Excepţia de necompetenţă teritorială a judecătoriei ca urmare a strămutării judecăţii plângerii contra rezoluţiei procurorului de netrimitere în judecată formulată în baza art. 2781 Cpp

Decizie 319 din 08.10.2010


Exceptia de necompetenta teritoriala a judecatoriei ca urmare a stramutarii judecatii plangerii contra rezolutiei procurorului de netrimitere in judecata formulata in baza art.  2781 Cpp

Prin decizia nr. 391 pronuntata la data de 8 oct. 2010 de Tribunalul Olt in dosarul nr. 3613/305/2008 s-a  Admis recursul declarat de  recurentul persoana vatamata M T impotriva sentintei penale nr.626 din 30.06.2010, pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr.3613/305/2008, s-a casat aceasta sentinta  si s-a admis exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Slatina invocata de recurent.

S-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sfantu Gheorghe.

S-a constatat conflict negativ de competenta si s-a sesiz’azat instanta ierarhic superioara comuna celor doua instante ( Judecatoria Sfantu Gheorghe si Judecatoria Slatina) adica Inalta Curte de Casatie si Justitiei – sectia penala, in vederea solutionarii acestuia.

Pentru a se pronunta aceasta deciziei s-a avut in vedere ca prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la nr. 3169 din 10.03.2004 persoana vatamata M T a formulat plangere penala impotriva faptuitorului D M, solicitand ca prin hotarare sa se dispuna condamnarea acestuia pentru infractiunile de calomnie prev. de art. 206 c.p., savarsite la datele de 21 noiembrie 2003 si 10 decembrie 2003 , cand a afirmat ca executa lucrari de excavatii masive de balast fara a detine autorizatia necesara , lucrari prin care pune in pericol siguranta amenajarilor hidro a lacului de acumulare din zona Slatina cu consecinte deosebit de grave pentru populatie.

Prin incheierea de sedinta din data de 13 iulie 2004 s-a dispus scoaterea cauzei de pe rol si  inaintarea acesteia Judecatoriei Sf. Gheorghe ca urmare a admiterii cererii de stramutare.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la nr. 2676/2004 iar prin sent.pen.nr. 449 din 25 octombrie 2004 pronuntata in acest dosar, in baza art. 11 pct.2 lit. b c.p.p., rap.la art. 10 alin. 1 lit. f c.p.p. si la art. 284 c.p.p., s-a dispus incetarea procesului penal fata de inculpatul Diaconescu Marin pentru infractiunea prev.de art. 206 c.p. la plangerea prealabila a partii vatamate Moga Teodor, retinandu-se ca aceasta este tardiva.

Impotriva acestei sentinte in termen legal a formulat recurs partea vatamata , criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, constand in aceea ca plangerea a fost formulata in termenul legal intrucat a aflat de fapta la data de 1 martie 2004.

Prin dec. pen. nr. 6/R din  19 ianuarie 2005 pronuntata de Tribunalul Covasna, s-a admis recursul formulat de partea vatamata Moga Teodor impotriva s.p. nr. 449 din 25 octombrie 2004 a Judecatoriei Sf. Gheorghe, s-a casat in intregime sentinta si s-a trimis cauza spre rejudecare aceleasi instante.

Procedand la rejudecarea cauzei Judecatoria Sf. Gheorghe prin sentinta penala nr. 200 din 18 aprilie 2005 pronuntata in dosarul nr. 814/2005 a declinat competenta de solutionare a plangerii prealabile formulata de catre partea vatamata M. T. impotriva inculpatului D. M, sub aspectul infractiunii de calomnie prev. de art. 206 c.p., in favoarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie , retinandu-se ca intre timp inculpatul a devenit deputat, la data formularii plangerii avand calitatea de Prefect al Judetului Olt.

In drept, s-au invocat dispoz.art. 48 al. 2 C.p.p. potrivit carora dobandirea calitatii dupa savarsirea infractiunii nu determina schimbarea competentei, cu exceptia infractiunilor savarsite de persoanele prevazute de art. 29 pct. 1 lit. a (senatori si deputati).

Cauza a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Urmarire Penala si Criminalistica la nr. 444/P/2005 iar prin rezolutia din data de 27.10.2005 s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de D M sub aspectul infractiunii prevazuta de art. 206 C.p., cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

S-a retinut ca declaratiile deputatului D M – fost Prefect de Olt facute atat la 21.11.2003 cat si ulterior nu intrunesc elementele infractiunii de calomnie , deoarece pe de o parte ele reflecta o realitate constatata de o hotarare judecatoreasca , pe de alta parte faptuitorul a facut cunoscut opiniei publice masurile intreprinse pentru verificarea mai multor reclamatii privind activitatea de excavare care vizau si firma reprezentata de persoana vatamata iar imprejurarea ca ulterior verificarile au confirmat sesizarile este inca o dovada ca afirmatiile faptuitorului nu vor fi apreciate drept calomniatoare.

