Infractiunea de inselaciune, art. 215 Cod Penal

Sentinţă penală 334/S din 05.12.2011


Infractiunea de inselaciune, art. 215 Cod Penal.

Prin SENTINTA PENALA NR. 334/S, pronuntata in Dosarul nr. xxx/62/2011, s-a dispus:

In baza art. 215 alin.1,3,4,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal si art. 37 lit.b) Cod penal condamna pe inculpatul MGC la pedeapsa principala de 11 ani inchisoare si pedeapsa complimentara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art 64 lit a ), teza a II a, lit b) si c) Cod penal  (respectiv dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comerciala) pe o durata de 5 ani pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata (13 a m).

Cu aplicarea art 71,64 lit a) teza a II a ,lit b) si c) Cod penal .

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 4 ani si 10 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr1694/2.12.2008 a Judecatoriei Brasov ramasa definitiva prin decizia penala nr.172/9.06.2009 a Tribunalului Brasov in pedepsele componente:

-pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata pentru savarsirea  infractiunii  de furt calificat (data faptei 3/4.12.2005) prin sentinta penala nr 1694/2.12.2008 a Judecatoriei Brasov;

-pedeapsa rezultanta  de  4 ani si 10 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.1551/2005 pronuntata de Judecatoria Brasov ramasa definitiva prin decizia penala nr. 133/2006 a Curtii de Apel Brasov;

-pedeapsa  de  3 ani inchisoare aplicata inculpatului  pentru savarsirea infractiunii de furt calificat ( 29/30 .05.2005)  prin sentinta penala  nr.440/2007pronuntata de Judecatoria Brasov ramasa definitiva prin neapelare  .

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 4 ani si 10 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr 2131/19.12.2007 a Judecatoriei Brasov in pedepsele componente:

-2 ani si o luna inchisoare aplicata prin sentinta penala nr 2732/3.11.1998 a Judecatoriei Brasov, definitiva prin neapelare (pedeapsa executata,primul termen al recidivei);

-3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.440/2007 a Judecatoriei Brasov, definitiva prin neapelare;

-4 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr 1551/2005 a Judecatoriei Brasov;

Constata ca infractiunea de inselaciune pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului MG Constantin, in prezentul dosar, este concurenta cu infractiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin  sentintele penale nr 1551/2005 pronuntata de Judecatoria Brasov,  nr. 440/2007  pronuntata de Judecatoria Brasov  si nr. 1694/2008 a Judecatoriei Brasov.

In baza ar 36 alin 2 Cod penal raportat la ar 33 lit a) , 34 lit b) , art 35  Cod penal  contopeste urmatoarele pedepse:

- pedeapsa de 11 ani inchisoare si 5 ani pedeapsa complimentara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art 64 lit a) teza a II a,b) si c) aplicata in prezentul dosar

- pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr 1694/2008 a  Judecatoriei Brasov

 - pedeapsa rezultanta  de  4 ani si 10 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala  1551/2005 pronuntata de Judecatoria Brasov

- pedeapsa  de  3 ani inchisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala  nr  440/2007  pronuntata de Judecatoria Brasov

-pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata pentru savarsirea  infractiunii  de furt calificat din data de 3/4.12.2005 prin sentinta penala nr 1694/2.12.2008 a Judecatoriei Brasov astfel incat inculpatul MGC executa pedeapsa cea mai grea de 11 ani inchisoare si 5 ani pedeapsa complimentara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art 64 lit a,teza a IIa,b si c( respectiv dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comerciala).

In baza art 71 Cod penal interzice inculpatului pe durata executarii pedepsei drepturile prev. de art 64 lit a teza a- II-a, b si c Cod penal.

In baza art 36 alin 3 Cod penal deduce din pedeapsa aplicata perioadele executate din 27.04.2005, 4.11.2005, de la 29.11.2002-28.04.2004, de la 18.04.2006-30.01.2008 si de la 10.07.2009 la .11.08.2009.

Anuleaza mandatele de executare a pedepselor emise in baza sentintelor penale 1551/2005 a Judecatoriei Brasov,440/2.03.2007 a Judecatoriei Brasov,2131/2007 a Judecatoriei Brasov si 1694/2008 a Judecatoriei Brasov si dispune emiterea unui nou mandat conform prezentei sentintei.

In baza art.14, art 346 Codul de procedura penala obliga pe inculpat sa plateasca partilor civile  urmatoarele despagubiri civile:

-catre SC  VC SRL Brasov prin lichidator judiciar  C  2000 SPRL Brasov suma de 24.520,41 lei.

-catre SC 2  NC SRL Brasov  suma de 10.757 lei.

-catre SC GOLFIM FN SRL  suma de 25.838 lei si respinge restul pretentiilor.

-catre SC  R SA prin administrator judiciar CII.P.R.L Brasov suma de 64.083,77 lei.

-catre SC  UMM  SA Sibiu suma de 46.034,91 lei reprezentand contravaloarea facturilor neachitate plus dobanda legala ce se va calcula de la data de 16.01.2005 pana la data executarii obligatiei si respinge restul pretentiilor privind obligarea inculpatului la  daune interese.

-catre SC  CM SRL Husi suma de 9.899,96 lei.

-catre SC MMa SA Cluj Napoca suma de 47.710,39 lei.

