Judecata cauzei, în lipsa părţii care nu a fost regulat citată atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului. Casare cu trimitere spre rejudecare.

Decizie 614/R din 10.04.2009


Potrivit art.213 (5)  din Codul de procedura civila „în cazul în care instanta a carei hotarâre este recurata a solutionat procesul fara a intra în cercetarea  fondului ori judecata s-a facut în lipsa partii care nu a fost regulat citata atât la administrarea  probelor cât si la dezbaterea fondului, instanta de recurs dupa casare, trimite cauza spre rejudecare instantei care a pronuntat hotarârea casata sau altei instante de acelasi grad”.

Prin sentinta civila nr.2720 din 8.05.2008 pronuntata în dosar nr.249/182/2008, Judecatoria Baia Mare a admis cererea formulata de reclamanta SC P.N. SRL Arad, prin lichidator judiciar SC A.G. IPURL Arad, , în contradictoriu cu pârâta SC S.T. SRL, Baia Mare, si în consecinta a obligat pârâta sa-i platesca reclamantei suma de 29.450,80 lei, reprezentând debit.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca în  baza relatiilor comerciale existente între parti, reclamanta i-a livrat pârâtei marfa, constând în diverse 8 sortimente de flori.

În acest sens  au fost emise facturile fiscale enumerate mai sus si depuse în probatiune la filele 7-15, în valoare totala de 29.450,80 lei, Conform precizarii aratate de reclamanta din totalul facturii fiscale nr.5447177/2.03.2005, pârâta a achitat o parte din pret, ramânând un rest de plata în suma de 2051,05 lei.

Desi reclamanta si-a exercitat obligatia de predare a bunurilor cumparate, livrându-i marfa pârâtei, aceasta din urma nu a înteles sa execute la rândul sau, obligatia de plata a pretului.

În ceea ce o priveste pe reclamanta SC P.F. SRL a fost deschisa procedura de reorganizare judiciara si faliment prevazuta de Legea nr.64/1995, republicata si modificata, dosarul afându-se pe rol la Tribunalul Arad, în cauza fiind desemnat administrator judiciar si ulterior lichidator judiciar, SC AG IPURL Arad.

Data fiind starea de fapt mai sus expusa, instanta, fata de dispozitiile art.969 Cod civil, potrivit carora „conventiile legal facute cu putere de lege între partile contractante”, a apreciat ca actiunea reclamantei este întemeiata si a admis-o.

Împotriva sentintei a declarat recurs în termenul legal prevazut de art.301 Cod procedura civila, pârâta SC S.T. SRL Baia Mare, solicitând casarea hotarârii si trimiterea cauzei spre rejudecare, în temeiul dispozitiilor art.312(5) din Codul de procedura civila raportat la art.304(5) Cod procedura civila.

În dezvoltarea motivelor de recurs pârâta a aratat ca nu a avut cunostinta de spre derularea procesului si nici de comunicarea hotarârii atacate, întrucât a fost citata la adresa din B.M., Bd.R. nr.13, omitându-se a se specifica numarul apartamentului, 15.

Sustinând ca sunt aplicabile dispozitiile art.100 pct.4 si art.100(3) din Codul de procedura civila, pârâta a solicitat admiterea recursului.

Recursul este fondat.

Din certificatul constatator emis de ORC de pe lânga Tribunalul Maramures la 27.02.2009  depus la dosar de pârâta rezulta ca sediul societatii S.T. SRL este  în Baia Mare, Bd.R. nr.13 ap.15.

În cursul judecatii, pârâta a fost citata constant la sediul din Baia Mare, Bd.R.13, omitându-se a se mentiona nr. apartamentului, respectiv 15. Comunicarea sentintei s-a facut la aceeasi adresa.

Lipsa mentiunii prev. la art.100 pct.4 din Cod procedura civila atrage nulitatea actelor de procedura, în aceasta situatie fiind incidente dispozitiile art.312 alin.5 Cod procedura civila (judecata s-a facut în lipsa partii care nu a fost regulat citata la administrarea probelor si la dezvoltarea fondului).

În consecinta, recursul va fi admis, sentinta va fi casata, cauza urmând a fi trimisa spre rejudecare, aceleiasi instante.