Cerere de ordonanţă preşedinţială având ca obiect suspendarea deciziei de revizuire şi modificare a pensiei de serviciu stabilită prin decizie

Sentinţă civilă 966 din 18.05.2010


Prin sentinta civila nr. 966 din 18 mai 2010 a Tribunalului Arad, pronuntata în dosar nr. 1982/108/2010, s-a respins cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta, având ca obiect suspendarea deciziei de revizuire si modificare a pensiei de serviciu stabilita prin decizie, în privinta debitului datorat pâna la solutionarea irevocabila a actiunilor sale având ca obiect anularea deciziei de revizuire a pensiei si de debit, precum si a cererii de compensare a sumelor platite în plus cu creantele stabilite prin hotarâri judecatoresti irevocabile  în favoarea sa, reprezentând drepturi salariale restante.

În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, potrivit art. 581 alin. 1 Cod procedura civila, pot fi ordonate masuri vremelnice în cazuri grabnice pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Din analiza lucrarilor dosarului, a înscrisurilor depuse si interpretarea textului de lege susmentionat, instanta constata ca cererea de ordonanta presedintiala formulata este nefondata, pentru motivele ce se vor evidentia în cele ce urmeaza.

Astfel, pe lânga conditiile necesare oricarei actiuni în justitie, pentru admiterea unei atare cereri este imperios necesara existenta conditiilor specifice de admisibilitate si anume urgenta, vremelnicia, neprejudicierea fondului cauzei si aparenta dreptului, or, desi s-a solicitat de catre reclamanta luarea unei masuri vremelnice (pâna la data solutionarii actiunilor aflate pe rolul instantei de judecata privind anularea actului decizional al Casei Judetene de Pensii pentru motive de discriminare si respectiv a compensarii debitului cu creantele pe care le are fata de Statul Român), în cauza, urgenta nu a fost în vreun fel dovedita de catre reclamanta.

Exista urgenta, în sensul dispozitiilor art. 581 Cod procedura civila, ori de câte ori pastrarea unui drept, prevenirea unei pagube iminente sau înlaturarea unei piedici ivite în cursul unei executari nu pot fi realizate în mod eficace pe calea actiunii de drept comun, ceea ce evident ca nu este cazul în speta de fata, concluzie care se impune cu necesitate fata de chiar motivele învederate în actiunile pe rol la care reclamanta a facut referire si pe care le-a depus în copie la dosarul cauzei, dar avându-se în vedere si drepturile de pensie de serviciu ce i-au fost recunoscute acesteia, în urma revizuirii ca urmare a înlocuirii si modificarii bazei de calcul, prin decizia a carei suspendare se solicita prin cererea de fata.

Pe de alta parte, desi textul de lege de care se prevaleaza reclamanta în demersul sau judiciar, autorizeaza un examen, sumar, al cauzei/cauzelor de fond, indispensabil, de altfel, pentru a se putea stabili care dintre partile litigante are în favoarea sa aparenta unei situatii juridice legale si justifica un interes legitim pentru ca sa i se poata mentine o stare de fapt provizorie, ori chiar de drept, din dovezile cu înscrisuri depuse la dosar nu poate fi retinut ca reclamanta a justificat în favoarea sa aparenta dreptului, câta vreme nu a probat în nici un fel ca s-ar fi adresat institutiei specializate în a constata situatiile de discriminare, respectiv Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, iar pe de alta parte, nu a dovedit nici împrejurarea ca ar fi invocat vreo exceptie de neconstitutionalitate cu referire la prevederile OUG nr. 71/2009, care statueaza la art. 1 ca plata sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pâna la data de 31 decembrie 2009, se va realiza dupa o procedura de executare care începe astfel:

a) în anul 2010 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2011 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2012 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu, rezultând prin urmare ca atare creante nu sunt în prezent exigibile.

Dintr-un alt punct de vedere, numai împrejurarea ca prin cererea sa reclamanta a solicitat luarea unei masuri vremelnice nu este de natura sa conduca la admiterea acesteia, fiind stiut ca conditiile ordonantei presedintiale, la care s-a facut referire deja, trebuie îndeplinite cumulativ, iar nu alternativ.