Constatarea legalităţii sesizării instanţei prin rechizitoriul emis pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 Cod penal şi a infracţiunii de trafic de influenţă prevăzută de art. 291 Cod penal, urmată de dispoziţia de începere

Sentinţă penală *** din 15.03.2017


„Prin rechizitoriul nr. X/P/201* al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea , s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ANONIM 1, CNP ..., pentru săvârşirea infracţiunilor de : luare de mită, prev.de art.289 alin.1 C.pen.cu referire la art.6 şi 7 lit.c din Legea nr.78/2000; trafic de influenţă, prev.de art.291 C.pen.cu referire la art.6 şi 7 lit.c din Legea 78/2000, ambele cu aplic.art.38 C.pen.

În sarcina acestuia s-a reţinut în esenţă următoarele:

„În sarcina inculpatului ANONIM 1,  în calitate de ... în cadrul  ..., s-a reţinut că în perioada LL-LL 201*, a pretins de la denunţătorul ANONIM  2 ca acesta să achite contravaloarea unui teren de ... ari situat în ..., cu o valoare de circulaţie de ... euro (potrivit raportului de expertiză tehnică), ce urma să fie achiziţionat de ANONIM 1  în perioada imediat următoare, după care, pe fondul refuzului exprimat de proprietarul acelui teren de a-l înstrăina, în cursul lunii decembrie 201*,  a pretins denunţătorului ca acesta să-i transfere proprietatea unui teren de ... ari cu o valoare de circulaţie de ... euro (potrivit raportului de expertiză tehnică) situat în imediata vecinătate a locuinţei acestuia, care se afla în proprietatea fiului său, fără a achita preţul acestuia, iar în contrapartidă, numitul ANONIM 1 l-a asigurat pe denunţător că în schimbul remiterii acestui folos material, în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, va întocmi/a întocmit cu celeritate un referat cu propunere de clasare în dosarul penal .... înregistrat la Parchetul de pe lângă ..., care se afla în instrumentarea agentului de poliţie menţionat, în care se efectuau cercetări faţă de denunţător (în care avusese calitate de suspect, iar apoi de inculpat) sub aspectul săvârşirii unei infracţiunii de ..., respectiv că va interveni pe lângă procurorul de caz, faţă de care a lăsat să se creadă că are influenţă, pentru ca acesta să emită cu celeritate o soluţie favorabilă denunţătorului, respectiv să-i aprobe eliberarea unor copii din dosarul penal mai sus amintit”.

Urmare a comunicării rechizitoriului, inculpatul ANONIM 1, prin apărător ales la data de ZZ.LL.201* a formulat cererii şi excepţii cu privire la neregularitatea actului de sesizare, în ceea ce priveste arătarea unui continut concret diferit de savarsire a faptei de luare de mita decat cea care rezulta din probatoriul administrat, iar cu privire  la fapta de trafic de influenta prev de art. 291 C.pen., descrierea faptei realizata prin Rechizitoriu nu se coroboreaza cu probele aratate în continuarea acesteia  pe care s-ar sprijini acesta acuzatie.

In acesta situatie, solutia care se impune este cea prevazuta de art 346 alin3 lit.c, cu consecinta restituirii cauzei la Parchetul de pe langa ICCJ-DNA Serviciul Teritorial Oradea.

Dezvoltând excepţiile formulate, inculpatul ANONIM 1, arată următoarele:

„Potrivit art 328 CPP, unul din elementele esentiale pe care rechizitoriul trebuie sa il cuprinda , se refera la descrierea faptei /faptelor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata, fapte cu privire la care urmeaza a se efectua cercetarea judecatoreasca in cursul careia se vor administrra probele necesare pentru a se dovedi existenta faptei penale, a celorlalte cerinte privtoare la fapta ce intra in continutul constitutiv al infractiunii precum si cu privire la imprejurarile in care a fost savarsita fapta.

In cauza de fata, inculpatul a fost trimis in judecata si pentru savarsirea infractiunii de luare de mita  prev de art 289 C. Pen si trafic de influenta prev de art 291 C.pen, descrierea faptelor prin Rechizitoriul intocmit raportat la problele administrate in cursul Urmaririi penale determina presupunerea rezonabila ca inculpatul a savarsit fapta de luare de mita insa nu tocmai in forma continutului concret prezentat de acuzare, iar in ceea ce priveste fapta de trafic de influenta in opinia nostara savarsirea acestei fapte nu reisese din probatoriul administrat in cauza.

