Fond funciar

Decizie 380 din 08.04.2009


Prin sentinta civila nr. 584/22.02.2008, pronuntata în dosarul nr. 2266/270/2007 al Judecatoriei Onesti s-a admis exceptia tardivitatii plângerii  formulate împotriva Hotarârii  nr.866/1994 a Comisiei Judetene Bacau, plângere formulata  de D.E., s-au respins  exceptia lipsei de interes si lipsa  calitatii procesuale active formulate de pârâtii  B.V., M.M.,  M.V.S., M.M., C.D., M.I., C.M. si B.I., s-a admis actiunea  formulata de reclamata  Comisia Locala Casin, în contradictoriu cu pârâtii F.I., D.E., B.V., M.M.,  M.V.S., C.D., C.M., M.M., B.I., M.I., si,Comisia Judeteana Bacau si în consecinta s-a constata nulitatea absoluta partiala a  titlului de proprietate  nr.78964/1994 pentru suprafata de  5.400 m.p.  teren arabil, identificata în schita anexa la raportul de expertiza, nulitatea absoluta partiala a  titlului de proprietate  nr.80315/1995 pentru suprafata de  1800 m.p, T.12, P.211/276 si nulitatea titlului de proprietate nr.80331/31.10.1995 pentru suprafata  de 1.000 m.p. T.12, P.2o2/30. Cererea reclamantei pentru anularea HCJ nr.866/1994 a fost respinsa  ca tardiv formulata. În temeiul  art.274 cod procedura civila, pârâtii –mostenitori au  defunctei  H.A. si de asemenea D.E. si F.I. au fost obligati sa plateasca fiecare câte 366 lei  cheltuieli de judecata catre reclamanta Comisia Locala Casin.

Pentru a  pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a  retinut ca, raportat la cererea de anulare a HCJ  nr. 866/1994, hotarâre prin care  s-a majorat suprafata validata de  la 1,60 hectare, la 2,56 hectare pentru C.E., cererea reclamantei este tardiv formulata întrucât  termenul  de 3o zile  înlauntrul caruia se poate face  plângere a expirat cu mult timp în urma. A mai  retinut instanta de fond  ca pârâtii sunt mostenitorii defunctei H.A. si exceptiile  lipsei de interes si  a lipsei calitatii  procesuale active, exceptii invocate de acestia nu pot fi primite întrucât Comisia Locala  detine atributii speciale în  procedura de reconstituire a dreptului de proprietate si în aceasta calitate are  si  calitatea si  totodata  si interesul ca reconstituirea dreptului de proprietate  pentru persoanele  îndreptatite, sa respecte conditiile legii. Cu privire la  fondul cauzei, instanta de  fond a  constata ca în registrul agricol pe anii 1959 – 1961 figureaza H.A. – decedata cu 2,66 hectare teren  repartizat în 9 parcele dar nici o suprafata nu corespunde cu amplasamentul în litigiu si nici  din analiza rolului lui H.I., la care face trimitere  rolul deschis pe numele H.A., nu rezulta  identificarea amplasamentului în litigiu la rolul acestuia din urma. Reconstituirea  dreptului de proprietate  dupa defuncta H.A. s-a facut în baza cererii nr. 1071/1991, formulata de M.V. si M.N., cereri prin care  s-a solicitat reconstituirea  pentru 0.6 hectare. A aratat  instanta de fond ca eliberarea titlului de proprietate nr.78964/1994 pentru suprafata de 5400 m.p. la pct. Andriesesti T.1, P-1/28, este nelegala având în vedere ca defuncta  nu a avut teren pe acest amplasament.

Privitor la titlul de proprietate nr.80331/1995 eliberat pârâtului  F.I., în calitatea acestuia de mostenitor al defunctului F.M., instanta a retinut pe baza  constatarilor expertizei, ca în perioada 1959 – 1961, pârâtul figureaza  la pct.”Talpau” cu suprafetele de  0,20 hectare si o,14  hectare, dar situate în puncte diferite.

S-a  reconstituit  dreptul de  proprietate pentru 0,3 hectare teren în acest punct, în T.12, P.202/30 într-un singur trup desi terenul era amplasat în aceeasi tarla dar în puncte diferite, astfel cum rezulta din evidentele agricole. A retinut instanta de fond ca si martorii au aratat ca cele doua  suprafete pe care  le  detinea anterior F.M. se aflau  în puncte diferite iar expertiza  tehnica a  evidentiat ca pe  suprafata de 0,14 hectare, pe care o avea F., a fost amplasat  fostul SMA C. si actualmente  acesta e  proprietate privata a altei persoane.

