stadionul din com. G. şi retur. La întoarcere, a fost oprit de către organele de poliţie pentru control, constatându-se că mopedul nu figurează înmatriculat sau înregistrat în circulaţie, că inculpatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi că acesta consumase şi băuturi alcoolice înainte de a conduce.

În continuare, s-a arătat că din documentele existente în arhiva Primăriei Comunei G., jud. Gorj, rezultă că mopedul a fost înregistrat în circulaţie începând cu data de 26.05.2014 sub nr. …..

Totodată, s-a arătat că, din adresa nr. ……/23.05.2014 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Gorj rezultă că inculpatul C. S. N. nu figurează ca posesor al permisului de conducere auto.

Inculpatul a recunoscut că a condus mopedul pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere şi fără ca mopedul să fie înregistrat în circulaţie, precum şi faptul că a consumat alcool înainte de a conduce mopedul, aspecte confirmate şi de martorul P. P. N., şi a precizat că efectuase o reparaţie la moped şi l-a condus pe drumurile publice pentru a-l testa.

În procedura camerei preliminare, s-a procedat la verificarea legalităţii actului de sesizare a instanţei, a probelor şi a actelor de urmărire penală efectuate în cursul urmăririi penale, fiind constatată legalitatea lor, prin încheierea din camera de consiliu de la 05.09.2014.

 Pe parcursul judecăţii, inculpatul la termenul din data de 09.10.2014 a recunoscut şi regretat comiterea faptelor astfel cum au fost reţinute prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru şi a solicitat ca judecata să se desfăşoare doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală care prevăd posibilitatea reducerii limitelor de pedeapsă prevăzute de legea penală.

A declarat că la data de 11.05.2014 a condus pe raza com. G., pe drumul public, un moped de culoare roşie, marca Aprilia, neînmatriculat şi neînregistrat în circulaţie şi fără a poseda permis de conducere.

A menţionat în aceeaşi declaraţie că a condus mopedul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Instanţa, rămânând în pronunţare, cu ocazia deliberării a observat probele administrate în cauză şi a apreciat, atât în interesul aflării adevărului, sub toate aspectele, şi îndeosebi în interesul inculpatului, necesară reluarea cercetării judecătoreşti în vederea completării probatoriului pentru noi lămuriri, astfel că a repus cauza pe rol şi la termenul din data de 06. 11.2014, după ce a pus în discuţia părţilor, în baza art. 375 alin. 3 rap. la art. 374 alin. 10 din Codul de procedură penală, a respins cererea inculpatului de judecare a cauzei doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a dispus, din oficiu, în virtutea rolului activ şi pentru protejarea intereselor inculpatului, înaintarea  unei adrese către Registrul Auto Român pentru a comunica în ce categorie de vehicule se încadrează vehiculul condus de inculpat, conform caracteristicilor tehnice rezultate din documentele existente la dosarul cauzei, către  IPJ Gorj – Serviciul Rutier pentru a comunica dacă pentru tipul de vehicul condus de inculpat era necesară obţinerea permisului de conducere şi ce categorie,  precum şi către Primăria Comunei G. pentru a înainta toate actele certificate care au stat la baza înregistrării vehiculului condus de inculpat după cum urmează: certificat de înmatriculare, actul de proprietate asupra vehiculului, dovada efectuării inspecţiei tehnice, cartea de identitate a vehiculului.

Totodată au fost efectuate în cauză verificări cu privire la antecedentele penale ale inculpatului la dosarul cauzei fiind depus un referat de către Biroul de Executări Penale al Judecătoriei Motru, respectiv sentinţa penală nr. …../22.06.2011 pronunţată de Judecătoria Motru în dosar nr. …./263/2011.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 11.05.2014, orele 17:00, organele de poliţie au depistat pe DJ 671 B, pe raza com. G., sat G., jud, Gorj, pe numitul C. S. N., care, deşi nu poseda permis de conducere, conducea din direcţia C. în direcţia I. mopedul de culoare roşie marca Aprilia cu seria ……….., neînmatriculat şi neînregistrat în circulaţie, iar la testarea sa cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta consumase alcool, rezultatul testului fiind de 0,37 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Se reţine faptul că inculpatul a achiziţionat mopedul descris mai sus în cursul lunii mai 2014 de la numitul Ş. I. D. iar prin cererea nr. ……/09.05.2014 a solicitat Primăriei com. G., jud. Gorj, înregistrarea în circulaţie a mopedului şi, fără să mai aştepte soluţionarea cererii, în data de 11.05.2014, inculpatul a condus mopedul pe traseul de la domiciliul său până la stadionul din com. G. şi retur. La întoarcere, a fost oprit de către organele de poliţie pentru control, constatându-se că mopedul nu figurează înmatriculat sau înregistrat în circulaţie, că inculpatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi că acesta consumase şi băuturi alcoolice înainte de a conduce.

