Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 3860 din 17.09.2014


Contestaţie la executare. Motivare măsuri asiguratorii.

Dosar nr. 7000/55/2014

Prima instanţă :

A respins contestaţia la executare formulată împotriva unor măsuri asigurătorii, arătând că organul financiar a emis un act administrativ  valabil din perspectiva art. 46 C. pr. fisc.  care, deşi lapidar motivat, cuprinde motivele de fapt al intimatului, motive care sunt de altfel conforme cu realitatea, cât timp contestatoarea nu are o conduită fiscală conformă cu legea.

Instanţa de apel :

A admis apelul contestatoarei şi a anulat decizia de instituire a măsurilor asigurătorii; s-a arătat că motivarea corespunzătoare a măsurilor dispuse prin acte administrative fiscale nu se poate face generic, ci numai cu referiri concrete la pericolul de risipire a patrimoniului, numai astfel fiind respectată voinţa legiuitorului ca astfel de măsuri să nu se instituie de drept, ci numai excepţional.