În  ceea ce priveste  reconstituirea  dreptului de proprietate prin titlul de proprietate nr. 80315/1995, instanta a retinut ca reconstituirea este  nelegala pentru  suprafata de 1800 m.p. deoarece în, T.12, P.211/276,  numitei C.I. i s-a  reconstituit  suprafata  de 3600 m.p. desi  în evidentele agricole din perioada 1959 – 1961 C.I.  figura cu o suprafata de 1,70 hectare  în 8 puncte dar nici o suprafata în pct.” Talpau”. Raportat la contractul de întretinere  în baza caruia s-a  dobândit suprafata de 3600 m.p. de catre D.E.  datorita HCJ nr.866/1996 ce a  dispus suplimentarea  suprafetei numitei C.E. la pct. Talpau cu o,96 hectare, instanta  de fond a retinut ca aceste aparari nu pot fi primite având în vedere ca prin HCJ  nr. 866/1994  s-a dispus într-adevar  suplimentarea  dar aceasta  hotarâre nu a  stabilit si amplasamentul  terenului, nefacând-se referire  ca  0,96 hectare sunt  la pct. Talpau. Declaratiile martorilor P.I.  si D.I. au fost  înlaturate  ca neargumentate.

În consecinta, vazând si dispozitiile art. III alin.1 lit.a din Legea nr.169/1997, instanta a dispus  constatarea  partiala a titlului de proprietate si a respins  cererea privind constatarea  nulitatii HCJ nr.866/1994, ca tardiv formulata.

Împotriva acestei sentinte a  declarat recurs în termen legal, pârâtii M.M., C.M., M.I., C.D. si M.V.S., recurs înregistrat la 14.03.2008.

De asemenea au  declarat recurs pârâtul F.I., recurs înregistrat la 14.03.2008 si pârâta D.E..

Recursurile au fost declarate în termen legal si sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru si timbru judiciar, conform art.42 din Legea nr.10/2000.

În motivarea  recursului lor,  recurentii M.M., C.M., M.I., C.D. si M.V.S. au aratat ca:  sunt mostenitorii  defunctei H.A. împreuna cu B.V., M.N., M.M. si B.I. si cererea de  reconstituire s-a formulat în calitate acestora de colaterali,  defuncta decedând fara descendenti, ca H.A. a detinut 0,60 hectare teren la pct. „ Andrasesti ” teren care  desi nu a fost înscris în rolul agricol  a fost detinut de H.A. care l-a si predat  la CAP;  ca s-a  raportat la cererea  numitei C.C., nu se poate  retine un interes din  partea  comisiei pentru  justificarea introducerii acestei actiuni la mai bine de 12 ani de zile, ca  numita  C.  detine  practic un alt amplasament, ca raportat la aceste aspecte instanta gresit a retinut ca s-a justificat interesul promovarii actiunii. Au aratat recurentii ca instanta în mod gresit a retinut ca nu s-a facut dovada dreptului de  proprietate a numitei H.A. asupra terenului  reconstituit si exista 4 declaratii de martor care  confirma acest lucru iar  declaratia martorului B. nu poate fi  înlaturata pe considerente legate de rudenie atâta vreme cât  reclamanta  nu s-a  opus la audierea  si a invocat acest aspect abia la  dezbaterile pe fondul  cauzei. Pe de alta parte  nu

s-a lamurit  împrejurarea ca numita  C.  ar fi îndreptatita la acelasi  teren  impunându-se efectuarea  unei contraexpertize.

Recurentul F.I., în sustinerea recursului sau a aratat ca  terenul atribuit nu se  suprapune cu cel  detinut de SMA C.  ci este în vecinatate si  s-a  dovedit  ca F.M. a avut teren la punctul respectiv si tocmai imposibilitatea  reconstituirii  pe vechiul amplasament a facut ca reconstituirea sa fie facuta în vecinatatea terenului la care era  îndreptatit si astfel s-a ajuns la  reconstituirea  în doua puncte  distincte ci într-un singur trup.  Validarea terenului s-a facut prin HCJ nr.866/1994 chiar pe baza  propunerilor pe care le-a facut reclamanta la acel moment si pe care  actualmente în mod inexplicabil nu le mai sustine.