În continuare, din documentele existente în arhiva Primăriei Comunei G., jud. Gorj, rezultă că mopedul a fost înregistrat în circulaţie începând cu data de 26.05.2014 sub nr. ……...

Totodată, din adresa nr. ……/23.05.2014 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Gorj rezultă că inculpatul C. S. N. nu figurează ca posesor al permisului de conducere auto.

De asemenea din răspunsurile primite în cursul judecăţii din partea Registrului Auto Român, IPJ Gorj Serviciul rutier şi Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a rezultat că vehiculul condus de inculpat, motociclul marca Aprilia, constituie moped pentru care este necesară obţinerea unui permis de conducere auto.

Inculpatul a recunoscut că a condus mopedul pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere şi fără ca mopedul să fie înregistrat în circulaţie, precum şi faptul că a consumat alcool înainte de a conduce mopedul, aspecte confirmate şi de martorul P. P. N., şi a precizat că efectuase o reparaţie la moped şi l-a condus pe drumurile publice pentru a-l testa.

Din cele expuse, instanţa reţine ca dovedit faptul că inculpatul este autorul faptelor pentru care este cercetat, cu respectarea condiţiilor de vinovăţie cerute de lege, existând suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

În consecinţă, se reţine că probatoriul administrat în cauză relevă existenţa infracţiunilor şi vinovăţia inculpatului.

În drept, faptele inculpatului C. S. N. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de punere în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat şi conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, fapte prev. de art. 334 alin. 1 Cod Penal şi art. 335 alin. 1 Cod Penal, săvârşite în concurs real potrivit art. 38 alin. 1 Cod Penal.

În ceea ce priveşte latura obiectivă, elementul material al laturii obiective al infracţiunilor menţionate mai sus s-a realizat prin conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără ca acesta să fie înmatriculat potrivit legii şi fără permis de conducere auto.

Urmarea imediată constă în încălcarea relaţiilor sociale referitoare la circulaţia pe drumurile publice.

 Totodată, instanţa reţine că între acţiunea inculpatului şi urmarea periculoasă există legătură de cauzalitate, prin însăşi săvârşirea faptelor, ce reprezintă infracţiuni de pericol. Sub aspectul laturii subiective se constată că inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie directă, cunoscând împrejurarea că autovehicului pe care l-a condus este neînmatriculat şi că nu deţinea permis de conducere.

Se constată că prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut săvârşirea faptelor în stare de recidivă, conform art. 41 alin.1 din Codul Penal, numai că în conformitate cu dispoziţiile sentinţei anterioare nr. ……/22.06.2011 pronunţată în dosar nr. ……./263/2011 al Judecătoriei Motru, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare, de unde rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 41 alin. 1 Cod penal, care prevede ca săvârşirea noii infracţiuni să aibă loc după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an.

Având în vedere că inculpatul a săvârşit faptele reţinute în prezenta cauză, în termenul de încercare stabilit prin sentinţa menţionată mai sus, de 2 ani şi 8 luni, înainte ca pedeapsa de 1 an aplicată prin aceeaşi sentinţă să fie executată sau considerată ca executată, instanţa reţine aplicabile în cauza de faţă dispoziţiile art. 44 alin. 1 Cod penal, referitoare la pluralitatea intermediară, astfel că, în baza art. 386 Cod procedură penală, va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracţiunile prevăzute de art. 334 alin. 1 Cod Penal şi art. 335 alin. 1 Cod Penal, cu aplicarea art. 41 alin.1 din Codul penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal în infracţiunile prevăzute de art. 334 alin. 1 Cod penal şi art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 44 alin.1 din Codul penal şi art. 38 alin. 1 Cod Penal.

