Acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 1073 şi 1075 Cod civil, având ca obiect obligaţia de a face

Decizie 120/A din 23.04.2009


În temeiul dispozitiilor art. 1073 si 1075 Cod civil, succesorii în drepturi ai defunctului promitent-vânzator pot fi obligati sa-si îndeplineasca obligatia nascuta în patrimoniul lor, dupa decesul antecesorului acestora, de a transfera dreptul de proprietate, cu toate atributele sale, reclamantei, asupra imobilelor care au facut obiectul antecontractului de vânzare-cumparare.

Prin sentinta civila nr. 1519/14.03.2008, pronuntata de Judecatoria Baia Mare în dosarul nr. 1578/182/2007 a fost respinsa exceptia autoritatii de lucru judecat, a fost admisa actiunea civila formulata de reclamanta S.A. în contradictoriu cu pârâtii: M.L.E., M.D.I. si M.V.A. si, în consecinta, pârâtii au fost obligati sa procedeze la reglementarea situatiei de carte funciara si a dreptului lor de proprietate, în sensul identificarii reale si corecte sub aspect de carte funciara a imobilelor în natura casa de locuit si teren aferent situate în Coltau, sub sanctiunea daunelor cominatorii în suma de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data ramânerii irevocabile a sentintei si pâna la realizarea integrala a obligatiei.

În considerentele încheierii s-a retinut ca, la data de 15.08.2001, între M.I., promitent-vânzator si reclamanta S.A. si sotul sau, S.L., în calitate de promitenti-cumparatori, a fost încheiat antecontractul de vânzare-cumparare sub semnatura privata denumit: „contract de vânzare-cumparare”, având ca obiect imobilele în natura casa de locuit si teren aferent, situate în Coltau.

Notarul public, ca urmare a gresitei identificari cu date de carte funciara a bunurilor imobile aratate, a refuzat sa încheie contractul în forma autentica.

Prima instanta a considerat ca, în cauza, îsi gasesc aplicabilitate art. 1073 si 1075 Cod civil, reclamantii încercând, prin aceasta modalitate, sa-i constrânga pe pârâti, în calitate de succesori în drepturi ai defunctului promitent-vânzator, sa-si îndeplineasca obligatia nascuta în patrimoniul lor, dupa decesul antecesorului acestora, de a transfera dreptul de proprietate cu toate atributele sale, reclamantei, asupra imobilelor ce au facut obiectul antecontractului încheiat la data de 15.08.2001.

Apelul pârâtilor a fost respins prin decizia civila nr. 120/A/23.04.2009, mentinuta prin decizia civila nr. 2562/R/18.11.2009 a Curtii de Apel Cluj.

Tribunalul a retinut ca apelantii, în calitate de succesori în drepturi ai promitentului-vânzator M.I., trebuie sa îndeplineasca obligatia de a face pe care acesta si-a asumat-o prin antecontractul de vânzare-cumparare încheiat, cu atât mai mult cu cât a fost respinsa actiunea promitentilor-vânzatori prin care acestia urmareau reglementarea situatiei de carte funciara, pe considerentul ca nu au calitate de proprietari ai imobilelor.

Apelantii au promovat anterior si o alta actiune având ca obiect constatarea nulitatii absolute a antecontractului de vânzare-cumparare din 15.08.2001, retinând ca acesta este valabil sub toate aspectele, pârâtii fiind în posesia bunului vândut de reclamanti, care au încasat pretul stabilit.