Infracţiuni la regimul vamal (Legea 86/2006)

Sentinţă penală 19 din 10.09.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SĂVENI- JUDEŢUL BOTOŞANI

Şedinţa publică din 08.12.2014

 Completul constituit din:

PREŞEDINTE -  XXXXXXXX

GREFIER – XXXXXXX

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni,

 este reprezentat prin procuror – XXXXXXXX

SENTINŢA PENALĂ NR. 

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii XXXXXXXX şi XXXXXXXX şi pe partea vătămată ANAF- DIRECŢIA REGIONALĂ DE ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE IAŞI, având ca obiect infracţiuni la regimul vamal (Legea 86/2006).

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns inculpatul  XXXXXXXX asistat de av. Husac Cezara – desemnată să asigure asistenţa juridică din oficiu pentru inculpat şi asigurând substituirea av. Maluş Ana-Maria, desemnată să asigure asistenţa juridică din oficiu pentru inculpata lipsă XXXXXXXX, lipsă fiind reprezentantul părţii civile, lipsă fiind petentul XXXXXXXX precum şi apărătorul acestuia.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, inculpatul XXXXXXXX prin avocatul desemnat din oficiu depune la dosar procură legalizată pentru soţia sa, inculpata XXXXXXXX, declaraţie legalizată de aceasta în sensul solicitării judecării cauzei pe procedura simplificată  şi înscrisuri în circumstanţiere, respectiv caracterizare de la Primăria satului Hiliuţi, Raionul Rîşcani, copii xerox certificate de naştere copii.

Faţă de înscrisurile depuse la dosar la acest termen instanţa pune în discuţie administrarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere şi aplicarea disp. art. 374 rap. la art. 396 al. 10 Cod proc.pen.

Procurorul este de acord.

Văzând că nu mai sunt de dat alte explicaţii ori de formulat cereri noi,  conform art. 387 alin. 2 Cod procedură penală, instanţa declară terminată cercetarea judecătorească, fiind deschise dezbaterile.

Reprezentantul Ministerului Public – procuror  XXXXXXXX expune situaţia de fapt descrisă în rechizitoriu, inculpaţii XXXXXXXX şi XXXXXXXX, cetăţeni moldoveni, fiind trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă de ţigări”, prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din L. nr. 86/2006, reţinându-se că în data de 12.07.2013, cei doi inculpaţi au transportat cu autoturismul cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX cantitatea de 1.850 pachete ţigări, marca „Winston” şi „Monte Carlo”, de provenienţă Rep. Moldova, cauzând statului un prejudiciu de 19.457 lei.

Arată  reprezentantul Ministerului Public faptul că situaţia de fapt descrisă mai sus a fost confirmată prin probele administrate în cursul urmăririi penale precum şi prin recunoaşterea inculpaţilor, astfel că vinovăţia inculpaţilor a fost dovedită şi formulează concluzii de condamnare a acestora la pedeapsa închisorii, cu aplicarea art. 81 Cod penal, aplicarea legii penale vechi mai favorabile şi art. 396 alin.10 Cod proc.penală. În ceea ce priveşte latura civilă solicită admite acţiunea civilă formulată de ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligarea în solidar a inculpaţilor  la plata sumei 19.457 lei (din care 1.175 lei taxe vamale, 13.845 lei accize, 4.437 lei TVA) reprezentând despăgubiri materiale către partea civilă, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR începând cu 13.07.2013 şi până la achitarea efectivă a despăgubirilor. Se  solicită a se dispune confiscarea de la inculpaţi a 857 pachete ţigări „Winston”, cu timbru de acciză Rep. Moldova, aflate în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani şi a 993 pachete ţigări „Monte Carlo”, cu timbru de acciză Rep. Moldova, aflate în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani. Se solicită confiscarea de la petentul XXXXXXXX a  autoturismului marca Opel tip Meriva-a- XXXXXXXX cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, nr. de identificare XXXXXXXX, aflat în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. nr. 03826/15.07.2013, cu reţinerea în sarcina inculpaţilor a obligării la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Avocat Husac Cezara desemnată să asigure asistenţa juridică din oficiu pentru inculpatul XXXXXXXX şi substituind pe av. Maluş Ana-Maria desemnată pentru inculpata lipsă XXXXXXXX, formulează concluzii comune pentru ambii inculpaţi, solicită  aplicarea legii penale vechi pe care o apreciază mai favorabilă  ca şi modalitate de executare, a se face aplicarea disp. art. 74 lit. a, c Cod penal 1969, art. 396 alin.10 Noul Cod de proc.penală, stabilirea unor pedepse sub minimul prevăzut de lege cu suspendarea condiţionată a executării în conformitate cu disp. art. 81 Cod penal 1968 , a se avea în vedere toate circumstanţele care pledează în favoarea inculpaţilor, acestea nu au antecedente penale, regretă faptele, au colaborat cu organele de cercetare, sunt cunoscuţi ca şi oameni oneşti în comunitate.

