Contestaţie la executare. Rectificarea mandatului de executare a pedepsei închisorii.

Decizie 24/Ap din 31.01.2007


 13. Contestaţie la executare. Rectificarea mandatului de executare a pedepsei închisorii.

 

 Prin sentinţa penală nr. 400/12.07.2006 Tribunalul Braşov a admis contestaţia formulată de petentul condamnat B.N. privind  executarea sentinţei penale nr. 280/19.05.2005 a Tribunalului Braşov şi a dispus anularea mandatului de executare nr. 329/4.04.2006 emis de Tribunalul Braşov.

 A dispus emiterea unui nou mandat de executare cu respectarea dispoziţiilor art. 420 Cod procedură penală, respectiv cu indicarea corectă a sentinţei penale de condamnare a codului numeric personal şi cu precizarea corectă a domiciliului petentului condamnat, întrucât aceste menţiuni au fost greşite sau lipseau din mandatul de executare a pedepsei închisorii.

 Împotriva hotărârii a declarat apel condamnatul care a solicitat rectificarea mandatului de executare a pedepsei în privinţa numărului sentinţei penale de condamnare şi a celorlalte menţiuni astfel cum a solicitat în cererea iniţială.

 Examinând hotărârea atacată, probele administrate până în prezent în cauză, motivele de apel invocate şi dispoziţiile art. 371 Cod procedură penală, se constată următoarele:

 Instanţa de fond a admis contestaţia condamnatului privind executarea pedepsei de 18 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 280/19.05.2005 pronunţată de Tribunalul Braşov, însă a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii deşi era necesară doar rectificarea acestuia şi a făcut trimitere la menţionarea corectă a numărului sentinţei penale de condamnare şi a domiciliul inculpatului, respectiv CNP al acestuia, fără a preciza exact care sunt datele corecte ce urmează a fi rectificate. Aceste situaţii urmează a fi  lămurite în apel prin precizarea datelor corecte ale sentinţei de condamnare, ale domiciliului şi reşedinţei inculpatului, ale CNP.

 Ca urmare apelul inculpatului se dovedeşte a fi fondat şi va fi admis potrivit art. 379 pct. 2 lit. a Cod procedură penală conform considerentelor de mai sus,

Decizia penală nr. 24/Ap din  31 ianuarie 2007