Infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

Sentinţă penală 7 din 10.09.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SĂVENI

Şedinţa publică de la 17  noiembrie 2014

Completul constituit din:

PREŞEDINTE XXXXXX

Grefier XXXXXX

Ministerul Public  Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni este reprezentat prin procuror XXXXXX

SENTINŢA PENALĂ NR.

Pe rol judecarea cauzei Penal privind pe inculpat XXXXXX şi pe parte civilă XXXXXX, având ca obiect infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006).

Dezbaterile asupra fondului s-au desfăşurat în şedinţa publică din data de 10 noiembrie 2014 când s-au pus concluzii la fond care au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă penală, fiind înregistrate cu mijloace tehnice audio şi când instanţa văzând că pentru deliberare are nevoie de un timp mai îndelungat, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de astăzi, când în aceeaşi compunere,

I N S T A N Ţ A

Asupra acţiunii penale de faţă,

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni nr. 853/P/2013 din data de 13.03.2014, înregistrat pe rolul Judecătoriei Săveni sub nr. 518/297/2014, la data de 14.03.2014, inculpatul XXXXXX, fiul lui XXXXXX, născut la data de XXXXXX în loc. XXXXXX, cu acelaşi domiciliu, legitimat cu paşaportul simplu moldovenesc nr. XXXXXX, fără antecedente penale, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, respectiv „deţinerea, transportul bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 prev. de art. 270 al. 3 din Legea 86/2006, constând în aceea că, în data de 12.07.2013, a transportat cu autoturismul având numărul de înmatriculare XXXXXX, cantitatea totală de 2800 pachete de ţigarete, marca Wiston, de provenienţă Republica Moldova, cauzând astfel un prejudiciu în sumă de 25056 lei.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă:

- Procesul-verbal de sesizare din oficiu şi proces verbal de constatare (f. 6-8 ds.);

- Adresa Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi (f. 9-13 ds.);

- Declaraţii suspect  (f. 14-15 ds);

- Declaraţii martor (f. 16-17 ds);

- Proces verbal de examinare auto şi planşe foto (f. 18-26 ds);

- Proces verbal de numărare (f. 28 ds);

- Proces verbal indisponibilizare (f. 27 ds).

Prin Încheierea din data 17 aprilie 2014, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 853/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni, fiind respectate dispoziţiile art. 328 C.proc.pen., a administrării probelor, precum şi actelor de urmărire penală şi, de asemenea, a dispus începerea judecăţii privind pe inculpatul XXXXXX, cetăţean moldovean, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, respectiv „deţinerea, transportul bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”, prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, parte civilă fiind XXXXXX

XXXXXX s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de sumei 29.565 lei, (din care 1.779 lei taxe vamale, 21.012 accize, 6.774 TVA), reprezentând despăgubiri materiale către partea civilă, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR începând cu 12.07.2013 şi până la achitarea efectivă a despăgubirilor.

Inculpatul nu a putut fi audiat după punerea în mişcare a acţiunii legale, deşi a fost legal citat, nu s-a prezentat la locul indicat în citaţii. 

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul, legal citat, nu s-a prezentat în instanţă pentru a fi ascultat.

Audiat în instanţă, martorul XXXXXX şi-a menţinut declaraţiile date la urmărirea penală. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine ca temeinic dovedită următoarea situaţie de fapt:

În ziua de 12.07.2013, în jurul orei 19:30, un echipaj al poliţiei de frontieră din cadrul STPF Botoşani, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe DN 29, la intersecţia ce face legătură dintre localităţile Ungureni, Răchiţi şi Gulioaia, jud. Botoşani, în locul denumit popular „La table”, a oprit în trafic pentru verificare autoturismul cu numărul de înmatriculare  XXXXXX, ce era condus de inculpatul XXXXXX, cetăţean din Republica Moldova.

După  examinarea amănunţită a autoturismului s-au constatat modificări ale caroseriei, fapt ce a determinat conducerea inculpatului şi a autoturismului la sediul STPF Botoşani, iar la un control amănunţit au fost descoperite mai multe modificări ale caroseriei, ce conţineau ţigări de provenienţă Republica Moldova.

