Traficul de droguri de mare risc

Sentinţă penală 141 din 20.06.2013


Dosar nr. 1966/89/2013

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ  Nr. 141

Şedinţa publică de la 20 Iunie 2013

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

Grefier

Ministerul Public reprezentat de procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Vaslui

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul  B C,  având ca obiect traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2) .

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă constată următoarele,

Pe rolul Tribunalului Vaslui la data de 9 mai 2013 sub nr.  1966/89/2013, a fost înregistrat rechizitoriul nr 32/D/P/2013 întocmit de DIICOT  Biroul Teritorial Vaslui  , prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului BC pentru săvârşirea infracţiunilor trafic de droguri de mare risc şi introducere în ţară de droguri  de mare risc, fapte prev. de art.2 alin.2, art.3 alin.2 din L.143/2000 modificată ,cu aplic. art. 33 lit.a C.pen.

În fapt, prin actul de sesizare a instanţei, s-a reţinut că inculpatul a introdus fără drept în ţară substanţe  interzise şi anume droguri de mare risc pe care apoi le-a  oferit spre vânzare,

 La termenul de judecată din 19 iunie  2013 inculpatul a  solicitat aplicarea dispoziţiilor  art. 320 indice 1 Cod procedură penală privind procedura de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei.

Analizând probele administrate, precum şi actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul locuieşte împreună cu familia în. O perioadă de timp a fost plecat în Italia, de  unde s-a reîntors la începutul lunii aprilie 2013.

Inculpatul, în momentul în care s-a reîntors în ţară, a introdus o cantitate de droguri de risc şi anume cocaină pe care avea intenţia să o pună în vânzare. Cantitatea de droguri de mare risc a fost ascunsă de către inculpat la baza unui copac din pădurea situată în apropierea satului S, comuna I, şi la o distanţă mică de locuinţa sa.

Inculpatul, într-o discuţie purtată cu martorul B I,  i-a spus acestuia că are o cantitate de droguri pe care doreşte să le pună în vânzare.

Întrucât existau date privind activitatea infracţională a inculpatului, în cauză s-a dispus prin ordonanţa procurorului din data de 22.04.2013 introducerea unui colaborator cu numele de cod „ A L ” şi a unui investigator sub acoperire cu numele de cod „B M” care au fost autorizaţi să cumpere o cantitate de 100 gr. droguri de mare risc.

Astfel la data de 22.04.2013, în baza autorizaţiei, colaboratorul s-a întâlnit cu inculpatul pe raza satului S comuna I, l-a condus până în marginea pădurii din apropierea satului şi, de la rădăcina unui copac, a luat un borcan în care se aflau drogurile de mare risc. Drogurile au fost  predate colaboratorului, care la  rândul său, imediat, le-a predat investigatorului sub acoperire cu numele de cod B M. Colaboratorul i-a plătit inculpatului suma de 1500 euro. După efectuarea cumpărării autorizate lucrătorii de poliţie l-au imobilizat pe inculpatul asupra căruia s-a găsit suma de 1500 euro, bani predaţi de către colaborator şi un cântar mecanic marca  SOEHNLE.

În baza  autorizaţiei  nr.83 din 22.04.2013 emisă de Tribunalul Vaslui, în  dosarul nr.1841/89/2013, s-a efectuat o percheziţie  domiciliară la locuinţa inculpatului, în urma căreia s-au ridicat mai multe obiecte de îmbrăcăminte sportivă cu privire la  care acesta a declarat că le-a  cumpărat din Italia.

Cantitatea de droguri predată de către colaborator investigatorului  sub acoperire  şi cumpărate de la inculpatul, erau ambalate într-o pungă transparentă pusă într-un borcan şi peste care  erau puse mai multe  bucăţi de staniol mototolite. Substanţa sub formă de pulbere  de culoare albă, a fost supusă unei analize chimice efectuată de către Laboratorului de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi.

Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr.2.107.652 din 23.04.2013 a concluzionat că substanţa sub formă de pulbere  în cantitate de 36,9 gr. este cocaină  ce face parte din tabelul Anexă nr.II din L.143/2000 modificată si completată.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 63 Cod procedură penală care stipulează că „probele nu au valoare prestabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în urma examinării tuturor probelor administrate în scopul aflării adevărului.”

