Cerere accesorie de acordare cheltuieli de judecată. Condiţiile pentru reducerea cheltuitelor de judecată reprezentând onorariu expert

Hotărâre 111 din 11.03.2020


Cuprins pe materii: Drept procesual civil.

Index alfabetic: Cerere de acordare cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert

Temei de drept: art. 451 alin. 2 si 3 Cod pr. civila

Prerogativa reducerii onorariului de expert se exercită de instanţă doar la momentul stabilirii onorariului definitiv, şi nu la acela al cuantificării  cheltuielilor de judecată. Astfel, atâta timp cât expertiza efectuată în cauză a fost o probă utilă, pe are instanţa a avut-o în vedere la pronunţarea soluţiei, chiar dacă acţiunea a fost admisă doar în parte, partea care pierde procesul urmează să o suporte integral, această cheltuială având un caracter indivizibil, fiind una necesară în cauză. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 111/11.03.2020