In baza art 189 Cod procedura penala onorariul aparatorului din oficiu in cuantum de 200 lei se suporta din fondurile Ministerului Justitiei, se achita Baroului de Avocati Brasov si se include in cheltuielile judiciare.

In baza art 191 alin 1 Cod procedura penala obliga inculpatul sa plateasca statului suma de 900 lei cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la  comunicare .

Deliberand asupra cauzei penale de fata retine:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov cu numarul 43/P/2010 din data de 18.01.2011, inregistrat la Tribunalul Brasov la data de 27.01.2011, s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului MGC pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prevazuta de art. 215 alin.1,3,4,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (13 acte materiale) si aplicarea art. 37 lit.b Cod penal .

In sarcina inculpatului in actul de sesizare s-a retinut ca in perioada 10.01.2005 -  07.02.2005 ,in calitate de administrator al SC S SRL Brasov a indus in eroare reprezentantii SC  VC SRL, SC 2  NC SRL, SC  G  SRL,  R  SA Brasov, SC  UMM , SC  CM SRL, SC  MMA SA Cluj cu ocazia achizitionarii de marfa, prin emiterea unui  numar de 13 file cec care au fost ulterior refuzate la plata, cauzand un prejudiciu total in suma de 230.844, 44 lei acestor societati.

Sub aspectul laturii civile se arata ca SC  VC SRL Brasov prin lichidator judiciar  C  2000 SPRL Brasov s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 24.520,41 lei; SC 2  NC SRL Brasov prin reprezentant P (fosta L) CM s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 10.757 lei; SC  G FN SRL  prin reprezentant SIE s-a constituit parte civila cu suma de 27.838 lei; SC  R SA prin administrator judiciar CI .P.R.L Brasov s-a constituit parte civila cu suma de 64.083,77 lei; SC  UMM  prin reprezentant MP s-a  constituit parte civila cu suma de 46.034,91 lei reprezentand contravaloarea facturilor neachitate si 118.528,68 lei daune interese, in total 164.563,59 lei; SC  CM SRL H prin reprezentant legal MVM s-a constituit parte civila cu suma de 9.899,96 lei; SC MM SA Cluj Napoca prin reprezentant legal LM s-a constituit parte civila cu suma de 47.710,39 lei.

Prejudiciul total in suma de 230.844,44 lei a fost calculat prin adunarea sumelor cu care partile vatamate s-au constituit parti civile, reprezentand valoarea neachitata a facturilor fiscale emise catre inculpat(nu si daunele interese).

In ceea ce priveste istoricul cauzei instanta constata urmatoarele:

- prin procesul verbal din data de 09.03.2005 s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de invinuitul MGC pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prevazuta de art. 215 alin.1,2,3,4 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (10 acte materiale) cu aplicarea art. 37 lit.b Cod penal, retinandu-se in sarcina acestuia emiterea unui numar de 10 file cec fara a avea disponibilul necesar decontarii catre SC  VC SRL, SC  R  SA, SC 2  NC SRL, SC  UMM  SA, SC GOLDFIN SRL. Ulterior, la data de 11.04.2005 s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de invinuit si pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prevazuta de art. 215 alin.1,2,3,4, Cod penal cu aplicarea art. 37 lit.b Cod penal, fapta fiind savarsita in dauna SC  CM SRL. Prin rezolutia din data de 27.04.2005 s-a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptelor, retinandu-se savarsirea infractiunilor prevazute de art. 215 alin.12,3,4 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (11 acte materiale) si art. 37 lit.b Cod penal.

- prin ordonanta din data de 27.04.2005 s/a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 215 alin.1,2,3,4 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (11 acte materiale), cu aplicarea art. 37 lit.b Cod penal.

- prin procesul verbal din data de 09.08.2005 s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 215 alin. 1,2,3,4 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale), infractiune savarsita in dauna SC  MMA SA Cluj Napoca.

-  prin ordonanta din data de 19.01.2006 s-a dispus schimbarea incadrarii juridice prin retinerea infractiunilor prevazute de art. 215 alin.1,3,4 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (4 fapte cu cate 2 acte materiale si o fapta cu cate 3 acte materiale) cu aplicarea art. 37 lit.a Cod penal, art. 215 alin.1,3,4 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit.a Cod penal si art. 215 alin.1,3,4 Cod penal  cu aplicarea art. 37 lit.b Cod penal  cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal .

- prin ordonanta din data de 03.09.2009 s-a dispus schimbarea incadrarii juridica din faptele mentionate, in art. 215 alin.1,3,4 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (11 acte materiale) si art. 37 lit.b Cod penal. 

- prin ordonanta din data de 06.01.2011 s-a dispus schimbarea incadrarii juridice din faptele mentionate, in art. 215 alin.1,3,4,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (13 acte materiale) si art. 37 lit.b Cod penal

- prin ordonanta din data de 27.04.2005, inculpatul MGC a fost retinut pentru o perioada de 24 zile.

In cauza cercetarea judecatoreasca s-a desfasurat in lipsa inculpatului care s-a sustras judecatii. Astfel, au fost audiati reprezentantii partilor vatamate si martorii care au participat la efectuarea tranzactiilor fie la transportul marfii cumparata de inculpat de la societatile parti vatamate. Pentru parte dintre martori instanta constand ca nu s-au prezentat a dat citire declaratiilor date de acestia la urmarire penala urmand a aprecia valoarea lor probanta in ansamblul probelor administrate.