În sustinerea recursului, recurenta D.E. a aratat ca, procedural, instanta a procedat  incorect întrucât se pronuntase prin  încheiere interlocutorie la termenul din 02.06.2007 asupra exceptiilor  procesuale în sensul  respingerii lor, le repune cu ocazia dezbaterilor pe fond  din nou în discutie si de aceasta data respinge exceptia  lipsei de interes si admite exceptia tardivitatii. Privitor la acest aspect, recurenta a aratat ca se impune  admiterea  exceptiei lipsei de interes în  constatarea  nulitatii  titlului sau de proprietate având în vedere ca  procesul de  reconstituire în urma caruia  s-a emis  HCJ nr.866/1994 Comisia Locala a fost parte si având în vedere probele administrate din care rezulta  îndreptatirea  lui C.E. la reconstituire, nu s-a facut  dovada  interesului  legitim în promovarea acestei actiuni, cu atâta mai mult cu cât  terenul nu a fost revendicat de alte persoane si  nici nu s-a  încalcat dreptul de proprietate  publica sau privata. A  sustinut recurenta  si exceptia  inadmisibilitatii actiunii având în vedere ca actiunea a fost  îndreptata doar împotriva  sa desi C.E.  mai are doua  mostenitoare: D.M.  si M.E.. A mai  aratat recurenta D.E. ca în momentul în care instanta  a retinut ca, prin HCJ nr.866/1994, nu s-a stabilit  si amplasamentul terenului  pentru care s-a admis  suplimentarea, nu s-a avut în vedere si referatul Comisiei  Locale care face parte integranta din aceasta hotarâre si face trimitere la acest amplasament. De asemenea declaratiile martorilor audiati fac dovada îndreptatirii autoarei recurentei la reconstituirea dreptului de proprietate.

În sustinerea  recursurilor s-au depus acte de stare civila.

Intimata – reclamanta a formulat întâmpinare, prin care  a solicitat initial respingerea  tuturor recursurilor, întâmpinarile vizând în principal recursul  mostenitorilor defunctei H.A. si  recursul recurentei D.E..

Ulterior,  prin adresa nr. 3273/01.08.2008 ( fila 48 dosar), intimata – reclamanta a solicitat instantei ca, raportat la  art.246 cod procedura civila, instanta sa ia act de  renuntarea la judecata în ceea ce  priveste actiunea în constatarea nulitatii titlului de proprietate nr. 79964/1994.

Referitor la  recursul formulat  de D.E., prin  întâmpinare, intimata a aratat ca recursul este nefondat atât în ceea ce  priveste criticile aduse sentintei recurate sub aspectul solutionarii fondului deoarece, atâta  vreme cât nu s-a  reconstituit dreptul  de proprietate potrivit  legii, respectiv  persoanei îndreptatite, Comisia Locala are calitate si interes legitim în promovarea actiunii  în constatarea nulitatii titlului de proprietate, potrivit art.3 din Legea nr.169/1997. A aratat intimata ca autoarea C.E. a solicitat doua amplasamente :  la „ Talpau ” si la „ Tarna Mare „ însa potrivit  rolului agricol aceasta nu a  figurat în evidente cu teren la pct.” Talpau”. HCJ nr.866/1994 a dispus reconstituirea  la pct.” Talpau ” fara însa ca sa existe dovezi legale  de îndreptatire a autoarei C.E. la  reconstituire pe acest amplasament.

Analizând  motivele de recurs invocate si din oficiu, tribunalul retine:

În ceea ce priveste recursul formulat de recurentii:  M.M., C.M., M.I., C.D., M.V.S., având în vedere cererea de renuntare la judecata  formulata de reclamanta si depusa în recurs, tribunalul urmeaza a admite recursul si în temeiul art. 246 cod procedura civila sa ia act de  renuntarea reclamantei la judecata  cererii de  constatare a nulitatii  partiale a titlului de  proprietate nr.79964/1994.

Privitor  la recursul  formulat de  recurentul  F.I., tribunalul retine ca  recursul este întemeiat având în vedere F.M. figura  în registrul  agricol  cu suprafata de 0,34 hectare la pct. „ Talpau”, respectiv 0,20 si 0,14 hectare . Desi  suprafetele mentionate în rol erau diferite, reconstituirea s-a facut  numitului F. într-un singur trup de 3000 m.p. Rezulta  din însasi cererea de chemare în judecata ca  reclamanta si-a întemeiat actiunea în constatarea nulitatii partiale a  titlului de proprietate nr. 80331/1995 pe considerent ca  suprafata de 0,14 hectare de la pct.” Talpau ”, care  figura la rolul lui F. este ocupat de  constructiile SMA C.  si ca urmare reconstituirea pe alt  amplasament e ilegala. Sustinerile  reclamantei sunt nefondate iar  criticile formulate  sub acest aspect de  recurent sunt  întemeiate deoarece, într-adevar reconstituirea dreptului de proprietate a guvernata de principiul reconstituirii  în natura pe  vechile amplasamente. În speta,  asa cum  reclamanta recunoaste si retine  si instanta de fond,  reconstituirea în natura pe  vechiul amplasament este imposibila având în vedere ca  terenul nu e  liber, pe el fiind  edificate, ulterior preluarii terenului de