După inventarierea pachetelor de ţigări transportate de către învinuit cu autoturismul amintit mai sus, a rezultat o cantitate totală de 2800 pachete de ţigarete de provenienţă Republica Moldova marca Winston.

Din conţinutul adresei nr. 20425/BTV/17.07.2013, al Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi rezultă că valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat este de 29565 lei, din care 1779 lei – taxe vamale; 21012 lei – accize şi 6774 lei – T.V.A., sumă cu care s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Autoturismul cu numărul de înmatriculare XXXXXX, cu ajutorul căruia a transportat bunurile provenite din contrabandă a fost indisponibilizat si sigilat la sediul STPF Botoşani, ca şi mijloc material de probă.

Cele 2800 pachete de ţigarete de provenienţă Republica Moldova marca Winston au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor fiind depuse la camera de corpuri delicte a S.T.P.F. Botoşani, aşa cum reiese din dovada de primire seria AAA nr. 03828din 15.07.2013.

În timpul urmăririi penale, inculpatul nu a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa, relatând că a împrumutat pentru scurt timp autoturismul de la proprietarul acestuia şi nu avea cunoştinţă despre ţigările descoperite în locaşurile ascunse, fapt greu de crezut în situaţia în care contractul de comodat încheiat de către proprietarul autoturismului cu inculpatul îi dă acestuia din urmă dreptul de a-l folosi pe o perioadă de 5 ani.

Inculpatul nu a putut fi audiat după punerea în mişcare a acţiunii legale, deşi a fost legal citat, nu s-a prezentat la locul indicat în citaţii. 

În drept, fapta inculpatului XXXXXX care, în data de 12.07.2013, a transportat cu autoturismul având numărul de înmatriculare XXXXXX, cantitatea totală de  2800 pachete de ţigarete, marca Wiston, de provenienţă Republica Moldova, cauzând astfel un prejudiciu în sumă de 25056 lei părţii civile ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „contrabandă” prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului, instanţa va ţine cont de criterii generale de individualizare a pedepselor, de gradul concret de pericol social al faptei relevat în modul de comitere, de cuantumul prejudiciului cauzat şi nerecuperat, dar şi de persoana inculpatului care nu a recunoscut comiterea faptei, este în vârstă de 32 de ani, fără ocupaţie, căsătorit, fără antecedente penale.

În conformitate cu dispoziţiile art. 5 Cod penal, „ în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii şi până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă”, instanţa apreciind că în cauza de faţă legea penală veche este mai favorabilă.

În consecinţă , ţinând cont de toate aceste aspecte, instanţa în baza art. art. 270 alin. 3 C. vamal, art. 74 alin. 1 lit. a C.pen./1968, art. 76 alin. 1 lit. d C.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., va condamna inculpatul XXXXXX la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pe care o apreciază ca fiind suficientă pentru atingerea rolului şi scopului pedepsei, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă de ţigări respectiv „deţinerea(…) şi transportul(…) bunurilor(…) care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea(…) sunt destinate săvârşirii contrabandei”, cu aplicarea legii mai favorabile (fapta din 12.07.2013).

Având în vedere implicaţiile socio-morale ale faptei săvârşite, instanţa, în baza dispoziţiilor art. 71 alin. 1, 2 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 şi Dec. nr. 24/2007 a ÎCCJ va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. (a) teza a II-a şi lit. (b) C.pen./1969.

În ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a executării pedepsei, instanţa, având în vedere toate considerentele prezentate mai sus, în baza art. 81 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 1 din L. nr. 187/2012 va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 2 din L. nr. 187/2012.

În temeiul art. 71 alin. (5) C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012  instanţa va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 84 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa va constata că XXXXXX s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de sumei 29.565 lei, (din care 1.779 lei taxe vamale, 21.012 accize, 6.774 TVA), reprezentând despăgubiri materiale către partea civilă, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR începând cu 12.07.2013 şi până la achitarea efectivă a despăgubirilor.

