Restituire taxă judiciară de timbru

Sentinţă civilă 140 din 10.02.2015


Petenta MD a solicitat restituirea taxei judiciare de timbru din dosarul nr…….. întrucât a renunţat la judecarea cauzei.

Având în vedere că petenta, în calitate de reclamantă dosarul nr……. a achitat taxa de timbru de 145 lei, dar a renunţat la judecată după comunicarea  acţiunii către pârât, instanţa a constatat că nu este incident niciunul din cazurile limitativ prevăzute de art.45 alin.1 din OUG 80/2013 referitoare la restituirea taxei judiciare de timbru, astfel că a respins cererea.