Recurs investire bilet la ordin

Decizie 37 din 26.02.2010


Prin încheierea din data de 19.11.2009  Judecatoria Ploiesti a admis cererea formulata de creditoarea A.M,  în contradictoriu cu debitoarea P.C  si a dispus învestirea cu formula executorie a biletului la ordin seria WBAN3AG, nr. 0012200, emis la 24.06.2009, de P.C. pentru suma de 23.000,00 lei, având scadenta la 23.07.2009 si locul platii la Ploiesti.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs debitoarea criticând-o pentru motive de nelegalitate, sustinând ca hotarârea atacata a fost data cu nerespectarea competentei altei instante, competenta teritorial în solutionarea cererii fiind Judecatoria Buzau, conform art.7 c.pr.civ. A aratat recurenta ca sediul debitoarei la data introducerii cererii de chemare în judecata se afla în raza de competenta a acestei judecatorii.

Examinând sentinta atacata prin prisma criticilor formulate în raport de actele dosarului si tinând cont de dispozitiile legale incidente, tribunalul a retinut ca sustinerea recurentei în sensul ca încheierea atacata a fost data cu încalcarea disp.art.7 c.pr.civ.,întrucât competenta teritorial sa solutioneze cauza era Judecatoria Buzau este  nefondata pentru considerentele ce urmeaza:

Din verificarea competentei teritoriale invocata de recurenta s-a constatat ca sediul debitoarei este în raza teritoriala a Judecatoriei Buzau numai ca în  cererile ce izvorasc dintr-o cambie, cec sau bilet la ordin, în temeiul art.10 pc.3 c.pr.civ. competenta este alternativa, între instanta de la domiciliul pârâtului si instanta locului de plata, în speta, Judecatoria Ploiesti.

 Instanta locului platii ,Judecatoria Ploiesti, sesizata de societatea creditoare era datoare sa respecte alegerea competentei facuta de creditoare  între mai multe instante deopotriva competente, conform art. 12 cod procedura civila, astfel încât în mod corect a procedat la solutionarea cererii si investirea cu formula executorie a biletului la ordin.

 Fata de aceste considerente, tribunalul,în baza art.312 c.pr.civ. raportat la art. 304 pct.3 cod procedura civila, a respins recursul ca nefondat si a mentinut hotarârea atacata ca fiind legala si temeinica.