Inculpat minor. Aplicarea măsurii educative neprivative de libertate a

Decizie 36/MP din 17.03.2015


 Curtea constată că singura sancţiune care se poate aplica în prezentul dosar inculpatului minor

este o măsură educativă neprivativă de libertate, raportat la prev. art.114 alin.(1) cod penal: „Faţă de

minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură

educativă neprivativă de libertate.”

 Curtea reţine că măsurile educative neprivative de libertate care pot fi aplicate inculpaţilor

minori sunt cele prev. de art.115 alin.(1) pct.1 lit.a)-d) cod penal:

„1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt:

 a) stagiul de formare civică;

 b) supravegherea;

 c) consemnarea la sfârşit de săptămână;

 d) asistarea zilnică.”

Art.120 Cod penal

Art. 16 alin.(3) lit. a) Cod penal

Art.114 alin.(1) Cod penal

Constată că prin sentinţa penală nr. 3530 din data de 10.11.2014 pronunţată de

Judecătoria Medgidia, în dosarul penal nr. 5559/256/2014, s-a hotărât:

„În baza art. 124 Cod penal pentru infracţiunea de furt calificat prev. de prev. de

art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b şi d Cod penal;

 Ia faţă de inculpatul minor [...] măsura educativă a internării într-un centru

educativ pe o durată de 1 an cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei

hotărâri.

Atrage atenţia inculpatului minor asupra dispoziţiilor art. 124 alin 3 Cod penal.

Ia act că persoana vătămată [...] nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Admite acţiunile civile formulate de părţile civile [...], [...], Primăria mun.

Medgidia, [...].

În baza art. 19-25 şi 397 cod pr.pen. raportat la art. 1349, art. 1357, art. 1372 cod

civ.:

Obligă pe inculpatul [...] în solidar cu părţile responsabile civilmente [...] şi

[...], la plata despăgubirilor civile după cum urmează:

- către partea civilă [...] suma de 1.000 lei despăgubiri materiale;

3

- către partea civilă [...] suma de 610 lei despăgubiri materiale;

- către partea civilă Primăria mun. Medgidia suma de 500 lei despăgubiri materiale;

- către partea civilă [...] suma de 240 lei despăgubiri materiale.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b cod pen.

Dispune confiscarea în folosul statului, a bunurilor ridicate de organele de poliţie

din Poliţiei Medgidia potrivit Dovezii seria [...], din data de 19.07.2013, respectiv o

şurubelniţă.

În baza art.272 alin.1 Cod procedură penală;

Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa a

sumei de 200 lei – onorariu avocat din oficiu pentru avocat Roman Ramona– delegaţie

nr. 1389/2014 - din cursul urm. pen.

Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa a

sumei de 200 – onorariu avocat din oficiu pentru avocat Roşculeţ Liliana– delegaţie nr.

1999/2014.

În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală;

Obligă inculpatul, în solidar cu părţile responsabile civilmente [...] şi [...],

către stat, la plata sumei de 800 lei cu titlul de cheltuieli judiciare.”

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

La data de 22.05.2012, persoana vătămată [...] a sesizat prin plângere Poliţia

mun. Medgidia cu privire la faptul că în noaptea precedentă persoane necunoscute au

forţat portiera stânga faţă a autoturismului său Dacia Logan şi au sustras din habitaclu

panoul frontal detaşabil al cd player-ului şi un cablu de încărcător GPS, prejudiciul

suferit fiind în cuantum total de 700 de lei.

Echipa operativă care s-a deplasat la faţa locului a constatat faptul că butucul

portierei stânga faţă a autoturismului persoanei vătămate era distrus iar în habitaclu au

fost identificate diverse documente răvăşite de autor. De la faţa locului au fost ridicate 6

urme papilare.

Urmele papilare prelevate au fost implementate în baza de date AfisMorphotrak,

stabilindu-se că acestea corespund cu impresiunile papilare ale inculpatului [...].