Impotriva solutiei procurorului a formulat plangere persoana vatamata M T, pe care a adresat-o procurorului ierarhic superior iar  acesta prin rezolutia nr. 20055/458/N/2005 din 12.02.2006 a dispus  respingerea acesteia ca neintemeiata , retinandu-se ca persoana vatamata nu a invocat nici un motiv de fond si nu a depus acte din care sa rezulte o alta situatie de fapt decat cea retinuta prin rezolutia nr. 474/P/2005 iar ca urmare a examinarii din oficiu sub toate aspectele de fapt si de drept s-a constatat ca in mod corect s-a retinut incidenta in cauza a dispoz. art. 10 alin. 1 lit. a din Codul de procedura penala.

Impotriva acestei rezolutii se arata ca a formulat plangere persoana avatamata M. T pe care a adresat-o Judecatoriei Sf. Gheorghe .

Prin sentinta penala nr. 70 din 30 martie 2009 pronuntata de aceasta din urma instanta in dosarul nr. 3613/305/2008, s-a admis exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Sf.Gheorghe privind solutionarea plangerii formulata de persoana vatamata M T, si in consecinta s-a dispus declinarea competentei de solutionare a acesteia formulata in favoarea Judecatoriei Slatina.

 Instanta a constatat ca ciclul procesual stabilit de ICCJ – Sectia penala prin incheierea nr. 3054/3.06.2004 de stramutare a cauzei avand ca obiect solutionarea plangerii penale a persoanei vatamate s-a incheiat , situatia de fapt fiind definitiv stabilita de catre organele de urmarire penala si instanta de judecata dupa calitatea persoanei.

Totodata, sunt invocate dispoz. art. 30 C.p.p., care stabilesc expres si limitativ criteriile de competenta dupa teritoriu in baza carora a apreciat ca exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Sf. Gheorghe privind solutionarea plangerii formulata de petentul M. T. este intemeiata.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs persoana vatamata M. T., care prin decizia penala nr. 50/R/14 mai 2009 pronuntata de Tribunalul Covasna in dosarul nr. 3613/305/2008 l-a respins ca inadmisibil, retinandu-se ca hotararea de declinarea competentei nu este supusa nici apelului si nici recursului potrivit dispoz.art. 42 al. 4 c.p.p.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la nr. 3613/305/2008, iar prin sentinta penala nr. 626 din 30.06.2010 s-a dispus respingerea plangerii formulata de petentul M. T. ca fiind tardiv formulata si s-a mentinut rezolutia nr. 474/P/2005 din 27.10.2005 a procurorului dincadrul Parchetului de pe langa ICCJ si rezolutia nr. 20055/458/N/2005 din 12.01.2006 a procurorului sef adjunct al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ ca fiind legale si temeinice cu obligarea persoanei vatamate la plata de cheltuieli judiciare catre stat..

S-a retinut ca din inscrisurile depuse la dosar rezulta ca persoana vatamata a facut plangere impotriva acestor rezolutii ale procurorului  din cadrul Parchetului de pe  langa ICCJ in termenul de 20 de zile prevazut de lege.

La termenul din data de 7 aprilie 2010 Judecatoria Slatina a respins exceptia necompetentei teritoriale invocata de catre persoana vatamata, care cu aceasta ocazie a solicitat sa se constate ca nu a formulat plangere impotriva solutiei dispusa de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ, solicitand anularea tuturor actelor Judecatoriei Sf. Gheorghe si inaintarea dosarului catre aceasta instanta potrivit hotararii ICCJ prin care s-a decis stramutarea dosarului catre Judecatoria Sf. Gheorghe , precizand ca a fost intrerupt in mod samavolnic cursul judecatii.

Referitor la exceptia necompetentei teritoriale a Judecatorie Slatina, aceasta a constatat ca este nefondata , retinand aceeasi situatie ca si Judecatoria Sf. Gheorghe respectiv faptul ca ciclul procesul stabilit de ICCJ prin incheierea nr. 3054 din 3.06.2004 de stramutarea cauzei avand ca obiect solutionarea plangerii penale a persoanei vatamate s-a incheiat prin solutia dispusa in cauza de catre organele de urmarire penale, respectiv procurorul din cadrul  Parchetului de pe langa ICCJ  - Sectia de urmarire penala si criminalistica.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs persoana vatamata M T, solicitand casarea acesteia , motivat de faptul ca i-a fost vatamat dreptul la un proces echitabil intrucat nu a fost respectata solutia prin care s-a dispus stramutarea cauzei catre Judecatoria Sf. Gheorghe iar Judecatoria Slatina nu a fost legal sesizata si nu este competenta sa judece plangerea sa, invocand exceptia de necompetenta a acestei ultime instante.

Tribunalul Olt ca instanta de recurs a retinut ca recursul este fondat pentru considerentele de mai jos.