 La individualizarea sancţiunii şi proporţionalizarea acesteia, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 74 alin. 1 Noul Cod Penal, în conformitate cu care stabilirea pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii şi periculozitatea infractorului care se evaluează în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe produse, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Astfel, vor fi avute în vedere dispoziţiile din partea generală a Codului penal privind, concursul de infracţiuni, limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunile reţinute, gradul ridicat de pericol social al infracţiunilor dat de modalitatea concretă de săvârşire ( inculpatul a condus autovehiculul fiind sub influenţa băuturilor alcoolice ), relaţiile sociale încălcate. De asemenea instanţa va avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului care are antecedente penale, de atitudinea procesuală a inculpatului care a recunoscut săvârşirea infracţiunilor.

Instanţa, reţinând aceeaşi situaţie ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de inculpat, va admite cererea inculpatului C. S. N., privind judecarea sa, potrivit prevederilor prevăzute de art. 375 alin. 1 şi 2  Cod procedură penală, doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere depuse la instanţă, în sensul că se impune reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului, instanţa revenind, astfel, asupra soluţiei de respingere a cererii inculpatului adoptată la termenul din data de 06. 11.2014, pentru a scoate în evidenţă atitudinea sinceră a inculpatului care nu a mai solicitat probe în afara celor administrate în cursul urmăririi penale, precum şi pentru a da eficienţă deplină comportamentului său cooperant.

Procedând astfel se reţine că nu au fost încălcate drepturile inculpatului, având în vedere că acesta a fost ascultat nemijlocit în faţa instanţei cu respectarea tuturor garanţiilor procesuale legale, în prezenţa procurorului, cu atât mai mult cu cât a recunoscut infracţiunile reţinute în actul de sesizare a instanţei şi nu a contestat probele administrate în cursul urmăririi penale.

Cu ocazia deliberării instanţa, neavând dubii cu privire la faptele descrise în rechizitoriu şi recunoscute de inculpat, la împrejurările şi modalitatea de comitere a acestora, a considerat totuşi necesară emiterea unor adrese către instituţiile abilitate pentru individualizarea exactă a vehiculului condus de inculpat, în vederea circumstanţierii certe a elementelor constitutive ale infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului.

 Răspunsurile primite din partea instituţiilor solicitate în cursul judecăţii, îmbrăcând forma scrisă, se observă că, potrivit clasificării mijloacelor de probă prevăzută în codul de procedură penală, nu reprezintă altceva decât înscrisuri, singurele mijloace de probă acceptate în procedura simplificată prev. de art. 375 cod procedură penală, astfel că, pentru a da eficienţă deplină comportamentului sincer al inculpatului, instanţa va reveni asupra propriei soluţii şi va admite cererea inculpatului privind judecarea sa, potrivit prevederilor prevăzute de art. 375 alin. 1 şi 2  Cod procedură penală, doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere depuse la instanţă, bineînţeles şi cu luarea în seamă a înscrisurilor administrate din oficiu de către instanţă.

 În raport de împrejurarea că inculpatul nu a contestat probele administrate în cursul urmăririi penale, că nu au fost solicitate noi probe nici de inculpat şi nici de procuror, instanţa observă că procedând în felul arătat mai sus nu a adus o vătămare inculpatului, ci dimpotrivă se poate observa că pentru protejarea efectivă a intereselor acestuia, instanţa a manifestat rol activ şi a depus toate diligenţele pentru stabilirea exactă a situaţiei de fapt şi de drept cu care a fost învestită să judece.

 În continuare, constatând că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului există, că au fost săvârşite de acesta cu vinovăţia specifică, în baza art. 334 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 44 alin 1. Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna inculpatul C. S. N., la pedeapsa închisorii de 9 luni.

 În baza art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 44 alin 1. Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna inculpatul C. S. N., la pedeapsa închisorii de 9 luni.

 Va constata că infracţiunile menţionate mai sus au fost săvârşite în concurs real, conform art. 38 alin.1 Cod penal, astfel că, în baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va contopi pedepsele şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 9 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 3 luni, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă a închisorii de 1 an.

 În temeiul art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Noul Cod penal, cu aplicarea art. 83 Cod penal din 1969, va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. …../2011 a Judecătoriei Motru pronunţată în dosar nr. ……/263/2011 si va dispune executarea acesteia alăturat pedepsei aplicate prin prezenta hotărâre, urmând ca în final inculpatul sa execute o pedeapsa de 2 ani închisoare, în regim de detenţie.

Inculpatului îi vor fi interzise drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b din Codul penal din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. ……./2011 a Judecătoriei Motru pronunţată în dosar nr. ……./263/2011.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, va obliga pe inculpat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.