Infracţiuni de lovire, distrugere, ultraj contra bunelor moravuri

Sentinţă penală 751 din 17.04.2013


Infractiuni: lovire prev de art 180 alin 2 Cp, distrugere prev de art 217 alin 1 Cp, port fără drept de arme albe în locuri publice prev de art 2 alin 1 pct 1 din Legea 61/1991, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice  prev de art 321 alin 1 Cp cu aplic art 33 lit a Cp

Prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău nr.  454/P/2012 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor BV, pentru săvârşirea a două infracţiuni de lovire prev  de art 180 alin 2 Cp ambele cu aplic art 33 lit a Cp, DB pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prev de art 180 alin 2 Cp, a două infracţiuni de distrugere prev de art 217 alin 1 Cp, a unei infracţiuni de port fără drept de arme albe în locuri publice prev de art 2 alin 1 pct 1 din Legea 61/1991 ( art 1 ind 1 mpct 1 Cp în reglementarea de la data comiterii faptei)şi a unei infracţiuni de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice , prev de art 321 alin 1 Cp cu aplic art 33 lit a Cp, DP pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire prev de art 180 alin 2 Cp, distrugere prev de art 217 alin 1 Cp şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice , prev de art 321 alin 1 Cp cu aplic art 33 lit a Cp.

In motivarea actului de sesizare se afirmă că inculpatul  DN la data de 24/25.09.2010 în timp ce se afla în barul SC , a provocat scandal şi a tulburat ordinea şi liniştea publică, purtând fără drept asupra sa o furcă cu care l-a lovit pe BV, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale şi a distrus un tac din bar şi autoturismul numitului BV şi că inculpatul DB la data de 24/25.09.2010, în timp ce se afla în barul SC, a provocat scandal public şi a tulburat ordinea şi liniştea publică, lovindu-l pe BV, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 12-14 zile îngrijiri medicale şi degradând autoturismul lui BV.

Se mai afirmă că inculpatul BV la data de 24/25.09.2010, în timp ce se afla în barul SC i-a lovit pe DN şi DP cauzându-le leziuni ce au necesitat pentru vindecare 3-5 respectiv 3-4 zile îngrijiri medicale.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt au fost propuse spre administrare următoarele mijloace de probă:

-plângerile părţilor vătămate ,

-proces-verbal de cercetare la faţa locului,

-declaraţiile părţilor vătămate,

-certificate medico-legale ,declaraţii martori,

-declaraţii inculpaţi.

In temeiul art. 320 ind.1 Cod pr.penală, până la începerea cercetării judecătoreşti inculpatul  BV a declarat personal că recunoaşte săvârşirea faptei reţinute în actul de sesizare al instanţei şi că solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Constatând îndeplinite condiţiile prev. de art. 320 ind.1 Cod pr.penală, instanţa a admis cererea inculpatului.

În temeiul art 38 Cpp pentru o mai bună soluţionare a cauzei instanţa va dispune disjungerea acţiunii penale  cu privire la inculpaţii DP şi DN şi judecarea acţiunii civile în totalitate.

I.SOLUŢIONAREA ACŢIUNII PENALE

Prin coroborarea probelor administrate, instanţa reţine că  la data de 24/25.09.2010, inculpaţii DN, DP, BV, GM, BM şi DF  se aflau în barul aparţinând Sc, situat în satul ….i-au adresat în mod repetat lui BV injurii, fapt ce l-a determinat pe acesta din urmă  să îl lovească pe DN cu genunchiul. În conflict a intervenit DP, care împreună cu DN, l-au împins pe BV  acesta căzând peste o masă din bar, distrugând şi degradând jaluzelele verticale.

Inculpatul BV a ieşit pe terasa din faţa barului împreună cu inculpaţii DP şi DN, unde a fost lovit de DN cu un scaun în zona capului. A intervenit învinuitul BM, care l-a deposedat pe DN de scaun.

DP a încercat să îl lovească pe BM cu o scândură, lovitura fiind parată de acesta. DP continua agresiunea, BM l-a lovit cu pumnul în zona feţei.

La scurt timp, DN, care plecase din faţa barului, s-a întors cu o furcă. BV a fugit în bar, iar DN , având asupra sa furca şi DP, având asupra sa o scândură, au intrat în bar, iar DN l-a lovit pe BV cu partea metalică a furcii în zona capului. Deşi BV a încercat să pareze lovitura lui DN, folosind un tac, nu a reuşit acest lucru, tacul rupându-se. Agresiunea asupra lui BV a fost oprită de martorul SD. În bar DP a încercat să o lovească pe EE, dar nu a reuşit deoarece a fost împins de DF.

BV a fost transportat  la spital de martorul SN, pentru a primi îngrijiri medicale, deoarece avea leziuni  care sângerau  şi a rămas internat în Spitalul Municipal până la data de 30.09.2012.