Verificand sentinta recurata in raport cu criticile formulate si din oficiu, se apreciaza ca solutia primei instante – Judecatoria Slatina este netemeinica si nelegala, intrucat aceasta, in incheierea din data de 7.04.2010,  a apreciat in mod gresit ca in speta competenta solutionarii plangerii ii apartine, intrucat ciclul procesual stabilit de ICCJ prin incheierea nr. 3054 din 3.06.2004 de stramutarea cauzei avand ca obiect solutionarea plangerii penale prealabile a persoanei vatamate M. T. s-a incheiat prin solutia dispusa in cauza de catre organele de urmarire penala, respectiv procurorul din cadrul  Parchetului de pe langa ICCJ – Sectia de urmarire penala si criminalistica.

In consecinta aceasta instanta a respins ca nefondata exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Slatina.

Aceasta apreciere se constata ca este absolut nelegala intrucat ciclul procesual privind o plangere penala formulata in conditiile dispoz. art. 2781 C.p.p., nu se incheie ca urmare a solutiilor pronuntate de procurori.

Astfel, potrivit dispoz.  art. 2781 al. 1 C.p.p., dupa respingerea plangerii facuta conform art. 275 – 278 impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale sau a ordonantei ori, dupa caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale, data de procuror, persoana vatamata precum si orice alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate ,se arata ca  pot face plangere, in termen de 20 de zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni , potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta.

Examinand actele si lucrarile dosarului se constata ca obiectul acestei judecati il constituie  plangerea formulata de persoana vatamata M. T. impotriva  numitului D. M,  fost prefect al Judetului Olt  si  fost deputat, plangere pentru care ICCJ prin incheierea nr. 3054 din 3.06.2004 a dispus stramutarea solutionarii cauzei in favoarea Judecatoriei Sf. Gheorghe. Aceasta instanta a dispus in final declinarea solutionarii plangerii in favoarea Parchetului de pe langa ICCJ , corect fiind scoaterea cauzei de pe rol si trimiterea acesteia in favoarea Parchetului ,intrucat faptuitorul devenise deputat. 

Ultimele masuri dispuse cu privire la aceasta plangere au fost cele doua rezolutii ale procurorului si ale procurorului sef adjunct al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ in urma carora persoana vatamata M T s-a adresat din nou Judecatoriei Sf. Gheorghe considerand ca ciclul procesual trebuie continuat de catre aceasta instanta.

Judecatoria Sf. Gheorghe a apreciat ca ciclul procesual privind aceasta plangere s-a incheiat, situatie in care competenta solutionarii apartine Judecatoriei Slatina in favoarea careia si-a declinat competenta, aceasta din urma instanta apreciind de asemenea gresit ca ciclul procesual s-a incheiat ca urmare a solutiilor celor doi procurori din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ.

Prin incheierea nr. 1936 din 17 noiembrie 2009 ICCJ a statuat ca admiterea cererii de stramutare are ca efect pe de o parte intrarea cauzei in circuitul de judecata la instanta sau la instantele din circumscriptia acesteia unde s-a dispus stramutarea iar pe de alta parte, pierderea definitiva a competentei de a solutiona cauza de catre instanta initial investita.

Prin urmare, in cazul in care instanta investita ca urmare a admiterii unei cereri de stramutare in procedura plangerii impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale, a dispus in temeiul  art. 2781 al. 8 lit. b C.p.p., admiterea plangerii, desfiintarea rezolutiei atacate si trimiterea cauzei procurorului in vederea inceperi urmaririi penale iar procurorul a dispus inceperea urmaririi penale in cauza si ulterior scoaterea de sub urmarire penala, plangerea formulata conform art. 2781 C.p.p., impotriva rezolutiei de scoatere de sub urmarire penala se judeca de instanta la care s-a dispus stramutarea judecarii cauzei.

Cum in speta ciclul procesual privind plangerea formulata de persoana vatamata  M T nu s-a incheiat iar ICCJ a dispus stramutarea solutionarii acestei cauze in favoarea Judecatoriei Sf. Gheorghe, instanta de recurs apreciaza ca plangerea formulata de persoana vatamata impotriva solutiilor procurorului se judeca asa cum a statuat Inalta Instanta de catre instanta la care s-a dispus stramutarea judecarii cauzei.

In raport cu aceste considerente s-a constatat  ca recursul este fondat, astfel ca a fost admis, s-a casat sentinta ,s-a admis exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Slatina invocata de persoana vatamata M T si s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sf. Gheorghe jud. Covasna.

In consecinta, s-a constatat conflict negativ de competenta si se va sesiza instanta ierarhic superioara comuna celor doua instante ( Judecatoria Sf. Gheorghe si Judecatoria Slatina), respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Penala in vederea solutionarii acesteia.

Data publicarii pe portal : 08.02.2011