Având în vedere situaţia de fapt dovedită în cauză şi înscrisurile depuse la dosar de partea civilă, instanţa îşi însuşeşte modalitatea de calcul a prejudiciului (conform anexei aflată la fila 13 dosar u.p.) şi în baza disp. art. 19 şi 397 C.pr.pen. raportat la art.1357 alin.(1) Cod civil, va admite acţiunea civilă formulată de ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi va obliga inculpatul la plata sumei 29.565 lei (din care 1.779 lei taxe vamale, 21.012 accize, 6.774 TVA) reprezentând despăgubiri materiale către partea civilă, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR începând cu 12.07.2013 şi până la achitarea efectivă a despăgubirilor.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. a C.pen./1968 va dispune confiscarea de la inculpat a 2.800 pachete ţigări „Winston”, cu timbru de acciză Rep. Moldova, aflate în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. 08969/15.07.2013.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. c C.pen./1968 va dispune confiscarea de la inculpat a autoturismului marca „Citroen” tip „Xsara Picasso”, de culoare verde, nr. de înmatriculare XXXXXX serie şasiu XXXXXX, proprietatea numitului XXXXXX,  în posesia inculpatului conform Contractului de comodat nr. 5913/11.07.2013 încheiat la BNP „Nimerenco Silvia” din or. Edineţ Rep. Moldova, aflat în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. 08969/15.07.2013, aflat în Camera Corpuri Delicte Auto a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. 03828/15.07.2013.

În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. va obligă inculpatul la 700 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocat oficiu XXXXXX, de la cercetarea judecătorească, în sumă de 200 lei, deleg. nr. 48/2014, rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către B.A. Botoşani.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. art. 270 alin. 3 C. vamal, art. 74 alin. 1 lit. a C.pen./1968, art. 76 alin. 1 lit. d C.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul XXXXXX (cetăţean moldovean, fiul lui XXXXXX, născut la data de XXXXXX în loc. XXXXXX, CNP XXXXXX, fără antecedente penale, cu domiciliul în loc XXXXXX) la o pedeapsă de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă de ţigări respectiv „deţinerea(…) şi transportul(…) bunurilor(…) care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea(…) sunt destinate săvârşirii contrabandei”, cu aplicarea legii mai favorabile (fapta din 12.07.2013).

În baza art. 81 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 1 din L. nr. 187/2012 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 2 din L. nr. 187/2012.

În baza dispoziţiilor art. 71 alin. 1, 2 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 şi Dec. nr. 24/2007 a ÎCCJ aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. (a) teza a II-a şi lit. (b) C.pen./1969 iar în temeiul art. 71 alin. (5) C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 suspendă executarea acesteia pe durata suspendării executării pedepsei închisorii.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 84 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile.

Admite acţiunea civilă formulată de ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă inculpatul la plata sumei 29.565 lei (din care 1.779 lei taxe vamale, 21.012 accize, 6.774 TVA) reprezentând despăgubiri materiale către partea civilă, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR începând cu 12.07.2013 şi până la achitarea efectivă a despăgubirilor.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. a C.pen./1968 dispune confiscarea de la inculpat a 2.800 pachete ţigări „Winston”, cu timbru de acciză Rep. Moldova, aflate în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. 08969/15.07.2013.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. c C.pen./1968 dispune confiscarea de la inculpat a autoturismului marca „Citroen” tip „Xsara Picasso”, de culoare verde, nr. de înmatriculare XXXXXX, serie şasiu XXXXXX, proprietatea numitului XXXXXX,  în posesia inculpatului conform Contractului de comodat nr. 5913/11.07.2013 încheiat la BNP „Nimerenco Silvia” din or. Edineţ Rep. Moldova, aflat în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. 08969/15.07.2013, aflat în Camera Corpuri Delicte Auto a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. 03828/15.07.2013.

În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. obligă inculpatul la 700 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocat oficiu XXXXXX, de la cercetarea judecătorească, în sumă de 200 lei, deleg. nr. 48/2014, rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către B.A. Botoşani.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 17 noiembrie 2014.