Alte infracţiuni

Sentinţă penală 768 din 14.12.2018


Prin rechizitoriul nr. …./115/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti , înregistrat sub nr. …/260/2018 pe rolul Judecătoriei Moineşti , jud. Bacău, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor :

1. S.G.  , pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. de art.371 Cod penal, cu aplicarea art.44 alin.1 Cod penal;

2. S.F.pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. de art.371 Cod penal;

3. S.P. cercetat în stare de arest în altă cauză, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. de art.371 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.1 Cod penal;

4. S.T. pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. de art.371 Cod penal;

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele :

La data de 10.09.2014, numita F.L. , în calitate de participant la traficul rutier, a sesizat organele de poliție prin serviciul de urgență SNUAU 112 cu privire la faptul că, în jurul orelor 08:40, i-a observat pe numiții V. Ion, V. Ilie, S.G și S.G., lovindu-se reciproc.

Între familia S. și familia V., ambele din orașul D…, există o stare conflictuală care a evoluat negativ în decursul unei perioade îndelungate de timp. Pe fondul acestei stări, ocazionat de întâlniri spontane ale membrilor celor două familii, au avut loc momente de agresiune fizică între aceștia.

În dimineața zilei de 10.09.2014, în jurul orei 08:00, soții V.S. și V.I. , însoțiți de cei doi fii ai lor V. Ilie și V Ion, au plecat împreună spre sediul Poliției orașului D…, pentru a fi audiați în calitate de făptuitori în legătură cu fapte de agresiune săvârșite asupra numitului S.P..

Pe drum, cei patru membri ai familiei V..s-au întâlnit cu S.T. , S.G. și fiii acestora, inculpații S.G. , S.F. și S.P.

Între cele două familii a avut loc o confruntare, în urma căreia V.I.  a fost lovit şi culcat la pământ, inconştient, cu o plagă sângerândă în zona capului , V. Ion şi V. Ilie au fost loviţi de S.G. cu sapa, de S.G. , cu o bâtă, de S.P., cu o furcă şi de S.F, fratele lui S.P., cu toporul, după agresiune aceştia fugind cu un autoturism de culoare roşie.

La locuinţa lui S.G., , s-a identificat, în curte, autoturismul de culoare roşie, marca VW 3, cu nr. de înmatriculare BC---…. ocazie cu care S.G.  a predat din portbagaj organelor de poliţie , două sape (una cu coada ruptă, un topor şi o coadă de topor), afirmând că au fost luate, în timpul scandalului, de la fraţii V… Ilie şi Ion şi de la părinţii acestora, V.S. şi I., care i-au atacat cu ele.

Martora F.L.  arată că la data de 10.09.2014 , în timp ce se deplasa, cu autoturismul cu nr.BC….. pe str. …din oraşul D…, în jurul orei 08:50, în intersecţia ce permite accesul spre cimitirul catolic a fost nevoită să oprească maşina, întrucât mai multe persoane, pe care nu le cunoştea, se loveau reciproc , sesizând aceste aspecte la SNUAU 112 (f.175 vol.II).

Martora M.L.  a declarat, la aceeaşi dată, că în timp ce se afla în grădina situată în spatele locuinţei sale din oraşul D. str. …..a auzit scandal mare lângă gardul casei sale şi a observat cum mai multe persoane se loveau cu diverse obiecte, după incident găsind în faţa gardului o coadă de bâtă de baseball (f.52-53 vol.I).

Aceeaşi martoră, a declarat că, la data de 10.09.2014, datorită scandalului provocat de persoanele care se loveau în stradă, lângă locuinţa sa, a intrat în casă şi şi-a liniştit copiii iar ea a luat o pastilă, fiind speriată de violenţele care aveau loc în stradă şi de ţipetele pe care le auzea de la cei care se loveau .

Prezenţi în instanţă , inculpaţii au recunoscut faptele şi au solicitat procedura simplificată conform art.375 alin.1 şi alin.2 raportat la art.396 alin.10 Cod penal.