Din concluziile raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 92493 din data de

24 august 2012 întocmit de Serviciul Criminalistic Constanţa rezultă că 4 din cele 6 urme

papilare prelevate cu prilejul investigării criminalistice a locului faptei au fost create de

inculpatul [...]. Una dintre acestea a fost ridicată din interiorul autoturismului.

La data de 22 iunie 2012 persoana vătămată [...] a sesizat prin plângere Poliţia

mun. Medgidia cu privire la faptul că în noaptea precedentă persoane necunoscute au

forţat portiera dreapta faţă a autoturismului său Dacia Logan şi au sustras din habitaclu 3

telefoane mobile şi un memory stick care se aflau în torpedou.

Cercetarea locului faptei a relevat acelaşi mod de operare, respectiv forţarea

încuietorii portierei.

4

Una din urmele papilare prelevate conţinea suficiente elemente pentru

identificarea autorului însă implementarea ei în baza de date AfisMorphotrak nu a

furnizat nicio compatibilitate.

La data de 14 septembrie 2012 persoana vătămată [...] a sesizat prin plângere

Poliţia mun. Medgidia cu privire la faptul că în noaptea precedentă persoane necunoscute

i-au sustras din autoturismul Dacia Logan un modulator radio-fm cu telecomandă, o

lanternă şi un memory stick, prejudiciul suferit fiind în cuantum total de 700 de lei.

Cercetarea locului faptei a relevat acelaşi mod de operare, respectiv forţarea

încuietorii portierei.

În aceeaşi zi s-a constatat că în noaptea precedentă au fost sustrase bunuri şi din

autoturismul de serviciu al Primarului mun Medgidia, modul de operare fiind identic

(forţarea cu un obiect ascuţirt a butucului portierei). Din această maşină a fost sustras

cricul.

La data de 14 septembrie 2012, inculpatul a declarat că în noaptea precedentă a

forţat sistemele de închidere ale celor două autoturisme şi a sustras monede şi gumă de

mestecat dintr-unul şi o lanternă neagră, un stick de memorie şi un modulator cu

telecomandă. Despre acestea din urmă inculpatul a precizat că le-a aruncat într-o grădină

de pe str Silozului. Poliţiştii s-au deplasat în locul indicat şi au găsit bunurile sustrase de

inculpat.

Asupra inculpatului a fost identificată o şurubelniţă cu mânerul din plastic ce a

fost ulterior introdusă în camera de corpuri delicte a Poliţiei mun Medgidia.

La data de 25 septembrie 2012 persoana vătămată [...] a sesizat prin plângere

Poliţia mun Medgidia cu privire la faptul că în noaptea precedentă persoane necunoscute

i-au sustras din autoturismul Dacia acumulatorul, prejudiciul suferit fiind în cuantum de

240 de lei.

Din declaraţiile acestei persoane vătămate a rezultat că în dimineaţa zilei de 25

septembrie 2012 a găsit portiera dreapta faţă şi capota maşinii deschise. În cursul

aceleiaşi zile, persoana vătămată a fost informată de o rudă ([...]) că numitul [...] l-a

observat dimineaţa pe inculpat transportând într-un sac un acumulator auto.

Martorul [...] a aflat dintr-o discuţie purtată cu numitul [...] că autorul furtului

este [...]. Acesta i-ar fi propus lui [...] să-l însoţească la săvârşirea furtului.

Fiind audiat cu privire la faptele mai sus expuse, inculpatul [...] a recunoscut ă

săvârşirea acestora.

Din raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. [...]/08.02.2013 întocmit

de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa rezultă că inculpatul [...] a avut

discernământ în raport cu fiecare din faptele cercetate.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria

Medgidia.