Asa cum a arata si inculpatul doreste sa recunoasca savarsirea faptei de luare de mita de care este acuzat, prev de art 289 C.pen fapta care insa a fost savarsita intr-o alta maniera decat cea descrisa, maniera indicata in Incheierea penala nr .../201*, pronunata de Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul ..., precum si probele administare in cursul urmaririi penale intaresc acesta idee.

Astfel, inculpatul ANONIM 1, in calitate de ... in cadrul ..., in perioada indicata LL-LL 201* a pretins initial denunţătorului sa il ajute in achiziţionarea unui teren in ..., pretinzând pe urma ca acesta sa contribuie alături de el la cumpararea unui teren de ... ari . Pe fondul refuzului proprietarului acestui teren de a-l instraina, in cursul lunii LL 201* a pretins denuntatorului ca acesta sa-I transfere proprietatea unui teren de ... ari situat in imediata vecinatate a locuintei acestuia in contrapartida faptului ca inculpatul ANONIM 1 a intocmit cu celeritate un referat cu propunere de clasare in dosarul penal ... inregistrat pe rolul Prachetului de pe langa ..., dosar in care denuntatorul avea calitare de inculpat sub aspectul savarsirii unei infractiuni de ...

Probele administrate in cauza inataresc acesta modalitate de savarsrire a faptei, relevant fiind declaratia de martor al denuntatorului din data de ZZ.LL.201*, existanad totodata o convergenta intre declaratiile martorului denuntator si celelalte probe de la dosarul cauzei, respectiv proba reprezntata de procesul verbal de redare a inregistrarii convorbirilor purtate in mediu ambiental din data de ZZ.LL.201*, in cadrul careia inculpatul afirma in mod expres ca este vorba despre o favorizare reciproca, precizand faptul ca inculpatul déjà l-a ajutat pe martorul denuntator, ajutor care se refera la propunerea de clasare in dosarul in care era cercetat martorul denuntator.

Elocvent in acesta idee este si proba aflata la fila 83 vol III,  al dosarului de urmarire penala, in cadrul acestei discutii inculpatul precizeaza ca cumpararea terenului s-ar realiza in comun cu martorul denuntator caruia i-ar reveni  partea din spate.

Astfel descrierea faptei prin Rechizitoriu in modalitatea ca inculpatul ANONIM 1 a pretins de la deuntatorul ANONIM 2 ca acesta sa achite contravaloarea unui teren de ... ari  situat in ... cu o valoare de circulatie de ... euro ce urma sa fie achizitionat de ANONIM 1 in perioda imediat urmatoare, dupa care pe fondul refuzului exprimat de proprietarul terenului de a-l instraina, in cursul lunii LL 201*, a pretins denuntatorului ca acesta sa-i transfere proprietatea unui teren de ... ari cu o valoare de circulatie de ... euro situata in imediata vecinatate a locuintei acestuia, care se afla in proprietatea fiului sau, fara a achita pretul acestuia, iar in contrapartida inculpatul ANONIM 1 la asigurat pe denuntator ca in schimbul remiterii acestui teren va intocmi/a intocmit cu celeritate un referat cu propunere de clasare in dosarul penal ... al Parchetului de pe langa ... , aceasta maniera de comitere a faptei este in contardictie cu probele aflate la doasarul cauzei, intrucat nu  rezulta ca ar fi existat discutii intre inculpat si martorul denuntator cu privire la remiterea vreunei sume de bani necesara achiztionarii unui teren, consideram ca se impune refacerea rechizitoriului sub acest aspect al descrierii actului material concret de savarsirea  a faptei, in caz contrar nefiind stabilite limitele judecatii se incalca dreptul inculpatului de a-si insusi probele si a solicita ca judecata sa aiba loc in baza procedurii simplificate, neputand recunoaste lucruri si fapte care nu au fost savarsite astfel precum se descrie in actul de sesizare al instantei si contrar probelor administrate in cauza.

In ceea ce privese fapta de trafic de influenta prev de art 291 C.pen, atragem atentia in sensul ca spre deosebire de fapta de luare de mita prev de art 289Cpen, acesta fapta trebuie savarsita anterior sau concomitent cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea sau intarzierea actului ce intra in atributiile de serviciu ale functionarului asupra caruia este traficata influenta.

Referatul cu propunerea de clasare a fost intocmita la data de ZZ.LL.201*, de catre inculpatul ANONIM 1, iar din discutiile purtate in mediu ambiental nu reiese ca la acesta data sau anterior acestei date, ar fi lasat impresia ca va interveni la procuroul de caz pentru ca acesta sa-si insuseasca aceasta propunere.