Analizand materialul probator administrat in cauza instanta retine urmatoarea stare de fapt. 

1) La  data de 20.11.2004, la punctul de lucru al societatii din mun. Brasov s-a prezentat inculpatul  MGC impreuna cu o alta persoana ce s-a recomandat SM, in urma solicitarii acestora s-a intocmit un deviz estimativ  cu privire la instalatii termice. Baza relatiei comerciale a constituit-o contractul de furnizare materiale pentru instalatii termice nr.09 din data de 22.11.2004 incheiat intre SC  VC SRL si SC S SRL Brasov reprezentata de catre inculpatul  MGC, in calitate de cumparator, plata efectuandu-se prin fila cec, potrivit art. VI din contract. Intelegerea contractuala s-a materializat in prima faza prin livrarea de piese, conform facturii fiscale nr. 5430367/23.11.2004 in valoare de 3.755,91 lei ca a fost achitata prin fila cec ce a fost decontata.

Dupa acest moment, al castigarii increderii partii vatamate, la data de 18.12.2004, MGC s-a prezentat din nou la sediul SC  VC SRL solicitand alte instalatii termice mai complexe, iar modalitatea de plata convenita a fost 30% numerar, iar diferenta prin fila cec. In aceeasi data s-au livrat materialele facturate prin factura fiscala 05430419/18.12.2004 in valoare de 4.625,19 lei ce a fost achitata in numerar. La data de 20.12.2004, inculpatul MGC s-a prezentat din nou la sediul SC  VC SRL insotit de o alta persoana pentru a ridica restul de marfa in baza facturii fiscale nr. 5430420/20.12.2004 in valoare de 17.012,65 lei din care s-a achitat numerar suma de 347,80 lei, pentru restul sumei inculpatul a emis fila cec seria P 308 04089509  in valoare de 16.637,85 lei, pe care a postdatat-o cu data de 12.01.2005, de comun acord cu beneficiarul, a completat-o, semnat-o si stampilat-o. In data de 21.12.2004 inculpatul s-a deplasat din nou la sediul SC  VC SRL, s-a intocmit factura fiscala nr.05430421 in suma de 7.882,56 lei pentru achitarea careia inculpatul a emis fila cec seria P 308 04089511 cu aceeasi valoare, pe care a postdatat-o 25.01.20005, a completat-o, a semnat-o si a stampilat-o. Prima fila cec a fost introdusa la plata in data de 12.01.2005 si a fost refuzata la plata cu motivarea lipsei totale a disponibilului, client aflat in interdictie bancara, iar ce-a de-a doua fila cec a fost refuzata la plata in data de 26.01.2005 cu aceeasi motivare, fila cec fiind anulata.

Din verificarile efectuate de catre organele de politie, consemnate in procesul verbal din data de 21.09.2005, rezulta faptul ca in baza de date a evidentei persoanelor nu exista nicio persoana cu acest nume, astfel ca a fost imposibila identificarea persoanei cu care s-a deplasat inculpatul la sediul SC  VC SRL.

Starea de fapt a fost dovedita cu declaratia reprezentantului SC  VC SRL-martorul  ADC, care se coroboreaza cu facturile,contractul si filele CEC;cu procesul verbal de recunoastere dupa plansa fotografica a inculpatului de catre reprezentantul partii vatamate - ADC in prezenta a doi martori asistenti;cu declaratia martorului MV, director al SC BS S SRL care mentioneaza faptul ca in baza unei colaborari cu SC  VC SRL a livrat in mod direct de la depozitul societatii instalatiile mentionate inculpatului  MGC, care s-a prezentat si a ridicat marfa, cu declaratia martorului AC si cu declaratia inculpatului din cursul u.p. (acesta s-a sustras cercetarii judecatoresti) care  recunoaste faptul ca o mare parte din sumele incasate de catre acesta erau folosite in interes personal, si nu pentru a plati marfa achizitionata si ca a emis filele cec, desi cunostea ca nu dispune de disponibilul necesar decontarii acestora.

2) La data de 29.12.2004 la sediul societatii SC 2 NC SRL din str. Grivitei, mun. Brasov s-a prezentat martorul AC, angajat ca sofer al SC S SRL Brasov, iar in baza intelegerii telefonice cu directorul SC S SRL Brasov-inculpatul MGC s-a intocmit factura fiscala nr. 6388116 din data de 29.12.2004 in valoare de 10.757 lei prin care s-au facturat 2 bucati notebook Toshiba. In data de 13.01.2005, inculpatul MGC a sunat si a dat girul introducerii la plata a filei cec, deoarece in data respectiva are banii disponibili in cont, moment la care, restul rubricilor filei cec au fost completate de o angajata a partii vatamate.

Fila cec a fost introdusa la plata in data de 13.01.2005, refuzul la plata inregistrandu-se la data de 14.01.2005, cu motivarea lipsei totale a disponibilului, client in interdictie bancara. Desi ulterior, s-a incercat contactarea inculpatului, acest lucru nu a fost posibil, iar la sediul SC S SRL Brasov nu a fost gasita nicio persoana. Mai mult, din declaratia martorei VI, rezulta faptul ca  in data de 07.01.2005 a fost anuntata de ca a fost sunata de reprezentantul SC S  SRL care a rugat-o sa nu introduca fila cec la plata deoarece are nevoie de banii din cont pentru a participa la o licitatie, lucru neadevarat, pentru ca, verificand tranzactiile efectuate in contul societatii in ziua mentionata, se constata inexistenta oricarei sume de bani. Fila cec a fost completata de angajata partii vatamate, numita CCS  inainte de a fi introdusa la plata cu datele mentionate in factura fiscala intocmita in prezenta inculpatului.

