Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile

Decizie 83 din 31.01.2011


Prin  decizia penală nr. 83/31.01.2011 a Curţii de Apel Suceava - Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, s-a admis recursul declarat de inculpatul T.M. împotriva sentinţei penale nr. 336 din 06.12.2010 pronunţată de Judecătoria Fălticeni, care a fost casată parţial şi în rejudecare s-a redus pedeapsa aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 de la 3 ani închisoare la 6 luni închisoare, prin aplicarea art. 3201 alin. 1 şi 7 Cod procedură penală, s-a redus în mod corespunzător termenul de încercare de la 5 ani la 2 ani şi 6 luni şi s-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare acestei decizii.

Pentru a decide astfel, Curtea a reţinut, printre altele, că potrivit art.3201  alin.1 şi 2 Cod procedură penală, până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime conform art.3201  alin. 7 Cod procedură penală, introdus prin Legea nr. 202/2010, este obligatorie chiar dacă începerea cercetării judecătoreşti a avut loc anterior intrării în vigoare a acestei legi, întrucât reprezintă o cauză specială de reducere a pedepsei, fiind aplicabile dispoziţiile art. 13  Cod penal referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile.

Astfel, potrivit art.13 C.pen. în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă.

Prin urmare, la stabilirea cuantumului pedepsei aplicate inculpatului T.M., Curtea a ţinut cont de limitele de pedeapsă prevăzute de art. 87 al. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, reduse cu o treime.