Mai mult de atat asa cum retine si judecatorul de drepturi si libertati prin Incheierea nr. .../201*, nu exista probe care sa se coroboreze cu sustinerea martorului denuntator in sensul ca inculpatul a lasat sa se inteleaga ca are influenta asupra procurorului de caz in ceea ce priveste insusirea propunerii de clasare.

Descrierea faptei de trafic de influenta realizata in cuprinsul rechizitoriului, constand in aceea ca inculpatul a facut referire in repetate randuri la legaturile sale apropiate cu procurorul de caz in perioada LL-LL 201*, incercand sa-i induca denuntatorului impresia ca procurorul va confirma propunerea de clasare nu se coroboreaza cu probele prezentate in acest sens si anume procesul verbal din data de ZZ.LL.201*, de redare a convorbirilor din mediu ambiental intrucat acesta cnvorbire redata si reiterata in cuprinsul Rechizitoriului se refera la modalitatea de restituire a pistolului si nicidecum la Solutia ce urma sa fie adoptata de procuror.

In alta ordine de idei afirmatia inculpatului in cadrul acestei discutii” exact, exact, ca da ordonanta, deci asteptam sa dea ordonanta………….ca oricum o sa deie no cat nu stiu, nu pot sa zic nici eu cat dureaza ca nu pot sa merg la ei sa le spun no da-o”, este fara dubiu ca inculpatul prin acesta afirmatie nu a lasat sa se inteleaga ca are influnta asupra procurorului care a instrumentat cauza, iar faptul ca la data de ZZ.LL.201* a aratat ca s-au schimbat procuroarele si ca pe noua procurore o cunoste mai bine decat pe cealalta afirmand “asta-I mai de traba”, in aprecierea noastra aceste afirmatii nu se insciu elementului material al faptei astfel cum este prev de art 291 C.penal, nu rezulta din aceste afirmatii vreo promisiune ferma a inculpatului de inerventie pe langa procurorul care a instrumentat dosarul in scopul pronuntarii unei solutii favorabile.

Astfel ca  probele existente in dosarul de urmărire penala, nu determina suspiciunea rezonabila ca inculpatul ar fi săvârşit fapta de trafic de influenţă, mai mult de atât descrierea faptei realizata in cuprinsul rechizitoriului nu se coroboreaza cu probele aratate in susutinerea acestei acuzatii, intrucat se refera la demersurile ce urmeaza a fi intreprinse in vederea restituirii pistolului, demersuri in care inculpatul nu a lasat impresia si nici nu a promis ca va interveni sau va influenta procurorul de caz in vederea restituirii pistolului.

Mai mult de atât restituirea a avut loc la cererea martorului denuntator, fiind restituita de alte organe si nu de inculpat, din probele administrate rezulta ca inculpatul ANONIM 1 l-a ajutat pe martorul denuntator in formularea cererii si l-a transportat in vederea depunerii cererii, aspete care nu se circumscriu elementului material al infractunii de trafic de influenta.

A discutat cu procuroarea de caz  pentru a afla procedura de restituire concreta a acestui pistol, fara a lasa impresia sau promite ca va interveni si influenta restituirea in sensul urgentarii acestui demers.

Solicitam astfel sa constatati ca actul de sesizare al instantei este neregulamentar intocmit, solicitam restituirea aesteia la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casataie si Justie – DNA serviciul Teritorial ORADEA, in vederea remedierii in termenul prevazut de art 345 alin 3, in sensul de a preciza daca mentine dispozitia de trimitere in judecata pentru fapta de trafic de influenta in situatia data, cu aratarea probelor care se coroboreza cu descrierea faptei in vederea stabilirii obiectului si limitelor judecatii, si a dreptului la aparare al inculpatului.

Iar in ceea ce priveste fapta de luare de mita prev de art 289 C.penal slicitam sa constatati ca descrierea modalitatii de savarsirea a cestei faptei este prezentata intr-o alta maniera decat ce rezulta din probatoriul administrat in cauza, motiv poentru care considerma ca descrierea fapei pentru care inculpatul este trimis in judecata trebuie sa fie descrisa in mod concret si sa se coroboreze cu probatoriul administrat in cauza.

Apreciem ca un observator obiectiv, in acceptiunea dispozitiilor CEDO, prin lecturarea cuprinsului Rechizitoriului cu trimitere la probele la care se face referire in cuprinsul actului de sesizare a instanţei si prin analiza acestor probe in concret, nu ar putea înţelege in ce consta acuzaţia de trafic de influenta, in sensul ca actul de sesizare al instanţei nu descrie in concret aceasta fapta, iar probele pe care arata ca s-ar sprijini aceasta acuzaţie nu se coroborează cu fapta descrisa.