Starea de fapt a fost retinuta pe baza declaratiei martorilor LC,VI, CCS, AC (care a confirmat faptul ca persoana care a sunat initial s-a prezentat ca fiind patronul SC S SRL Brasov, respectiv MGC a ridicat bunurile la cererea inculpatului care i-a inmanat fila cec nr. P 308 04089516  semnata si stampilata,pe care a predat-o reprezentantei partii vatamate), care se coroboreaza cu  procesul-verbal de recunoastere dupa plansa fotografica de catre martora LC a persoanei care s-a prezentat la sediul SC 2  NC SRL in vederea ridicarii marfurilor in persoana soferului inculpatului-martorul  AC;  cu facturile si CEC-urile dar si cu declaratia de recunoastere a inculpatului din cursul u.p.

3) In luna noiembrie 2004 la sediul societatii parte vatamata SC G SRL din Sacele s-a prezentat inculpatul MGC si a comandat initial anvelope, valoarea facturilor fiind de aproximativ 14000 lei pentru care a achitat cu doua file cec, ulterior, la data de 18.12.2004.

Astfel  dupa ce a castigat increderea partii vatamate, la data de 18.12.2004, s-a prezentat din nou la sediul partii vatamate si a solicitat achizitionarea de anvelope, motivand ca detine o exploatare forestiera si doreste sa-si echipeze un tractor si doua autocamioane cu cauciucuri noi. Astfel, prin factura fiscala nr. 2131961/18.12.2004 in valoare de 2.3180 lei i-au fost livrate anvelope. Factura a fost achitata cu fila cec seria P30804089510 postdatata cu data de 13.01.2005, de comun acord cu inculpatul, urmand ca la data de 23.12.2004 sa ridice si marfa. La aceeasi data s-a mai facturat marfa in valoare de 23.520 lei prin factura fiscala nr. 2131963/23.12.2004 pentru plata careia inculpatul MGC a emis fila cec seria P 30804089513, de asemenea postdatata la data de 14.01.2005. Filele cec au fost semnate si stampilata de inculpate la momentul lasarii acestora, celelalte mentiuni fiind completate de SIE, potrivit declaratiei acesteia.

La data de 14.01.2005 si 17.01.2005 au fost introduse la plata cele doua file cec, fiind refuzate cu motivarea lipsei totale de disponibil, client aflat in interdictie bancara.

Starea de fapt a fost dovedita cu declaratia reprezentantei partii vatamate- SIE care se coroboreaza cu facturile si filele CEC,cu declaratia martorului AC si cu declaratia inculpatului din cursul u.p.

4) La sfarsitul lunii noiembrie 2004 la sediul societatii SC  R  SA Brasov s-a prezentat inculpatul care a facut o comanda substantiala de marfa. Dupa ce s-au efectuat verificari de catre angajatii partii vatamate cu privire la SC S SRL, constatandu-se ca nu exista probleme, s-a efectuat facturarea marfurilor ce au fost ridicate personal de catre inculpat care a lasat cele trei file cec semnate si stampilate, restul mentiunilor fiind completate de reprezentantii SC  R  SA Brasov.

Astfel SC  R  SA Brasov a livrat marfa catre inculpat in zilele de 09.12.2004, 15.12.2004 si 16.12.2004 pentru plata facturilor fiscale emise, inculpatul MGC care s-a prezentat personal si a ridicat marfa a emis filele cec seria P 30804092144 in suma de 17.642,46 lei, postdatata la 09.01.2005, seria P30804089502 postdatata 14.01.2005 in suma de 11.647,72 lei si seria P 308 04089505 postdatata la 17.01.2005 in suma de 34.856,05 lei. Prima fila cec a fost introdusa la plata la data de 11.01.2005 si decontata partial, ramanand un rest de plata in suma de 17.580 lei, iar celelalte doua file cec au fost refuzate la plata cu motivarea lipsei totale de disponibil, clint aflat in interdictie bancara la data de 18.01.2005, respectiv 19.01.2005.

Starea de fapt  a fost dovedita cu declaratia reprezentantei SC  R  SA Brasov- MI care se coroboreaza cu inscrisurile din dosar-comenzile facute de catre inculpatul  MG Constantin, facturile si filele Cec,mentiunile din registrul de poarta al SC  R  SA, cu declaratia martorului AC si cu declaratia martorei Moisa Elena,care a completat mentiunile de pe filele cec inainte de a fi introduse la plata.

5) In luna decembrie 2004 inculpatul MGC,in calitate de administrator al SC S SRL l-a contactat telefonic pe reprezentantul UMM SA Sibiu-MP si a solicitat piese auto. S-a stabilit modalitatea de plata prin fila cec scadenta la 25 zile. Prima livrare s-a facut la data de 20.12.2004 prin factura fiscala nr.02490806 in valoare de 23.216, 42 lei fiind lasata fila cec seria P 30804089515.  Referitor la aceasta fila cec, din declaratia numitului MP din data de 07.04.2005 rezulta faptul ca s-a deplasat personal la Brasov pentru a transporta comanda impreuna cu soferul AG, iar din discutiile cu acesta a rezultat faptul ca s-a intalnit cu inculpatul la intrare in Brasov, descarcand marfa la un depozit din Bartolomeu unde a primit si fila cec pe care a completat-o soferul, fiind semnata si stampilata.