Inculpaţii DP şi DN au rămas în faţa barului, şi au lovit autoturismul . aparţinând inculpatului BV, producându-i avarii, respectiv degradarea portierei stânga spate şi spargerea geamului de la aceeaşi portieră. Persoanele care erau în bar, au auzit zgomotul produs ca urmare a lovirilor în faţa barului şi, ieşind afară, au constatat avariile anterior menţionate.

Inculpatul BV a fort internat la Spitalul Municipal în perioada 25-30-09-2010, cu diagnosticul traumatism cranio cerebral prin agresiune. La examinarea medico-legală din data de 06-10-2010 s-a constatat că BV prezenta două plăgi suturate în regiunea parietală stângă, leziuni ce s-au putut produce prin lovirea victimei cu un obiect contondent, care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile îngrijiri medicale şi care pot data din 25.09.2010.

Inculpatul DN  a prezentat la examinarea medico-legală leziuni  traumatice produse prin lovire cu mijloace şi obiecte contondente, care au necesitat pentru vindecare 3-5 zile de îngrijiri medicale , putând data din 23/24.09.2010.

Inculpatul DP a prezentat la examinarea medico-legală traumatism cranio-facial necesitând pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri mediale. S-a stabilit că leziunile pot data din 24.09.2010.

Locul comiterii faptei a fost investigat de lucrătorii de poliţie la data de 25.09.2010, când, fiind sesizaţi de SD, s-au deplasat la barul administrat de Sc, situat în satul .., unde au constatat că o masă avea picioarele rupte , jaluzelele verticale  de la un geam de pe latura sudică erau rupte, iar sistemul de închidere şi rulare nu mai era funcţionabil. Lângă masa de biliard a fost găsit un tac, în lungime de 150 cm, care era rupt, BN , soţia lui BV , a arătat organelor de poliţie autoturismul marca, care prezenta  avarii, având portiera stângă spate înfundată şi geamul aceleiaşi portiere spart. Referitor la avariile autoturismului, BN a declarat că a aflat de la SD că DN i-a avariat autoturismul.

La reţinerea situaţiei de fapt instanţa a avut în vedere următoarele mijloace de probă:

-plângerile părţilor vătămate ,

-proces-verbal de cercetare la faţa locului,

-declaraţiile părţilor vătămate,

-certificate medico-legale nr .

-declaraţii martori,

-declaraţii inculpaţi.

In drept, fapta inculpatului BV , întruneşte conţinutul constitutiv al infracţiunilor de lovire sau alte violenţe  prev de art  180 alin 2 Cp şi art 180 alin 2 Cp cu aplic art 33 lit a Cp.

In temeiul art.345 C.p.p. având în vedere că faptele există, fiecare constituie infracţiune şi că au fost săvârşite de către inculpat, urmează a dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea judiciară a pedepselor, instanţa va ţine seama de criteriile generale prev.de art.72 C.p. respectiv dispoziţiile părţii generale ale C.p., limitele de pedeapsă fixate în partea specială aşa cum vor fi reduse prin aplic. art.320 ind.1 C.p.p., gradul de pericol social al faptelor săvârşite, persoana inculpatului şi imprejurările care atenueaza răspunderea penală prev de art 74 lit a  Cp, respectiv buna conduită anterioară.

Constatând îndeplinite condiţiile art.33 lit.a C.p. la aplicarea pedepsei rezultante instanţa va avea în vedere tratamentul sancţionator propriul concursului de infracţiuni prev.de art.34 lit. c Cp.

Instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra prev.art.63 ind.1 C.p.

In temeiul art.191 al 1  C.p.p. instanţa constatând culpa procesuală a

inculpatului, urmează a dispune obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

HOTĂRĂŞTE

I.În temeiul art.180 alin 2 Cp cu aplic art 320 ind 1 Cpp , art 74 lit a Cp şi art 76 lit e Cp  condamnă pe inculpatul BV la pedeapsa amenzii penale în  cuantum de 700 lei pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe  .

II. În temeiul art.180 alin 2 Cp cu aplic art 320 ind 1 Cpp , art 74 lit a Cp şi art 76 lit e Cp condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa amenzii penale în  cuantum de 700 lei pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe  .

În temeiul art.33 lit. a C.p. şi art.34 lit.c C.p. contopeşte pedepsele astfel cum au fost stabilite la pct. I şi II. 

Aplică inculpatului pedeapsa cea mai mare.

Pedeapsa de executat amendă penală în cuantum de  700 lei.

Atrage atenţia inculpatului asupra prev. art.63 ind.1 C.p. 

În temeiul art 38 Cpp disjunge judecarea acţiunii penale cu privire la inculpaţii DN şi DP şi judecarea acţiunii civile în totalitatea acesteia.

În temeiul art.191 al. 1 C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

Cu  recurs în 10 zile de la pronunţare