la autorul F.M., SMA C. , or în aceste  conditii, în mod legal s-a facut reconstituirea pe un amplasament apropiat. Împrejurarea ca  suprafetele  de 0,20 hectare si 0,14 hectare detinute la rol au fost  reconstituite, actualmente, într-un singur trup de teren de 3000 m.p. în acelasi punct  nu constituie un motiv de  constatare a nulitatii titlului de proprietate deoarece reconstituirea a respectat  în acest caz dispozitiile  art.10 din HG 890/2005, care prevad ca, în cazul în care reconstituirea pe vechiul  amplasament  nu mai e  posibila se va  oferi un amplasament situat în aceiasi localitate sau în  vecinatate. În cazul  autorului recurentei, vechiul amplasament  era ocupat de SMA C.  si ca atare reconstituirea pe vechiul amplasament nu se putea face dor,  în conditiile Legii nr.18/1991, F.M. era  îndreptatit la  reconstituirea  dreptului de  proprietate pe un amplasament cât mai  apropiat celui la care  era îndreptatit, fapt care s-a facut. Sustinerile  intimatei-reclamante în sensul  ca terenul atribuit în compensarea celui ocupat nu  facea parte din rezerva de teren pe care o avea la dispozitie Comisia nu sunt  dovedite în cauza.

În consecinta, având în vedere ca autorul  recurentului F. detinea în evidentele agricole  suprafata de 0,34 hectare la pct. ” Talpau „ având în  vedere  reconstituirea pentru  suprafata de 0,14 hectare la acest punct nu s-a putut face  pe vechiul amplasament din  motive obiective, instanta retine ca reconstituirea dreptului de  proprietate este legala, titularul  titlului  fiind  persoana  îndreptatita în conditiile art. III alin.1, lit.a din Legea nr.169/1997.

Privitor la  recursul promovat de D.E., tribunalul retine ca si acest  recurs este  întemeiat pentru urmatoarele considerente :

Criticile referitoare la  solutionarea eronata a exceptiei lipsei  de interes în promovarea actiunii în constatarea nulitatii nu sunt întemeiate întrucât reclamanta si-a justificat interesul  în promovarea acestei actiuni, împrejurarea ca exista sau nu alta persoana  îndreptatita la  reconstituire  pe acelasi amplasament fiind o chestiune care trebuie analizata cu ocazia  fondului cauzei. Comisia Locala este implicata în procesul de reconstituire care trebuie  sa respecte dispozitiile legale  în materie de  reconstituire, astfel încât indiferent ca exista sau nu o alta persoana care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pe  acelasi amplasament, Comisia are interes în  a solicita constatarea  nulitatii reconstituirilor nelegale, în absenta unei astfel de  persoane solicitante, terenul urmând a intra în rezerva comisiei.

Împrejurarea ca reclamanta în mod gresit a pornit actiunea în constatare doar în contradictoriu  cu recurenta –pârât D.E., nechemând în judecata si celelalte mostenitoare ale autoarei C.E., nu reprezinta o chestiune de  admisibilitate a actiunii cu una, eventual, de opozabilitate astfel încât aceste  critici sunt  neîntemeiate.