Potrivit declaratiei  martorului AG rezulta faptul ca s-a deplasat la Brasov pentru a aduce marfa la sediul SC S SRL unde s-a intalnit cu un delegat al acestei societati-identificat ulterior ca fiind martorul BL (care efectua servicii de transport intern,postand anunt in ziar si a fost contactat telefonic de catre inculpat). In momentul in care a verificat daca datele consemnate pe factura fiscala emisa de SC UMM SA Sibiu corespund cu cele de pe fila cec prezenta pentru plata a constatat neconcordante, astfel incat i-a solicitat acestuia sa ii inmaneze alta fila cec cu datele corecte. Martorul sustine ca persoana respectiva a scos un carnet de cecuri si a semnat urmatoarea fila cec, in sensul ca a scris” MG”, rugandu-l pe martor sa completeze celelalte mentiuni, ceea ce s-a si intamplat.

In data de 23.12.2004, a fost contactat din nou de MGC care a mai solicitat marfa, s-a intocmit  factura fiscala nr. 02490827 in valoare de 22.818,48 lei delegatul a ridicat marfa, platind cu fila cec seria P 308 4089512 avand ca data a emiterii 16.01.2005.

Inculpatul MGC a sustinut in cursul u.p. ca nu s-a deplasat personal pentru a ridica marfa, ci a trimis un sofer caruia i-a inmanat si fila cec in alb, iar ulterior, la indicatiile sale, soferul respective ar fi semnat fila cec in numele sau. Intr-adevar, din raportul de constatare tehnico-stiintifica intocmit in cursul urmaririi penale a rezultat faptul ca aceasta fila cec nu a fost semnata de catre inculpat.

S-a dovedit insa indubitabil ca fila cec a fost incredintata de catre inculpat, acesta a negociat conditiile de livrare a marfurilor facturate, el fiind cel care a dat girul de plata pentru aceasta fila cec, in conditiile stabilite tot de el cu reprezentantii partii vatamate.

Cele doua file cec au fost introduce la plata in datele de 17.01.2005 si 18.01.2005, refuzul la plata fiind inregistrat in datele de 20.01.2005 si 24.01.2005 cu motivarea lipsei disponibilului si a interdictiei bancare.

6) In luna decembrie 2004, inculpatul l-a contactat telefonic pe reprezentantul SC  CM SRL Husi- MVM care a facut o comanda de 3000 kg napolitane. Pentru a-i castiga increderea inculpatul a procedat in acelasi mod,achitand  prin fila cec scadenta la data de 28.12.2004.

In luna ianuarie 2005, inculpatul MGC a contactat din nou partea vatamata si a efectuat o alta comanda. Prin factura fiscala nr.1064217 in valoare de 9.899,97 lei s-a livrat o cantitate de 3000 kg napolitane. Plata s-a efectuat prin fila cec seria P 30804089523 in valoare de 9.899,96 lei pe care a postdatat-o cu data de 07.02.2005, care a fost introdusa la plata in data de 09.02.2005 si refuzata cu motivarea lipsei totale de disponibil, client aflat in interdictie bancara. Desi angajatii partii vatamate au incercat contactarea inculpatului ,aceasta a fost imposibila.

Starea de fapt a fost retinuta pe baza plangerii penale si declaratiei reprezentantului SC  CM SRL Husi- MVM, care se coroboreaza cu declaratia martorului Buznea Neculai(delegatul SC  CM SRL Husi care a transportat napolitanele la Brasov, in complexul B in sensul ca inculpatul MGC a fost cel care i-a inmanat fila cec),cu procesul-verbal de recunoastere dupa plansa fotografica, in cadrul careia martorul BN l-a recunoscut pe inculpat ca fiind cel care i-a inmanat fila cec pentru plata facturii fiscale,cu declaratia martorului AC si cu declaratia inculpatului,care in cursul u.p. a recunoscut aceste aspecte, precizand ca desi intreaga cantitate de napolitane a vandut-o intr-o singura zi la standurile din B, nu a alimentat contul potrivit conventiei comerciale.

7) In baza discutiilor telefonice purtate de catre LM, reprezentant SC MM SA cu inculpatul, in calitate de administrator al SC S SRL.  a transmis o comanda de marfa nr 161/02.12.2004, stabilind ca modalitate de plata prin fila cec scadenta la 30 zile. In data de 09.12.2004 s-a efectuat transportul catre SC S SRL in baza facturii fiscale nr. 7519878 in valoare de 23.77502 lei. Marfa a fost descarcata la depozitul indicat de catre inculpat care a emis fila cec seria P 308 04092146 avand ca data a emiterii 10.01.2005 si fiind introdusa la plata a fost refuzata la data de 11.01.2005 cu motivarea lipsei disponibilului. Din declaratiile martorului  BSL rezulta faptul ca s-a deplasat din Cluj Napoca pentru a transporta marfa in Brasov in data de 09.12.2004, l-a contactat pe  MG care i-a precizat ca va trimite un delegat la intrarea in oras dinspre Sighisoara pentru a primi marfa.  La livrare, martorul a primit fila cec seria P 308 04092146