Din acest punct de vedere apreciem ca sunt încălcate disp. art. 328 alin 1 Cpp, cu referire la art 286 alin 2 litc Cpp.

Pentru aceste considerente, apreciem ca instanta de judecata nu este legal sesizata, rechizitoriul este nelegal intocmit, cu incalcarea art 327 Cpp, neregularitate care atrage imposibilitatea stabilirii obiectului si a limitelor judecatii, motiv pentru care solicitam sa restituti in baza art 346 alin3 Cpp, Rechizitoriul in vederea remedierii descriereii faptei de luare de mita in maniera concreta de savarsire a acesteia, afaptei de trafic de influenta pentru a se pronunta daca mentine dispozitia de trimitere in judecata pentru acesta fapta si a indica probele care se coroboreaza cu acuzatia adusa”.

Examinând cererile formulate de către inculpatul ANONIM 1, în faza de cameră preliminară prin prisma dispoziţiilor art. 345 alin. 1 Cod procedură penală, pe baza motivelor invocate şi a actelor şi lucrărilor aflate în dosar nr. X/P/201* al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, constată că acestea sunt neîntemeiate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Potrivit dispoziţiilor art. 342 Cod procedură penală, obiectul procedurii de cameră preliminară îl constituie verificarea competenţei şi legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

In raport cu cele mai sus mentionate, in baza art. 345 Cod procedura penala va respinge ca neîntemeiate excepţiile invocate de inculpatul ANONIM 1, prin apărător ales in procedura de cameră preliminară.

In ce priveste regularitatea actului de sesizare a instantei, Judecatorul de cameră preliminară retine următoarele:

Potrivit art. 327 lit. a Cod procedură penală, atunci când constată că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi există probele necesare şi legal administrate, procurorul emite rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecată, dacă din materialul de urmărire penală rezultă că fapta există, că a fost săvârşită de inculpat şi că acesta răspunde penal.

În conformitate cu prevederile art. 328 Cod procedură penală, rechizitoriul se limitează la fapta şi persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală şi cuprinde în mod corespunzător menţiunile prevăzute la art. 286 alin. 2 Cod procedură penală (denumirea parchetului şi data emiterii, numele prenumele şi calitatea celui care îl întocmeşte, fapta care face obiectul urmăririi penale, încadrarea juridică a acesteia şi, după caz, datele privitoare la persoana suspectului sau inculpatului, obiectul actului sau măsurii procesuale ori, după caz, tipul soluţiei, precum şi motivele de fapt şi de drept ale acestora, date referitoare la măsurile asigurătorii, măsurile de siguranţă cu caracter medical şi măsurile preventive luate în cursul urmăririi, alte menţiuni prevăzute de lege şi semnătura), datele privitoare la fapta reţinută în sarcina inculpatului şi încadrarea juridică a acesteia, probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, menţiunile prevăzute la art. 330 şi 331, dispoziţia de trimitere în judecată, precum şi alte menţiuni necesare pentru soluţionarea cauzei. Rechizitoriul este verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. În rechizitoriu se arată numele şi prenumele persoanelor care trebuie citate în instanţă, cu indicarea calităţii lor în proces, şi locul unde urmează a fi citate.

În urma examinării rechizitoriului nr. X/P/201* al DNA Serviciul Teritorial Oradea Satu Mare emis la data de ZZ.LL.201*, se constată faptul că acesta respectă toate dispoziţiile legale susmenţionate.

Toate cererile şi alegaţiile formulate de către inculpat prin apărător ales nu fac obiectul analizei şi verificării specifice procedurii de cameră preliminară,în sensul în care se solicită restituirea cauzei pentru neregularitatea actului de sesizare analizându-se în detaliu probele administrate ,în sensul conţinutului faptic al acestora(şi nu al modului de administrare),realizându-se o operaţiune de analiză şi apreciere a acestora ,care să conducă spre o soluţie de pronunţat asupra fondului cauzei.

În altă ordine de idei, rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapte, încadrarea juridică, la profilul moral şi de personalitate a inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală urmează a se constata legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul emis în dosar cu număr X/P/201* al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, fiind respectate dispozițiile art. 328 Cod procedură penală, cele privind legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Totodată, va dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul ANONIM 1.”