Minor judecat,în perioada internării într-un centru de detenţie,pentru alte infracţiuni concurente săvârşite anterior.

Decizie 362 din 17.03.2015


În condiţiile în care infracţiunile ce formează obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infracţiunile pentru care anterior,s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru de detenţie în speţă, sunt aplicabile dispoziţiile art.125 alin.3 Cod penal, potrivit cărora „dacă în perioada internării minorul (…) este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa prelungeşte măsura internării, fără a depăşi maximul prevăzut în alin.2, determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite”.

Prin sentinţa penală nr.5309 din 11 noiembrie 2014, Judecătoria Craiova, a constatat că prin sentinţa penală nr. 2637/24.04.2014 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare, s-a dispus, în baza art. 129 alin. 1 rap. la art. 124 alin. 3 C.p., înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ pentru 3 ani aplicată inculpatului B. A. C. prin s.p. nr. 173/05.03.2014 a Judecătoriei Lugoj cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pentru o perioadă de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. d C.p. rap. la art. 230 C.p. cu apl. art. 113 şi art. 5 C.p. şi art. 335 alin. 1 C.p. cu apl. art. 113 şi art. 5 C.p., ambele cu aplicarea art. 375 C.p.p., două infracţiuni prev. art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c, alin. 2 ind. 1 lit. a C.p. de la 1969 cu apl. art. 99 C.p. de la 1969 (pentru care a fost aplicată măsura educativă a internării în centru de reeducare prin s.p. nr. 1031/29.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin d.p. nr. nr. 1329/13.06.2013 a Curţii de Apel Craiova), cinci infracţiuni prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c C.p. de la 1969 cu apl. art. 99 C.p. de la 1969, art. 320 ind. 1 C.p.p. de la 1968 (pentru care a fost aplicată măsura educativă a internării în centru de reeducare prin s.p. nr. 1034/29.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin d.p. nr. nr. 1322/12.06.2013 a Curţii de Apel Craiova),  două infracţiuni prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 2 ind. 1 lit. a C.p. de la 1969 C.p. de la 1969 cu apl. art. 99 C.p. de la 1969, art. 320 ind. 1 C.p.p. de la 1968 (pentru care a fost aplicată măsura educativă a internării în centru de reeducare prin s.p. nr. 4062/03.12.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin nerecurare la data de 27.12.2013).

În temeiul art. 129 alin. 1 C.p. s-a instituit faţă de inculpatul B. A. C., , măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 3 ani şi 6 luni pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 230 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p., art. 5 C.p.; art. 335 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p., art. 5 C.p.; art. 338 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p., art. 5 C.p. pentru care a fost trimis în judecată în prezenta cauză, precum şi pentru săvârşirea infracţiunilor pentru care faţă de inculpat s-a dispus internarea într-un centru de detenţie prin sentinţa penală nr. 2637/24.04.2014 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare.

S-a dedus din măsura educativă a internării într-un centru de detenţie perioada executată de la data de 08.12.2012 la data de 11.12.2012 şi de la data de 24.01.2013 la zi.

S-au anulat formele de executare întocmite în baza s.p. nr. 2637/24.04.2014 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare şi s-a dispus întocmirea formelor de executare conform prezentei sentinţe.

S-au Menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţelor penale amintite anterior.

În baza art. 19, 397 C.p.p. s-a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă şi a fost obligat inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente , la plata sumei de 17.900 lei către aceasta, reprezentând daune materiale.

A fost obligat inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente ,la plata sumei de 600 lei, cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că că în ziua de 14.11.2012 inculpatul a sustras autoturismul părţii civile Tudosie Cornel pe care l-a condus pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere şi a produs un accident de circulaţie după care a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului, precum şi din sentinţa penală ataşată la dosar, instanţa a constatat că prin sentinţa penală nr. 2637/24.04.2014 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare, s-a dispus, în baza art. 129 alin. 1 rap. la art. 124 alin. 3 C.p., înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ pentru 3 ani aplicată inculpatului Bărbulescu Aly Cristian prin s.p. nr. 173/05.03.2014 a Judecătoriei Lugoj cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pentru o perioadă de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. d C.p. rap. la art. 230 C.p. cu apl. art. 113 şi art. 5 C.p. şi art. 335 alin. 1 C.p. cu apl. art. 113 şi art. 5 C.p., ambele cu aplicarea art. 375 C.p.p., două infracţiuni prev. art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c, alin. 2 ind. 1 lit. a C.p. de la 1969 cu apl. art. 99 C.p. de la 1969 (pentru care a fost aplicată măsura educativă a internării în centru de reeducare prin s.p. nr. 1031/29.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin d.p. nr. nr. 1329/13.06.2013 a Curţii de Apel Craiova), cinci infracţiuni prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c C.p. de la 1969 cu apl. art. 99 C.p. de la 1969, art. 320 ind. 1 C.p.p. de la 1968 (pentru care a fost aplicată măsura educativă a internării în centru de reeducare prin s.p. nr. 1034/29.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin d.p. nr. nr. 1322/12.06.2013 a Curţii de Apel Craiova),  două infracţiuni prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 2 ind. 1 lit. a C.p. de la 1969 C.p. de la 1969 cu apl. art. 99 C.p. de la 1969, art. 320 ind. 1 C.p.p. de la 1968 (pentru care a fost aplicată măsura educativă a internării în centru de reeducare prin s.p. nr. 4062/03.12.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin nerecurare la data de 27.12.2013)