Ulterior, la data de 17.12.2000, conform facturii fiscale nr.7519921 s-a livrat marfa in valoare de 20.985,37 lei, transportul fiind efectuat de catre un reprezentant al SC S SRL caruia inculpatul i-a predat fila cec seria NG 30700017017 emisa de catre SC APD SRL catre SC S SRL si girata catre SC MM SA. Ca data a emiterii s-a completat 17.01.2005, aceasta fila cec nu a putut fi decontata din cauza faptului ca reprezentantul institutiei bancare a precizat ca nu este un instrument efectiv de plata. Din declaratia reprezentantului partii vatamate, LM  rezulta faptul ca referitor la aceasta fila cec, inculpatul i-a precizat ca valoarea filei cec este mai mare decat factura fiscala, insa va achizitiona pe viitor marfa pe care ulterior o va vinde catre R in vederea unei compensari.

Dupa refuzul primei file cec martorul LM  s-a deplasat impreuna cu soferul BL la Brasov, in locul unde soferul descarcase marfa pentru inculpat. In depozitul respectiv nu au putut sa identifice vreun spatiu ce ar fi apartinut societatii inculpatului, motiv pentru care s-au deplasat la sediul societatii din str. Iuliu Maniu, unde, de asemenea nu au mai gasit pe inculpat, acesta parasind spatiu cu 45 zile inainte. In incercarea de a-l gasi pe inculpat cei doi s-au deplasat si la domiciliul acestuia, insa tatal inculpatului nu le-a furnizat nicio informatie care sa ii ajute sa il gaseasca.

In urma verificarilor efectuate, marfa a fost identificata ca fiind comercializata de catre SC C SRL, fiind indisponibilizata de catre organele de politie la sediul acestei ultime societati comerciale.

Din declaratia inculpatului data in cursul urmaririi penale, la data de 06.01.2011, rezulta faptul ca faptul ca in luna octombrie 2004 a devenit administratorul SC S SRL, fiind singura persoana care s-a ocupat efectiv de derularea relatiilor comerciale in care folosea in mod obisnuit filele cec ca si modalitate de plata. Activitatea societatii s-a incheiat in ianuarie 2005, in urma intrarii in incapacitate de plata. Pe parcursul derularii activitatii inculpatul nu a tinut evidenta contabila, nu a depus declaratii de impunere la institutiile financiare abilitate, modalitatea de derulare a afacerilor sale fiind una cat se poate de simpla, in sensul ca achizitiona marfa de la diversi producatori pe care ulterior o revindea in pietele din Bucuresti. Inculpatul recunoaste faptul ca o mare parte din sumele incasate de catre acesta erau folosite in interes personal, si nu pentru a plati marfa achizitionata, recunoscand ca a emis filele cec, desi cunostea ca nu dispune de disponibilul necesar decontarii acestora. Toata marfa achizitionata era distribuita beneficiarilor pe care inculpatul ii contactase anterior, astfel incat isi asigura piata de desfacere la momentul la care achizitiona marfa pe care ulterior  o vindea la preturi mai mari decat cele de achizitie, cu toate acestea nu a asigurat lichiditatile necesare platii filelor cec, desi cunostea datele scadente.

Potrivit doctrinei si practicii judiciare infractiunea de inselaciune presupune sub aspectul laturii obiective o actiune de inducere in eroare prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate,astfel se creeaza celui indus in eroare o falsa reprezentare a realitatii . Daca mijloacele folosite de faptuitor prezinta o mare aparenta de veridicitate legea il caracterizeaza ca fiind fraudulos iar folosirea unui astfel de mijloc determina agravarea infractiunii potrivit al 2 al art 215 Cod Penal. Daca mijlocul fraudulos de inducere in eroare constituie prin el insusi o infractiune se aplica regulile concursului de infractiuni.

Din istoricul  incidentelor de plata inregistrate la plata cu cecuri referitor la SC S SRL comunicat de BNR – Centrala Incidentelor de Plati, rezulta faptul ca perioada de interdictie bancara a fost intre 11.01.2005-14.02.2006, inregistrand un numar de 24 incidente la plata, in perioada 11.01.2005-14.02.2005.

Inculpatul MGC a ridicat marfa de la partile vatamate intre perioadele 09.12.2004-28.12.2004 si a emis filele cec ce au fost refuzate la plata intre 10.01.2005-26.01.2005. Verificand extrasele de cont referitor la aceste perioade, se constata faptul ca, desi inculpatul a efectuat plati, cu precadere in luna decembrie 2004, la datele scadente ale celor 13 file cec nu dispunea de disponibilul necesar decontarii acestora, in luna ianuarie 2005 cand erau scadente aceste file cec, inculpatul nu a avut niciun fel de disponibil in cont, singurele sume existente fiind la data de 10.01.2005 – 751.262 lei vechi si in data de 31.01.2005- 21.810 lei vechi.

Astfel probele administrate au dovedit fara dubiu reaua credinta a inculpatului, intentia de amagire, modalitatea sa de actionare in sensul ca pentru a intari increderea partenerului comercial acesta alimenta contul pentru plata primei tranzactii pentru ca ulterior sa-si insuseasca si sa foloseasca in scop personal sumele de bani obtinute din revanzarea marfii, aceasta in conditiile in care nu a tinut nici un fel de evidenta contabila si nu a depus declaratii de impunere la institutiile financiare abilitate.