Inculpatul XXXXXXXX îşi însuşeşte concluziile apărătorului din oficiu.

Având  ultimul cuvânt, inculpatul XXXXXXXX recunoaşte şi regretă foarte mult fapta pentru care a fost trimis în judecată.

Dezbaterile au fost înregistrate cu mijloace tehnice audio conform disp. art. 369 Cod procedură penală.

J U D E C A T A,

Asupra acţiunii penale de faţă,

Prin Rechizitoriul nr. 852/P/2013 din 21.11.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni, înregistrat pe rolul Judecătoriei Săveni sub nr. 2545/297/26.11.2013, inculpaţii XXXXXXXX şi XXXXXXXX au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de colectare, deţinere, producere, transport, depozitare, predare, desfacere şi vânzare de bunuri sau mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României,  constând în aceea că, în data de 12.07.2013, au transportat cu autoturismul având numărul de înmatriculare XXXXXXXX, cantitatea totală de  1850 pachete de ţigarete, marca Winston şi Monte Carlo, de provenienţă Republica Moldova, cauzând astfel un prejudiciu în sumă de 19457 lei, iar în temeiul art. 118 al. 1 lit. b Cod  penal şi confiscarea specială a autoturismului cu numărul de înmatriculare XXXXXXXX,  aflate în custodie la STPF Botoşani.

Din cuprinsul actului de sesizare a instanţei rezultă că, în data de 12.07.2013, au transportat cu autoturismul având numărul de înmatriculare XXXXXXXX, cantitatea totală de  1850 pachete de ţigarete, marca Winston şi Monte Carlo, de provenienţă Republica Moldova, cauzând astfel un prejudiciu în sumă de 19457 lei.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: declaraţii inculpaţi, declaraţii martor XXXXXXXX, declaraţii martor-asistent XXXXXXXX, cazierele inculpaţilor, adresa de constituire de parte civilă, dovada de reţinere a pachetelor de ţigări, proces-verbal de indisponibilizare a autoturismului.

Prin Încheierea din data 28 martie 2014, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 853/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni, fiind respectate dispoziţiile art. 328 C.proc.pen., a administrării probelor, precum şi actelor de urmărire penală şi, de asemenea, a dispus începerea judecăţii privind pe inculpaţii XXXXXXXX şi XXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă de ţigări”, prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, parte civilă fiind Agenţia Naţională de Administrare Fiscală– Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Direcţia Generală Regională Pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală– Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 19457 lei, din care 1175 lei – taxe vamale; 13845 lei – accize şi 4437 lei – T.V.A.

Inculpaţii au recunoscut fapta reţinută în sarcina lor, iar în data de 28, respectiv 30.10.2013, le-a fost prezentat materialul de urmărire penală . 

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul XXXXXXXX s-a prezentat în instanţă şi a solicitat judecarea în baza procedurii simplificare a recunoaşterii vinovăţiei, inculpata XXXXXXXX,  legal citată,  s-a aflat în imposibilitate de a se prezenta în instanţă din motive medicale, însă l-a mandatat pe inculpatul XXXXXXXX să depună la dosar declaraţie legalizată prin care înţelege să solicite judecarea în baza recunoaşterii vinovăţiei.