În dezvoltarea motivelor de apel ale Parchetului de pe lângă Judecătoria

Medgidia s-a solicitat admiterea apelului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria

Medgidia în favoarea inculpatului [...], urmând a se avea în vedere, pe de o parte, faptul

5

că instanţa de fond nu a reţinut dispoziţiile art. 396 al. 10 Cod procedură penală iar pe de

altă parte, faptul că potrivit dispoziţiilor art. 114 Cod penal, nu sunt îndeplinite condiţiile

prevăzute de lege pentru a se dispune o măsură educativă privativă de libertate, în raport

de limita de pedeapsă; în consecinţă, s-a solicitat aplicarea unei măsuri educative

neprivative de libertate faţă de inculpat, respectiv măsura educativă a asistării prevăzută

de art. 120 Cod penal în condiţiile în care acesta se află la primul conflict cu legea

penală, iar limita maximă de pedeapsă pentru infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului

nu este de 7 ani sau mai mare.

La termenul din data 12.03.2015, inculpatul [...] nu s-a prezentat în faţa Curţii,

deşi a fost legal citat. În apel nu s-au administrat mijloace de probă noi.

Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi de actele şi

lucrările dosarului, Curtea constată că apelul formulat în cauză de către Parchetul de

pe lângă Judecătoria Medgidia este fondat, pentru următoarele:

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a

probelor administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului [...] sub forma intenţiei

directe prev. de art. 16 alin.(3) lit. a) cod penal.

În acest sens, Curtea are în vedere mijloacele de probă administrate în cauză.

Curtea mai reţine, în acelaşi sens, că la termenul de judecată din data de

27.10.2014 din faţa instanţei de fond inculpatul a precizat personal că recunoaşte în

totalitate faptele astfel cum au fost reţinute în sarcina lui prin rechizitoriu.

Curtea constată de altfel că motivele de apel invocate de către Parchetul de pe

lângă Judecătoria Constanţa nu vizează modalitatea de reţinere a stării de fapt de către

prima instanţă, ci doar nereţinerea prev. art.396 alin.10 cod procedură penală şi natura

sancţiunii aplicate inculpatului minor.

Încadrarea juridică dată faptelor comise de inculpat este legală, instanţa de fond

efectuând o aplicare corespunzătoare a normelor în materie.

Astfel, fapta inculpatului [...] care:

- în noaptea de 21/22 mai 2012, prin efracţie (distrugerea sistemului de închidere), a

sustras bunuri (panoul frontal al radio cd-ului şi un cablu) din autoturismul Dacia Logan

cu nr. de înmatriculare [...],

- în noaptea de 21/22 iunie 2012, prin efracţie (distrugerea sistemului de închidere), a

sustras bunuri (3 telefoane mobile şi un memory stick) din autoturismul Dacia Logan cu

nr. de înmatriculare [...],

- în noaptea de 13/14 septembrie 2012, prin efracţie (distrugerea sistemului de închidere),

a sustras bunuri (modulator radio-fm, memory stick şi o lanternă) din autoturismul

Dacia Logan cu nr. de înmatriculare [...],

- în noaptea de 13/14 septembrie 2012, prin efracţie (distrugerea sistemului de închidere),

a sustras bunuri (monede, gumă de mestecat şi un cric) din autoturismul Dacia Logan

cu nr. de înmatriculare [...],

- în noaptea de 24/25 septembrie 2012, prin efracţie (distrugerea sistemului de închidere),

a sustras acumulator autoturismului Dacia cu nr. de înmatriculare [...],

6

întruneste elementele constitutive a cinci infracţiuni de furt calificat prev. de prev. de art.

228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b şi d Cod penal.

În ceea ce priveşte sancţiunea penală aplicată, Curtea constată că în mod nelegal

instanţa de fond a aplicat inculpatului minor [...] măsura educativă prev. de art.124 cod

penal a internării într-un centru educativ pe o durată de 1 an.

În acest sens, Curtea reţine că măsura educativă prev. de art.124 cod penal

constând în internarea într-un centru educativ constituie o măsură educativă privativă de

libertate, fiind prev. de art.115 alin.(1) pct.2 lit.a) cod penal.

Curtea mai reţine că faţă de un inculpat minor la data săvârşirii faptei se poate lua

o măsură educativă de libertate doar în cazurile prevăzute expres şi limitativ de art.114

alin.(2) lit.a),b) cod penal:

„ a) dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă

ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru

care este judecat;

b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este

închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă.”

 Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că inculpatul minor [...] nu

se află în nici unul dintre cazurile prev. de art.114 alin.(2) lit.a),b) cod penal, având în

vedere că:

- din fişa de cazier judiciar nu reiese că acest inculpat a mai săvârşit o infracţiune,

pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a

început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat;

- pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de furt calificat prev. de prev. de art.

228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b şi d Cod penal (pentru care este cercetat inculpatul în

prezentul dosar) este închisoare de la 1 an la 5 ani, nefiind depăşită astfel limita de 7

ani închisoare prev. de de art.114 alin.(2) lit.b) cod penal.

 În consecinţă, Curtea constată că singura sancţiune care se poate aplica în prezentul

dosar inculpatului minor [...] este o măsură educativă neprivativă de libertate, raportat la

prev. art.114 alin.(1) cod penal: „Faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea

vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.”

 Curtea reţine că măsurile educative neprivative de libertate care pot fi aplicate

inculpaţilor minori sunt cele prev. de art.115 alin.(1) pct.1 lit.a)-d) cod penal:

„1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt:

 a) stagiul de formare civică;

 b) supravegherea;

 c) consemnarea la sfârşit de săptămână;

 d) asistarea zilnică.”

 Având în vedere regimul măsurilor neprivative de libertate, astfel cum sunt

reglementate în Cap. II din Titlul IV din codul penal, raportat şi la concluziile Referatului

de evaluare a inculpatului întocmit de către Serviciul de Probaţiune Constanţa, prin care

7

s-a reţinut că „resursele familiale necesare supravegherii inculpatului sunt extrem de

limitate” având în vedere că familia inculpatului se află în Spania, Curtea va aplica

inculpatului minor [...] măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice prev.

de art.120 cod penal, astfel asigurându-se o supraveghere mai strictă a inculpatului minor

de către Serviciul de Probaţiune Constanţa.

 Curtea constată că nu este întemeiat motivul de apel invocat cu privire la

nereţinerea prev. art.396 alin.10 cod procedură penală.

 În acest sens, Curtea constată că dispoziiţe art.396 alin.10 cod procedură penală

prevăd reducerea limitelor de pedeapsă cu 1/3 în cazul pedepsei închisorii şi cu 1 în

cazul pedepsei amenzii.

Prin urmare, atâta timp cât art.396 alin.10 cod procedură penală nu prevede

anumite consecinţe în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor educative pentru inculpaţii

minori, Curtea constată că nu se impune reţinerea acestei dispoziţii legale.

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.2 lit.a) cod

procedură penală, Curtea va admite apelul formulat de către Parchetul de pe lângă

Judecătoria Medgidia împotriva sentinţei penale nr. 3530 din data de 10.11.2014

pronunţată de Judecătoria Medgidia, în dosarul penal nr. 5559/256/2014, va desfiinţa

sentinţa apelată şi, rejudecând, în baza art. 120 cod penal, va aplica inculpatului minor

[...] măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni cu începere de la data

rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru săvârşirea a 5 infracţiuni de furt calificat

prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b), d) cod penal cu aplicarea art.38 alin.1 cod

penal şi art.113 cod penal.

În baza art.120 alin.2 cod penal, supravegherea se va face sub coordonarea

Serviciului de Probaţiune Constanţa.

În baza art. 121 alin. (1) lit. a), b), e), alin.3 cod penal, Curtea va impune

inculpatului minor [...] ca pe durata executării măsurii educative a asistării zilnice să

respecte următoarele obligaţii, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Constanţa:

- să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;

- să nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială a judeţului

Constanţa;

- să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta.

În baza art.123 cod penal, Curtea va atrage atenţia inculpatului minor [...] asupra

consecinţelor nerespectării obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul

executării măsurii educative a asistării zilnice.

Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu contravin

prezentei decizii.