Inculpatul a actionat cu intentie directa, din probatoriul existent in cauza rezultand indubitabil ca acesta a urmarit inducerea in eroare a partilor vatamate cu scopul de a obtine foloase materiale injuste prin achizitionarea marfurilor de la partile vatamate, pe care ulterior le revindea, fara a asigura provizia necesara decontarii filelor cec emise, dar asigurandu-si profituri proprii din incasarea sumelor de bani si neplata catre furnizori. Intentia sa directa rezulta din modalitatea in care a actionat, prin castigarea increderii partilor vatamate, la inceputul relatiei comerciale achizitionand marfa in sume mici pe care le achita prin file cec, ulterior achizitiona cantitati foarte mari de marfa, valoarea facturilor fiscale fiind apreciabila, emitand file cec pe care le postdata la aproximativ 30 zile, la datele scadente neasigurand provizia necesara decontarii, desi intre timp revanduse marfa la suprapret.

Prin urmare, apreciind prezumtia de nevinovatie in cazul inculpatului ca fiind rasturnata, constatand indeplinite elemente constitutive ale infractiunii pentru care s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului, instanta va dispune condamnarea inculpatului.

In drept,fapta inculpatului MGC, care,in baza aceleiasi rezolutii infractionale in perioada 10.01.2005 -  07.02.2005, a indus in eroare reprezentantii  SC  VC SRL, SC 2  NC SRL, SC  G  SRL,  R  SA Brasov, SC  UMM , SC  CM SRL, SC  MMA SA Cluj cu ocazia achizitionarii de marfa angajandu-se ca in urma revanzarii marfurilor va alimenta contul la scadenta,emitand un numar de 13 file cec care au fost ulterior refuzate la plata,cu mentiunea lipsa disponibil-client aflat in interdictie bancara,in scopul insusirii sumelor de bani rezultate din revanzarea marfurilor cauzand un prejudiciu total in suma de 230.844, 44 lei acestor societati intruneste elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune in forma continuata prevazuta de art. 215 alin.1,3,4,5 Cod penal  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (13 acte materiale).

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanta va avea in vedere dispozitiile art. 72 cod penal respectiv circumstantele reale ale faptei - numarul mare al actelor materiale  intr-un interval relativ scurt de timp, pericolul social concret al acestora –inselaciune, valoarea mare a prejudiciilor cauzate, nerecuperate dar si circumstantele personale ale inculpatului.

Acesta era in varsta de 35 ani la data comiterii faptei (2005), muncitor, care a recunoscut comiterea faptei in cursul urmaririi penale dar s-a sustras cercetarii judecatoresti, este recidivist postexecutoriu raportat la condamnarea de 2 ani si o luna inchisoare,cu art. 71,64 aplicata prin sentinta penala nr 2732/3.11.1998 a Judecatoriei Brasov, definitiva prin neapelare, dar care in perioada 2005-2008 a suferit mai multe condamnari pentru infractiuni concurente. Ca urmare instanta va proceda la contopirea tuturor pedepselor aplicate inculpatului.

Fata de aceste considerente urmeaza a dispune condamnarea inculpatului MGC la pedeapsa principala de 11 ani  inchisoare si pedeapsa complimentara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art 64 lit a, teza a II a,b si c (respectiv dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comerciala) Cod Penal pe o durata de 5 ani pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata-13 acte materiale.

In baza art 71 Cod penal va interzice inculpatului drepturile prev de art 64 lit a teza a II a, b si c Cod Penal .

In scopul realizarii procedeului de contopire a pedepselor aplicate inculpatului cu pedeapsa aplicata prin prezenta instanta

- va descontopi pedeapsa rezultanta de 4 ani si 10 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr 1694/2.12.2008 a Judecatoriei Brasov, definitiva prin dec penala nr 172/9.06.2009 a Tribunalului Brasov in pedepsele componente de:

- pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata pentru savarsirea  infractiunii  de furt calificat din data de 3/4.12.2005 prin sentinta penala nr. 1694/2.12.2008 a Judecatoriei Brasov;

- pedeapsa rezultanta  de  4 ani si 10 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.1551/2005 pronuntata de Judecatoria Brasov ramasa definitiva prin decizia penala nr. 133/24.02.2006 a Curtii de Apel Brasov(3 ani inchisoare aplicata pentru savarsirea infractiunii de furt calificat in 15.08.1998 plus 1an si 10 luni inchisoare ca urmare a revocarii suspendarii pedepsei aplicate prin sentinta penala nr 1841/1995 a Judecatoriei Arad);

- pedeapsa  de  3 ani inchisoare aplicata inculpatului  pentru savarsirea infractiunii de furt calificat in data de 29/30 .05.2005  prin sentinta penala  nr  440/2007  pronuntata de Judecatoria Brasov ramasa definitiva prin neapelare  .- va descontopi pedeapsa rezultanta de 4 ani si 10 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr 2131/19.12.2007 a Judecatoriei Brasov in pedepsele componente de:

- 2 ani si o luna inchisoare aplicata prin sentinta penala nr 2732/3.11.1998 a Judecatoriei Brasov, definitiva prin neapelare (pedeapsa executata ,primul termen al recidivei);

- 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr 440/2007 a Judecatoriei Brasov, definitiva prin neapelare la 21.03.2007;

-  4 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr 1551/2005 a Judecatoriei Brasov,definitiva prin dec penala nr 133/24.02.2006 a Curtii de Apel Brasov;

Vazand ca infractiunea de inselaciune pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului  MGC in prezentul dosar  este concurenta(respectiv este savarsita inainte de ramanerea definitiva a celorlalte condamnari) cu infractiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin  sentinta penala nr 1551/2005 pronuntata de Judecatoria Brasov,  440/2007  pronuntata de Judecatoria Brasov  si 1694/2008 a Judecatoriei Brasov.