La termenul de judecată din 19 .06.2013, inculpatul  recunoscut în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care a indicat că le cunoaşte şi le însuşeşte .

În drept, faptele inculpatului, de a introduce fără drept în ţară substanţe  interzise şi anume droguri de mare risc şi de a  le oferi spre vânzare, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc şi introducere în ţară de droguri  de mare risc, fapte prev. de art.2 alin.2, art.3 alin.2 din L.143/2000 modificată ,cu aplic. art. 33 lit.a C.pen.

Modalitatea care realizează conţinutul elementului material al infracţiunilor comise de către inculpat au fost probate ca fiind  introducerea în ţară fără drept de substanţe interzise prin L.143/2000  şi oferirea spre vânzare de droguri de mare risc.

Reţinând vinovăţia inculpatului în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor sus menţionate, instanţa îi va condamna la câte o pedeapsă cu închisoarea în limitele prevăzute de textul incriminator.

La individualizarea sancţiunii, instanţa se va raporta la dispoziţiile art.72 alin.1 şi art.52 Cod penal, precum şi la circumstanţele personale privitoare la persoana şi conduita inculpatului.

Inculpatul are vârsta de 36 ani, 7 clase, este căsătorit, are 5 copii minori, nu are ocupaţie şi  este cunoscut cu antecedente penale. În cauză  faţă de inculpat nu se pot  aplica disp. art.37 Cod penal, întrucât s-a împlinit termenul de reabilitare judecătorească prev de artr.135 lit.a Cod penal raportat la ultima condamnare de 4 ani închisoare ce a fost aplicată prin sentinţa penală 244/17.07.2002 a Judecătoriei Podu Turcului., pedeapsă din care a fost liberat condiţionat la 25.09.2002 cu un rest de  408 zile.

 În conformitate cu prevederile art.72 Cod penal, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, persoana inculpatului, împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală şi limitele de pedeapsă stabilite de lege. Gradul de pericol social al faptei comise va fi apreciat în baza art.18¹ alin.2 Cod penal, urmând să se aibă în vedere modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, scopul urmărit, împrejurările concrete în care s-a comis fapta, urmarea produsă, precum şi persoana şi conduita inculpatului.

Instanţa se va raporta la faptul că inculpatul a introdus o cantitate nu foarte mare în ţară dar  că era vorba de droguri de mare risc.

 Faţă de aceste împrejurări, raportat şi la limitele de pedeapsă prevăzute de lege  (închisoarea de la 10 la 20 ani interzicerea unor drepturi, şi închisoarea de la 15 la 25 ani interzicerea unor drepturi), instanţa apreciază că aplicarea unor pedepse cu închisoarea orientate spre minimul special şi  interzicerea drepturilor prev. de art 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal pe o perioadă de 3 ani , respectiv 5 ani va fi de natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de art.52 Cod penal, fiind deopotrivă un mijloc de constrângere, dar şi un mijloc de reeducare şi de prevenţie eficient

În baza art. 33 lit. a Cod penal şi art. 34 lit. b şi 35 Cod penal se vor contopi pedepsele aplicate şi se va dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 10 (zece) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal pe o perioadă de 5 ani.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa va avea în vedere considerentele menţionate anterior, astfel că raportat la natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, împrejurările cauzei, persoana inculpatului, apreciază că acesta este nedemn în exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a-II-a şi lit.b) Cod penal, fiind justificată îndepărtarea acestuia de la activităţi ce presupun încrederea publică ori exerciţiul autorităţii.

În baza art. 350 alin. 1 Cod procedură penală, va menţine măsura arestării preventive a inculpatului, întrucât nu au intervenit elemente care să fi determinat încetarea sau modificarea temeiurilor iniţiale.

Pericolul concret pentru ordinea publică nu s-a estompat până la un nivel care să permită, la momentul actual, o măsură preventivă neprivativă de libertate. Prin punerea în libertate a inculpatului s-ar crea temerea că justiţia, în cazul unor infracţiuni de o gravitate deosebită, nu acţionează suficient de ferm şi poate astfel încuraja alte persoane să comită fapte asemănătoare.

În baza art. 88 Cod penal, va deduce din pedeapsa  aplicată durata reţinerii şi arestării preventive.

În baza art. 17 alin. 1 din  Legea nr.143/2000 se va  dispune confiscarea cantităţii de 36,9 g drog de mare risc – cocaină şi a trei folii de aluminiu pe care s-a pus în evidenţă cocaină, care au fost ridicate de la inculpat, ce se află în camera de corpuri delicte , droguri şi precursori din cadrul IGPR.