Având în vedere că faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată în prezenta cauză au fost săvârşite la data de 14.11.2012, fiind concurente cu faptele pentru care inculpatului i-au fost aplicate măsuri educative prin sentinţele penale amintite anterior, ţinând cont şi de dispoziţiile art. 129 alin. 1 C.p. instanţa va institui faţă de inculpatul Bărbulescu Aly Cristian măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 3 ani şi 6 luni pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 230 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p., art. 5 C.p.; art. 335 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p., art. 5 C.p.; art. 338 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p., art. 5 C.p. pentru care a fost trimis în judecată în prezenta cauză precum şi pentru săvârşirea infracţiunilor pentru care faţă de inculpat s-a dispus internarea într-un centru de detenţie prin sentinţa penală nr. 2637/24.04.2014 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul B. A. C., solicitând înlocuirea cu o altă măsură educativă mai uşoară, respectiv internarea într-un Centru de reeducare, având în vedere atitudinea sinceră, vârsta foarte fragedă, împrejurările săvârşirii faptei.

Prin decizia penală nr. 362 din 17 martie 2015 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în dosarul nr.25571/215/2014,s-au dispus următoarele:

Admite apelul declarat de inculpatul B. A. C., împotriva sentinţei penale nr.5309 din 11 noiembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. 25571/215/2014.

Desfiinţează sentinţa în parte sub aspectul laturii penale.

Constată că infracţiunile ce formează obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infracţiunile pentru care, prin s.p. nr. 2637/2014 din 24.04.2014 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare, în baza art. 129 alin. 1 rap. la art. 124 alin. 3 C.p., s-a dispus, înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ pentru 3 ani aplicată inculpatului prin s.p. nr. 173/05.03.2014 a Judecătoriei Lugoj cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pentru o perioadă de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. d C.p. rap. la art. 230 C.p. cu apl. art. 113 şi art. 5 C.p. şi art. 335 alin. 1 C.p. cu apl. art. 113 şi art. 5 C.p., ambele cu aplicarea art. 375 C.p.p., două infracţiuni prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c, alin. 2 ind. 1 lit. a C.p. de la 1969 cu apl. art. 99 C.p. de la 1969 (pentru care a fost aplicată măsura educativă a internării în centru de reeducare prin s.p. nr. 1031/29.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin d.p. nr. 1329/13.06.2013 a Curţii de Apel Craiova), cinci infracţiuni prev. de art. 211 alin. 1, alin.2 lit. b, c C.p. dela 1969 cu apl. art. 99 C.p. de la 1969, art. 320 ind. 1 C.p.p. de la 1968 (pentru care  a fost aplicată măsura educativă a internării în centru de reeducare prin s.p. nr. 1034/29.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin d.p. nr. 1322/12.03.2013 a Curţii de Apel Craiova), două infracţiuni prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 2 ind. 1 lit. a C.p. de la 1969 cu apl. art. 99 C.p. de la 1969, art. 320 ind. 1 C.p.p. de la 1968 (pentru care a fost aplicată măsura educativă a internării în centru de reeducare prin s.p. nr. 4062/03.12.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin nerecurare la data de 27.12.2013).

În baza art. 125 alin.3 C.P.

Prelungeşte măsura educativă a internării într-un centru de detenţie aplicată inculpatului prin s.p. nr. 2637/2014 din 24.04.2014 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare, pe o perioadă de 3 ani şi 6 luni.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu contravin prezentei decizii.

Deduce perioada executată de la 11.11.2014 la zi.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, din care 200 lei, reprezentând onorariu apărător oficiu, se vor vira din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Dolj.

Definitivă.

În motivarea deciziei s-au arătat următoarele:

Analizând apelul, prin prisma motivelor invocate, raportat la actele şi lucrările dosarului, Curtea apreciază că este fondat, dar nu pentru motivele invocate de inculpat, ci prin prisma aplicării greşite a dispoziţiilor art.129 alin.1 Cod penal şi neaplicării dispoziţiilor art.125 alin.3 Cod penal.

Examinând întreg materialul probator administrat în cauză, Curtea constată că instanţa de fond a stabilit o stare de fapt conformă cu realitatea, nefiind contestată de inculpat, care a recunoscut săvârşirea faptelor.

În condiţiile în care infracţiunile ce formează obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infracţiunile avute în vedere la pronunţarea sentinţelor nr.2637/2014 din 24.04.2014 a Judecătoriei Craiova, s.p.nr.173/5.03.2014 a Judecătoriei Lugoj, s.p.nr.1031 din 29.03.2013 a Judecătoriei Craiova, s.p.nr.1034 din 29.03.2013 a Judecătoriei Craiova, s.p.nr.4062 din 3.12.2013 a Judecătoriei Craiova, în speţă, sunt aplicabile dispoziţiile art.125 alin.3 Cod penal, potrivit cărora „dacă în perioada internării minorul (…) este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa prelungeşte măsura internării, fără a depăşi maximul prevăzut în alin.2, determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite”.

Ori, prin s.p.nr.2637/2014 din 24.04.2014 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare, s-a dispus înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pentru o perioadă de 3 ani.

În acest context, în baza art.125 alin.3 Cod penal, se va prelungi măsura internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 3 ani şi 6 luni.

În consecinţă, ţinând cont de dispoziţiile art.421 alin.1 pct.2 lit.a Cod pr.penală, se va admite apelul declarat de inculpat şi se va desfiinţa sentinţa în parte sub aspectul laturii penale.

Domenii speta