In baza ar 36 alin 2 Cod penal rap la ar 33 lit a,34 lit b Cod penal  va contopi:

- pedeapsa de 11 ani inchisoare si 5 ani pedeapsa complimentara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art 64 lit a,teza a IIa,b si c aplicata in prezentul dosar aplicata in prezentul dosar

- pedeapsa rezultanta  de  4 ani si 10 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala  1551/2005 pronuntata de Judecatoria Brasov

- pedeapsa  de  3 ani inchisoare aplicata inculpatului  prin sentinta penala  nr  440/2007  pronuntata de Judecatoria Brasov

- pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata pentru savarsirea  infractiunii  de furt calificat din data de 3/4.12.2005 prin sentinta penala nr. 1694/2.12.2008 a Judecatoriei Brasov, astfel incat inculpatul MGC va executa pedeapsa cea mai grea de 11 ani inchisoare si 5 ani pedeapsa complimentara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art 64 lit a,teza a II a, b si c( respectiv dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comerciala).

In baza art 71 Cod penal vor fi  interzise inculpatului pe durata executarii pedepsei drepturile prev. de art 64 lit a teza a- II-a, b si c Cod penal.

In baza art 36 alin 3 Cod penal va  deduce  din pedeapsa aplicata perioadele executate asa cum rezulta din actele dosarului din 27.04.2005 la  4.11.2005, de la 29.11.2002 la 28.04.2004, de la 18.04.2006 la 30.01.2008 si de la 10.07.2009 la 11.08.2009. Va dispune anularea vechilor mandate de executare a pedepselor emise in baza sentintelor penale 1551/2005 a Judecatoriei Brasov, 440/2.03.2007 a Judecatoriei Brasov, 2131/2007 a Judecatoriei Brasov si 1694/2008 a Judecatoriei Brasov si va dispune emiterea unui nou mandat conform prezentei sentintei.

Sub aspectul laturii civile instanta retine ca orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. De asemenea, omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa. Prin urmare, pentru a opera raspunderea civila delictuala, este necesar sa fie intrunite cumulativ urmatoarele conditii: sa existe o fapta ilicita, adica o actiune sau inactiune prin care se aduce atingere drepturilor subiective sau intereselor legitime ale persoanei vatamate; un prejudiciu, acele consecinte daunatoare de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, efecte ale incalcarii drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei persoane; legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu; vinovatia autorului faptei ilicite. Nu in ultimul rand, potrivit art. 1169 Cod Civil, cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca, astfel ca sarcina probei daunelor materiale si morale revine partilor civile.

Analizand probatoriul administrat prin raportare la solutia pe latura penala a cauzei si la criteriile si elementele care au stat la baza acesteia, instanta constata  ca partile civile au suferit  un prejudiciu material constand in c/val marfii ridicate si revandute de catre inculpat potrivit facturilor depuse la dosar.

Prin urmare urmeaza ca in baza art. 14 raportat la art. 346 alin 1 Cod de Procedura Penala, art. 998, 999 Cod Civil, inculpatul sa fie obligat sa plateasca partilor civile despagubiri civile dupa cum urmeaza:

-catre SC  VC SRL Brasov prin lichidator judiciar  C  2000 SPRL Brasov suma de 24.520,41 lei.

-catre SC 2  NC SRL Brasov  suma de 10.757 lei.

-catre SC GOLFIM FN SRL  suma de 25.838 lei RON (23.180.000 ROL-c/val facturii 2131961/18.12.2004 plus 235.200.000 ROL-c/val facturii 2131963/23.12.2004) .Va respinge restul pretentiilor ca nedovedite .

-catre SC  R SA prin administrator judiciar CII. P.R.L Brasov suma de 64.083,77 lei.

-catre SC  UMM  SA Sibiu suma de 46.034,91 lei reprezentand contravaloarea facturilor neachitate plus dobanda legala ce se va calcula de la data de 16.01.2005 pana la data executarii obligatiei.

Va respinge ca nefondate restul pretentiilor privind obligarea inculpatului la  daune interese de 0,15% pe fiecare zi de intarziere avand in vedere lipsa contractului dintre cele doua societati, prin care inculpatul sa-si asume o asemenea obligatie, simpla mentiune pe facturile nesemnate de catre inculpat nu poate conduce la concluzia incheierii acordului partilor pe acest aspect.

-catre SC  CM SRL Husi suma de 9.899,96 lei.

-catre SC MMa SA Cluj Napoca suma de 47.710,39 lei.

In baza art. 189, 191 al. 1 Cod Procedura Penala inculpatul va fi obligat la plata catre stat a sumei de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.