Faptele inculpaţilor S.G., S.F., S.P şi S.T., care, la data de 10.09.2014, au tulburat ordinea şi liniştea publică, pe str. …, din oraşul D…., prin exercitarea de violenţe faţă de numiţii V.I., V.S. , V.. Ioan şi V Ileana, alertând alte persoane, prin scandalul provocat, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, fapte prevăzute art.371 alin.1 Cod penal.

S-a pus în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice prin aplicarea agravantei prevăzute de art.77 lit.a cod penal care se impune a fi incidentă în prezenta cauză deoarece fapta a fost săvârşită de trei sau mai multe persoane împreună.

La individualizarea pedepselor , conform art. 74 NCP se va face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială

Inculpaţii , mai puţin S.P. şi S.G. , sunt la prima încălcare a legii penale , au colaborat cu organele de urmărire penală , s-au prezentat în faţa instanţei unde au avut o poziţie sinceră.

Instanţa apreciază faţă de circumstanţele faptelor şi cele personale ale inculpaţilor că rolul educativ al pedepsei se poate realiza prin aplicarea unei amenzi penale.

În baza art.63 Cod penal se va atrage atenţia inculpaţilor  asupra faptului că neexecutarea cu rea-credinţă a pedepsei amenzii penale aplicate conduce la înlocuirea numărului de zile-amendă rămase neexecutate cu un număr echivalent de zile de închisoare

Din studiul fişei cazier al inculpatului S.P.  rezultă că a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare dispusă prin s.p.nr….a Judecătoriei Moineşti , definitivă  prin DP nr…../19.06.2014 pronunţată de Curtea de Apel Bacău , cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei , conform art.81 cod penal ,  fiindu-i aplicabile prevederile art.41 alin.1 cod penal , privind recidiva postcondamnatorie.

Prezenta infracţiune a fost săvârşită în perioada termenului de încercare , pe cale de consecinţă , în baza art.83 Cod penal 1968 ,cu referire la art.15 din Legea  nr.187/2012 dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 3 ani închisoare dispusă prin s.p.nr…..a Judecătoriei Moineşti , definitivă  prin DP nr……/19.06.2014 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, care va fi executată alături de prezenta.

S. G. a săvârşit infracţiunea din cauza prezentă , în perioada termenului de încercare prevăzută de art.82 cod penal , pentru condamnările de 1 an închisoare dispusă prin s.p.nr…… a Judecătoriei Moineşti , definitivă  prin DP nr…… pronunţată de Curtea de Apel Bacău şi 1 an închisoare dispusă prin s.p.nr….. a Judecătoriei Moineşti , definitivă  la data de 30.04.2012 prin nerecurare, ambele cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei conform art.81 Cod penal.

În baza art.83 Cod penal 1968 ,cu referire la art.15 din Legea  nr.187/2012 se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de : 1 an închisoare dispusă prin s.p.nr….. a Judecătoriei Moineşti , definitivă  prin DP nr…… pronunţată de Curtea de Apel Bacău şi 1 an închisoare dispusă prin s.p.nr…… a Judecătoriei Moineşti , definitivă  la data de 30.04.2012 prin nerecurare, ambele cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei conform art.81 Cod penal.

Se va constata că pedeapsa de 1 an închisoare dispusă prin s.p.nr….. a Judecătoriei Moineşti , definitivă  prin DP nr…… pronunţată de Curtea de Apel Bacău este concurentă cu s.p.nr….. a Judecătoriei Moineşti , definitivă  la data de 30.04.2012 prin nerecurare,

În baza art.38 alin.1 şi art.39 lit.b Cod penal , contopeşte şi aplică 1 an şi 3 luni închisoare , pe care o sporeşte cu o treime , respectiv 5 luni.

Pentru inculpații S.P și S.G. , rolul educativ al pedepsei nu se poate realiza fără privare de libertate.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), d) C. pen. interzice inculpatului S.P.  ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi aleși în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a alege, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) C. pen. interzice inculpatului S.P. ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a alege, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe  şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. vor fi obligaţi inculpaţii la plata sumei de câte 400 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.