Constatând că petentul XXXXXXXX a formulat prin apărător ales restituirea autoturismului asupra căruia s-a dispus măsura indisponibilizării în vederea confiscării, prin încheierea din 28 aprilie 2014 s-a respins cererea de restituire a autoturismului marca Opel Meriva, cu nr. de înmatriculare  XXXXXXXX, cu nr. de identificare XXXXXXXX.

Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie petentul XXXXXXXX, prin  Decizia nr. 353 din 12 iunie 2014 a Tribunalului Botoşani s-a respins ca nefondată contestaţia.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine ca temeinic dovedită următoarea situaţie de fapt:

În ziua de 12.07.2013, în jurul orei 19:30, un echipaj al poliţiei de frontieră din cadrul STPF Botoşani, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe DN 29, la intersecţia ce face legătură dintre localităţile Ungureni, Răchiţi şi Gulioaia jud. Botoşani, în locul denumit popular „La table”, a oprit în trafic pentru verificare autoturismul marca Opel Meriva, cu numărul de înmatriculare  XXXXXXXX, ce era condus de inculpatul XXXXXXXX, cetăţean din Republica Moldova şi era însoţit de soţia sa, inculpata XXXXXXXX.

S-a procedat la examinarea amănunţită a autoturismului s-au constatat modificări ale caroseriei, fapt ce determinat conducerea învinuitului şi a autoturismului la sediul STPF Botoşani, iar la un control amănunţit au fost descoperite mai multe modificări ale caroseriei, ce conţineau ţigări de provenienţă Republica Moldova.

După inventarierea pachetelor de ţigări transportate de către inculpaţi cu autoturismul amintit mai sus, a rezultat o cantitate totală de 1850 pachete de ţigarete de provenienţă Republica Moldova: 857 pachete ţigări marca Winston şi 993 pachete marca Monte Carlo.

Inculpaţii au recunoscut fapta reţinută în sarcina lor şi au declarat că, folosesc autoturismul în cauză în baza unui contract de comodat, însă în realitate l-au cumpărat de la martorul XXXXXXXX (în schimbul sumei de 3500 euro), iar ulterior a modificat elementele de caroserie ale autoturismului într-un service auto din Republica Moldova, cu intenţia de a transporta ţigări de provenienţă Republica Moldova în România, în vederea comercializării şi a obţine venituri suplimentare.

Din conţinutul adresei nr. 20428/BTV/18.07.2013, al Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi rezultă că valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat este de 19457 lei, din care 1175 lei – taxe vamale; 13845 lei – accize şi 4437 lei – T.V.A., sumă cu care s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Starea de fapt aşa cum rezultă din recunoaşterea inculpaţilor se coroborează cu, declaraţiile martorului XXXXXXXX, declaraţiile martorului-asistent XXXXXXXX, proces-verbal de indisponibilizare a autoturismului, procese verbale de examinare auto şi planşe foto (f. 21-28 ds), procesul - verbal de numărare (f. 29 ds),  dovezile de reţinere a obiectelor, de predare şi de indisponibilizare.

Fapta inculpaţilor XXXXXXXX şi XXXXXXXX, care în data de 12.07.2013, au transportat cu autoturismul având numărul de înmatriculare XXXXXXXX, cantitatea totală de  1850 pachete de ţigarete, marca Winston şi Monte Carlo, de provenienţă Republica Moldova, aflate în custodia IPJ Botoşani, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind în valoare de 19457 lei, întruneşte elementele constitutive a infracţiunii de colectare, deţinerea, producerea, transportul, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 .

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată fiecărui inculpat, instanţa va ţine cont de criterii generale de individualizare a pedepselor, de gradul concret de pericol social al faptei relevat în modul de comitere, de cuantumul prejudiciului cauzat şi nerecuperat, dar şi de persoana inculpaţilor, fără antecedente penale, precum şi faptul că aceştia au avut o atitudine procesuală corectă, recunoscând săvârşirea faptei încă de la momentul constatării acesteia şi au colaborat cu organele judiciare atât pe parcursul urmării penale, cât şi în faza de judecată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 5 Cod penal, „ în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii şi până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă”, instanţa apreciind că în cauza de faţă legea penală veche este mai favorabilă.