În baza art. 17 alin. 1 din  Legea nr.143/2000 se va dispune confiscarea de la inculpat a cântarului folosit la câtărirea drogurilor  şi care se află în Camera de Corpuri delicte a Tribunalului Vaslui.

În temeiul disp. art. 118 ² Cod Penal, constatând îndeplinite condiţiile acestui text de lege, se va dispune confiscarea  de la inculpat a următoarelor bunuri ce se află În Camera de Corpuri delicte a IPJ Vaslui : 33 şorturi marca „Legea”, 117 tricouri marca „Legea” , 18 compleuri de treining marca „Legea” , 19 bluze de fâş, 19 tricouri marca „Errea”, 23 şorturi marca „Virma”, 29 tricouri marca „Virma”, 8 bluze de treining marca „Legea”, 0 bluză de fâş marca „Legea”. Este neverosimilă susţinerea inculpatului precum că toate aceste articole ar fi fost destinate uzului familiei.

În temeiul disp. art. 7 din Legea 76/2008 rap la art 3, 4, 5 şi 9 din Legea 76/2008 se va dispune prelevarea de la inculpat a probelor biologice în vederea introducerii profilului genetic în SNDGJ. Informează pe inculpat că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

Se va dispune conservarea DVD –ului depus la Camera de Corpuri Delicte a tribunalului Vaslui.

Inculpatul va suporta cheltuielile judiciare efectuate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Condamnă pe inculpatul B C, aflat în prezent în Penitenciarul Iaşi, la următoarele pedepse:

-6 (şase) ani şi 8 (opt) luni  închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal pe o perioadă de 3 ani pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc,  prev. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000, cu aplic art. art. 320 ¹ Cod Procedură penală

-10 (zece) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal pe o perioadă de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de introducere în ţară de droguri de mare risc prev. de art. 3 alin.2 din Legea 143/2000, cu aplic art. art. 320 ¹ Cod Procedură penală

În baza art. 33 lit. a Cod penal şi art. 34 lit. b şi 35 Cod penal contopeşte pedepsele aplicate şi dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 10 (zece) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal pe o perioadă de 5 ani.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal în condiţiile art. 71 Cod penal.

În baza art. 350 alin. 1 Cod procedură penală, menţine măsura arestării preventive a inculpatului şi în temeiul art. 88 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 23 aprilie 2013 la zi.

În baza art. 17 alin. 1 din  Legea nr.143/2000, dispune confiscarea cantităţii de 36,9 g drog de mare risc – cocaină şi a trei folii de aluminiu pe care s-a pus în evidenţă cocaină, care au fost ridicate de la inculpat, ce se află în camera de corpuri delicte , droguri şi precursori din cadrul IGPR.

În baza art. 17 alin. 1 din  Legea nr.143/2000, dispune confiscarea de la inculpat a cântarului folosit la câtărirea drogurilor  şi care se află în Camera de Corpuri delicte a Tribunalului Vaslui.

În temeiul disp. art. 118 ² Cod Penal dispune confiscarea  de la inculpat a următoarelor bunuri ce se află În Camera de Corpuri delicte a IPJ Vaslui : 33 şorturi marca „Legea”, 117 tricouri marca „Legea” , 18 compleuri de treining marca „Legea” , 19 bluze de fâş, 19 tricouri marca „Errea”, 23 şorturi marca „Virma”, 29 tricouri marca „Virma”, 8 bluze de treining marca „Legea”, 0 bluză de fâş marca „Legea”.

 În temeiul disp. art. 7 din Legea 76/2008 rap la art 3, 4, 5 şi 9 din Legea 76/2008 dispune prelevarea de la inculpat a probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în SNDGJ. Informează pe inculpat că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

Dispune conservarea DVD –ului depus la Camera de Corpuri Delicte a tribunalului Vaslui.

În temeiul disp. art. 191 Cod Procedură penală obligă pe inculpat să achite statului cheltuieli judiciare în sumă de 1400 lei, din care 700 lei reprezintă onorariile apărătorilor din oficiu. .

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 iunie 2013.

Preşedinte,

Grefier,

Red.G.F

Tehnored.D.P. 22 Iulie 2013

2 ex.