Referitor la  modalitatea  inadecvata si  neprocedurala de  solutionare a exceptiilor în sensul  ca instanta s-a  pronuntat de doua ori  asupra acelorasi exceptii si a solutionat contradictoriu  una din exceptii, respectiv cea a tardivitatii, tribunalul retine ca aceste critici desi sunt  întemeiate în parte, recurenta nu are interes sa le invoce, nefiind o cauza se nulitate a  hotarârii. Într-adevar prin încheierea interlocutorie din  02.06.2007, instanta de fond a respins exceptia lipsei de interes si exceptia tardivitatii  introducerii actiunii. Ulterior prin  sentinta cea a solutionat fondul, instanta de fond a pus în discutie exceptiile si s-a  pronuntat iar pe exceptii reluând în ceea ce  priveste solutionarea exceptiei lipsei de interes solutia de respingere, pronuntata si anterior prin încheiere interlocutorie, iar în ceea ce priveste  solutionarea exceptiei  tardivitatii, instanta a admis-o. Analizând  atât încheierea din 02.06.2007, cât si  dezbaterile mentionate în preambulul  hotarârii , tribunalul retine  ca prin  încheiere instanta s-a pronuntat asupra  tardivitatii  introduceri actiunii în constatarea  nulitatii, iar prin sentinta  instanta  s-a pronuntat asupra tardivitatii formularii plângerii împotriva HCJ nr. 866/1994, cele doua exceptii  de tardivitate  nefiind identice asa cum  sustine recurenta astfel  încât  criticile referitoare la împrejurarea ca instanta a solutionat în mod  contradictoriu  aceiasi exceptie nu sunt fondate cele doua exceptii de tardivitate  puse în discutie vizând  obiecte diferite. Dincolo de aceste aspecte recurenta nu e vatamata de modalitatea de solutionate a  exceptiilor având în vedere ca solutia  data exceptiei lipsei de interes a fost  mentinuta si prin  hotarâre, nepronuntându-se o solutie contradictorie, iar exceptia tardivitatii plângerii a fost admisa, aceasta profitând  recurentei.

Criticile aduse sentintei sub aspectul  solutionarii  fondului actiunii  în constatarea nulitatii partiale  a titlului de proprietate nr. 80315/1995 sunt însa întemeiate pentru urmatoarele considerente:

Prin HCJ nr. 866/1994 contestatia autoarei  C.E. a fost admisa si s-a dispus  suplimentarea suprafetei validate de la 1,60 hectare la 2,56 hectare, titlul de proprietate contestat fiind emis  pentru suprafata de 8700 m.p. din care 3600 m.p.  în T.12, P. 211/276. În referatul care a stat la baza acestei  hotarâri de suplimentare  se arata ca C.E. e îndreptatita  sa primeasca  printre alte  suprafete , 0,40 hectare la pct.” Talpau ” aceste suprafete  reprezentând  una din conditiile pentru care  Comisia Judeteana a suplimentat  suprafata totala la care e  îndreptatita autoarea.

În evidentele agricole autoarei  recurentei nu figureaza cu suprafete de teren la pct.”Talpau” însa recurenta a aratat ca autoarea sa a detinut teren  în  pct.”Talpau”  chiar daca el nu e  preciza  în rol si acest fapt rezulta atât din  declaratiile la dosar si care au  si fost anexate  cereri formulate în 1991, prin care C.E. a solicitat  terenul, cât si din  declaratiile acelorasi martori care au fost audiati la fondul cauzei ( filele 110 si 126 dosar fond ).

Prin  declaratiile  depuse la filele 21-22 fond, D.I. si  P.I.  au confirmat  ca autoarea recurentei a detinut treren la  pct.” talpau”, martorii aratând  ca  sunt vecini cu terenul detinut  de C.E. la acest punct. Calitatea de vecin a  martorilor D.I. si  P.I. rezulta din coroborarea actelor de vânzare din 1924 si 1930 ( filele 123 – 124 fond ) cu actele de stare civila depuse atât la fondul cauzei cât si în recurs. Este  adevarat ca în rolul agricol C.E.  nu figureaza cu suprafete  în pct. „ Talpau „ , însa din actele de vânzare – cumparare din 1924 si 1930 rezulta, incidental, ca autorul lui C.E. – numitul M.G. detinea teren în acest punct, din momentul ce el apare înscris ca vecin în actele de vânzare – cumparare  ale numitilor  G.G. si B.N.C.

Din analiza  acestor  contracte de vânzare – cumparare coroborate cu declaratiile martorilor D.I. si  P.I. si cu actele de stare civila depuse la dosar atât în  ceea ce priveste pe autoarea C.E. cât si în ceea ce-i priveste pe martori, tribunalul  retine ca s-a facut dovada  îndreptatirii autoarei recurentei la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul de la pct. „ Talpau „.

De altfel, solicitarea reclamantei  de constatare a nulitatii titlului de proprietate emis  autoarei C.E. la 12  ani de zile de la  emiterea titlului de proprietate si la 13 ani de zile de la momentul  la care aceeasi  autoritate Consiliul Local C. a recunoscut prin referatul ce a stat  la baza emiterii HCJ nr.866/1994, ca autoarea C.E.  e îndreptatita la terenul de la pct.” Talpau” reprezinta si o încalcare a art.1 Protocolul 1 la  CEDO.

În consecinta, fata de aceste considerente, vazând dispozitiile  art.304 pct.9 si art.312 cod procedura civila, Tribunalul urmeaza a admite recursurile formulate.

 

Domenii speta