În consecinţă , ţinând cont de toate aceste aspecte, în temeiul art. 396 alin. 10 C.proc.pen. raportat la art. 274 coroborat cu art. 270 alin. 3 C. vamal, art. 74 alin. 1 lit. a C.pen./1968, art. 76 alin. 1 lit. b C.pen./1968 cu aplicarea art. 375 şi art. 5 C.pen. va  aplica inculpaţilor XXXXXXXX şi XXXXXXXX,  câte o pedeapsă de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă de ţigări respectiv „deţinerea(…) şi transportul(…) bunurilor(…) care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea(…) sunt destinate săvârşirii contrabandei(…) săvârşite de(…) mai multe persoane împreună”, cu aplicarea cauzei de recunoaştere a învinuirii şi a legii mai favorabile (fapta din 12.07.2013).

Având în vedere implicaţiile socio-morale ale faptei săvârşite, instanţa, în temeiul art. 71 alin. 1, 2 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012  va aplică inculpaţilor  XXXXXXXX şi XXXXXXXX, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. (a) teza a II-a şi lit. (b) C.pen./1969 iar în temeiul art. 71 alin. (5) C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 va suspendă executarea acesteia pe durata suspendării executării .

În ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a executării pedepsei rezultante, instanţa, având în vedere toate considerentele prezentate mai sus, în baza art. 81 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 1 din L. nr. 187/2012 va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate inculpaţilor  XXXXXXXX şi XXXXXXXX pe o perioadă de 3 ani reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 2 din L. nr. 187/2012.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. va atrage atenţia fiecărui inculpat asupra dispoziţiilor art. 84 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa va constata că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice  Iaşi s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 19.457 lei (din care 1.175 lei taxe vamale, 13.845 lei accize, 4.437 lei TVA) reprezentând despăgubiri materiale către partea civilă, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR începând cu 13.07.2013 şi până la achitarea efectivă a despăgubirilor.

Având în vedere situaţia de fapt dovedită în cauză şi înscrisurile depuse la dosar de partea civilă, instanţa îşi însuşeşte modalitatea de calcul a prejudiciului (conform anexei aflată la fila 11 dosar u.p.) şi în baza disp. art. 19 şi 397 C.pr.pen. raportat la art.1357 alin.(1) Cod civil va admite acţiunea civilă formulată de ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi va obliga inculpaţii, în solidar între ei, la plata sumei 19.457 lei (din care 1.175 lei taxe vamale, 13.845 lei accize, 4.437 lei TVA) reprezentând despăgubiri materiale către partea civilă, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR începând cu 13.07.2013 şi până la achitarea efectivă a despăgubirilor.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. a C.pen./1968 va dispune confiscarea de la inculpaţi a 857 pachete ţigări „Winston”, cu timbru de acciză Rep. Moldova, aflate în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. 08971/15.07.2013.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. a C.pen./1968 va dispune confiscarea de la inculpaţi a 993 pachete ţigări „Monte Carlo”, cu timbru de acciză Rep. Moldova, aflate în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. nr. 08971/15.07.2013.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. c C.pen./1968 va dispune confiscarea de la petentul XXXXXXXX a  autoturismului marca Opel tip Meriva- XXXXXXXX cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, nr. de identificare XXXXXXXX, aflat în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. nr. 03826/15.07.2013.

Reţinând culpa infracţională a inculpaţilor, în baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. va obliga pe fiecare inculpat la plata a câte  450 lei  fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocat oficiu Maluş Ana-Maria, de la cercetarea judecătorească, în sumă de 300 lei, deleg. nr. 129/2014  şi onorariul avocat oficiu Maluş Ana-Maria, de la cercetarea judecătorească, în sumă de 300 lei, deleg. nr. 129/2014 rămân în sarcina statului şi se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către B.A. Botoşani.

 Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T  E:

În temeiul art. 396 alin. 10 C.proc.pen. raportat la art. 274 coroborat cu art. 270 alin. 3 C. vamal, art. 74 alin. 1 lit. a C.pen./1968, art. 76 alin. 1 lit. b C.pen./1968 cu aplicarea art. 375 şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul XXXXXXXX (cetăţean moldovean, fiul lui XXXXXXXX, născut la data de XXXXXXXX în or. XXXXXXXX, CNP XXXXXXXX, fără antecedente penale, cu domiciliul în XXXXXXXX) la o pedeapsă de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă de ţigări respectiv „deţinerea(…) şi transportul(…) bunurilor(…) care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea(…) sunt destinate săvârşirii contrabandei(…) săvârşite de(…) mai multe persoane împreună”, cu aplicarea cauzei de recunoaştere a învinuirii şi a legii mai favorabile (fapta din 12.07.2013).

În baza art. 81 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 1 din L. nr. 187/2012 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 2 din L. nr. 187/2012.

În baza dispoziţiilor art. 71 alin. 1, 2 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. (a) teza a II-a şi lit. (b) C.pen./1969 iar în temeiul art. 71 alin. (5) C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 suspendă executarea acesteia pe durata suspendării executării pedepsei închisorii.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 84 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile.

------

În temeiul art. 396 alin. 10 C.proc.pen. raportat la art. 274 coroborat cu art. 270 alin. 3 C. vamal, art. 74 alin. 1 lit. a C.pen./1968, art. 76 alin. 1 lit. b C.pen./1968 cu aplicarea art. 375 şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpata XXXXXXXX (cetăţean moldovean, fiica lui XXXXXXXX, născută la data de XXXXXXXX în or. XXXXXXXX, CNP XXXXXXXX, fără antecedente penale, cu domiciliul în XXXXXXXX) la o pedeapsă de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă de ţigări respectiv „deţinerea(…) şi transportul(…) bunurilor(…) care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea(…) sunt destinate săvârşirii contrabandei(…) săvârşite de(…) mai multe persoane împreună”, cu aplicarea cauzei de recunoaştere a învinuirii şi a legii mai favorabile (fapta din 12.07.2013).

În baza art. 81 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 1 din L. nr. 187/2012 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen./1968 cu aplicarea art. 15 alin. 2 din L. nr. 187/2012.

În baza dispoziţiilor art. 71 alin. 1, 2 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. (a) teza a II-a şi lit. (b) C.pen./1969 iar în temeiul art. 71 alin. (5) C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/2012 suspendă executarea acesteia pe durata suspendării executării pedepsei închisorii.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni.

În baza art. 359 C.proc.pen./1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 84 C.pen./1968 cu aplicarea art. 16 alin. 1 din L. nr. 187/2012 privind revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile.

-----

Admite acţiunea civilă formulată de ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă inculpaţii, în solidar între ei, la plata sumei 19.457 lei (din care 1.175 lei taxe vamale, 13.845 lei accize, 4.437 lei TVA) reprezentând despăgubiri materiale către partea civilă, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR începând cu 13.07.2013 şi până la achitarea efectivă a despăgubirilor.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. a C.pen./1968 dispune confiscarea de la inculpaţi a 857 pachete ţigări „Winston”, cu timbru de acciză Rep. Moldova, aflate în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. 08971/15.07.2013.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. a C.pen./1968 dispune confiscarea de la inculpaţi a 993 pachete ţigări „Monte Carlo”, cu timbru de acciză Rep. Moldova, aflate în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. nr. 08971/15.07.2013.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. c C.pen./1968 dispune confiscarea de la petentul XXXXXXXX a  autoturismului marca Opel tip Meriva- XXXXXXXX cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, nr. de identificare XXXXXXXX, aflat în Camera Corpuri Delicte a STPF Botoşani, conform PV seria AAA nr. nr. 03826/15.07.2013.

În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. obligă inculpatul XXXXXXXX la 450 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocat oficiu Husac Alina, de la cercetarea judecătorească, în sumă de 300 lei, deleg. nr. 126/2014, rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către B.A. Botoşani.

În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. obligă inculpatul XXXXXXXX la 450 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocat oficiu Maluş Ana-Maria, de la cercetarea judecătorească, în sumă de 300 lei, deleg. nr. 129/2014, rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către B.A. Botoşani.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 8 decembrie 2014.

Domenii speta