Prescriptia executarii pedepsei

Decizie 197/RP din 20.03.2009


Prescriptia executarii pedepsei  Domeniu asociat:

Termene de prescriptie Prescriptia

Decizia penala nr.197/RP/20.03.2009

Prin sentinta penala nr. 678/11.12.2008 a Judecatoriei Roman, s-a respins contestatia la executare, formulata de contestatorul condamnat, privind constatarea prescriptiei executarii pedepsei de 1 an închisoare, aplicata prin sentinta penala nr.157, pronuntata de Judecatoria Roman la data de 04.03.2002, definitiva prin decizia penala nr. 282/A/23.05.2002 a Tribunalului Neamt  si decizia penala nr. 645/03.10.2002 a Curtii de Apel Bacau.

În temeiul art. 191 alin 1 Cod procedura penala, a fost obligat contestatorul la plata sumei de  100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

  Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca prin sentinta penala nr .157 pronuntata de Judecatoria Roman, la data de 04.03.2002 definitiva prin decizia penala nr.282/A/23.05.2002 a Tribunalului Neamt si decizia penala nr.645/03.10.2002 a Curtii de Apel Bacau, contestatorul a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an închisoare, pentru savârsirea infractiunii prev. de art.182 alin 1 Cod penal.

  La data de 11.10.2002, a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.317, iar prin încheierea din 04.12.2007, s-a dispus emiterea mandatului de urmarire internationala si arestare provizorie în vederea extradarii si a mandatului european de arestare

La data de 18.08.2008, contestatorul a fost arestat provizoriu în Verona  - Italia de catre autoritatile judiciare din acest stat, iar prin încheierea din 19.08.2008, a Judecatoriei Roman, s-a constatat ca sunt îndeplinite conditiile legale privind extradarea acestuia catre România.

Potrivit art.126 lit.b Cod penal,  termenul de prescriptie este de 5 ani, plus durata pedepsei ce urmeaza a fi executata,în speta termenul de prescriptie fiind de 6 ani.

  Având în vedere faptul ca sentinta penala nr. 157 pronuntata de Judecatoria Roman la data de 04.03.2002, a ramas definitiva la data de  03.10.2002, iar la data de 18.08.2008 inculpatul a fost arestat provizoriu în Verona - Italia, începând astfel executarea pedepsei, prima instanta a constatat ca termenul prescriptiei a fost întrerupt si în consecinta a respins  prezenta contestatie.

Împotriva sentintei a declarat recurs, prin avocat, contestatorul condamnat, care nu a invocat motivele de recurs.

Tribunalul, verificând din oficiu, hotarârea atacata, conform dispozitiilor art.371 alin.2 Cod procedura penala , a constatat ca aceasta este temeinica si legala.

În cauza, nu s-a împlinit termenul de prescriptie a executarii pedepsei, care este de 6 ani, conform art.126 lit.b Cod penal .

Contestatorul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare, prin sentinta penala nr.157 din 04.02.2002, pronuntata de Judecatoria Roman, pedeapsa care a fost redusa la 1 an închisoare, prin decizia penala nr.282 din 23.05.2002, pronuntata de Tribunalul Neamt, hotarâre care a ramas definitiva, prin decizia penala nr.645 din 03.10.2002, pronuntata de Curtea de Apel Bacau.

La data de 11.10.2002, a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.317.

Termenul de prescriptie a executare a pedepsei, se socoteste de la data de 03.10.2002 si s-ar fi împlinit la data de 03.10.2008, daca nu s-ar fi întrerupt cursul prescriptiei executarii pedepsei, prin arestarea provizorie a condamnatului în Verona – Italia, în vederea extradarii în România.

Fata de cele ce preced, în temeiul art.385 ind.15 pct.1 lit.b Cod procedura penala, s-a respins ca nefondat, recursul declarat de contestatorul condamnat.